Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler madde madde kısaca

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ülkemizin iklimini etkileyen faktörler nelerdir kısaca,

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ülkemizde yedi coğrafik bölge bulunmaktadır. Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülmektedir. Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır. Bütün bunlar ülkemizde görülen iklimleri etkilemektedir. Türkiye’de iklimi etkileyen faktörler ülkemizin matematik konumu ve ülkemizin özel konumu ile doğrudan ilgilidir.

Ülkemizin iklimini etkileyen faktörler şu şekildedir:

*Türkiye ılıman kuşakta yer alır.

*Güneş ışınları dik gelmez.

*Batı rüzgarlarının etkisi altındadır.

*Dört mevsim yaşanır.

*Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha fazla güneş görür.

*Kuzey yönlü hava akımları sıcaklığı düşürmektedir.

*Cephe yağışları görülmektedir.

*Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması iklimi etkiler.

*Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması iklimi etkilemektedir.

*Yükselti farklılıkları ve dağların uzanışı iklimi etkilemektedir.

*Bakı iklimi etkilemektedir.

*Etrafında bulunan kara kütlelerinin varlığı iklimi etkiler.

*Etrafındaki basınç merkezlerinin dağılımı iklimi etkiler.

İklim, geniş coğrafyalarda aynı özelliklerin ve hava koşullarının periyodik olarak oluşması anlamına gelmektedir. Türkiye Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi, Karasal İklim görülmektedir. Türkiye’de buna bağlı olarak yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri ve bitki örtüsü farklılıkları yaşanmaktadır.

Türkiye’de iklim farklılıklarının yaşanması diyagonel etkilerinden de oluşmaktadır. Türkiye’de iklim farklılıklarının yaşanması yedi farklı coğrafik bölgemizde farklı coğrafik özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. İklim farklılıkları canlıları üzerinde de etkili olmaktadır.
 

Üst