Uygarlık Tarihi Bütünleme Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 22 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Uygarlık Tarihi Bütünleme Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  uygarlık tarihi test soruları - uygarlık tarihi sınav soruları ve cevapları

  1-) Aşağıdakilerden hangisi Marksist Kuramın temel kavramlarından biridir?
  A) Toplumsal evrim
  B) Toplumsal sözleşme
  C) Serbest Rekabet
  D) Sözleşme özgürlüğü
  E) Artı değer


  2-) Evrim kuramını toplumsal ve ekonomik olgulara uygulayan, eşitsizlik ve rekabeti toplumun ilerlemesini sağlayan temel güçler olarak gören görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarihsel maddecilik
  B) Toplumsal Darvincilik
  C) Ekonomik Liberalizm
  D) Organizmacılık
  E) Yapısalcılık


  3-) Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan 1972 Stockholm Konferansı, hangi konuda bilinçlenmeyi başlatmıştır?
  A) İletişim araçları ve haberleşme
  B) Küresel ekoloji ve çevre korunması
  C) Beslenme ve nüfus ilişkisi
  D) Irk ayrımı
  E) Ana ve çocuk sağlığı

  4-) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün amaçlarından biri değildir?
  A) Anlaşmazlıkları çözüme bağlayarak barışı korumak
  B) Yasalar çıkararak ülkelerin sorunlarını çözümlemek
  C) Dünya sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliğini sağlamak
  D) Uluslar arasındaki dostluğu geliştirmek
  E) Amaçlara ulaşmak için her türlü merkezi hizmetleri sunmak


  5-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
  A) Ekonomik rekabetin hız kazanması
  B) Siyasi güçler dengesinin değişmesi
  C) Emperyalizmin güçlenmesi
  D) Milliyetçilik ilkesinin yayılması
  E) Almanya'nın Avusturyayı ilhak etmesi


  6-) Psıkanalizin kurucusu kimdir?
  A) Comte
  B) Freud
  C) Jung
  D) Wund
  E) Adler


  7-) Homer’in İlliada’sında konu edilen Truva kuşatması aşağıdaki tarihlerden hangisinde geçmiştir?
  A) İ.Ö. 3000
  B) İ. Ö. 1500
  C) İ.Ö. 500
  D) İ. Ö. 1200
  E) İ. Ö. 100


  :cool: Yunan ve Doğu kültürlerini birleştiren ama ikisinden de farklı bir yapıya ve kültüre sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sparta
  B) Atina
  C) Helen İmparatorluğu
  D) Pers İmparatorluğu
  E) Lidya Krallığı


  9-) Atina, Perslere karşı ilk savaşını nerede kazanmıştır?
  A) Truva
  B) Delos
  C) Sparta
  D) Korint
  E) Maraton


  10-) Altınçağda Atina’da 6-14 yaşları arasında eğitim gören çocuklar aşağıdaki derslerden hangisini görmüyorlardı?
  A) Okuma-yazma
  B) Mantık
  C) Aritmetik
  D) Edebiyat
  E) Müzik


  11-) Dünyada kurulan ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Academia
  B) Liceum
  C) Paris
  D) Oxford
  E) Bologna


  12-) 1- İnsan ruhunun güçlü duygularını ifadede ustalık.
  2- İdeal insan karakterleri çizer.
  3- İlk kez aşk temalarını konu eder.
  4- Dramatik tekniğin ustasıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi Sophokles’in Trajedilerinde görülen özelliklerdir?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 3
  C) 2 ve 4
  D) 1 ve 4
  E) 3 ve 4


  13-) İlk bilimsel tarihçi sıfatı verilen Peloponez savaşlarını tarafsız ve nesnel biçimde anlatan, Altın Çağ tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Herodotus
  B) Ksenophan
  C) Sokrates
  D) Thukydides
  E) Sokrates


  14-) Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan Trajedisinin bölümlerinden biri değildir?
  A) Prolog
  B) Monolog
  C) Episod
  D) Stasima
  E) Eksodos


  15-) Eski Yunan komedi yazarı Aristophanes’in oyunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Atlılar
  B) Kuşlar
  C) Arılar
  D) Lysistrata
  E) Antigone


  16-) Determinist, kaderci ve uyumcu bir hayat görüşünü benimseyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Stoik Felsefe
  B) Epikürcü Felesfe
  C) Sokrates
  D) Sofistler
  E) Plato


  17-) Bilimsel yöntemin kuruculuğunu ve öncülüğünü yapan, mantığı kuran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sokrates
  B) Plato
  C) Aristo
  D) Zeno
  E) Herakleitos


  1:cool: Roma İmparatorluğu aşağıdaki tarihlerden hangisinde yıkılmıştır?
  A) İ.Ö. 30
  B) İ.S. 150
  C) İ.S. 300
  D) İ. S. 476
  E) İ. S. 525


  19-) Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyetinin çöküş nedenlerinden biri değildir?
  A) Senatonun sorunları çözmedeki yetersizliği
  B) Sınıflar arası uçurumun büyümesi
  C) Politikada askeri güç kullanılması
  D) Kolonilerin kötü idare edilmesi
  E) Çok tanrılı dine sahip olması


  20-) Kendi hatiplik gelişmesini anlatan “De Oratore” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lucretius
  B) Cicero
  C) Horace
  D) Virgil
  E) Ovid


  21-) Aşağıdakilerden hangisi basit yaşamı öven, Augustus devri altın çağı şairlerinden biridir?
  A) Ovid
  B) Horace
  C) Virgil
  D) Cicero
  E) Tacitus


  22-) Aşağıdakilerden hangisi Augustus Devri “Roma Edebiyatının Altın Çağı” olarak nitelenen tarihler arasındadır?
  A) İ.Ö. 30-İ.S. 14
  B) İ.Ö. 500-30
  C) İ. S. 14-476
  D) İ. Ö. 240-70
  E) İ.Ö. 750-500


  23-) Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyeti döneminde bulunan toplumsal sınıflardan biri değildir?
  A) Senato düzeni
  B) Patriciler
  C) Plepler
  D) Tribünler
  E) Burjuvalar


  24-) Roma kentinin kurucusu ve ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sezar
  B) Antonius
  C) Romulüs
  D) Augustus
  E) Oktavian


  25-) “Karanlık Çağ” deyince genellikle akla gelen ilk tarihler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İ.Ö. 100-400
  B) İ. S. 100-400
  C) İ. S. 400-800
  D) İ. S. 400-1300
  E) İ. S. 500-1500


  26-) Modern anlamda kentlerin ilk biçimini teşkil eden, feodal şatoların dışında surlar içinde idari merkezler bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köy
  B) Burg
  C) Kasaba
  D) Kale
  E) Metropol


  27-) Ortaçağda küçük bir kilisenin başında bulunan din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Papa
  B) Kardinal
  C) Piskopos
  D) Peter
  E) Rahip


  2:cool: Skolastik düşünceye aykırı ve onu yıkıcı özellik taşıyan akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Realizm
  B) Nominalzim
  C) Feodalizm
  D) Epikürcü Felsefe
  E) Sofizm


  29-) Magna Carta’nın sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kral, kanunun üstündedir.
  B) Kanun, kralın üstündedir.
  C) Kanun, kralı bağlar
  D) Kral, kanunlara uymaya zorlanabilir.
  E) Kral, ülke hukukuna uymaya zorlanabilir.


  30-) İslam uygarlığının matematik alanında uygarlık tarihine en büyük hediyesi ya da katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pi
  B) Karekök
  C) Sıfır
  D) Sinüs
  E) Teorem


  Cevaplar:

  1-) E
  2-) B
  3-) B
  4-) B
  5-) E
  6-) B
  7-) D
  :cool: C
  9-) E
  10-) B
  11-) A
  12-) C
  13-) D
  14-) B
  15-) E
  16-) A
  17-) C
  1:cool: D
  19-) E
  20-) B
  21-) B
  22-) A
  23-) E
  24-) C
  25-) D
  26-) B
  27-) E
  2:cool: B
  29-) A
  30-) C


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Uygarlık Tarihi Bütünleme Forum Tarih
Babiller Hakkında Bilgi - Uygarlık Tarihi Tarihi Bilgiler 22 Ocak 2011
Uygarlık Tarihi Genel Ders Notları Açık Öğretim AÖF 14 Ekim 2010
Uygarlık Tarihi Soruları ve Cevapları 120 Soru Açık Öğretim AÖF 6 Nisan 2010
Uygarlık Tarihi Ders Özeti Konu Dışı Başlıklar 10 Mart 2010
Uygarlik Tarihi Genel Notlar (A.Ö.F) SBS - ÖSS - Sınavlar 25 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş