Yeni Havalı Nickler - Havalı Msn nickleri - En Havalı Nickler

'Msn nickleri Güzel Nickler' forumunda Mavi_Sema tarafından 23 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Yeni Havalı Nickler - Havalı Msn nickleri - En Havalı Nickler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  [FONT=&quot]Yeni Havalı Nickler - Havalı Msn nickleri En Havalı Nickler

  Ne kadaR isteRdim Yanında oLmak ,Sana SaRıLmak ,qözLeRinin İçine ßakaRak Seni SeviyoRum Demeyi Ne Çok isteRdim ßiR ßiLsen...
  [/FONT]


  [FONT=&quot]iLk qöRdüğüm anda Sana a$ık oLdum qözLeRine ßaktığımda Kendimi ßuLdum...Tek ßiR enqéL vaRdı ßenden Çok Uzaktaydın![/FONT]

  [FONT=&quot]PenceReden ßak Yine MuzuR keDim qéL Yine eLmA $ékéRi ßak YaLnızım Yine...[/FONT]

  [FONT=&quot]Uunutmadım Unutamadım dinmedi fıRtınam İçimde ... ßa$ ucumdaki Resmin DuRuoR aynı yeRinde...[/FONT]

  [FONT=&quot]Sen qideLi ßu a$ktan kaLßimLe HaRpteyim![/FONT]

  [FONT=&quot]Seni AnLaTTım SayfaLaRca ßende kaLan Neyin vaRsa[/FONT]

  [FONT=&quot]anLamLı Ama TaRifsiz Neden?[/FONT]

  [FONT=&quot]ARdından Ya$ dökeLim Sen ßizi Dağa Ta$a SoR.. UğRunda Can veReyim Sen ßeni TopRağa Koy.![/FONT]
  'beLki umrunda biLe deiL ama ben sensizLii sewmedim..

  [FONT=&quot]O $mdi çk uZkLaRda... yk hYtımda.. rüYaLrmDa..[/FONT]

  [FONT=&quot]Sén hç sévdiNmi !? Hiç séwLdinmi !? Kawuştm déRkn téRkedLdin Mİ !?[/FONT]

  [FONT=&quot]'a$k ciddi 1akıL hastaLığıdır..o yüzden ßen piskopatımm[/FONT]

  [FONT=&quot]koLay yoL yoq oLmaya giden,ağır ağır yoLa dönüLür eLßet.. [/FONT]

  [FONT=&quot]yüxek doz a$k aLıp ßurda mutLu öLsek ya..[/FONT]
  [FONT=&quot]YeteR ßu Defa ßu i$ ßitioR ...a$k Dediğin Tuzak Canımı Yakıyor...

  [/FONT]
  [FONT=&quot]İstemek Unutmaya Yetmedi İstemek Seni ßana qétiRmedi...[/FONT]

  ' üzqünüm sénin yériny tıpky sénin qißy 1iyLé doLdurdum

  ' Hérqün kan akıtsada qörméz ßu qözLérim sén qéßéréné kadar.. cok susasamda kanımı akıtır içérim kanana kadar!!..

  ' Séndén Adam OLmas Ama Sénsis Dé OLmas..!

  ' KaLßim Artık Sıradan ß1r İch Orqan..!

  ' Hich Kimséé MuhtaJ DéqiLim. én kraL'ıny ßiLé Syktir édérim..!

  ' ßénim OLan ßénimdir. ßa$kasında qördüsén Vasqéchmi$imdir. qéri Dönü$ü ßénsisLiktir..!

  ' ßén ß1r Masa OLsadım Daa İ$é Yarardım..! x)

  ' KadéhLérimy Sénin Adına KaLdırdm Dün qéJé. SaFa$a qiddm Kéndy MévkiLérmdé Até$ Achtm Kéndmé.!

  ' N Chok Öqréndy ßu qönüL, N Chok Yandy. Hér déFasında ßu Son Sandy Ama ALdandı..

  ' ß1r Péry Ösqürdür Onu Tutamassın. ßéndé Péry OLmak İstérdim. Hayat ßény Dé ÖséL Fé SaF KıLsın..

  ' én qüzéLi dé n ßiLiosun mu ßén saa méjßur diiLim artık

  ' qunahımı aLa aLa ßItırdıNız oLéyY. ! x)

  ' ß.ka qidérsé i$Lér syktir éd qidsin
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  InsánLár inSánLárI yørárkén, insánLár inSánLárdán kørkárkén, bén háLá téhLykeLy øyµnLár øynáyIb ánnémi kIzdIrIørµm..

  Gün olur devran döner..Horoz Domalır tavuk Gömer..

  katLanmayi biLmeyen a$kı çekemez.. a$ka mahkum oLmu$ garip güLemez!..

  Türk kızlarından sabun yapalım, Rus kızları yıkansın : ))

  ã¢ık SøzLû dû$mãñ, 2 ÿûzLû døst'tãñ îÿîdîr!

  Ya seni sewerek öLeceğim , Yada ßeni sewen ßirinin yanında seni sewmenin ßedeLini ödeyeceğim .

  SahîpSîz KaLıp tµtµŞµn¢a etekLer, Sahîßîne Döner Tûm KöpekLer.

  † iNtihar étti ; Hayallérim †

  çâkâllîk kôpêklîktêñ îyîdîr !

  qiddiqinDé áLI$Iørµm Sáná.. hi¢1 áLI$hkánLIk bµ kádár qµzéL øLámáz.. áLI$hkánLIkLár. Dáimá kørkµtµr bény.. dµ$µnky bén yá$ámáyá biLé áLI$hkIn déiLim...

  Al senin olsun, bende ne varsa, istemem mutluluğu senden uzaksa..

  Oynama kırık camla çizer, etme çoluk çocukla muhabbet iÇine sıçar!!!!

  eLimi tuT vE Yaşa HayaTı YaşaMak G i b i . . ÖzGürCe

  Gµñâhıylâ sêvâbıylâ hêrsêyíñlê sêvmêdím mí? bêñí bêñsíz bırâkıptâ bêñ hêp sâñâ gêlmêdím mí? êllêr vÈfâ ñêdír bílmêz, kâdír kıymêt bílmêdím mi? Iñkâr êtmê! yâñârsıñ.

  EsRaRLI Tohumun toPraGa karIstIgInda, haSrEtN Göz yasLarImLa ßuLustuGuNda, ßu Cigara'dan h£r Duman aLdIgImda İnan ki; AKLIMDASIN ..

  Søn bir gece daha cirkin øLaLim. AynaLara degiL, birbirimize bakaLim. Bir hayatti tutunamadik. geL øna bir søn yazaLim.

  døkunuslar hissiz, sevgisiz bu ten. aglamakli suratlara maske, føndøten..

  KRAL'InIzI kApImdA ßAğLAdım PADİ$AH'InIz GeLsin...

  KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en ßûyûk tutarsızLık. Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı...

  İmza atamadık diyé! küçümséméyin! ßiz géréktiği yérdé Parmak ßASARIZ!!!

  ßana hiÇ inanma yaLancıyım! Oturup ßirşey anLatma aLaycıyım!! Sénin yaran ßana değmez canım…ßénimle oyun olmaz mızıkçıyım!!!

  köpeklerin muhabbeti aralarına bir kemik düşünceye kadardır

  senden çıkan ne olursa olsun SEN kadardır

  Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz HABERiMiZ YoK

  ßiz ßizeyiz ! ßiz ßize Yeteriz !

  Bazen Hüzün, Bazen Keder, Senin Sevgin Ömre Bedel.

  ßalıkesir ßandirma, ßosver gitsin Aldirma

  CeSarE†imiN ßi††iĞi yErdE £SaRe†iM ßa$Lar

  î¢îmdekî pî¢ ; ßéni térkétmé hî¢ .. Elimden Gelse Sevmezmiyim Hic ? Ama Napim , Kalbim piç

  KURAL-1) Ben Herzaman Haklıyımdır KURAL-2) Haklı Olmadığım durumlar olabilir ki doğaldır O zaman KURAL-1) Geçerlidir.

  yıLdızLar DizDim tOpRagIn üStünE, sIRf düNya gözLeRiNe bEnzeSin diyE, AmA nE yıLdızLar gözLeRiN kAdAr güZeL, nEdE düNyA onLArI hAk EdeCek kAdAr MükemmeL..

  Gözlerindeki kini, dudaklarındaki sahte gülümsemeyle örtmeye çalışan kişi ne kadar aptaldır

  Ben ø tatli sensizlikte seninleyim

  İşte ßöyle gideceksin, salına salına, ardına ßaka ßaka.. " Kimi ßekliyorsunda ßakarsın ardında " demezlermi adama ?¿ Sen ßir gurursuzu sevmedinki güzelim, gelsin ardından!!! O asilce sevdi ve asilce gitti.. Şimdi Sen sadece susmayı dene, ilk gittiğin gißi güçlü sansınlar seni, ßu ßeni daha mutlu eder.. (ßu nick SayIlmaz ama ho$uma gitiği için ékliyorum S0rry)

  HêrSêy øLur ßîtêr . YâSânân HêrSêy unutuLur Gîdêr . Sên ûzûLmê SêvgîLîm . ßu GûnLêrdê GêLîr Gê¢êr . .

  Hava YağmurLu tüfeği omzunda Her Yani IsLanmIs nöbet basInda Seni düşünüyor hayaLin karsInda bIr aSker agLIyor nöbét basInda '

  Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır...

  Sen ßENım KoyNumDa,CanVeRECek HAsReTım . Sen BEnım SoNu öLüMLe ßiTeCek MüHeßßEtImSın !!!

  HiC KimSe Sevdama Senin KadaR YakiSmadi, Ve Sevdam HiC KimSeyi Senin KadaR YaSatmadi..

  Kağıttan Hep DüşLer AğLasakta SiLinirLer..

  Ne SenDen GeCerim Ne MeyHaneDen....! ĞönLümün Farkı yok ßir ßiraNe'Den...!

  En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir...

  Döndüğünde ßu a$k Sâñâ ß0l qéLéCék; Rüzgâr Térs yÔnDéñ éséCéqh.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  En Havalı Msn Nickleri - Havalı Nickler - Farklı ve Güzel Havalı Msn Nickleri - Yeni Havalı Nickler


  InsánLár inSánLárI yørárkén, insánLár inSánLárdán kørkárkén, bén háLá téhLykeLy øyµnLár øynáyIb ánnémi kIzdIrIørµm..  Gün olur devran döner..Horoz Domalır tavuk Gömer..  katLanmayi biLmeyen a$kı çekemez.. a$ka mahkum oLmu$ garip güLemez!..  Türk kızlarından sabun yapalım, Rus kızları yıkansın : ))  ã¢ık SøzLû dû$mãñ, 2 ÿûzLû døst'tãñ îÿîdîr!  Ya seni sewerek öLeceğim , Yada ßeni sewen ßirinin yanında seni sewmenin ßedeLini ödeyeceğim .  SahîpSîz KaLıp tµtµŞµn¢a etekLer, Sahîßîne Döner Tûm KöpekLer.  iNtihar étti ; Hayallérim  çâkâllîk kôpêklîktêñ îyîdîr !  qiddiqinDé áLI$Iørµm Sáná.. hi¢1 áLI$hkánLIk bµ kádár qµzéL øLámáz.. áLI$hkánLIkLár. Dáimá kørkµtµr bény.. dµ$µnky bén yá$ámáyá biLé áLI$hkIn déiLim...  Al senin olsun, bende ne varsa, istemem mutluluğu senden uzaksa..  Oynama kırık camla çizer, etme çoluk çocukla muhabbet iÇine sıçar!!!!  eLimi tuT vE Yaşa HayaTı YaşaMak G i b i . . ÖzGürCe  Gµñâhıylâ sêvâbıylâ hêrsêyíñlê sêvmêdím mí? bêñí bêñsíz bırâkıptâ bêñ hêp sâñâ gêlmêdím mí? êllêr vÈfâ ñêdír bílmêz, kâdír kıymêt bílmêdím mi? Iñkâr êtmê! yâñârsıñ.  EsRaRLI Tohumun toPraGa karIstIgInda, haSrEtN Göz yasLarImLa ßuLustuGuNda, ßu Cigara'dan h£r Duman aLdIgImda İnan ki; AKLIMDASIN ..  Søn bir gece daha cirkin øLaLim. AynaLara degiL, birbirimize bakaLim. Bir hayatti tutunamadik. geL øna bir søn yazaLim.  døkunuslar hissiz, sevgisiz bu ten. aglamakli suratlara maske, føndøten..  KRAL'InIzI kApImdA ßAğLAdım PADİ$AH'InIz GeLsin...  KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en ßûyûk tutarsızLık. Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı...  İmza atamadık diyé! küçümséméyin! ßiz géréktiği yérdé Parmak ßASARIZ!!!  ßana hiÇ inanma yaLancıyım! Oturup ßirşey anLatma aLaycıyım!! Sénin yaran ßana değmez canım…ßénimle oyun olmaz mızıkçıyım!!!  köpeklerin muhabbeti aralarına bir kemik düşünceye kadardır  senden çıkan ne olursa olsun SEN kadardır  Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz HABERiMiZ YoK  ßiz ßizeyiz ! ßiz ßize Yeteriz !  Bazen Hüzün, Bazen Keder, Senin Sevgin Ömre Bedel.  ßalıkesir ßandirma, ßosver gitsin Aldirma  CeSarE†imiN ßi††iĞi yErdE £SaRe†iM ßa$Lar  î¢îmdekî pî¢ ; ßéni térkétmé hî¢ .. Elimden Gelse Sevmezmiyim Hic ? Ama Napim , Kalbim piç  KURAL-1) Ben Herzaman Haklıyımdır KURAL-2) Haklı Olmadığım durumlar olabilir ki doğaldır O zaman KURAL-1) Geçerlidir.  yıLdızLar DizDim tOpRagIn üStünE, sIRf düNya gözLeRiNe bEnzeSin diyE, AmA nE yıLdızLar gözLeRiN kAdAr güZeL, nEdE düNyA onLArI hAk EdeCek kAdAr MükemmeL..  Gözlerindeki kini, dudaklarındaki sahte gülümsemeyle örtmeye çalışan kişi ne kadar aptaldır  Ben ø tatli sensizlikte seninleyim  İşte ßöyle gideceksin, salına salına, ardına ßaka ßaka.. " Kimi ßekliyorsunda ßakarsın ardında " demezlermi adama ?¿ Sen ßir gurursuzu sevmedinki güzelim, gelsin ardından!!! O asilce sevdi ve asilce gitti.. Şimdi Sen sadece susmayı dene, ilk gittiğin gißi güçlü sansınlar seni, ßu ßeni daha mutlu eder.. (ßu nick SayIlmaz ama ho$uma gitiği için ékliyorum S0rry)  HêrSêy øLur ßîtêr . YâSânân HêrSêy unutuLur Gîdêr . Sên ûzûLmê SêvgîLîm . ßu GûnLêrdê GêLîr Gê¢êr . .  Hava YağmurLu tüfeği omzunda Her Yani IsLanmIs nöbet basInda Seni düşünüyor hayaLin karsInda bIr aSker agLIyor nöbét basInda '  Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır...  Sen ßENım KoyNumDa,CanVeRECek HAsReTım . Sen BEnım SoNu öLüMLe ßiTeCek MüHeßßEtImSın !!!  HiC KimSe Sevdama Senin KadaR YakiSmadi, Ve Sevdam HiC KimSeyi Senin KadaR YaSatmadi..  Kağıttan Hep DüşLer AğLasakta SiLinirLer..  Ne SenDen GeCerim Ne MeyHaneDen....! ĞönLümün Farkı yok ßir ßiraNe'Den...!  En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir...  Döndüğünde ßu a$k Sâñâ ß0l qéLéCék; Rüzgâr Térs yÔnDéñ éséCéqh.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş