Uluslarası iktisata Giriş Konu anlatımı

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 30 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Uluslarası iktisata Giriş Konu anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  uluslarası iktisat konu anlatımı - uluslarası ekonomik ilişkiler - uluslarası iktisatın kapsamı - dış ticaretin nedenleri - klasik dış ticaret teorisi

  I. ULUSLARARASI EKONOMİK İŞLEMLER
  1. Mal Akımları: Uluslararası işlemlerin en eskisidir. Dar anlamda dış
  ticaret yalnızca mal akımlarını anlatır. Mal akımlarının dış ticaret
  üzerindeki ağırlığından dolayı ülkenin yalnızca mal ithal ve ihracına “dış
  ticaret” denir.
  2. Hizmet Ticareti: Mal ve hizmet akımları genellikle birlikte ele alınır.
  3. Faktör Hareketleri:
  a) Sermaye Hareketleri: Faktör hareketleri içinde özellikle sermaye
  akımları önemli bir yer tutar.
  Uluslararası alanda sermaye akımlarının şekiller şunlardır:
  · Uzun Süreli Sermaye Akımları: Çok uluslu şirketlerin şube
  açması (dolaysız yabancı sermaye yatırımı), yabancı mali
  piyasalardan tahvil ve hisse senedi alımı (portföy yatırımları)..
  · Kısa Vadeli Sermaye Akımları: Yabancı hazine bonosu ve
  mevduat sertifikasına yapılan yatırımlar veya yabancı bankalara
  mevduat hesabı açtırılması..
  · Resmi Sermaye Hareketleri: Hükümetlerden hükümetlere,
  uluslararası mali kuruluşlardan hükümetlere ya da özel kesim
  kuruluşlarına açılan krediler..
  · Özel Sermaye Hareketleri: Uluslararası sermaye piyasalarından
  ticari koşullarla sağlanan krediler..
  b) Uluslararası İşgücü Göçleri: Özellikle azgelişmiş ülkelerden
  gelişmiş ülkelere doğru niteliksiz ya da eğitilmiş bir işgücü hareketi
  sözkonusudur.
  c) Ülkelerarası Teknoloji Akımları:Yeni teknolojiler genellikle çok
  uluslu şirketler tarafından icat edilir. Diğer ülkelerin bu teknolojilere
  ulaşmaları teknolojinin ya dolaysız transferi ya da ilgili malların
  satın alınması biçiminde gerçekleşir.
  II. ULUSLARARASI İKTİSADIN KAPSAMI
  Uluslararası iktisat; egemen ülkeler arasında gerçekleştirilen ve ekonomik
  özellik taşıyan her türlü olay, ilişki ve sürecin incelenmesini kendine konu edinen
  bir daldır.

  Uluslararası iktisat Genel Ekonomi
  · Mikro-makro analiz tekniklerini
  kullanır
  · Mikro-makro analiz tekniklerini
  kullanır
  · İki ülkeden oluşan bir model alır · Tek bir kapalı ekonomiyi inceler
  Uluslararası Ekonomi
  · Uluslararası Ticaret Teorisi: Ülkelerin neden ticaret yaptıklarını, ticaretin
  yararlarını, bileşimini ve ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyatların
  oluşumunu inceler.
  · Uluslararası Ticaret Politikası: Hükümetin dış ticarete müdahalesini
  inceler.
  Uluslararası ticaret politikasının uygulama amaçlarını şunlardır:
  1. Dış denge
  2. Yurt içi endüstriyi koruma
  3. Hazinenin gelirlerini arttırma
  4. İç fiyat istikrarını sağlama
  Uluslararası ticaret politikasının amaçlarını gerçekleştirmek için
  kullanılan araçlar şunlardır:
  1. Gümrük tarifeleri
  2. İthalat kotaları
  3. Kambiyo denetimi
  4. İhracat kotaları
  5. Görünmez engellerdir.
  III. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ
  1. Yurt İçi Talebe Göre Ulusal Üretimdeki Farklılıklar: Bazı ülkelerde
  belirli mallar iç talebi karşılayabilecek miktarda üretilememekte, bazılarında
  ise ihtiyaçtan fazla mal üretilmektedir. Bu nedenle üretimi yetersiz
  olan ülke iç talebi karşılayabilmek için ürün fazlası bulunan ülkelerden bu
  malları satın alır.
  2. Fiyat Farklılıkları: Aynı malın kalite farkı olmadan farklı ülkelerce üretilmesi
  durumunda tüketiciler, hangi ülkenin malı daha ucuz ise o ülkenin
  malına olan talebi arttıracaklardır.
  3. Mal Farklılıkları: Ülkelerin ürettikleri malların kalitesinde ve sahip olduğu
  özelliklerdeki farklılıklar tüketicilerin talebini etkileyerek dış ticarete yol
  açmaktadır.
  Uluslararası Ticaret ó Uluslararası Parasal
  Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret
  Teoremi Politikası
  (Uluslararası Finans)

