Yeni Başlayanlar İçin Cs... silah kullanımı - bomba çözmesi...Herşey içerde

'Counter Strike Özel' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Yeni Başlayanlar İçin Cs... silah kullanımı - bomba çözmesi...Herşey içerde konusu Yeni Başlayanlar İçin Cs... silah kullanımı - bomba çözmesi...Herşey içerde
  Cs Silah Kullanımı


  Silah Kullanımı

  Cs oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de elinizdeki silahı tanımanızdır Elinizdeki silahın hızını, geri tepme miktarını, hedefi tutturma hassasiyetini vs bilmiyorsanız o round ömrünüz pek uzun olmayabilir Tabi ki bilmeniz gereken bir di er önemli nokta da karşınızdakinin silahının özellikleridir Bu sayede karşınızdaki rakibinizin mermilerine nasıl en az miktarda hedef olaca ınızı da bilirsiniz

  CS'deki silahlar hakkında edinece iniz bilgi, oyundaki tecrübenizle do ru orantılıdır Yani silahları kullana kullana çeşitli özelliklerini ö renecek ve bir süre sonra hangi silahla nasıl oynayaca ınızı bileceksiniz Tabi bu süreci hızlandırmak için csye antrenman yapmak için hazırlanmış bazı maplerde tek başınıza lan game açıp belli hedeflere karşı silahları teker teker deneyebilir veya seçti iniz bir haritada yeteneklerini düşük seviyede ayarlayaca ınız botlara karşı oynayabilirsiniz Çünkü csye başlar başlamaz internette deneyimli oyuncuların arasına girerseniz deneme yanılma yapmanız ve ö renmeniz için çok daha az şansınız olacaktır ve acemi oldu unuz için de sürenizin büyük bölümünü hayalet olarak geçireceksiniz Elbette deneyimli cs oyuncularından da ö renebilece iniz pek çok şey var ama silahlar için kendi kendinize yukarıda bahsetti im türden pratik yapmanız csyi ö renme sürecinizi oldukça hızlandıracaktır

  E er cs'ye yeni başlamışsanız ilk ö renmeniz gereken silahlardan biri mp5'tir Mp5 cs'nin en popüler silahlarından biridir ve en büyük avantajı da oyunun en hızlı sub-machinegun'ı olmasıdır Üstelik fiyatı da oldukça uygundur Mp5'i kullanmaya alıştıktan sonra di er silahları da sırayla ö renmeye başlayabilirsiniz

  Elinizde hangi silah olursa daima düşmanınızın kafasını ve vücudunun üst bölgelerini hedef alın Hedef alaca ınız alanı elinizdeki silaha göre ve zamanla deneyim kazandıkça ö reneceksiniz Örne in ak47 ileyakın mesefade düşmanınızın gö üs hizasını hedef alırsanız silahın sekmesiyle birlikte 3 mermi headshot olacaktır

  Silahınız mermileri çok da ıtıyor ise uzak mesafeden sürekli ateş etmek yerine kesik kesik ateş ederek çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz Özellikle ak47'yi bu şekilde çok hassas bir silah olarak kullanabilirsiniz

  Sniper tüfe i aldıysanız yanında iyi kullanabildi iniz sa lam bir tabanca alın Pek çok kişi için bu desert eagle'dır Tabi kendi stilinize gore dual-baretta, sig veya son cs versiyonlarında baya ı etkili bir tabanca haline gelen usp'yi de kullanabilirsiniz Tabancanızın ne işe yarayaca ını yakın dövüşe girmek zorunda kaldı ınızda anlayacalksınız Size iyice yaklaşmış rakibinize elinizdeki tüfekle ateş ederek vurmanız oldukça zorlaşacaktır ve bu durumda tabancanıza davranmazsanız büyük ihtimalle öleceksiniz Kaldı ki örne in iyi bir desert eagle kullanıcısıysanız pek çok kişiyle yakın dövüşte başa çıkıp stratejik sniper noktalarına ulaşabilirsiniz

  Oyun içinde karşılaca ınız en büyük sorun düşmanınızın karşısına boş şarjör veya eksik mermiyle çıkmanız olacaktır Bunun için mermi harcadıkça uygun ve tehlikesiz bir yere girip silahınızın şarjörünü de iştirmeyi unutmayın(tabi roundun başında yanınıza yedek cephane almayı da unutmayın) Düşmanınızın karşısına mümkün olan en ideal koşullarda çıkmalısınız bunu aklınızdan çıkarmayın Yani silahınız sürekli dolu olmak zorunda E er çatışma sırasında merminiz biterse sakın ortalıkta durup şarjör de iştirmeye çalıştırmayın Bu sizin ölümünüzle sonuçlanacaktır E er bulabiliyorsanız bir kuytu veya kutu arkasına girin ve şarjörünüzü de iştirin, e er bulundu unuz bölgede böyle korunaklı bir alan yoksa tabancanıza veya karşınızdaki yeteri derecede yakınsa bıça ınıza davranmaktan çekinmeyin Unutmayın ki size oldu u gibi karşınızdaki rakibinizin de mermisi bitecektir ve bu durumda ilk olarak tabancasına davranıp isabetli atışlarla karşısındakini öldüren hayatta kalacaktır

  Genel olarak silahların özelliklerini ö rendikten sonra kendi stilinizi geliştirebilirsiniz Mouse kullanma kabiliyetiniz iyiyse ve nokta atışı yapabiliyorsanız; pompalı tüfekler, sniper tüfekleri ve oyundaki tabancaların kralı olarak kabul edilen desert eagle kullanabilirsiniz Bu Tür silahlar isabet ettirebildi iniz sürece karşınızdakinin bol miktar canını götürecektir ama isabet ettiremedi iniz zamanlarda ise atış hızları yavaş ve mermileri az oldu u için düşmanınız karşısında aciz duruma düşeceksiniz E er bu tür silahlarda kendinize güvenemiyorsanız sub-machine gunlar veya sniper olmayan tüfeklerden alabilirsiniz Tabi bunların da her birinin farklı kullanım stilleri vardır ve kullanmayı zamanla ö reneceksiniz  Bombayı Defuse etmek:


  Bombayı defuse etmek için üstüne gelin ve use tuşunuza belli bir süre basılı tutun Bombanın defuse etme işleminin ne kadarını gerçekleştirmekte oldu unuz ekranınızda gözükecektir Yukarıda belirtti im üzere, yanınızda defuse kit varsa bombayı normalden çok daha kısa zamanda etkisiz hale getirebilirsiniz E er bombanın yanına geldi inizde biplemeleri çok sıklaştıysa ve defuse edecek kadar zamanınızın olmadı ına kanaat getirirseniz o bölgeden uzaklaşın; en azından sa kalırsınız ve bir sonraki round aynı silahınız ve ekipmanlarınızla oyuna devam edebilirsiniz Bomba patlaması sonucu ölürseniz de bu skorunuza ölüm olarak yansımaz fakat önceki el kullandı ınız silah ve ekipmanları kaybedersiniz


  Hostage Rescue (Rehine kurtarma) Haritaları  Bu haritaları di erlerinden isimlerinin başındaki cs_ ekiyle ayırt edebilirsiniz Rehine kurtarma haritalarında adından da anlaşılaca ı gibi ctlerin görevi rehinleri kurtarmak, teröristlerin görevi de roundun sonuna kadar rehinleri ellerinde tutabilmektir Rehinelerin hepsi veya toplam rehinlerden 1 eksik sayıda rehine kurtarılırsa veya bütün teröristler öldürülürse ctler, round sonuna kadar sözkonusu sayıda rehine kurtarılmamışsa veya bütün ctler öldürülürse o roundu teröristler kazanır


  Counter-Terrorist'ler:


  Bu tür maplerde öncelikli amacınızın rehineleri kurtarmak oldu unu unutmayın Zaten tüm rehinleri kurtarıp takımınıza roundu kazandırısanız hem siz hem de takımınız oldukça yüklü miktar para kazanırsınız ve sürekli iyi para kazanmanız ve iyi silahlar almanız oyundaki genel üstünlü ü kurmak bakımından en önemli unsurdur E er teröristler toplu halde rush yapmıyorsa base'inizde saklanıp da "belki bir geçen olur da vururum" ümidiyle beklemek hem terörsitlerin bulundu u mekana baskın yapacak olan takımınızı 1 kişi eksik bıraktı ınız için takımınıza bir zarardır hem de sizin belki de fazladan 1-2 frag yapmanızdan fazla bir amaca yaramaz, takımınızın round kazanmasına bu şekilde katkıda bulunamazsınız
  Rehine kurtarma haritalarında genellikle terörsitler rehinerler birlikte kapalı bir mekandadırlar ve ctlerden beklenen bu mekanlara takım halinde baskın yapmaları ve ya teröristleri öldürerek etkisiz hale getirmeleri ya da rehineleri ordan kurtarmaları ve haritada belirlenmiş rehine kurtarma bölgelerinden birine götürmeleridir

  Burada şuna de inmekte fayda var: oyunun mantı ı ba lamında, bütün teröristleri öldürmeniz bile rehineleri kurtarma amacı do rultusundadır Yani teröristler etkisiz hale gelince zaten ct timleri rehinelerin güvenli ini sa lama amaçlarına ulaşmış olurlar Bu noktanın ö renilmesi cs'yi bol frag yapılan bir dm oyunu olarak görenler için faydalı olacaktır

  Amacınız rehinleri kurtarmaktır, ama bu amaçla şuursuzca ortalı a dalmak da muhtemelen teröristlere kolay bir hedef olmanız ve takımınızı gereksiz yere 1 kişi eksik bırakmanızı sa lıyacaktır Rehine kurtarma haritalarında her ne kadar teröristler avantajlı gibi görünse de aslında ctlerin takım halinde organize bir şekilde rehinlerin bulundu u ortama girmeleri tam tersine bu durumu kendi avantajları haline getirecektir İlgili mekana gruplar halinde de işik bölgelerden ve aynı zamanda giriş yapmak muhtemelen takımınıza o roundu kazandıracaktır Çünkü bir noktadaki direnci kırarsanız di er tarafları tutan terörsitler de oraya yardıma gelece i için veya gelmezseler de siz arkalarından dolaşıp onları gafil avalayabilece iniz için terörsitlerin da ılması veya hepsinin öldürülerek etkisiz hale getirilmesi kaçınılmaz olacaktır  Rehine Kurtarmak:

  Tamam rehinlerin yanına sa salim ulaşmayı başardınız Peki ya şimdi? İlk çevrenizin güvenli olup olmadı ını kontrol edin, e er canlı takım arkadaşınız varsa size destek vermesi için yanınıza ça ırın Bölgenin güvenli oldu undan emin olduktan use tuşunuzla rehinleri alın (rehinenin yanına gidip use tuşunuza bastı ınızda sizitakip etmeye başlayacaktır) ve mümkünse takım arkadaşlarınızın korumasına rehine kurtarma bölgesine do ru ilerleyin Ço u haritada 2 rehine kurtarma bölgesi vardır Duruma göre hangisinin daha güvenli oldu u hakkında bir tahmin yapıp teröristlerle karşılaşma ihtimalinizin en az oldu u yolu belirleyin ve rehine kurtarma noktaları hakkınızdaki tercihinizi buna göre yapın Tabi duruma göre daha düz ve geniş alanları tercih etmek isteyebilirsiniz çünkü ne yazıkki rehinleri kurtarırken en büyük sorun sizi takip ederken biyerlere takılıp kalmaları ve bazen onları takıldıkları yerden kurtarmaya çalışırken hayatınızı bile kaybedebiyorsunuz Potensiyel sniper bölgelerinden mümkün oldu unca sa a sola strafe yaparak ve hızlıca geçmeye çalışın ki sa salim kurtarma noktasına varabilin Ve işte başardınız O roundun kahramanı siz oldunuz Rehineleri kurtardınız, takımınız roundu kazandı ve siz ve takım arakadaşlarınız yüklü miktar
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Yeni Başlayanlar İçin Forum Tarih
Yeni Başlayanlar İçin Kolay Akorlu Şarkılar Müzik Türleri ve Enstrümanları 5 Şubat 2010
Takıya yeni başlayanlar için Küpe yapımı VİDEO GÖSTERİMİ Hobiler Ve Videolar 27 Eylül 2009
Örgüye yeni başlayanlar için örgü örnekleri resimli El Örgü Örnekleri 17 Eylül 2009
Yeni Başlayanlar için Yüksek Topuklar Populer markalar & Moda 3 Nisan 2009
Metin2 Geniş Kapsamlı Rehber (Yeni Başlayanlar İçin) Metin2 14 Mart 2009

Bu Sayfayı Paylaş