zazaca alevi duaları...

'Diğer Dinler İnançlar' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 28 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. zazaca alevi duaları... konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  GULVANGE´ SAMA / Semah Gülbengi

  Halla halla halla halla halla halla
  Zikr u duazé ma
  Qurvan u niyazé ma
  Çerx u pervazé ma
  Veng u vazé ma
  Thomır u sazé ma
  Sewda u avazé ma
  Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u qewul bo.


  GULVANGE´ SiFRi / Sofra Gülbengi

  Himetkere
  Xane Xizir vo
  Çime Muzir vo
  Dost savo dismen kor vo
  Wesiye ve wayiru do
  Lokme sima qadayre qelða vo
  Tua ve dest u pauno sima me vo
  Xiz**** sima hêçe mesero
  Ma werd kerd kem Haq kem nikero
  Ware sima senkero, hurend pirkero


  GULVANGE´ QURVANi / Kurban Gülbengi

  Himetkere
  Halla halla, Halla halla, halla halla
  Himet Haq ra, nefes pir ra
  Minet u riza ma Wayire dina ra
  Na tore, tore Ismail Peyxamber
  Kerdo miqerem pir u rayver
  Hast niado Duzgine Kemer
  Qirvan ame meyda
  Seru ulu divan mineta sima
  Qirvan simare Sirat te Burak
  Tengede Düldül
  Çetiniyede rame
  Niwesiyede derman
  Az ve aze simare qelxan vo
  Haq minet u xiz**** sima hêçe nivero
  Neq u sitsiz u sima u aj ra dürbero
  Çime sima ra u olagura meverdo
  Derde cigere ra kes isla mekero

  GULVANGE´ ÇIRALIGI / Ciralik Gülbengi

  Himetkere
  Himet Haq ra nefes Pir ra
  Toliv amey huzir
  Wayire sý mavo Xizir
  Loqmoke sima dane;
  Na dina u a dina de sima re qelga vo
  Çime sima ra u olagu ra meverdo
  Derde cigere sima medo
  Az ve aze sima re gulvang vo
  Gam keder ware sýmara dür vo
  Risko xer, azo xer sima do
  Neq sima ra dür bero
  Sima motaze muxanet mekero
  Loqme pi u khalike sima, sima re ramevo
  Iye simaki aze sima re ramevo
  Dara sima nur vo
  Loqme sima qewul vo
  Qetere sima qetere des di Imamu vo
  Raa sima Raa Haq vo


  GÜLVANGE´ NiYAJi / Niyaz Gülbengi

  Himetkere
  Himet Haq ra nefes Pir ra
  Jede ra senik ra
  Vejiyo çesik ra
  Qelvo pak ra
  Zerre hast ra
  Amo çever ra
  Vineto dare ra
  Dara sima nur bo
  Niyaze sima qewul bo
  Mo&ethate sima xêr bo
  Loqme sima az u uze simare qelxan bo
  Berge çetin versano
  Soginiya sima xêr bia ro
  Neq u husku sima ra dürbe ro
  Qetere des u di Imamura mevisiye
  Xizir u Duzgin sima re olvoj bo
  Haq sima na raye ra nivisno
  Niaze sima qewule Haq bo


  GULVANGE´ MOREY / Nikah Duasi

  Xizir wayire sima bo
  Duzgin aze xer simado
  Ana Fatma sima zuminre xerkero
  Kata sone Qilawuzo xêr simadebo
  Pire mi Bomesur olvoze simabo
  Wuayire mi Khures sima de ordimkero
  Xane sima Xane Xizir bo
  Riske sima juye uwa Munzir bo
  Juar u diyari sima Raa Haq ra dür mefiye
  Honde ke sima wesiye;
  Wuayire dina keder hilayiya ne`do
  Dezo gira cane sima nikero
  Xez u belu husku virendiya sima niaro
  Doste sima sa ve dismene sima kor be
  Berx u darve hondeke vesiye ajiya cigere nivine
  Khal u kokimena sima xêr bêro
  Axreta sima xer bo
  Qenter u pêxamberu nu des u di Imamura nivisiye
  Safate Ana Fatma ra morim nimane
  Honde ke sima wesiye birligena sima;
  Jüye Adem u Hava bo
  Jüye Mehemed u Xeyzane bo
  Jüye Ali u Ana Fatma bo.  GULVANGE´ RA YE` / Yolculuk Gülbengi

  Pisimlay ya Duzgin ya Xizir
  Oxire xêrkere
  Qezu belu dürbere
  Pozginiye mede
  Çime kes ra u olagura meverde
  Xilavuze xêr ra mafiye
  Çhiriya siaye kesre mevere
  Xêr wesiye ma caye ma resne
  Xêr wesiye serime bêrime
  GULVANGE` HEWN /Uyku Gülbengi

  Pisimlayi ya Duzgin ya Xizir i
  Sare mi balisna sereo
  Gose mi dina sereo
  Fêl e mi sima destdero
  Hewuno xêr, imano xêr bi de
  Sewe mi ser senikkere
  Desta sodiri neviskere  DUAYA NIYAZ /Niyaz Duasi:

  No loqme Duzginiyo, hast niado
  No loqme Xiziriyo, az ve aze ma bine perrune hosano
  No loqme rama Oliyo, sata tengede dereso
  No loqme Ana Fatmao bexto xêr az u uze mado
  No loqme Avdil Musayyo, limo serdu ma u az u uze mara dürbero
  No loqme Jela Zalalo, qada u qusir dürbero
  No loqme Xaskaro moxoto xêr bido
  No loqme Muzuriyo, risko xêr bido
  No loqme Eziz Avdeliyo xerivune mare wayir bo
  No loqme Hewse Henariyo, linga ma u az u uze ma mexelxeno ra
  No loqmo Gole Çetuno, çetiniye ma u az u uze mare miaro
  No loqme merduno sero dest u roe merdune mareso  GULVANGE´ SAMA / Semah Gülbengi:
  Halla halla halla halla halla halla
  Zikr u duazé ma
  Qurvan u niyazé ma
  Çerx u pervazé ma
  Veng u vazé ma
  Thomır u sazé ma
  Sewda u avazé ma
  Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u qewul bo.  GULVANGÊ CEMÊ HEQİYE

  Halla halla, hala hala!
  Niyetê cemê Heqiye ra
  Niyetê Hezretê Xızıri ra
  Niazê sıma nur bo
  Qudretê sıma bol bo
  Cemat de tham bo
  Qeda u qusıri rê çeper bo
  Naê ke wenê cırê helal bo
  Nayê ke danê cırê delil bo.


  Xızır sıma na rae ra mekero
  Xêre ser newe ra nasıv kero
  Qede u qelxan qeda u qusıri vera bo
  Loqmê sıma Xızıri het de qewul bo
  Dergayê Heqi de qeyd bo
  Raştiye rê hu, momini rê ya Eli!  GULVANGE´ XIZIRE´THUZIKE:

  Ya Xizir
  Ya Xızırê Thuzıke
  Tenga made bırese
  Ya Tija homete
  Ravê can u roy de
  Wa u bıray de
  Ded u derezay de
  Xal u werezay de
  Dar u kemeri de
  Vergê yavani de
  Dıma ki maê neçari de..


  Çêverê şêrri cade
  Çêverê xêri rake
  Ma rastê qusıri meke
  Şêrri wertê mara tever ke!

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - zazaca alevi duaları Forum Tarih
2017 Zazaca Erkek Bebek Adları Ve Anlamları İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013
2017 Zazaca Erkek İsimleri İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013
2017 Zazaca Erkek ve Kız Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013
En Yeni Zazaca Bebek İsimleri 2017 İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013
2017 Zazaca Çocuk Adları Ve Anlamları İsimler Sözlüğü 12 Şubat 2013

Bu Sayfayı Paylaş