Uydu nedir, ne işe yarar?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 7 Mart 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uydu nedir, ne işe yarar? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Uydu nedir, Uydu ne işe yarar?

  Herhangi bir gezegenin çevresinde dolanan bir gökcismine uydu denir. Örneğin Ay, Dünya'nın doğal uydusudur. Güneş siste*mindeki dokuz büyük gezegenden yedisinin uyduları vardır.
  İster doğal ister yapma olsun, bütün uydu*lar ana gezegenlerinin çevresinde, yörünge denen bir yol üzerinde dolanırlar. Gezegenin yerçekimi (kütleçekimi) uyduları yörüngede tutar. Eğer gezegenin atmosferi varsa ve uydu gezegene bu atmosferin içinden geçecek kadar yakınlaşmışsa, atmos*ferin oluşturduğu sürtünme nedeniyle uydu yavaşlar ve sonunda gezegenin yüzeyine dü*şer. Eğer, bu sürtünme çok şiddetliyse, uydu gezegenin çekim gücüyle düşerken bir meteor gibi yanıp yok olabilir.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Uydu


  Herhangi bir gezegenin çevresinde dolanan bir gökcismine uydu denir. Örneğin Ay, Dünya'nın doğal uydusudur. Güneş siste*mindeki dokuz büyük gezegenden yedisinin uyduları vardır.
  İster doğal ister yapma olsun, bütün uydu*lar ana gezegenlerinin çevresinde, yörünge denen bir yol üzerinde dolanırlar. Gezegenin yerçekimi (kütleçekimi) uyduları yörüngede tutar. Eğer gezegenin atmosferi varsa ve uydu gezegene bu atmosferin içinden geçecek kadar yakınlaşmışsa, atmos*ferin oluşturduğu sürtünme nedeniyle uydu yavaşlar ve sonunda gezegenin yüzeyine dü*şer. Eğer, bu sürtünme çok şiddetliyse, uydu gezegenin çekim gücüyle düşerken bir meteor gibi yanıp yok olabilir.


  Doğal Uydular

  Güneş Sistemindeki uydular
  [​IMG]


  Ay da içinde olmak üzere, bilinen 58 doğal uydu vardır. Güneş sistemindeki gezegenler ile uydularının dökümü aşağıda verilmiştir:

  Merkür: Uydusu yok.
  Venüs: Uydusu yok.
  Dünya: Ay.

  Mars: Phobos ve Deimos.

  Jüpiter: Metis, Adrastos, Amaltheia, Thebe, İo, Eu-ropa, Ganymedes, Kallisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Ananke, Karme, Pasiphae ve Sinope.

  Satürn: Atlas, Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas, Enkelados, Tethys, Telesto, Kalypso, Dione, Helenos, Rhea, Titan, Hyperion, İapetos ve Phoebe. Henüz adlan*dırılmamış dört küçük uydusu daha vardır. İki uydusunun daha olduğu sanılmaktadır.
  Uranüs: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon. Bunun dışında numaralarla tanımlanmış 10 uydusu daha vardır: 1986 UI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 1985 UI.

  Neptün: Triton ve Nereid.

  Plüton: Kharon.


  1610 öncesinde, Güneş sisteminde Dünya'nın Ay'ından başka bilinen bir uydu yoktu. Ama o yıl, yeni bulunan teleskoptan yararla*nan İtalyan astronom Galileo, Jüpiter'in dört büyük uydusunu, İo, Europa, Ganymedes ve Kallisto'yu keşfetti (bu dört uydu "Galileo uyduları" olarak bilinir). 17. yüzyılın ikinci yarısında Satürn'le ilgili araştırmalar Titan (1655) ve İapetos'un (1671) keşfini getirdi. Uranüs'ün kâşifi olan Alman asıllı İngiliz astronom Sir William Herschel 1787'de Uranüs'ün iki uydusunu buldu; bunlar Oberon ve Titania'ydı.
  19. ve 20. yüzyıllarda, giderek yetkinleştirilen teleskoplarla çekilen fotoğraflar daha pek çok uydunun bulunduğunu ortaya koydu. 1970'lerin sonlarından beri dış gezegenlere gönderilen uzay araçları daha da küçük uydu*ların varlığını saptadı ve bunların fotoğrafları*nı çekti. 1980 ve 1981'de Satürn'ü, 1986'da Uranüs'ü ziyaret eden ABD yapımı "Voya*ger" uzay sondaları yeni uydular keşfettiler.
  Bazı küçük uydular, ana gezegenin kütleçekimine yakalanmış küçük gezegenler, yani asteroitler olabilir. Ama, doğal uyduların çoğunun, ana gezegenlerinin çevresindeki yö*rüngelerde oluştuğu ve Güneş sisteminin baş*langıcından bu yana da uydu olarak kaldığı sanılmaktadır.

  Yapma Uydular

  Yapma uydular, insan eliyle yapılmış ve roketle fırlatılarak Dünya çevresinde yörün*geye oturtulmuş araçlardır. Bu uydular, at*mosferin üst katmanlarına girerek yanana kadar ya da denetim altında yeryüzüne indiri*lene kadar yörüngede kalır. İlk yapma uydu, 4 Ekim 1957'de SSCB tarafından fırlatılmış olan "Sputnik I"di. İlk ABD uydusu ise 31 Ocak 1958'de yörüngeye oturtulmuş olan "Explorer I"di. O tarihlerden bu yana, genel*likle ABD ve SSCB tarafından binlerce uydu fırlatılmıştır; Fransa, Çin, Japonya, İngiltere ve Hindistan gibi bazı başka ülkeler de yörüngeye uydu oturtmuştur.
  Yapma uydular çok değişik amaçlarla geliş*tirilmiş olabilirler. Meteoroloji uydularıyla çok daha kesin hava tahminleri yapılabilmek*tedir. Bu tür uydular fırtına ve kasırgaları önceden haber verebilir. Haberleşme uydula*rı telefon ve televizyon sinyallerini aktarır ve böylece bütün olaylar dünyanın her köşesinde canlı olarak izlenebilir. Dünyadaki doğal kay*naklar konusunda değerli bilgiler veren ve ayrıca orman yangınlarının, tarım ürünleri hastalıklarının ya da deniz ve göllerin yüze*yinde toplanan petrol birikintilerinin yerlerini tam olarak belirlemede yararlanılan başka uydular vardır. Birçok uydu da yalnızca aske*ri amaçlarla kullanılır. Bazıları, casus uydular olarak düşman silahlarının yerleştirildiği yer*leri ve birliklerin hareketini saptayacak biçim*de donatılmıştır. Bazıları da uzun menzilli ve yüksek güçlü laserler gibi silahlarla donatılabilecek türdendir.
  Uydunun işlevi yerleştirileceği yörüngenin tipini belirler. Haberleşme uyduları genellikle Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönü*şüyle uyumlu biçimde dolanırlar. Bu tür bir yörünge üzerinde bulunan uydular, Dünya' mn çevresindeki dolanımlarını 24 saatte ta*mamlar; bunların yörünge dolanım hızları Dünya'nın dönme hızına eşit olduğu için Dünya'nın üzerinde hep aynı noktada kalır*lar. Bazı uydular ise kutup noktalarının üze*rinden geçen yörüngelere oturtulur. Bu tür bir yörünge izleyen uydular, 24 saatlik bir dönem (periyot) içinde, gezegenimizin bütün yüzeyini görebilirler.
  Uydular astronomi araştırmalarında gide*rek artan bir rol oynamaktadır. Gökcisimle-rince salınan pek çok ışınım türü, örneğin gamma ışınları, X ışınları, morötesi ve kızıl*ötesi ışınlar Dünya atmosferinin içinden geçe*mez; bu nedenle, bu dalga boylarında araştır*ma yapmak için astronomların yörüngeye ışınım algılayıcı aletler yerleştirmeleri gerekir. Yörüngede dolanan en başarılı "gözlemevleri"nden biri Kızılötesi Astronomi Uy*dusu (IRAS) idi. 1983 boyunca çalışan bu uydu, pek çok yıldızı çevreleyen halkalar ve yeni bazı kuyrukluyıldızlar da içinde olmak üzere, çok sayıda kızılötesi ışınım kaynağı keşfetti. Morötesi ve X ışını dalga boylarında*ki en ilginç Güneş gözlemlerinden bazılarını, 1970'lerde "Skylab" uzay istasyonunda bulu*nan ABD'li astronotlar yaptı. İlk X ışını araştırma uydusu, Aralık 1970'te uzaya fırlatı*lan ABD yapımı "Uhuru" idi. Bunun ardın*dan başka ülkelerce de X ışını araştırma uyduları fırlatıldı ve yüzlerce X ışını kaynağı*nın yeri belirlendi. İlk gamma ışını teleskopla*rı ABD'lilerin "SAS-2" ve Avrupalılar'ın "COS-B" uydularıydı. "SAS-2" 1972'de fırla*tıldı ve yedi ay kadar işler durumda kaldı. "COS-B" uydusu 1975'te fırlatıldı ve 1982'ye kadar bilgi göndermeyi sürdürdü.

   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Uydular


  Uydular ne işe yarar


  Yönetim uzaya çıktı

  Uzay, günümüzde canlılardan sonra en önemli araştırma ve buluş alanımız oldu. Halen uzayda kendilerine tahsis edilen yörüngelerinde özel görevleri olan uydularla haberleşme, televizyon yayınları, sınırların denetimi, ordu veya halk hareketliliğinin gözetlenmesi, hava durumunun takibi, tarımsal gözlemler, silah fabrikalarının denetlenmesi gerçekleştiriliyor. Ülkeler, uydular vasıtasıyla küreselleşiyor, binlerce televizyon programıyla dünya ülkeleri birbirlerini takip ediyor. Uydular yeryüzünde 10 cm.’den daha küçük detayların belirlenmesi, bir otomobilin yerinin tespit edilmesi, çalınmış bir eşyanın, kaybolmuş bir insanın bulunması, bir hastahaneye bir kazanın bildirilmesi, okula dönen bir çocuğun izleyeceği dönüş yolunun denetlenmesini de mümkün kılıyor.

  Askeri birliklerin hareketleri ve füzelerin konuşlandırıldığı yerlerin uyduyla gözlenme ve görüntülenmesi önceleri yalnızca ABD ve Sovyetler Birliği’inin tekelindeydi. Soğuk savaşın bitmesiyle askeri amaçlı uydulara ticari amaçlı uydular da katıldı. Özel kuruluşlar farklı amaçlarla kendi uydularını yörüngeye göndermeye başladı.

  Çok uluslu büyük firmalar da, ticari uydulardan elde ettikleri görüntüleri, petrol arama, rakip şirketlerin stratejilerinini öğrenme gibi çok değişik amaçlarla kullanıyor...

  Uydular, özel şirketlerin amaçlarına hizmet etmenin yanı sıra, tarımla uğraşanlara da büyük avantajlar sağlıyor. Toprağın verimliliği, su rezervleri, ürünlerinin büyüme durumuya ilgili elde edilen görüntü ve bilgiler, ekimlerde koordinasyonun sağlanması için özel merkezlerde toplanıyor. Çifçiler, bu merkezlerden topraklarının verimi, sulu alanları, ürün ve hastalıklara ve zararlı böceklere ait bilgilere koylaca ulaşabiliyor.


  Çöp için uydu

  Avrupa ve ABD’de kara ve demiryollarındaki her gelişme de uydular tarafından kontrol ediliyor. Şimdiden Avrupa’da 20 bin TIR’ın konumu görüntüleniyor. İngiltere, demiryolu ağını izlemek için bu teknolojiden yararlanıyor. Trenin altına konan bir algılayıcı, trenin tekerleklerinde ya da raylarda meydana gelen sorunu anında haber veriyor.

  Uyduların günlük hayatı etkilemeye başladıklarının gösteren en önemli gelişme de İngiltere’de yaşandı. Bir çöp toplama şirketi, çöp arabalarının etkinliğini artırmak ve daha fazla çöp toplamak için uzaydan izleme yöntemini tercih etti.


  Trafiği düzenleyecek

  Yakın gelecekte ise araçlar uydular tarafından yönlendirilecek. Araçta çarpışmayı önleyici radar ve her sürücünün özelliklerine uyum sağlayabilmek için yanlışı önleme dedektörleri bulunacak ve araç önceden trafiğin tıkanık olduğu yerlerle izlenmesi gereken yolu belirleyecek. Uydu aracılığıyla otomobildeki internet sayesinde her türlü bilgiye de ulaşılabilecek. Sürücü “e-mail” alabilecek arabasıyla ilgili her türlü aksaklığı anında öğrenebilecek.

