Verimli ders nasıl çalışılır - verimli ders çalışma teknikleri

'Rehberlik' forumunda Mavi_Sema tarafından 13 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Verimli ders nasıl çalışılır - verimli ders çalışma teknikleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  verimli ders çalışma yolları
  Etkili Ders Çalışma Teknikleri
  ders çalışma yöntemleri
  verimli ders çalışma
  ders çalışma nasıl olur

  Öğrenmeye karşı istekli ve öğrenme için gerekli yeteneklere sahip olma, öğrenmede başarıyı etkileyen en önemli etmenlerdir. Ancak, bazı yetenekli öğrenciler yeterince çaba gösterdikleri halde bekledikleri verimi alamamaktan yakınır. Bu durum genellikle çalışma yöntemlerini kazanamamış olmaktan ileri gelir. Verimli ders çalışma ve etkin öğrenmenin en temel koşulu bu konuda istekli ve kararlı olmaktır. İsteklilik ve kararlılık, çalışma davranışlarınızı olumlu etkileyerek, verimli ders çalışmanızı ve etkin öğrenmenizi sağlayacaktır.

  Verimli Çalışma Yöntemleri
  Ders çalışma kavramı çok geniş bir kavramdır. Ders çalışırken bazı yöntemleri bilmek gerekir. Bu yöntemleri bilmemenin başarıyı daima düşürdüğü bilinmektedir.

  * Ayları gösteren takvim edinmelisiniz.
  * Ders çalışmaya ayırmayacağınız günleri (tatil, bayram vs.) işaretlemelisiniz
  * Kendinizi bir hafta gözlemlemeli, en çok hangi zamanlarda verimli ders çalıştığınızı saptamalısınız.


  yöntemler kısaca,
  * Ders çalışma alışkanlıklarını tanımak.
  * Çalışma davranışını etkileyen çevresel olayları kontrol altına almayı öğrenmek, (çalışma ) (motivasyon) ve dikkat süresini arttırmak
  * Etkin ve süratli okuma yöntemi
  * Derste not tutma ve öğretmeni dinleme yöntemi
  * Etkin okuma ve tekrar yöntemlerinden yararlanarak sınava hazırlık.
  * Etkin çalışma yöntemleriyle vakit kazanmak.
  * Genel tekrar yani kazanılan etkin ve verimli çalışma yöntemlerinin sürekliliğini sağlamak
  Günümüzde psikoloji ve eğitim alanlarında giderek doğruluğu artan yaklaşıma "DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM" denilmektedir. Bu yaklaşım, öğrenme kuramlarından kaynaklanır ve öğrenmeyi tanıtarak işe başlar. Bu yaklaşım, okul başarısının sadece doğuştan var olan bir yetenek olduğunu kabul etmez, sonradan çalışmayla öğrenilerek kazanılabilen bir beceri kabul eder.

  Davranışsal yaklaşım incelendiğinde ders çalışma becerisinin iki temel öğeden oluştuğu görülür.
  a. Etkin ve verimli çalışma yöntemleri
  b. Çalışma ortamı üzerinde kişisel kontrol (irade) kullanabilme.
  Bu iki öğe incelendiğinde başarısız öğrencilerin karşılaştığı sorunlar şöyle özetlenebilir:

  Öğrencinin öğrenmesi gereken bilgileri hafızasına yerleştirmek için etkin ve verimli bir yöntemi yoktur.

  Çalışıp başaramamaktan dolayı çalışma kavramı iticilik kazanır. Kişiye ödüllenme duygusundan çok cezalanma duygusu verir ve öğrenciyi çalışma davranışından çok zevk verici uğraşlara yöneltir

  Eğer kişi çevresindeki etkenleri kendi denetimi altına alma yöntemini öğrenirse, davranışlarını da kendi denetimi altına alabilir. Örnek: Çalıştığı odadaki gürültü düzeyini kontrol altına alabilirse, dikkat etme davranışını da kendi istediği gibi yönlendirebilir.

