TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Soruları Özeti [2002-2005]

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Soruları Özeti [2002-2005] konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2005 NİSAN

  1.Aşağıdakilerin hangisinde hyalin kıkırdak bulunmaz?
  İntervertebral disk
  2.Periferik sinirlerin epinöriyum tabakası santral sinir sistemindeki hangi yapı ile en çok benzerlik gösterir?
  Duramater
  3.Hipofizin ön lobunda üretilen hormonların salgılanmasını kontrol eden faktörler aşağıdakilerden hangisinde üretilir?
  Hipotalamus nörosekretuvar nöronlar
  4.Gözün retina tabakasında yer alan aşağıdaki hücrelerden hangisi nöroglia tipinde destek hücrelerdir?
  Müller hücresi
  5.Lenf düğümünde afferent lenf damarlarıyla gelen lenf, ilk olarak aşağıdakilerden hangisine girer?
  Subkapsüler sinüs
  6.Vitamin K aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin sentezini etkilemez?
  Faktör 8
  7.Aşağıdakilerden hangisinin kandaki artışı oksijen hemoglobin dissosiasyon eğrisini sola kaydırır?
  Fetal hemoglobin miktarı
  8.Gastrin mide pariyetal hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi ile birlikte HCI sekresyonunu stimüle eder?
  Histamin
  9.İdrarda cAMP atılımında artış gözlenmesi durumunda, öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
  Renal tübülde parathormon etkisi
  10.Kas tonusu kaybolmuş olan bir ekstemitede istemli hareket varsa, aşağıdakilerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir?
  O kaslara ait propriyoseptif duyuları taşıyan aferent sinirlerde

  2004 EYLÜL

  1-Aşağıdakilerden hangisi holokrin bezdir?
  Yağ bezi
  2-Hücre dışına salgılanan protein yapıdaki maddeler aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde oluşur?
  Granüllü endoplazmik retikulum
  3-Yaşlanmayla, hücreleri arasında hidroksiapatit kristalleri biriken organ aşağıdakilerden hangisidir?
  Epifiz bezi
  4-Renin, böbrekte aşağıdaki hücrelerin hangisinden salınır?
  Jukstagomerüler hücreler
  5-İntrauterin beşinci haftanın sonunda 3. – 4. yutak keselerinin endodermal divertikülü olarak beliren ve retikulum hücrelerinin epitelyal karakter taşadığı lenfoid yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  Timus
  6-Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre içi cAMP düzeyini azaltır?
  Somatostatin
  7-İskelet kasında eksitasyon – kontraksiyon eşleşmesini sağlayan başlıca iyon aşağıdakilerden hangisidir?
  Ca+2
  8-Atrioventriküler kapakçıklar kalp periyodunun hangi evresinde açıktır?
  Atrium sistolü
  9-Ekstrasellüler sıvı hacminin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin geri emilim veya salınım düzeyi en önemli rolü oynar?
  Sodyum klor
  10-Aşağıdakilerden hangisinin iki nokta duyarlılığı en yüksektir?
  Parmak ucu

  2004 NİSAN

  1-Corpuscula tactus (Meissner cisimcikleri) derinin hangi tabakasındadır?
  Dermal papillae
  2-Histamin ve heparin içermesi nedeniyle allerjik reaksiyonların başlamasından sorumlu olan bağ dokusu hücresi hangisidir?
  Mast hücresi
  3-Myelin kılıflarının akson boyunca oluşturduğu iki segmenti arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  Ranvier boğumu
  4-Aşağıdakilerden hangisi kalsiform hücrelerinin özelliklerinden biridir?
  Glikoprotein yapılı salgı yapması
  5-Aşağıdakilerden hangisi plasental membranı geçemez?
  Heparin
  6-Aşağıdakilerden hangisi kromogranin A ve ATP'ye bağlanarak veziküller içinde depolanır?
  Katekolamin
  7-Parmağa iğne batmasıyla oluşan ağrının parmağın ovuşturulmasıyla azalmasında aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol oynar?
  Presinaptik inhibasyon
  8-Sarsılma süresi 30 ms olan iskelet kasının 10 ms aralıklarla uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olu?
  Motor ünitede uzaysal sumasyon
  9-Aşağıdakilerden hangisi ikinci kalp sesinin nedenidir?
  Aortik ve pulmoner kapakların kapanması
  10-Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi hematopoez sırasında CFU-GEMM kök hücrelerinden gelişmez?
  Lenfosit

  2003 EYLÜL

  1-Derinin retiküler ve papiller tabakalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz: Keratohiyalin
  2-Bağ dokusunda en fazla miktarda bulunan fibriller aşağıdakilerden hangisidir: Kollagen fibriller
  3-Bir nöronun aksonunun diğer nöronun perikaryon ile oluşturduğu sinaps bölgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz: Schwan hücresi
  4-Kalp yetmezliğinde, akciğer dokusunda aşağıdaki hücrelerin hangisinde artma gözlenir: Alveolar makrofaj
  5-Aşağıdakilerin hangisinde, kromafin reaksiyon gösteren hücreler bulunur: Böbrek üstü bezi medullasında
  6-Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hipoksiye neden olmaz: Şok
  7-Aşağıdakilerden hangisinin sonucu, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi verir: (Total akciğer kapasitesi) – (inspirasyon kapasitesi)
  8-Trombositlerin aktive olmasıyla yüzeylerinde açığa çıkan GpIIb-IIIa reseptör yapısı aşağıdakilerden hangisine bağlanır: Fibrinojen
  9-Koleretik maddeler, aşağıdakilerden hangisine neden olur: Karaciğerden safra salgılanmasının artmasına
  10-Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığının etkilerinden biri değildir: Lipoliz hızında azalma  2003 NİSAN

  1-Aşağıdaki hücrelerden hangisi çok sayıda lizozom içerir: Makrofaj
  2-Kemik yapımını gerçekleştiren hücre aşağıdakilerden hangisidir: Osteoblast
  3-Santral sinir sisteminde hücresel yıkıntıların fagositozu aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir: Mikroglia
  4-Aşağıdaki hücrelerden hangisinin stoplazmasında granülsüz endoplazmik retikulum çok gelişmiştir: Adrenal korteks hücresi
  5-Retina yapısında yer alan aşağıdaki tabakaların hangisinde fotoreseptör hücreler ile bipolar nöronlar sinaps oluşturur: Dış pleksiform tabaka
  6-Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında tonuş artışına yol açar: Kas iğciği aktivasyonunda artma
  7-Bağırsak kasında kalsiyum bağlayarak bu düz kasın kontraksiyonunda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir: Kalmodulin
  8-Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hedef hücredeki ekileri cAMP yoluyla gerçekleşmez: Tiroksin
  9-Medulla spinalis ön boynuz motor nöronlarının harabiyetinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez: Babinski ve klonus gibi patolojik refleksler
  10-Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunun karakteristik özelliklerinden biri değildir: Kalp ve solunum hızının düzenli olması


  2002 EYLÜL

  1-Aşağıdakilerden hangisinde kalpte sol aks deviasyonu görülür: Sistemik hipertansiyon
  2-Atrial Natriüretik Peptid etkisini hangisi üzerinden gerçekleştirir: cGMP
  3-Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur: Tokluk hissinin doğmasına
  4-Çizgili kasa giden motor sinir kesesi sonucu meydana gelen denervasyon hiperrefleksinin sebebi nedir: Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı
  5-Aşağıdakilerden hangisi yüksek irtifaya çıkıldıkça meydana gelen pulmoner adaptasyon mekanizmalarınan biri değildir: Hemoglobinin oksijene afinitesinde artış
  6-Steroid biyosentezi aşağıdakilerden hangisinde yapılır: Granülsüz endoplazmik retikulum
  7-Aşağıdakilerden hangisi tüm bağ dokusu türlerinde bulanan ara maddenin sentezinde rol alır: Fibroblast
  8-Aşağıdaki nöroglia hücrelerinden hangisi sinir sistemindeki boşlukları döşer: Ependim
  9-Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi örtü epitelinde bulunmaz: Destek hücresi
  10-Aşağıdakilerden hangisi diensefalondan 3. ventrikülün tavanında bir çıkıntı olarak gelişir: İnfindibulum  2002 NİSAN

  1-Hangisi hyalin kıkırdak içerir: Trakea
  2-Hematopoetik hücreler embriyoda ilk olarak hangisinde görülür: Vitellus kesesi + amniyon duvarı
  3-Kan hava bariyerini oluşumuna hangisi katılmaz: Sürfaktan
  4-İnce bağırsak mukozasında olmayan hücre tipi hangisidir: Zimojenik hücre
  5-Aşağıdakilerin hangisinde lenfositlerin alt grubu epitelle temas ederek apopitoza uğrar: Timus
  6-Uyaran şiddetinin artması aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmaz: Afferent sinirde impuls iletim frekansında artma
  7-Kasta T tübüllerin fonksiyonu hangisidir: Aksiyon potansiyelinin miyofibrillere hızlı iletimini sağlar
  8-Ventriküler diastolün orta 1/3’lük döneminde duyulan kalp sesi aşağıdakilerden hangisidir: S3
  9-Büyüme hormonunun sentezini ve sekresyonunu inhibe eden aşağıdakilerden hangisidir: Somatostatin
  10-Göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde odaklanırsa hangi durum oluşur: Miyopi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - (Tıpta Uzmanlık Sınavı)Fizyoloji Forum Tarih
Tus (Tıpta Uzmanlık Sınavı ) Nedir - Tus Sınavı Hakkında Bilgi SBS - ÖSS - Sınavlar 16 Şubat 2011
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Dahili Bilimler Soruları Özeti [2002-2005] SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Mart 2010
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Patoloji Soruları Özeti [2002-2005] SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Mart 2010
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Anatomi Soruları Özeti [2002-2005] SBS - ÖSS - Sınavlar 24 Mart 2010
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Temel İlkeler ve Koşullar Rehberlik 29 Ağustos 2008

Bu Sayfayı Paylaş