Uygarlıkların İlkleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Uygarlıkların İlkleri


1.Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)
3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir
4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında girmiştir
5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında ilk çalışmaları yapan Hititlerdir
6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700)
7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir
8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür
9. Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir
10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir
11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir
12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma uygarlığında geçilmiştir
13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur
14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir
15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler)
16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur
17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir
18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır
19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır
20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir
21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır
22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir
23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar kurmuşlardır
24. Savaşlarda atlı birlikleri ilk kez kullanan Asurlular’dır
25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir
26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır
27. Dünyanın ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova kurulmuştur
28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır
29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır
30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur
31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur
32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif)
33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır
34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır
35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır
36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir
37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır
38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir
39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır
40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır
41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır
42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerlerdir
43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır
44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm)
45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür
46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir
47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır
48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır
49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır
50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur
 

Üst