  Artık arabalardaki bilgisayar aksamı sayesinde sadece önemli parçaların işlemesinde değil, sürücünün dikkatinin dağıldığı noktada ona yardım için de kullanılıyor. Otomobillere takılan radar benzeri aletler, yol durumunu haber verirken, yol üstünde bulunan tehlikeli engeller için şoförü anında uyarıyor ve hatta kimi zamanlarda gerekirse kendi bile karar alabiliyor.

  Bilinmeyen adresler, anında otomobil içindeki bilgisayarda harita şeklinde beliriyor ve istediğiniz adrese varmanızda yine bu sistem yardımcı oluyor.


  Çocukları kontrol edebileceğiz

  Uydu teknolojisinin ucuzlamasıyla kullanım alanlarının da genişleyeceği bir gerçek. Yakın bir gelecekte aileler çocuklarının yerlerini belirleyecek cihazlara sahip olacak. Başı derde giren çocuğun sadece bir düğmeye basması yeterli olacak. Çünkü uydu tarafından belirlenen yer doğrudan merkezi kontrol odasına ulaşacak.Uyduların ticari amaçla kullanıldığı bir diğer alan cep ise telefonları. Yeni atılacak uydularla dünyanın her tarafı kapsam alanı içinde olacak.

  NASA ve uzay mekiği üretim devi Lookhed Martin, yeniden kullanılabilir uzay aracını geliştiriyor. Bu gelişmenin uydu fırlatma maliyetini yüzde 90 azaltacağı belirtiliyor. Adı açıklanmayan model 2001’de test edilecek ve daha sonra ses hızından 13 kat hızlı yeni modelin yapımına başlanacak.

  Uydu fırlatma maliyetini en aza indirmek için diğer çalışmalar da bütün hızıyla sürüyor. Yeni modelde aracın uzaya gönderilmesi için kullanılan roket, uyduyu uzaya bıraktıktan sonra pervaneleri sayesinde helikopter gibi yeryüzüne geri inecek.

  Bilimadamları uydu teknolojisinde pahalı yakıta bağımlılığı da ortadan kaldırmaya çalışıyor. NASA yetkilileri uydudan dünyanın manyetik alanına uzatacakları bağlantılar yardımıyla yakıtsız manevranın sağlanabileceğini belirtiyor.


  Gökyüzündeki gözlerimiz

  Dünyanın gökyüzündeki gözleri uydular, çevre kirliliğine yol açan unsurları da anında görüyor. Bu bağlamda uluslararası çevre anlaşmalarına uyulup uyulmadığını kontrol eden gözlemci görevini de üstleniyor. Dünyanın farklı yerlerinde kurulan 15 ayrı istasyon, ABD’ye ait dört uydu aracılığıyla gelen bilgileri değerlendiriyor.


  Yangınlar takip edilecek

  Kuzey İtalya ve İspanya’da bulunan istasyonlar da yangınların haritalarını çıkaracak. Böylece dünya ormanlarının durumu belirlenecek. Tehlike sinyalleri veren bölgelerde tedbirler alınacak.

  Yörüngeye yollanan uyduların sayısı arttıkça fiyatlar da doğal olarak düşüyor. Artık uydular eskisinden daha küçük ama işlevleri daha büyük. Petrol basıncının ölçülmesinden içme suyu aramaya kadar her alanda bu küçük uyduların kullanılması planlanıyor.
   

 4. uydu ne işe yarar (kısa)
   

 5. uydu neye yarar doğal uydu nası oluştu
   

 6. uydu istasyonları ne işe yarar?
   

 7. çok fazla yazmışsınız kısa özet yeter
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Uydu nedir işe Forum Tarih
Uydu nedir uydular nasıl çalışırlar kısaca Uzay ve Gökyüzü 29 Eylül 2015
İlgi duyduğunuz mesleğin,beceri ve kişilik özellikleri nedir? Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Uydunun Günlük Yaşantımızdaki Yeri Nedir Uzay ve Gökyüzü 24 Şubat 2014
Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 8 Şubat 2012
Soydur Çeker, Huydur Geçer Atasözünün Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 31 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş