Uluslararası İktisat - Ünite - 1 Ders Notları

'İktisat' forumunda Mavi_Sema tarafından 6 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Uluslararası İktisat - Ünite - 1 Ders Notları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ünite 1:Uluslararası Ticaret Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlük

  Uluslar arası Portfolyo Yatırımı:Yabancı sermaye piyasalarında tahvil ve hisse senedi gibi uzun vadeli menkullerin alım satımına denir.

  Uluslar arası Ticaret Teorsinin yanıtlamak zorunda olduğu sorular;
  Ülkeler neden dış ticart yaparlar ?
  Ülkelerin dış ticaret bileşimi nasıl açıklanır ?
  Dış tivaret hadleri nasıl açıklanabilir ?
  Dış ticaretin kapalı ekonomiye göre ülkelere sağladığı yararlar nelerdir ?

  Uluslar arası ticaret teorisinin varsayımları;
  Analizlerde iki ülke ve iki mal vardır.Bu mallar homojendir (aynıdır)
  Piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir.
  Hükümetler ve kısıtlamaları yoktur.
  Taşıma giderleri sıfırdır.
  Dış ticarette para kullanılmaz, malın malla değişimi esastır.
  Emek homojendir ve malın maliyetini oluşturan tek faktördür.
  İş gücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında tam hareketsizdir.
  Ekonomi tam çalışma durumundadır.
  Fiyatlar parasal değil reel olarak ifade edilir.

  Uluslar arası ticaretin temel amacı ülkeler arası mal ve hizmet alım satımının nedenini açıklamaktır.

  Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de başlamıştır.

  Klasik iktisat ekolünün kurucusu Adam Smith'dir. Eseri �lusların Zenginliği�dir.

  Adam Smith'in 1776'da yayınladığı �lusların Zenginliği�adlı eseri Uluslar arası ticaretin ilk kez bilimsel bir yöntemle incelenmesi olarak kabul edilir.

  Mutlak Üstünlük:Bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraçederek pahalıya ürettiklerini dış ülkeden ithal etmelidir. (Adam Smith)

  Karşılaştırmalı Üstünlük: Bir ülke hangi malların üretiminde daha yüksek oranda üstünlük sahibi ise o mallarda uzmanlaşmalıdır. (David Ricardo)

  İçsel Tasarruf: Bir malın üretim hacmi genişlerken firma içinden kaynaklanan etkilerle maliyetin düşmesine denir.

  16. yy. sonlarına kadar dünyada etkili olan Merkantilist kuramına göre ;
  Dış ticaret politikasının temel amacı altın stoğunu arttırmaktır.
  Yoğun devlet müdahalesine dayana bir doktrindir.
  Hammadde ithalatına izin verilir.
  İhracatın arttırılması birinci derecede önemlidir.
  Dünya serveti sabittir.

  Klasik Liberalizm görüşüne göre ;
  Kişiler homo economicus tur( Ekonomik insan).
  Hükümetler kişinin girişim haklarını kısıtlamamalıdırlar.
  Ekonomik hayatta düzeni gizli el (fiyat mekanizması) sağlar.
  Devletin, ekonomik düzeni sağlamak için müdahalede bulunmaması gerekir.

  Ricardo modelinin eksikleri;
  Statik bir teoridir.
  Arz teorisidir.
  Emek �Değer Teorisine dayanır.
  Sabit maliyete dayanır.
  İşgücü ülkeler arasında tam hareketsiz olarak görülür.

  Sabit Maliyet : Üretimde kullanılan bir girdinin bir endüstriden başka birine aktarılması durumunda verimliliğin değişmemesi durumuna denir.

  Artan Maliyet : Kaynaklar bir kesimden diğerine aktarıldıkça her yeni kaynağın üretime bir öncekinden daha az katkı sağlamasıdır.

  Azalan Maliyet : Kaynaklar bir kesimden diğerine aktarıldıkça her kaynağın üretimde sağladığı artış bir öncekinden daha fazladır.


  Dönüşüm Eğrisi : Bir ülkenin, veri teknoloji ve tam çalışma koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla üretebileceği mal bileşimlerini gösteren eğriye denir.Dönüşüm eğrisinin eğimi malların fırsat maliyetini ifade eder.

  Sabit maliyet koşulları altında dönüşüm eğrileri düz bir doğru şeklindedi.
  Üretim olanakları eğrisi düz bir doğru ise ;
  Tam uzmanlaşma vardır.
  Sabit verim koşulları geçerlidir.
  Fırsat maliyeti sabittir.
  Üretim arttıkça maliyetler aynı kalır.

  Artan maliyet koşulları altında üretim imkanları eğrisinin şekli orjine göre iç bükey dir.

  Azalan maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi orjine göre dış bükey dir.

  Adam Smith �David Ricardo gibi klasik iktisatçılara göre malın maliyetini belirleyem faktör Emek tir.

  Dışsal Ekonomi: Bir işletmenin kendi üretim hacminin yanında bağlı olduğu endüstrinin genişlemesinden dolayı ortaya çıkan etkidir.
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için sağol...
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş