Usuli müktesap hak

'Hukuk' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Usuli müktesap hak konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bir Nihai karar temyiz edildi. Yargıtay bozma kararı verdi.Mahkeme, bozmadan sonraki ilk duruşmada bozma kararına uyduğunu bildirirse,
  artık bu kararı ile bağlıdır. Bozamaya uyma kararından dönerek direnme
  kararı veremez.
  Bozma kararına uyulması üzerine, yargılamaya devam edilir. Taraflar bozma
  kararına uyulmasından sonra devam edilen yargılama sırasında yeni iddia ve
  savunmada bulunabilirler.
  Bozma kararından yalnız kararı temyiz etmiş olan taraf istifade eder.
  Bir karar görevsizlikten dolayı bozulursa görevsiz mahkemenin yaptığı bütün
  işlemler ve verdiği kararlar geçersiz olur. Buna karşılık mesela; karar
  mahkemenin gösterilen tanıkları dinlememiş olması nedeniyle bozulmuş ise,
  ondan önceki işlemler geçerlidir.
  Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme artık bozma kararı gereğince işlem
  yapmak ve hüküm vermek zorundadır. Çünkü mahkemenin bozma kararına uyması
  ile, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli müktesap hak (usule
  ilişkin kazanılmış hak) doğmuştur.
  Mahkemenin bozma kararına uyması ile meydana gelen bozma gereğince muamele
  yapma ve hüküm verme durumu, taraflardan biri lehine ve diğeri aleyhine
  hüküm verme neticesini doğuracak bir durumdur ve buna usuli müktesap hak
  yahut usule ait müktesap hak denilmektedir.
  Yargıtayın bozma kararına uymuş olan mahkeme, bozma kararı gereğince
  inceleme yapıp karar vermek zorunda olduğu gibi, mahkemenin kararını bozmuş
  olan yargıtay dairesi de sonradan ilk bozma kararıyla benimsemiş olduğu
  esaslara (usuli müktesap hakka) aykırı şekilde ikinci bir bozma kararı
  veremez.
  Usuli müktesap hakkın ikinci bir çeşidi daha vardır ki,bu da bazı konuların
  bozma kararının kapsamı dışında kalarak kesinleşmesi ile meydana gelir:
  yargıtay tarafından bozulan bir hükmün, bozma kararının kapsamı dışında
  kalmış olan kısımları kesinleşir. Bozma kararına uyan mahkeme kesinleşen bu
  kısımlar hakkında yeniden inceleme yaparak karar veremez. Yani kesinleşmiş
  olan bu kısımlar, o kısımlar lehine olan taraf yararına bir usuli müktesap
  hak teşkiş eder.
  Bir hususun bozma kararının kapsamı dışında kalarak kesinleşmesi iki şekilde
  olabilir:
  1.o husus açıkça bir temyiz sebebi olarak ileri sürülmüş, fakat
  yargıtayca reddeilmiştir.
  2.veya o hususta bir temyiz itirazı ileri sürülmemiş olmasına rağmen
  dosyanın yargıtay dairesince incelendiği sırada dosyada bulunan yazılardan
  onun bir bozma sebebi sayılması mümkün olduğu halde o cihet yargıtayca bozma
  sayılmamıştır.

  Usuli müktesap hak müessesinin bazı istisnaları vardır:
  1.mahkemenin bozmaya uymasından sonra, bir içtihadı birleştirme kararı
  çıkarsa, bu yeni içtihadı birleştirme kararının henüz mahkemelerde ve
  yargıtayda görülmekte olan bütün işlere uygulanması gerekir. Yani sonradan
  çıkan bir içtihadı birleştirme kararına karşı usuli müktesap hak iddiasında
  bulunamaz. Buna göre usuli müktesap hakka aykırı bir içtihadı birleştirme
  kararı çıkınca, yargıtay daireleri içtihadı birleştirme kararına aykırı ve
  fakat usuli müktesap hakka uygun olan kararları bozacaklardır. Daha önce
  verilmiş bozma kararları üzerine davayı incelemekte olan diğer mahkemelerde
  yeni içtihadı birleştirme kararını kesin olarak öğrenince bozma kararı ile
  gösterilen yolu bırakarak, içtihadı birleştirme kararı gereğince inceleme
  yapmaya başlayacak ve o karar gereğince hüküm vereceklerdir.
  2.bozmadan sonra, o konuda yürürlüğe giren bir “yeni kanun” karşısında,
  yargıtayın bozma kararına uyulmuş olmakla meydana gelen usuli kazanılmış
  hak, hukukça değer taşımaz. Yeni kanun hükmünün uygulanması gerekir.
  3.görev konusu, usuli müktesap hakkın istisnasıdır. Yargıtay görevsiz
  mahkemenin vermiş olduğu hükmü, görevsizlikten dolayı değil de başka bir
  sebepten bozmuş ise taraflar mahkemede görev itirazında bulunabilecekleri
  gibi yargıtayda ikinci temyiz incelemesinde mahkemenin hükmünü
  görevsizlikten dolayı bozabilir.
  Bir taraf, karşı taraf yararına usuli müktesap hak doğmasını önlemek için,
  kendi lehine olan bir hükmü temyiz edebilir.
  Bozma kararına uyan mahkeme, bozma kararı uyarınca inceleme yaparak yeni bi
  karar verir. Taraflar mahkemenin bu yeni kararına karşı da temyiz yoluna
  başvurabilirler.
   

Bu Sayfayı Paylaş