  Yöntem 1 - Çalışma Alışkanlıklarını Tanımak:

  Verimli çalışmanın ilk adımı zamanı iyi planlamaktır. Planlama yaparken ders dışı uğraşlar da programa konulmalıdır.
  Ertesi günkü her dersi programa koymalıdır. İki zihinsel ders arasında (Örnek: Matematik ve Tarih) bir pratik ders çalışmak (Örnek: Resim) . Aynı şekilde özellikle öğrenilecek dersleri (okuma) daha erken saatlerde yapmaktır.
  Haftalık çalışma programı yapılmalıdır.
  Her zaman çok çalışmak iyi öğrenmek demek değildir. Öğrenci ders çalışırken, neler yaptığını ayrıntılı olarak incelendiğinde çalışması üzerindeki olumlu ve olumsuz etkenlerini görecektir.

  Yöntem 2 - Çalışma İsteğini Arttırmak ve Uyarı Kontrolü Geliştirme Yöntemi:

  (Motivasyon -isteklilik ve dikkat süresinin arttırılması.)

  İsteklilik (Motivasyon) ders çalışma davranışımız üstünde etki yapan en olumlu etkendir. Çalışmayı bilmeyen bir öğrenci bunu bitmesi gereken bir yük olarak görür. Yük olarak kabul edilen görevde isteklilik yoktur. Planı ve programı olmayan bir öğrenci, çalışmaya hiçbir zaman zamanında başlayamaz ve tabii zamanında bitiremez. ZAMAN ve YER konusunda kendisine bir yer belirlemediği zaman belirsizlik ve kararsızlık içinde kalır. Sonuç olarak ders ve ödevlerini düşündüğü zaman hep huzursuzdur. Ders çalışmaya başlamakta zorluk çeker. Her zaman son an çok az zaman kaldı endişesindedir. Çalıştıktan sonra bunun keyfini çıkaramaz, yeterli çalıştığı konusunda kendisine güvenemez.

  Çalışma programında izlenmesi gereken önemli noktalar şöyle olmalıdır:
  1- Her ders için çalışmakla yükümlü olduğunuz kısmı hesaplayın ve en iyi notu almak için çalışın.
  2- Size en zor gelen dersi uyarıcı kontrolü için seçin ve bu ders için her gün belli bir süre ayırın.
  3- Çalışmanız için belli bir YER ayırın ve mümkün olduğu ölçüde bu yeri ders çalışma dışındaki işler için kullanmayın. Bu yerin fazla rahat olmamasına dikkat edin. Bu çok önemlidir.
  4- Çalışacağınız ders miktarı konusunda bazı kurallar koyun. Bu iki türlü olabilir.
  a- Bir oturumda kaç dakika çalışacağınız (Örnek 40 dakika)
  b- Bir oturumda çıkarılacak çalışma ürünü ( Örnek: 20 problem bitirme veya bir bölüm tamamlama)
  5- Çalışmanıza ket vurucu düşünceler olduğunda, çalışmayı yerinden ayrılın. Ancak ayrılmadan dersinizin küçük bir bölümünü bitirmelisiniz.
  6- Çalışmalarınızda acele etmeyin. Yoksa başarısızlığa uğrar, vazgeçebilirsiniz. Unutmayın, hedefleri alçak tutmak, programdan vazgeçmekten daha yararlıdır.
  7- Çalışma ortamınızı mümkün olduğu kadar DİKKAT DAĞITICI şeylerden temizleyin. (Örnek: televizyon, telefon, radyo gibi).

  Yöntem 3 - Hızlı ve Verimli Okuma Yöntemi:

  Çalışmada en önemli olan, okunulanın anlaşılması ve öğrenilmesidir. Bu beş aşamada gerçekleşir.

  Göz gezdirme (izleme). Bütün halinde baştan sona göz gezdirme.
  Sorma ( Kendi kendine. Bölümdeki başlık ve alt başlıkları çıkararak)
  Okuma ve işaretleme.
  Anlatma.
  Tekrarlama. Tekrar sırasında, eğer bilgiyi hatırlayamıyorsanız, o konuyu bilmiyorsunuz demektir.

  Yöntem 4 - Derste Not Tutma ve Öğretmeni Tanıma Yöntemi:
  Derste iyi not tutmak sınav sonuçlarını fazlasıyla etkiler. Elinin altında düzenli notları olan öğrenci yarı yarıya başarılı olmuş demektir. Düzenli not tutarken şunlara dikkat edilmelidir.

  Not tutarken başlık ve alt başlıklar kullanılmalıdır. Kendine ait özel işaretleme sistemi kullanmak tekrarda zaman kazandırır.
  İlaveler için arada boş yer bırakılmalıdır.
  Dersten çıkar çıkmaz tutulan notlar gözden geçirilmelidir. Anlaşılmayan yerler işaretlenmelidir. Gelecek derste öğretmene sorulmalıdır.

  Yöntem 5 - Verimli Tekrar Yöntemi ve Sınava Hazırlık:

  Tekrar süresinin dağılımı:
  1- Araştırmalar göstermiştir ki sık ve kısa aralıklarla yapılan tekrar, toplu halde ve bir defada yapılan tekrardan çok daha iyi hatırlanmaktadır. Birçok bölgeyi bir anda hafızasına koymaya çalışan öğrenci baskı altındadır ve dikkatini tam olarak veremez.
  2- Esaslı tekrara sınavdan birkaç gün önce başlayın. Böylece eğlenme ve dinlenmeye de zaman ayıracağınızdan sınava güvenle ve dinlenmiş olarak girersiniz.
  3- Tekrarınızı mutlaka DERS ÇALIŞTIĞINIZ YERDE yapın. Böylece uyarıcıları kontrol altına aldığınız ortamda dikkatinizi daha kolaylıkla toplar, hem de çağrışımlar yararıyla sınavda kolaylıkla hatırlarsınız.
  4- Tekrarı yüksek sesle yapın. Bu sizin üç duyu kullanmış olmanızı sağlar. Görmek, duymak ve dile getirmek gibi. Sessiz okurken dikkatin dağılıp sadece satırların üstünde göz gezdirme tehlikesi vardır.
  5- Çalışmalarınızda esas bir taslak çıkarın. Bu taslağı tekrarlamak için en iyi zaman gece uykuya yatmadan öncedir. Çünkü öğrendiğiniz bilgiler ile rekabet edecek diğer uyarıcılar azdır. Sabah kısaca göz atmak daha açık-seçik hatırlamanıza yardımcı olur.

  Yöntem 6 - Etkin Çalışma Yöntemi Geliştirmek:

  Bu teori alışkanlık geliştirme teorisidir. Çalışma davranışınızı boş geçen zamanlarına yayarak genellemeyi sağlamak ve zaman kazanmaktır.

  Yöntem 7 - Genel Tekrar:

  Yani kazanılan etkin ve verimli çalışma yöntemlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

  Sonuç olarak, başarınızı arttıran pratik çalışma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz.
  1- Motivasyon - isteklilik, çalışma hızı için çok önemlidir. Bunun için yeni bir sistem geliştirin.
  2- Yetenek çok önemlidir. Fakat fazla yetenekli olmayan bir kişi de kişisel sistemlerini geliştirerek başarılı olabilir.
  4- Hedeflerinizi küçültün.
  5- Endişelenip panik yapmayın.
  6- Zamanı yararlı olabilecek şekilde kullanın. Programlı çalışın.
  7- Hep aynı yerde çalışın ve mecbur kalmadıkça bu yeri başka bir iş için kullanmayın.
  8- Öğrenmeyi bölümlere ayırın. Bu, sadece tekrar yönünüzü arttırmakla kalmaz, aynı zamanda başarınızı da arttırır.
  9- Eğer çalıştığınız konuyu istediğiniz şekilde anlamıyorsanız endişelenmeyin. Bazı şeylerin öğrenilmesi zaman alır.
  10- Süreç kökenli veya davranış kökenli çalışma, motivasyon amaçlı kullanılabilir. Herhangi bir şeyi başarmak için bir amaç ve bunu elde etmek için de bir sistem veya süreç gereklidir. Hangisi size uygunsa onu seçin.
  11- Çoğu insan için hatalar birer hayal kırıklığı veya utancıdır. Fakat uzaklaşamayacağınız çok az hata vardır. Hata yapmadan da iyi bir öğrenci olunamaz.
  12- Önemli olan kararlılık ve istektir. Başarı ardından gelir. Yılmadan devam edin. Öğrenme isteği mücadelenin yalnızca %10'unu oluşturur. Geri kalanın %90 'ı istekliliktir.
  Eğer bir şeyi yapmak istiyorsanız bunun en hızlı yolu HEMEN başlamaktır
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Kasım 2015

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Öneriler

  Sosyal Grubu Derslere Nasıl Çalışmalıyız?
  Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi tarih, inkılâp tarihi, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir.
  Okumaktan sıkılmayan, geçmişi merak eden ve günümüzdeki gelişmelerle geçmişi özdeşleştirmekten hoşlanan öğrenciler, tarih konularını kolayca öğrenebilmektedirler. Tarih kolay öğrenildiği gibi, kolayca da unutulabilmektedir. Çünkü, yüzlerce bilgiyi (neden - sonuç - anlaşma maddesi gibi) akılda tutmak gerekiyor.
  Tarih ve coğrafya dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.
  Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
  Tarih olayları arasındaki benzerlikler, ortak noktalar bilinmelidir. Örneğin, ekonomik çıkarların devletler arasında savaşa neden olması. Milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlıklarını kazanmak isteyen ulusların imparatorluklara isyan etmesi veya ham madde ve pazar rekabetinin sanayileşmiş ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olması gibi. Buna din unsuru, egemen olma duygusu, toprak kazanma isteği de örnek olarak gösterilebilir.
  Atalarımız "Okumadan âlim, yazmadan katip olunmaz." demişler. Tarih dersine çalışırken konuları anlayarak okumalı, bir yandan da küçük küçük notlar alınmalıdır.
  Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.
  Dersi öğretmen anlatırken iyi dinlemeli, anlaşılmayan yerler sorulmalıdır. Not tutma da ihmal edilmemelidir. Daha sonra bu notlar gözden geçirilerek, konu tekrar edilmelidir.
  Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat kurulacaktır.
  Bilgilerinizi kontrol etmek, sağlamlaştırmak ve konulara dair yorum gücünüzü artırmak için, bulabildiğiniz kadar soru çözmelisiniz. Bol soru çözme, soru çözme hızınızı artıracağı gibi, bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
  Konularla ilgili temel bilgiler çok iyi bilinmelidir. Önemli olayların nedenleri ve sonuçları, önemli olaylar arasındaki etkileşim günümüze kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.
  Tarih konularıyla ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir: Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, rönesans, manda ve himaye gibi.
  Temel bilgiler ve kavramlar arasında bağlantılar kurulmalıdır. Örneğin, Haçlı Seferlerinin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşimin bilinmesi gibi.
  Geçmiş yıllarda çıkan KPSS, YGS, LYS ve SBS soruları çözülmelidir.
  Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir
  Konular halledildikten sonra bolca test çözülmelidir.

  Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılmalı?
  Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.
  Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
  Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
  Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
  Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
  Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo...) yararlanabilirsiniz.
  Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
  Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
  Sosyal Bilgiler dersi; Tarih, İnkılâp Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.
  İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.
  Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.
  Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, Rönesans, manda ve himaye gibi)
  Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)
  Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.
  Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün İlke ve İnkılâpları konularına özen gösterin.
  Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
  Konu çalışıldıktan sonra dergi ya da konu anlatımlı kaynaklarınızdan sorular çözülmelidir.
  Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
  Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. Coğrafya dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:
  Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar iç içedir.
  Coğrafyanın Konusu, Türkiye Coğrafyası konuları en çok soru çıkan alanlar
  Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.

  Tarih Dersine Nasıl Çalışılmalı?

  Konulan pekiştirmek için bol bol test soruları çözmek gerekmektedir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
  Çözülemeyen sorular bilen birisiyle yorumlanmalıdır. Vatandaşlık Bilgileri dersine çalışırken dikkat edilecek hususlar:
  Vatandaşlık bilgileri dersi, günlük yaşantıyla içice olduğundan dolayı bağlantı kurularak çalışılmalıdır. İnsan ve Toplum-Aile, Eğitim-Öğretim, Devlet Demokrasi ve Anayasa Kavramları soru çıkan konu başlıkları
  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi ile ilgili dikkat edilecek hususlar: Bu derste özellikle İslâm dininin ve imanın şartları, Peygamber Efendimizin güzel huy ve davranışlarıyla ilgili konuları daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Çünkü her yıl 4 soru çıkmakta.

  Alıntı
   

 3. Ne Zaman Ders Çalışmalı?
  Sabah saatleri,çalışmak için idealdir Çünkü zihnin en diri ve açık
  olduğu,yorgun olmadığı vakittir bu dönem.Sabah kalktığında,okula
  gidinceye kadar veya öğlene kadar bu zamanı öğrenilmesi zor derslerde
  kullanabilirsiniz.Bu zamanı 45dakika ders,10 dakika tekrar,10 dakika da
  teneffüs şeklinde değerlendirmek en doğru olanıdır.
  Öğle saatleri dinlenmeye ayrılmaladır. İnsan beyninin belli dönemlerde
  potansiyel düşer.Öğle vakti bu dönemlerden birisidir.Çünkü bu zaman
  dilimi vücudun hormonal denge açısından dinlenmeye çekildiği dönemdir.
  Okula gitmeyecekseniz, yarım saatlik öğle uykusuna yatabilirsiniz.Uyuyup
  kalmamaya dikkat ederek elbette!
  Öğleden sonra, tekrar çalışması yapabilir. Özellikle okul veya dersane
  dönüşünde, o gün işlenen dersleri yarım sat tekrar etmek, bu öğleden
  sonranın verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
  Yemeklerden hemen sonra ders çalışmayın Çünkü bu süre, beynin
  çalışma ve odaklanma potansiyelinin azaldığı bir zaman dilimidir.Kan,
  beyinden çok mide bölgesinde dolaştığından beyin yeterince bu sıvıdan
  faydalanamaz.Beslenme için gerekli olan maddeleri alamaz.Bu nedenle
  yemeklerin ardından hemen de dersin başına oturmayın
   

 4. bir haftada bütün ygs konuları verimli çalışılabilir mi?
   

 5. bi türlü kendimi ders çalışmaya veremiyorum ders çalışma progamı yapıyorum ama en fazla 3 gün uyguluyorum des çalışmak istiyorum fakat bü türlü faaliyete geçemiyorum napıcam bilmiyorum :(
   

 6. Herkes dersine önem versin...
   

 7. sıkılmadan nasıl ders çalışabilirim?
   

 8. Ben kendimi derse bir türlü weremiyorum çok çabuk sıkılıyorum en fazla 10 dk oturabiliyorum 11.dk hemn sıkılıyorum ezber yapamıyorum işlem yeteneğim zayıf dersaneyede bu sene başladım ygs sınawına da girecegm bu sene bn bu sorunkarmdan nasl kurtulablrm yardm istyorm sizden inann buna çok ihtiyacm warrrr :/
   

 9. ben çok çalışıoyrum ama verimli olmuyomus gıbı gelıyo
   

 10. Ezberleme calis ki aklinin bicyaninda dursun. Tekrar yapa yapa o calistigin konu aklin oturacak :) . İyi dersler :)
   

 11. faydalı,güzel beğendim
   

 12. kendimi derse vermek için ne yapmalıyım
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Verimli ders nasıl Forum Tarih
Verimli Ders Programı Nasıl Hazırlanır ? Öğretmenlerimizin Bölümü 17 Ocak 2009
Verimli Ders Çalışmanın Yolları Nelerdir Rehberlik 20 Kasım 2013
Verimli Ders Çalışmak İçin Neler Yapmalıyım Rehberlik 1 Mart 2013
Verimli ders çalışma teknikleri Rehberlik 30 Mayıs 2011
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri - Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Nelerdir? Hakkında Rehberlik 22 Ağustos 2009

Bu Sayfayı Paylaş