Yahya Kemal Beyatlı Tüm Şiirleri

'Şairlerimiz Ve Şiirleri' forumunda NeslisH tarafından 20 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Yahya Kemal Beyatlı Tüm Şiirleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1918  Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık.

  Vatanda hor görülen bir cemâatiz artık

  Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan

  Ve göz kapaklarının arkasında eski Vatan

  Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek.

  Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek

  Harâb olup yaşıyor tâli’in azâbıyle;

  Vatanda düşmanı seyretmek ıztırâbıyle.

  Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek.

  Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek

  Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi,

  Bu, insan oğluna bir şeyn olan, Mütareke’yi
   

 2. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  AÇIK DENiZ  Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;

  Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.

  Kalbimde vardı "Byron"u bedbaht eden melâl!

  Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl,

  Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,

  Duydum akıncı cedlerimin ihtirâsını,

  Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu...

  Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu...

  Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,  Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.

  Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular,

  Mahzun hudutların ötesinden akan sular,

  Gönlümde hep o zanla berâber çağıldadı,

  Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!

  Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yâr!

  Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;

  Gittim o son diyâra ki serhaddidir yerin,

  Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!  Garbin ucunda, son kıyıdan en gürültülü

  Bir med zamânı, gökyüzü kurşunla örtülü,

  Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi;

  Gördüm güzel vücûdunu zümrütliyen deri

  Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean;

  Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.

  Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!

  Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!

  Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara,

  Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!

  Yalnız o kalmış ortada, âsi ve bağrı hûn,

  Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun,

  Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü!  Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü,

  Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz!

  Duydum ki rûhumuzla bu gurbette sendeniz,

  Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı;

  Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.
   

 3. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  AKINCI  Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!  Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

  Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kaafilelerle...  Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,

  Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.  Bir gün yine dolu dizgin boşanan atlarımızla

  Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...  Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de

  Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
   

 4. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  AKŞAM MÛSIKÎSÎ  Kandilli'de eski bahçelerde,

  Akşam kapanınca perde perde,

  Bir hatıra zevki var kederde.  Artık ne gelen, ne beklenen var;

  Tenhâ yolun ortasında rüzgâr

  Teşrin yapraklarıyla oynar.  Gittikçe derinleşir saatler,

  Rikkatle, yavaş yavaş ve yer yer

  Sessizlik daîmâ ilerler.  Ürperme verir hayâle sık sık,

  Her bir kapıdan giren karanlık,

  Çok belli ayak sesinden artık.  Gözlerden uzaklaşınca dünyâ

  Bin bir geceden birinde gûyâ

  Başlar rü'yâ içinde rü'yâ.
   

 5. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ALTOR ŞEHRİNDE  Schiller bu karlı dağlara gelmişti genç iken;

  Hürriyet özleyişlerinin mûsıkîsini

  Duymuş ve söylemişti çelikten sadâ ile.  Hürriyetin o devrini idrâk edenlerin

  Hulyâlarında vardı bir efsunlu hâtıra:

  Wilhelm Tell, güzel ok atan dağlı kahraman.  Tell şarkısıyla beslenen İsviçre bilmiyor

  En zorlu ihtilâlleri hürriyyet uğruna.

  Kanlar, bu karlı dağlara aslaa bulaşmamış;  Hiç girmemiş hayâline tek gözlü giyyotin;

  Mızrakta, halka gösterilen, kanlı kelleler,

  Meydanlarında, hırs ile, hiç gösterilmemiş.
   

 6. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  AŞK HİKAYESİ  Âh o akşam o tirenden gülüşün!

  O gülüş kalbime aksettiği an

  Duymadım ilk ateşin düştüğünü;

  Şavka benzer bir ışık zannettim.

  Macera başlamak üzereymiş o gün.

  Sürecekmiş bu ateş yıllarca.

  Bir taraftan Yakacık, mor dağlar...

  Bir taraftan da deniz, şûh adalar...

  O gün ömrümde, kader,

  Geçecek aşkı resimleştirmiş

  Bu güzel çerçevede.  Yine dün geçtim o yoldan;

  Aynı raylarda tirenler geçiyor...

  Karşı dağlar, hep o dağlar...

  Kıyı hep aynı kıyı

  Ve deniz aynı deniz;

  O gülüşten bir eser yok yalnız;

  O güzel çerçeve bomboş!

  Belki kalbim daha boş!
   

 7. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ATİK-VALDE'DEN İNEN SOKAKTA


  İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,

  Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,

  Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti

  Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;

  Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,

  Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;

  Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları

  Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.

  Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;

  Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.

  Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,

  Bir nurlu neş'e kapladı kerpiçten evleri.

  Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!  Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş'esiz.

  Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı

  Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.

  Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;

  Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:

  "Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;

  Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür."
   

 8. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BAHÇELERDEN UZAK  İstemem artık ışık, râyiha, renk âlemini,

  Koklamam yosma karanfille, güzel yâsemini.  Beni bir lâhza müsâit bulamaz idlâle,

  Ne beyaz bâkire zambak, ne ateşten lâle.  Beklemem fecrini leylâklar açan nîsânın,

  Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın.  Her sabah başka bahâr olsa da ben uslandım,

  Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım.
   

 9. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BEDRİ'YE MISRALAR

  Gelmek’çün ikinci bir hayâta,

  Bir gün dönüş olsa âhiretten;

  Her rûh açılıp da kâinâta,

  Keyfince semâda bulsa mesken;

  Tâlih bana dönse, nâzikâne;

  Bir yıldızı verse mâlikâne;

  Bîgâne kalır o iltifâta,

  İstanbul’a dönmek isterim ben.  Bin bir tepe yükselen Boğaz’dan

  Baktıkça vatan görünsün engin;

  Her yıl, bin ömür boyunca, yazdan,

  Yelkenler açılsa ufka gergin.

  Lâkin bu ikinci varlığımda,

  Son devrede, ihtiyarlığımda,

  Artık çekilince söz ve sazdan,

  Ömrüm İç-Erenköyü’nde geçsin.
   

 10. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BERGAMA HEYKELTRAŞLARI  Pek tâze penbe tenlere benzer bu taşları

  Yontarken eski Bergama heykeltraşları  İlham eden vucûdun edâsıyle mest imiş;

  Heykeltraş demek o zaman putperest imiş.  İnsan vücûdu bazan açık, bazan örtülü,

  Her çizgisiyle san’atı canlandıran büyü.  Artık dehâya eski güzellikte sinmiyor.

  Gördük ki yer yüzünde ilâhlar gezinmiyor
   

 11. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BİR BAŞKA TEPEDEN  Sana dün bir tepeden baktım azîz İstanbul!

  Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

  Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

  Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.  Nice revnaklı şehirler görünür dünyâda,

  Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

  Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yâda

  Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.
   

 12. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BİR DOSTA MISRÂLAR  Kâmildir o insan ki yaşar hâtıralarla;

  Bir başka kerem beklemez artık gelecekten;

  Her an doludur gözleri cânan ve baharla,

  Kâm aldı bilir kendini, ömründe, felekten.  Bir kerre sevip vuslata erdiyse cihanda,

  Ömrün iyi rü’yâsına dalsın, uyusun rûh.

  Bin zevk aramak kaydına düşmekle zamanda,

  Her gün yorulup, nafile bin yıl yaşamış Nûh
   

 13. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BİR TEPEDEN  Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldin

  Çok benzediğin memleketin her tepesinde.

  Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin,

  İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.  Irkın seni iklîmine benzer yaratırken,

  Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.

  Târîhini aksettirebilsin diye çehren,

  Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.
   

 14. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BİR YILDIZ AKTI  Bir yıldız aktı, gök ve deniz sarmaşır gibi,

  Vuslatta ilk öpüşmeyi andırdı ansızın,

  Birden kamaştı gözlerimiz, baktık engine.

  Hulyâlı mâvilikte bu ânî parıldayış,

  Tek bir dakîka sürmedi, kayboldu, sır gibi.  Sandık ki uçtu gitti bir altın kanatlı kuş.

  Bir yıldızın zevâlini gördük de böylece;

  Yârab; dedik, nedir bu muammâsı hilkatin?

  Fânîlik ortasında yüzen sâde-dil beşer

  Herhangi bir şekilde umar bir bakaa buluş.
   

 15. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  CİN’LER


  Kızgın benizleriz ki parıldar görünmeden,

  Titrer yanında bizleri bir lâhza vehmeden.  Vicdanların azâbıyız onlar tanır bizi;

  Tâzîb için ziyârete gelmiş sanır bizi.  Her suçlunun başında hayâlî cezâsıyız,

  Her âşık aldatan kadının kalb ezâsıyız.  Bir cinsimiz azâb ise vicdan ve hislere,

  Bir cinsimiz de var ki belâdır nefislere.  Lâkin bu cinsimiz daha dişlek ve zorludur,

  Vicdânı olmıyanları nefsinde korkutur.  Dünyâda korku nâmına bizler de olmasak,

  Bilmezdi âdem-oğlu nedir şerr için yasak.  Bir def’a hisseden bizi! Bildin mi kimleriz?

  Cinler veyâhut onlara benzer vehimleriz.
   

 16. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ÇİN KÂSESİ  Gel ey mahbûbe Çin’den!

  O şîrin köşk içinden  Ki pek durgun sularda,

  Uyurken bambularda,  Taşır çok yüklü dallar

  Alevden potakallar.  Görün ey sevdiğim sen

  Ki bir Çin kâsesinden  Gülümser bir resimdin,

  Muhayyel sevgilimdin.  Bahârın neş’esinden

  Uçan kuşlarla eğlen  Ve kırlangıçlarıyle,

  Semâ dalgıçlarıyle,  Ya mektup yolla Çin’den,

  Ya gel hulyâm içinden.
   

 17. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  DENİZ  Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta,

  Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta.

  Şehrin eleminden bir uzak merhaledeydim,

  Fânîleri gökten ayıran perdeye değdim.

  Rüzgârlara benzer bir uğultuyla sulardan,

  Sesler geliyor sandım ilâhî kuğulardan.

  Her an daha coşkun, daha yüksek, daha gergin,

  Binlerce ağızdan bir ilâhî gibi engin

  Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı,  Benzim, ölümün şi'ri yayıldıkça, sarardı.

  Kalbimse bu hengâmede kuşlar gibi ürkek,

  Kalbim heyecandan dedi: "Artık dönelim, çek!

  Kâfî!.. Ölülerden gelen âhenge kapılma!"

  Birdenbire hissettim ufuktan bir atılma.

  Baktım ki deniz insanı durgun suyu yardı,

  Bir dev gibi mûnis ve yosun saçları vardı.

  Durdum, dedi:  "Mâdam ki deniz rûhuna sır verdi sesinden.

  Gel kurtul o dar varlığının hendesesinden!

  Son zevkin eğer aşk ise ummâna karış, tat!

  Boynundan o cânan dediğin lâşeyi silk, at!

  Kirpikleri süzgün o ihânet dolu gözler,

  Rikkatle bakarken bile bir fırsatı özler.  Aldanma ki sen bir susamış rûh, o bir aç;

  Sen bir susamış rûh, o bütün ten ve biraz saç.

  Ummâna çıkar burda bugün beklediğin yol,

  At kalbini girdâba, açıl engine, rûh ol!"
   

 18. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  DENİZ TÜRKÜSÜ  Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!

  Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.

  Ömrünün geçtiği sâhilden uzaklaştıkça

  Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,

  Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık

  Başka bir çerçevedir, git gide, dünyâ artık.

  Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;

  Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ...  Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala

  O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.

  Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır;

  Hilkatin gördüğü rü'yâ biter, etrâf ağarır.

  Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri,

  Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri...

  Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı;

  Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.  Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,

  Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: "Yol nereye?"

  Ayılıp neş'eni yükseltici sarhoşluktan,

  Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan!

  Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu,

  Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.  Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,

  Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,

  Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!...  İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.
   

 19. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞ  Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer

  Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber.  Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu;

  Zihnim düşünceden dağınık, gözlerim dolu.  Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü,

  Lâkayd olan mühimsemiyor gamlı bir günü.  Çok şey bilen diyor: "Gidecek her gelen nesil!

  Ey sâde-dil! bu bahsi hayâtında böyle bil!  Hiç durmadan, hayat öğütür devreden bu çark,

  Ölmek sırayladır, sıralanmakta varsa fark!"  İlmin derin görüşleri, aklın hükümleri

  Doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri.
   

 20. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  DÜŞÜNCE  Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı,

  Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı?

  İnsanlar anlaşıldı. Cihânın da sırrı yok,

  Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok

  En tatlı bir hayâl için atmazdım ufkuma.  Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma!  "Yalnız duyan yaşar" sözü, derler ki, doğrudur

  "Yalnız duyan çeker" derim, en doğru söz budur.  Gördüm ve anladım yaşamak mâcerâsını,

  Bâkiyse rûh eğer dilemezdim bekasını.

  Hulyâsı kalmayınca hayâtın ne zevki var?  Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhûde sonbahar!  Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi,

  Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Yahya Kemal Beyatlı Forum Tarih
Yahya Kemal Beyatlı Kimdir Kısaca Hayatı ve Şiirleri Biyografi & Otobiyografi 15 Ağustos 2013
Yahya Kemal Beyatlı Kimdir - Yahya Kemal Beyatlının Hayatı ve Eserleri Biyografi & Otobiyografi 13 Kasım 2012
Yahya Kemal Beyatlı Resimleri, Yahya Kemal Beyatlının Fotoğrafları Sanatçı-Ünlü Resimleri 22 Ekim 2012
Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp Şiiri Şairlerimiz Ve Şiirleri 22 Ekim 2012
Yahya Kemal Beyatlının Eserleri Biyografi & Otobiyografi 21 Ekim 2012

Bu Sayfayı Paylaş