Uluslarası iktisata Giriş Test Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 30 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Uluslarası iktisata Giriş Test Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  uluslaraaı iktisata giriş sınav soruları ve cevapları

  1. Merkantilizm döneminde dünya
  ekonomisine aşağıdaki hangi
  ülke hakimdi?
  A) Amerika Birleşik Devletleri
  B) Osmanlı İmparatorluğu
  C) Japonya
  D) İngiltere
  E) Rusya
  Yanıt D: Merkantilizm döneminde
  dünya ekonomisinin merkezini
  Batı Avrupa ve İngiltere
  oluşturuyordu.

  2.X ülkesinin şarap ve kumaş
  üretimini gösteren grafik dikkate
  alındığında, X ülkesinde
  şarabın kumaş cinsinde fiyatı
  ne olur?
  A) 1 şarap = 4 kumaş
  B) 1 şarap = 2 kumaş
  C) 1 şarap = 5 kumaş
  D) 2 şarap = 6 kumaş
  E) 3 şarap = 5 kumaş
  Yanıt A: X ülkesi elindeki tüm kaynakları
  şarap üretimi için kullandığında
  20 birim şarap, kumaş
  üretimi için kullandığında 80 birim
  kumaş üretmektedir. O halde;
  80 kumaş=20 şarap’tır.
  Şarabın kumaş cinsinden fiyatı
  istendiğine göre eşitliğin şarap
  kısmını yalnız bırakacak şekilde
  sadeleştirme işlemi yapılır. Sonuç;
  20
  20Ş
  20
  480K
  = 1 Şarap= 4 Kumaş

  3. Aşağıdakilerden hangisi, sanayi
  devriminden sonra ortaya çıkan
  akımıdır?
  A) Merkantilizm
  B) Sosyalizm
  C) Liberalizm
  D) Bulyonizm
  E) Kapitalizm
  Yanıt C: Sanayi devriminden sonra
  Merkantilizm’in yerine liberal
  görüşler geçmeye başladı. Çünkü
  artık ekonomide sorun üretim değil
  üretilen mallara pazar bulunmasıydı.

  4. Tarihi gelişim süreci içinde
  incelendiğinde aşağıdakilerden
  hangisi doğru bir sıralamadır?
  A) Mutlak Üstünlükler Teorisi
  Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi Faktör Donatımı
  Teorisi
  B) Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi Mutlak Üstünlükler
  Teorisi Faktör Donatımı
  Teorisi
  C) Faktör Donatımı Teorisi
  Mutlak Üstünlükler Teorisi
  Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi
  D) Mutlak Üstünlükler Teorisi
  Faktör Donatımı Teorisi
  Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi
  E) Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi Faktör Donatımı
  Teorisi Mutlak Üstünlükler
  Teorisi
  Yanıt A: Süreç A. Smith’in Mutlak
  Üstünlükler Teorisiyle başlamış olup,D. Ricardo’nun Karşılaştırmalı
  Üstünlük Teorisi’yle devam etmiştir.
  Ricardo’nun açıklayamadığı kısımlar
  ise Heckscher-Ohlin tarafından
  geliştirilen Faktör Donatımı Teorisi’yle
  açıklanmaya çalışılmıştır

  5. Ülkeler aşağıdaki hangi nedenden
  dolayı dış ticaret yap-maktadır?
  A) Ulusal zenginliği arttırmak için
  B) Yurtiçi talebe göre ulusal
  üretimdeki farklılıklardan
  C) Uluslararası piyasada itibar
  kazanmak için
  D) Kredi olanaklarını arttırmak için
  E) Savaşlara ve çatışmalara engel
  olmak için
  Yanıt B: Ülkeler üç nedenden dolayı
  dış ticaret yaparlar. Bunlar;
  1. Yurtiçi talebe göre ulusal
  üretimdeki farklılıklar
  2. Fiyat farklılıkları
  3. Mal farklılıkları


  8. Bir ülke hangi malları daha düşük
  bir maliyetle üretiyorsa o ülke
  söz konusu malların üretiminde
  uzmanlaşmalı ve bunları
  ihraç ederek karşılığında pahalıya
  ürettiklerini yurt dışından
  ithal etmelidir, cümlesi aşağıdakilerden
  hangisini ifade etmektedir?
  A) Mutlak Üstünlükler Teorisi
  B) Faktör Donatımı Teorisi
  C) Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi
  D) Karşılıklı Talep Teorisi
  E) Ölçek Ekonomileri Teorisi
  Yanıt A: Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler
  Teorisi’ne göre, bir ülke
  hangi malları daha düşük bir maliyetle
  üretiyorsa o ülke söz konusu
  malların üretiminde uzmanlaşmalı
  ve bunları ihraç ederek karşılığında
  pahalıya ürettiklerini yurt dışından
  ithal etmelidir.

  6. A. Smith, serbest ticaret ve uluslararası
  uzmanlaşmanın yararlarını
  aşağıdaki hangi teori ile
  açıklamıştır?
  A) Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi
  B) Mutlak Üstünlükler Teorisi
  C) Nisbi Üstünlükler Teorisi
  D) İthalat-İhracat Dengesi Teorisi
  E) Örümcek Ağı Teorisi
  Yanıt B: A.Smith, serbest ticaret ve
  uluslararası uzmanlaşmanın yararlarını
  Mutlak Üstünlükler Teorisi ile
  açıklamıştır.

  9. “Sermaye, doğal kaynaklar ve
  girişimcilik faktörlerinin maliyete
  dahil edilmemesi etkin kaynak
  kullanımını etkileyen önemli
  bir faktördür” cümle-siyle Ricardo
  Modeli’nin hangi eksikliğinden
  söz edilmektedir?
  A) İşgücü ülke içinde hareketli,
  ülke dışında hareketsizdir.
  B) Teori bir arz teorisidir.
  C) Teori sabit maliyetlere dayanır.
  D) Teori sabit verime dayanır.
  E) Emek değer teorisine dayanır.
  Yanıt E: “Sermaye, doğal kaynaklar
  ve girişimcilik faktörlerinin maliyete
  dahil edilmemesi etkin kaynak kullanımını
  etkileyen önemli bir faktördür”
  cümlesi Ricardo Modeli’nin eksik
  yanlarından emek değer teorisine
  dayanmasını anlatır

  7. Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi’ni ortaya atan iktisatçı,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) D. Ricardo
  B) A. Smith
  C) J. Viner
  D) A. Marshall
  E) J.M.Keynes
  Yanıt A: Karşılaştırmalı Üstünlükler
  Teorisi’ni ortaya atan iktisatçı,
  D. Ricardo’dur.

  10. Ricardo Modeli’nin eksiklikleri
  arasında yer alan “modelde zamanın
  ve değişime yol açan
  diğer faktörlerin yeri yoktur” diyen
  etken, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ricardo teorisi, statiktir.
  B) Ricardo teorisi, emek değer
  teorisine dayanır.
  C) Ricardo teorisi, bir arz teorisidir.
  D) Ricardo teorisi, sabit maliyetlere
  dayanır.
  E) Ricardo’ya göre işgücü ülkeler
  arasında tam hareketsizdir.
  Yanıt A: Ricardo Modeli’nin eksiklikleri
  arasında yer alan “modelde
  zamanın ve değişime yol açan diğer
  faktörlerin yeri yoktur” diyen etken,
  Ricardo teorisinin statik olduğunu
  anlatır.


  11. Aşağıdakilerden hangisi, Ricardo
  Modeli’nin eksikliklerinden birisi
  değildir?
  A) Emek değer teorisine dayanır.
  B) İşgücü ülke içinde tam hareketli,
  ülkeler arasında tam hareketsizdir.
  C) Talep teorisidir.
  D) Sabit maliyetlere dayanır.
  E) Statiktir.
  12. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası
  ticaret politikasının uygulama
  amaçlarından birisi değildir?
  A) Dış dengeyi sağlamak
  B) Yurtiçi endüstrileri korumak
  C) Hazinenin gelirlerini arttırmak
  D) İç fiyat istikrarını sağlamak
  E) İthalat kotalarını kaldırmak
  13. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası
  ticareti ilk kez bilimsel
  biçimde açıklamayı başarmıştır?
  A) A. Marshall B) A. Smith
  C) D. Ricardo D) B. Ohlin
  E) J. Viner

  14. Hükümetlerin dış ticarete müdahalesini
  aşağıdakilerden hangisi
  inceler?
  A) Uluslararası Ticaret Teorisi
  B) Uluslararası Ticaret Politikası
  C) Uluslararası Parasal İlişkiler
  D) Uluslararası Mal Akımları
  E) Uluslararası Hizmet Akımları

  15. A ülkesi 10 br, B ülkesi 15 br, C
  ülkesi 20 br. buğday üretmektedir.
  Bu durumda bu ülkeler arasındaki
  ticaret nasıl gerçekleşir?
  A) B ülkesi, A’dan ithalat yapar.
  B) A ve B ülkeleri, C’den ithalat
  yapar.
  C) C ülkesi, A ve B’den ithalat
  yapar.
  D) B ülkesi, hem A’dan hem
  C’den ithalat yapar.
  E) C ülkesi, sadece A’dan ithalat
  yapar.

  14. Hükümetlerin dış ticarete müdahalesini
  aşağıdakilerden hangisi
  inceler?
  A) Uluslararası Ticaret Teorisi
  B) Uluslararası Ticaret Politikası
  C) Uluslararası Parasal İlişkiler
  D) Uluslararası Mal Akımları
  E) Uluslararası Hizmet Akımları
  15. A ülkesi 10 br, B ülkesi 15 br, C
  ülkesi 20 br. buğday üretmektedir.
  Bu durumda bu ülkeler arasındaki
  ticaret nasıl gerçekleşir?
  A) B ülkesi, A’dan ithalat yapar.
  B) A ve B ülkeleri, C’den ithalat
  yapar.
  C) C ülkesi, A ve B’den ithalat
  yapar.
  D) B ülkesi, hem A’dan hem
  C’den ithalat yapar.
  E) C ülkesi, sadece A’dan ithalat
  yapar.


  11. C 14. B
  12. E 15. B
  13. B


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Uluslarası iktisata Giriş Forum Tarih
Uluslarası iktisata Giriş Konu anlatımı Açık Öğretim AÖF 30 Ocak 2011
Açık Öğretim Uluslarası Çalışma Normları Açık Öğretim AÖF 27 Ekim 2010
İktisata Giriş Final Denemesi Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 15 Ocak 2011
AÖF İktisata Giriş Bütünleme Sınavı Soru Cevap Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
AÖF 1. Sınıf İktisata Giriş Bütünleme Sınav soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş