Türkiye'de nüfus ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler maddeler halinde

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'de nüfus ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler hangileridir kısaca madde madde,

Türkiye’de nüfus dağılışını ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler ve beşeri faktörler bulunmaktadır. Doğal faktörler çevre şartlarının oluşmasına göre şekillenmektedir. Türkiye’de nüfus ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler daha çok yeryüzü şekilleri, iklim ve yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından oluşmaktadır.

Türkiye’de dağların uzanışı batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasıyla şekillenmektedir. Güney ve batı sahilleri sıcaktır. Kuzey sahilleri yağışlıdır. Doğu ve güneydoğu kuraktır. Kışın soğuk yazın sıcaktır.

Türkiye’de nüfus ve yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler şu şekildedir:

*Dağların uzanışı

*Eğim

*Bakı

*Yükselti

*İklim

*Yağış

*Sıcaklık

*Su kaynakları

*Kara ve denizlerin dağılışı

*Jeolojik yapı ve toprak çeşitleri

*Bitki örtüsü
 

Üst