  IV. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİ
  18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Klasik iktisatçılarla birlikte
  uluslararası iktisat pozitif bir bilim niteliği kazanmıştır.
  Klasik iktisatçılardan önceki iktisadi düşünce akımı Merkantilizm idi.
  Merkantilizim 16. yüzyılın sonlarına kadar dünyada etkili olmuştur.
  Merkantilizmin şu özellikleri şunlardır:
  1. Devlet müdahalesine dayanan bir doktrindir. (Amaç altın stoklarını
  arttırmaktır.)
  2. Dış ticaret fazlası verebilmek için devlet müdahalesi gerekmektedir.
  3. İhracatın arttırılmasına birinci derecede önem vererek mamul mal ithalini
  kısıtlamakta fakat ihraç malı üretmek için hammadde ithalini serbest
  bırakmaktadır.
  Sanayi devriminden sonra merkantilist düşünce yerini liberal görüşe
  bırakmıştır. Çünkü artık sorun üretim değil, üretilen mallara pazar bulunmasıdır.
  Bir ülkede üretilen malların satılabilmesi için diğer ülkelerin kapılarını yabancı
  malların ithaline açması gerekmekteydi.
  Bu oluşum ve düşünceler Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı kitabıyla
  düşünce alanında taraftar buldu. Smith serbest dış ticaretin yararını vurgulamaktadır.
  Smith’e göre toplam dünya serveti sabit değildir. Dış ticaret, uzmanlaşma,
  iş bölümü yaratarak verimliliği ve refahı arttırır. Merkantilist düşünce
  uygulanırsa bir taraf kazançlı çıkarken diğer taraf kaybetmektedir. Aslında her iki
  tarafta kazanabilir.
  Smith görüşlerini, Mutlak Üstünler Teorisiyle anlatmaya çalışır. Bu teoriyi
  daha fazla genelleştirerek Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atan ise
  David Ricardo olmuştur.
  Her iki teorinin de kullandığı varsayımları şunlardır:
  1. Dünyada iki ülke vardır ve bu ülkelerde standart veya homojen iki mal
  üretilir.
  2. Uluslararası ticarette para kullanılmaz, takas ekonomisi vardır.
  3. Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları söz konusudur.
  4. Devlet müdahalesi yoktur. Bu yüzden gümrük tarifesi, kotalar ve öteki
  kısıtlamalar yoktur.
  5. Fiyatlar parasal değil reel’dir. Yani mal cinsindendir.
  6. Maliyeti oluşturan tek üretim faktörü emektir.
  7. Emek ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında tam hareketsizdir.
  8. Ekonomilerde kaynaklar tam kullanılır. İşsiz yoktur.
  9. Taşıma giderleri sıfırdır.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Uluslarası iktisata Giriş Forum Tarih
Uluslarası iktisata Giriş Test Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 30 Ocak 2011
Açık Öğretim Uluslarası Çalışma Normları Açık Öğretim AÖF 27 Ekim 2010
İktisata Giriş Final Denemesi Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 15 Ocak 2011
AÖF İktisata Giriş Bütünleme Sınavı Soru Cevap Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
AÖF 1. Sınıf İktisata Giriş Bütünleme Sınav soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş