Yerel Yönetimlerin Çalışmaları

'Hukuk' forumunda SeLeN tarafından 2 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Yerel Yönetimlerin Çalışmaları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması - Yerel Yönetimlerin Çalışmaları

  Şehir içi Trafiğinin düzenlenmesi,
  Büyükşehir Belediyesi ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin
  kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması,
  Gıda bankacılığının kurulması,
  Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme
  verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmaları
  düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
  derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilebilmesi,
  Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna
  verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar
  veya yaptırır.
  Okul öncesi eğitim kurumları açabilir (Anayasaya aykırı olduğu için
  iptal edilmiştir).
  Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali
  durumu ve ivediliğine bağlı olarak belirlenir.
  Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
  yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar
  gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını
  kapsar.
  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
  götürülebilir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde belediyelerin görev
  ve yetkileri yerine getirirken faydalanacakları ayrıcalıklar ayrıntılı olarak
  sayılmıştır:
  İşyerlerinin ruhsatlandırılmasındaki yetki alanının genişletilmesi,
  Şehir içi trafikte tek yetkili olması
  Turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
  kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt
  yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
  olarak yapabilmesi veya yaptırabilmesi, bunun karşılığında yapılan tesislere
  ortak olabilmesi; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
  İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
  kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilmesi,
  Belediye mallarına karşı suç işleyenlerin Devlet malına karşı suç
  işlemiş sayılması. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi
  hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacak olması.
  5216 sayılı kanunla; büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve
  sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Yeni görev ve yetkileri:
  Nazım imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde
  uygulama imar planı ve parselasyon yapmak, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
  yerine bu planları yapmak veya yaptırmak,
  Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerle
  ilgili her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak,
  Coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmak,
  Sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için binalar yapmak ve bu
  hizmetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını onarmak ve
  malzeme desteği sağlamak,
  Kültür ve tabiat varlıklarını korumak, bakım ve onarımını yapmak,
  onarımı mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden yapmak,
  Merkezi ısıtma sistemleri kurmak.
  Ayrıca,
  Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar
  uygulamalarını denetleme yetkisi verilmiştir. Böylece büyükşehir dahilinde
  imar bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.
  Büyükşehir belediye başkanlarına nüfusa göre 5 ila 10 arasında
  danışman görevlendirme imkanı getirilmiştir. Böylece başkanların nitelikli bir
  karargah oluşturmasına zemin hazırlanmıştır.
  Büyükşehir belediyesinin sermaye çoğunluğuna sahip olduğu
  şirketlere, büyükşehir belediyesinin kendisine ait büfe, otopark ve çay
  bahçelerinin işletmesini ihale mevzuatına tabi olmadan devretme imkanı
  sağlanmıştır.
  Büyükşehir dahilindeki belediyeler arasında ihtilaf çıkması
  durumunda büyükşehir belediye meclisinin yönlendirici ve düzenleyici karar
  almasına imkan tanınmıştır.


  SAYIŞTAY DERGİSİ ● SAYI: 70 97


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Yerel Yönetimlerin Çalışmaları Forum Tarih
Yerel yönetimlerin temel görevleri nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü nedir kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 14 Mayıs 2014
Yerel seçimler niçin yapılır? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Yerel yönetim birimleri halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hangi görevleri yaparlar? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Yaşadığımız yerin yerel yönetim birimleri hangileridir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş