Windows XP'de En Yaygın Hatalar çözüm, hatalar, windows, xpde, yaygın, yolları

'Windows XP' forumunda UquR tarafından 22 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Windows XP'de En Yaygın Hatalar çözüm, hatalar, windows, xpde, yaygın, yolları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bu yazıda XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatacağız.


  Sorun

  NTLDR is compressed!

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


  Kod:
  CD \

  ATTRIB -C NTLDR
  [BREAK=HAL.dll Bulunamıyor]

  Sorun

  Hal.dll Bulunamıyor

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.

  Kod:
  Attrib -H -R -S C:\Boot.ini
  DEL C:\Boot.ini
  BootCfg /Rebuild
  Fixboot
  [BREAK=Gina.dll Hatası]

  Sorun

  Karşılam ekranındaki Gina.dll hatası.

  Çözüm

  Kod'u not defterine yapıştırın ve uzantısını .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırın.

  Kod:
  On Error Resume Next

  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"

  Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
  Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
  Message = Message & "restart for the change to take effect."

  X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
  Set WshShell = Nothing
  [BREAK=Sistem Geri Yükleme]

  Sorun

  Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32.exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz..

  Çözüm

  Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş Winsta.dll dosyasıdır.Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir..

  Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayın.C:windows/inf klasörüne geçin ve SR.inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçin.Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyin..

  [BREAK=Boot.ini Dosyası Bulunamıyor]


  Sorun

  Açılışta bulunamayan boot.ini dosyası.


  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin.
  Kod:
  Bootcfg /rebuild
  [BREAK=Kaybolan Masaüstü]

  Sorun

  XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var [​IMG]

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.


  Kod:
  'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs

  don't show.
  '© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
  Message = Message & "Continue?"

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

  If X = 6 Then

  On Error Resume Next

  WshShell.RegDelete

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\"
  WshShell.RegDelete

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"
  WshShell.RegDelete

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\"

  WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize"

  P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"

  WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy

  Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

  "

  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

  p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell"

  WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer

  Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\"
  WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
  WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

  On Error Goto 0

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
  ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
  Process.terminate(0)
  Next

  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096,

  "Done"

  Else

  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot

  and Doug Knox", 40
  [BREAK=WMP İç Uygulama Hatası]


  Sorun


  WMP İç Uygulama Hatası

  [​IMG]


  Çözüm

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript.dll =>ENTER'a basın

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript.dll => ENTER'a basın.

  [BREAK=Kayıt Defterinin Devredışı Kalması]

  Sorun

  Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

  Çözüm

  Kod:
  'Enable/Disable Registry Editing tools
  '© Doug Knox - rev 12/06/99
  'This code may be freely distributed/modified

  Option Explicit
  'Declare variables
  Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
  Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
  p = p & "DisableRegistryTools"
  itemtype = "REG_DWORD"
  mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
  enab = "ENABLED"
  disab = "DISABLED"
  jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

  'This section tries to read the registry key value. If not present an
  'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
  'present
  t = "Confirmation"
  Err.Clear
  On Error Resume Next
  n = WSHShell.RegRead (p)
  On Error Goto 0
  errnum = Err.Number

  if errnum <> 0 then
  'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
  WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
  End If

  'If the key is present, or was created, it is toggled

  'Confirmations can be disabled by commenting out
  'the two MyBox lines below

  If n = 0 Then
  n = 1
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  ElseIf n = 1 then
  n = 0
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  End If
  [BREAK=Sistem Geri Yükleme]

  Sorun

  Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kuralım.

  Çözüm

  Başlat-Çalıştır ==> %Windir%\INF yazın.

  Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz.

  Bunun için şu yolu izleyelim;

  Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
  seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın.

  sr.inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin.Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir.O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP2 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır.


  NOT

  Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFiles\i386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir.

  Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

  FILELIST.XML
  RSTRUI.EXE
  SR.SYS
  SRCLIENT.DLL
  SRDIAG.EXE
  SRFRAME.MMF
  SRRSTR.DLL
  SRSVC.DLL
  SRVSVC.DLL


  [BREAK=Görev Yöneticinizin Devredışı Kalması]

  Sorun

  Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır.

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000
  "**del.DisableTaskMgr"=" "

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "DisableCAD"=dword:00000000
  [BREAK=XP'de Kaybolan Sesler]

  Sorun

  Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi.

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default]
  @="Windows"
  "DispFileName"="@mmsys.cpl,-5856"

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,
  \
  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,
  \
  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CCSelect]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  & nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,
  \
  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CriticalBatteryAlarm\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  & nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,
  \
  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  & nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  & nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  & nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  & nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,
  \
  00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,
  \
  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,
  \
  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,
  \
  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,
  \
  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\ShowBand]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,
  \
  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,
  \
  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,
  \
  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,
  \
  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,
  \
  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,
  \
  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,
  \
  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,
  \
  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,
  \
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,
  \
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion\.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion\.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,
  \
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,
  \
  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,
  \
  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,
  \
  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon]

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,
  \
  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,
  \
  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,
  \
  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00
   

 2. UquR

  UquR Üye

  [BREAK=Sistem Geri Yükleme ve Boş Sayfa]

  Sorun

  Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz.


  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın.Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına .reg yazın.Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın.

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"
  [BREAK=İmzasız Sürücü Sorunu]

  Sorun

  İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın.Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun.


  Çözüm

  Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin.

  HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun.Değerini "0" olarak ayarlayın.

  [BREAK=Ağ Ortamındaki 1606 Hatası]

  Sorun

  Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

  Çözüm

  Uzantısı .vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın.

  Kod:
  Option Explicit

  Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title
  Dim FSO, WinFolder

  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set WinFolder = fso.GetSpecialFolder(0)
  Set FSO = Nothing

  WinFolder = Left(WinFolder,3)


  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\"
  p = p & "Common Administrative Tools"
  itemtype = "REG_SZ"
  n = WinFolder & "Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools"

  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Title = "Common Administrative Tools are now reset." & vbCR
  Title = Title & "You may need to Log off/Log on or" & vbCR
  Title = Title & "reboot for the change to take effect."
  MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")
  [BREAK=Yardım ve Destek Hizmetinin Çalışmaması]


  Sorun

  Yardım ve Destek servisim çalışmıyor.:(

  Çözüm

  [codebox]Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\App Paths\HELPCTR.EXE]
  @="C:\\WINNT\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr .exe"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @="Help and Support Services: Upload Manager"
  "AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"="Both"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @="Help and Support Services: Connection State"
  "AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"="Both"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\helpsvc]
  "Type"=dword:00000020
  "Start"=dword:00000002
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,6 5,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d ,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00 ,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73 ,00,00,00
  "DisplayName"="Help and Support"
  "DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,5 3,00,00,00,00,00
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Description"="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
  "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,03,00,00,00,05,00,03,\
  00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00 ,00,00,00,00,64,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\helpsvc\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00, 49,00,52,00,25,00,5c,00,50,\
  00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00 ,48,00,65,00,6c,00,70,00,\
  43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72 ,00,69,00,65,00,73,00,5c,\
  00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00 ,6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\helpsvc\Security]
  "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00 ,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01 ,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02 ,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00 ,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00 ,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00 ,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00 ,05,12,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\helpsvc\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_HELPSVC\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001


  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @="Help and Support"
  "LocalizedString"="@explorer.exe,-7021"
  "InfoTip"="@explorer.exe,-7001"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c ,00,2c,00,2d,00,32,00,34,\
  00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\InProcServer32]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c ,00,00,00
  "ThreadingModel"="Apartment"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance]
  "CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag]
  "CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
  "command"="@shell32.dll,-12709"
  "method"="Help"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\ContextMenuHandlers]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\ContextMenuHandlers\{2559a1f 1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\shellex\MayChangeDefaultMenu]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\ShellFolder]
  "Attributes"=dword:00000000
  [/code]


  [BREAK=Windows Update 0x8DDD0009 Hatası]

  Sorun

  Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009].Çözümü nedir ?.

  Çözüm


  Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) İndirin

  Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin.

  Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın.

  net stop wuauserv

  Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin.[​IMG]

  regsvr32 wuapi.dll
  regsvr32 wups.dll
  regsvr32 wuaueng.dll
  regsvr32 wuaueng1.dll
  regsvr32 wucltui.dll
  regsvr32 wuweb.dll
  regsvr32 MSXML3.dll
  regsvr32 qmgr.dll
  regsvr32 qmgrprxy.dll
  regsvr32 jscript.dll


  Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın.

  net start wuauserv


  [BREAK=Bozulan Sistem İkonları]

  Sorun

  XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar.


  Çözüm

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics]
  "Shell Icon BPP"="16"
  "Shell Icon Size"="32"

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  [BREAK=Sağ Tıkta Çöken Windows]


  Sorun

  Sağ tıkladığımda sistem çöküyor.RightClick Spy [​IMG].


  Çözüm

  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ShortcutShredXP]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSetTaskbar"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  [BREAK=Unuttuğunuz Ürün Kodları]

  Sorun

  Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
  Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.


  Çözüm


  [​IMG]

  Buraya Tıklayın

  [BREAK=Unutulan Yönetici Şifresi]

  Sorun

  Aman Allahım! ,admin şifremi unuttum :(


  Çözüm

  [​IMG]

  Dosya'yı CD'ye yazdırın ve sistemi bu cd ile başlatın.


  Buraya Tıklayın

  [BREAK=SvcHost Servisinin İşlemci Kullanımı]


  Sorun

  Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında svchost.exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli.Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok.

  Bill Amca'nın Yaması

  [BREAK=PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA]


  Sorun

  XP kurulumu sırasında STOP 0x0000008e" ya da STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA hatası alıyorum.Ne yapmam gerekiyor ?


  Çözüm

  Sorun büyük bir ihtimal, yanlış konfigüre edilmiş ram modüllerinden kaynaklanıyor.Eğer 2 adet ram varsa,bir tanesini çıkartın ve kuruluma tekrar geçin.


  [BREAK=Mavi Ekranda 0x000000FC Hatası]

  Sorun

  Windows SP2 kurulumdan sonra sistem sürekli yeniden başlıyor ve aşağıdaki hatayı veriyor;

  0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)


  Çözüm

  Bilgisayar yeniden başladığında güvenli mod'a geçin.Başlat=> Çalıştır => cmd yazın ve aşağıdaki komutu verin;

  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1


  [BREAK=]DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUA]

  Sorun

  Belirli aralıklarla WinSP2'de DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatasını alıyorum.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Buraya Tıkla

  [BREAK=İstem Dışı Açılan Pencereler]


  Sorun

  Internet Explorer kullanıyorum.Fakat isteğim dışında anlamsız pencereler açılıyor.Ayrıca başlangıç sayfam salt mod'a geçmiş durumda,ne önerebilirsiniz ?  Çözüm


  Bu bir CWS (CoolWebSearch) zararlısı olabilir.Aşağıdaki kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Oluşan dosya üzerinde çift tıklayın ve girişi onaylayın.

  Kod:
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoFolderOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
  "NoBrowserOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  [BREAK=Norton Servisleri]

  Sorun

  Arkadaşlar Norton Antivirus programını kurdum ve daha sonra kaldırdım.Fakat antivirüs'ten başka diğer tüm servisleri sistemimde çalışır vaziyette kaldılar.Bu programdan nasıl kurtulabilirim.

  Çözüm

  Buraya Tıkla

  [BREAK=Masaüstü İkonlarının Bozulması]

  Sorun

  Masaüstü ikonlarım tanınmaz bir hale geldi.İşte aşağıdaki gibi :(

  [​IMG]

  Çözüm

  Buraya Tıkla

  [BREAK=Başlatılamayan Güvenlik Merkezi]

  Sorun

  WinXP SP2'de Güvenlik Merkezini başlatamıyorum.Hata 1083 ve benzeri uyarılar veriyor.

  Çözüm

  Buraya Tıkla

  [BREAK=Çalışmayan Disk Birleştirici]


  Sorun


  Ya arkadaşlar,XP'deki disk birleştirici programında "BİRLEŞTİR" 'e bastığımda program bana kendisini tekrar yüklememi söylüyor.

  Çözüm

  Gizli Dosyaları Görünür hale getirelim ve başlat-çalıştır'a aşağıdaki yapıştıralım.

  %Windir%\Inf

  Ardından dfrg.inf dosyasına sağ tıklayalım ve "YÜKLE" 'ye tıklayalım.

  [BREAK=Bulunamayan Defrag.exe Dosyası]

  Sorun

  Çalıştır'a defrag.exe yazıyorum.Fakat XP,disk birleştirme uygulamasını bulamadığını ya da benzeri bir uyarı veriyor ?

  Çözüm

  Çalıştır'a aşağıdaki kodları yazarak.2 dosyayıda tazeleyelim.


  regsvr32 dfrgsnap.dll
  regsvr32 dfrgui.dll
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Windows XP'de Yaygın Forum Tarih
Windows Xp'de Dns Nasıl Değiştirilir - XP Dns Ayarları (Resimli Anlatım) Bilgisayar Hakkında Genel Bilgiler 24 Ağustos 2011
Windows XP'de Sata HDD Sorununa Kesin Çözüm!...(Resimli Anlatım) Windows XP 24 Haziran 2009
ViGlance ile Vista ve XP'de Windows 7 tadı Windows 7 6 Haziran 2009
Windows XP'de Mavi Ekran Hataları Windows XP 15 Mayıs 2009
XP'de *Windows-Gecikmeli Yazma Başarısız* Hatası ve Çözümü Windows XP 22 Mart 2009

Bu Sayfayı Paylaş