Ya Resûlallah

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Arınmış bir ruhla Ravza'ya varsam
Kubbe-i Hadra'yı yakından görsem
Taş ve toprağına yüzümü sürsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

Ziyâret kasdiyle ulu serveri
Selâm kapısından girsem içeri
Kemâl-i hürmetle varsam ileri:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

Huzuru Pâk'ine eğilsem-gitsem
Bütün varlığımı onda eritsem
Eriyen mum gibi tükenib bitsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

Müvâcehe'sinden dalsam huzurâ
Arzetsem kalbimi Ebedî Nûr'a
İmânım kemâlle erse şuûra:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

Mevlâm'a gönlümden uçsa dilekler
Düâma hep âmin dese melekler
Yansıtsa âhımı bütün felekler:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

Eşsiz Medîne'de edeble kalsam
Bûy-u mânevîden bir şemme alsam
Solmayan cemâlin seyrine dalsam:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
 

Üst