Yunan (Grek) Uygarlığı/Genel

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_Sema tarafından 5 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Yunan (Grek) Uygarlığı/Genel konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  YUNAN (GREK) MEDENİYETİ
  [​IMG]


  [​IMG]

  ' -MÖ 1200'lerde Yunanistan'a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
  -Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
  -Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
  -MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler. (Asiller yönetimi)
  -Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
  -Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
  -Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
  -Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür.
  -Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
  -Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
  -İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
  -Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
  -Atina -üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
  -Isparta'yı yaşlılar meclisi, Atina'yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
  -MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Pers'leri bozguna uğrattı.
  -Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
  -İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.
  YUNANİSTAN'DA FELSEFE

  -Sokrat, Eflatun ve Aristo, en ünlü filozoflarıdır.
  -Sokrat: insanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş, çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır.
  -Eflatun: ideal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur.
  -Aristo: ilimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika'' adlı eserini yazmıştır.
  TARİHÇİLİK

  -Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır).
  -Tukudides: Peloponnes (Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
  -Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.
  TIP

  -Hipokrat her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini ile göreve başlarlar.
  YAZI, DİL ve EDEBİYAT

  -Fenike alfabesini kullanmışlardır (MÖ 8. Yy).
  -Homeros: İlk destan yazarıdır (MÖ 8. Yy) (Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır, Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir).
  -Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.
  YUNAN KOLONİLERİ

  -Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.
  -Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır.
  -Kadıköy ve İstanbul Yunan kolonisidir. (İyonyalılar Giresun ve Trabzon'u kurdular)
  DİN

  -Çok tanrılı dinleri vardır. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu, Mezopotamya ve Girit'tir.
  -Tanrılarını ölümsüz, insanlar gibi düşünmüşlerdir.
  -Tanrılar evlenirler, savaşırlar, yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler.
  -Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır.
  -Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemez. Hayatta fedakârlık gerektirmez.
  -Yunanlılar, Tanrıların gazabından korunmak için müzik, eğlence, spor ve şiir yarışları düzenlerler. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur)
  -Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.
  SOSYAL ve İKTİSADİ HAYAT

  -Halk: Soylular (aristokratlar: büyük toprak sahipleri), tüccar ve sanayiciler, küçük toprak sahipleri (köylüler) ve köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı.
  -Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar, borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi.
  -Tüccar ve sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler (orta sınıf)
  -Köleler: Hiçbir hakkı yoktu.
  ORDU

  -Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri, güçlü birer ordu bulundurmuşlardır.
  -Isparta: En güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir.
  -Atina: Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmiştir.
  HUKUK

  -Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi.
  -Sınıf mücadelesi sırasında aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır.
  -Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır.
  -Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı.
  -Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım, ticaret ve sanayi gelişti.
  -Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. (seçim sistemi, meclis)
  -Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.
  EKONOMİ

  -Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin, balıkçılık, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.
  '''
  [​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Yunan (Grek) Uygarlığı Forum Tarih
Yunan (Grek) Uygarlığı/Mitoloji Tarihi Bilgiler 5 Ocak 2010
Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnekler kısaca Tarihi Bilgiler 10 Ekim 2016
İlkçağ yunan bilim adamları kimlerdir? Düşünürler-Filozoflar 29 Ocak 2016
Ege ve yunan uygarlığı özellikleri nelerdir madde madde Tarihi Bilgiler 4 Aralık 2015
Yunanlılar Fransızlar İtalyanlar Ermeniler İngilizler Hangi Bölgeleri İşgal Etti Tarihi Bilgiler 27 Aralık 2013

Bu Sayfayı Paylaş