Yatay Geçiş Yönetmelikleri

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 9 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Yatay Geçiş Yönetmelikleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  (Yatay Geçiş Yönetmeliği)

  Madde 1- Öğrencilerin bir Yükseköğretim Kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.Maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Madde 2- (19.3.1989 / 20113) Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yıl sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

  Madde 3- (23.9.1983 / 18170) Geçişler fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tespit edilen ve Üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50'ye kadar olanlarda 2 50-100 arasında bulunanlarda 3 100-150 arasında olanlarda 4 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200'den fazla olanlar için de 6'dan aşağı olamaz.

  Madde 4- (19.3.1989 / 20113) Öğrenci geçiş başvurusunu geçmek istediği yükseköğretim kurumuna ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.

  (17.12.1974 / 18608) Fakülte Yönetim Kurulları her akademik yılda kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak; her sınıf için eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde puan yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

  Madde 5- (25.4.1990 / 20502) Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

  Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması

  Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.
  Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

  Madde 6- (19.3.1989 / 20113) Yükseköğretim Kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;

  Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması
  Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması
  Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

  Madde 7- Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliği 3.maddedeki belirlenen sayısının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliği 5. ve 6. maddelerindeki başarı sınırlarını %50'ye kadar indirme kararı alabilir.

  Merkez Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 8- (19.3.1989 / 20113) Geçiş başvurularının öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kontenjanını aşması halinde 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Son sınıfa veya son iki yarıyılın başına geçişlerde 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendindeki başarı oranının eşitliği halinde (c) bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur.

  (3.11.1992 / 21394) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eş ve çocukları atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uymak şartıyla başarı durumlarına göre değerlendirilerek 3. maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra boş kontenjan bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine göre doldurulur.

  Madde 9- (23.9.1983 / 18170) Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışarıdan (extern) Yükseköğretimden örgün Yükseköğretime geçiş yapılamaz.

  Madde 10- Aynı Üniversite içinde Fakülte Yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler Üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.

  Madde 11- (7.3.1990 / 20454) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar bu yönetmeliğin 3. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aşamaz. İki yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından iki yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin ana veya babasının devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.

  (16.11.1986 / 19283) Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

  (11.7.1992 / 21281) Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı 1. fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

  GEÇİCİ MADDE

  Bu yönetmeliğin 3. maddesinde düzenlenen yatay geçiş için son başvuru tarihi 1982-1983 eğitim-öğretim yılı için bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak belirlenmiştir.

  Madde 12- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (*)

  Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.  Hala yürürlüktedir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Yatay Geçiş Yönetmelikleri Forum Tarih
Üniversite yatay geçiş hakkında bilgi Üniversiteler 4 Ekim 2015
Yatay Geçiş Şartları - Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Üniversiteler 21 Haziran 2011
2011 Yatay Geçiş - 2011 Yatay Geçiş Şartları Üniversiteler 7 Kasım 2010
Yatay Dikey ve Eğik Doğrular özet Eğitim Bilgileri 15 Kasım 2015
Yanıma Yataydı Gitar Akorları - Umut Kaya Müzik Türleri ve Enstrümanları 12 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş