Trafik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları

'Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 1 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Trafik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Trafik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları


  RAFİK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  ________________________________________
  * Çalınan veya gasp edilmiş motorlu bir aracın kazaya neden olması durumunda oluşan maddi ve bedeni zararlar ne şekilde karşılanmaktadır?
  - Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri Trafik Sigortası kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu zararda; a) İşletenin sorumluluğu varsa (ihmal, anahtarı üzerinde unutma gibi nedenlerle araç çalındıysa), işleten kusurludur; dolayısıyla trafik poliçesi zararı öder, ancak işletene rücu eder. b) İşletenin sorumluluğu yoksa, sadece kişiye gelen bedeni zararlar garanti fonundan karşılanır, maddi zararlar ise karşılanmaz.
  ________________________________________
  * Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Garanti Sigortası Hesabı’ndan talep edebilir miyim?
  - Karayolu Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmamaktadır.
  ________________________________________
  * İflas eden sigorta şirketlerine açılan tazminat davalarında tazminat garanti hesabından alınabilmektedir. Peki, davadan kaynaklanan masraflar ve yasal faizler için ne yapılması gerekmektedir
  - 23.9.2006 Tarih ve 26298 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları ve maddi zararlara ek olarak bu tazminat ve zararlara ilişkin yasal ölçülerde ödenmiş veya hüküm altına alınmış faiz ve yargılama giderleri de Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından ödenebilecektir. Diğer bir ifade ile kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesini yapan sigorta şirketinin iflası halinde, Garanti Sigortası Hesabı tarafından daha önce sadece maddi ve bedeni zararlara ilişkin anapara ödemesi yapılmaktayken, yönetmelik değişikliği ile birlikte faiz ve yargılama giderleri de karşılanmaya başlanmıştır
  ________________________________________
  * Trafik kazası ile ilgili düzenlenen zabıtta kusur oranlarının belirtilmemiş olması veya bilirkişi raporunun bulunmaması durumunda, kaza nedeniyle oluşan zararlar trafik sigortası kapsamında kar&#
  - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 01.06.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra, trafik kazaları için düzenlenen tespit tutanaklarında kusur oranı belirtilmeyip asli ve diğer kusurlar belirtilmekte olduğundan, kusur oranı tespiti için her kazadan sonra mahkeme kararı veya bilirkişi raporu zorunlu hale gelmiştir. Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi ve buna ek olarak kusur oranlarının tespiti için yetkili mahkemelere başvurularak bilirkişi raporu alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulamada bazı sigorta şirketleri kaza zaptında yer alan kusur şekli bilgisini yeterli saymakta ve kaza zaptını esas alarak tazminat ödemesi yapabilmektedir.
  ________________________________________
  * Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, ölüm tazminatı hangi durumlarda ödenmektedir?
  - Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından yoksun kalanlara destekten yoksun kalma zararı, trafik sigortası ölüm teminatı kapsamında karşılanmaktadır. Vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan yakınları bulunmaması durumunda, ölüm tazminatı ödenmemektedir. Ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; -Yaşı, -Geliri, -Geride kalanların desteğe muhtaçlığı, -Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.
  ________________________________________
  * Bir yayaya çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsünün, kaza zaptı tutulmadan yaralıyı hastaneye kaldırması durumunda, oluşan bedeni zararlar trafik sigortası kapsamında karşılanabilir mi?
  - Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı bulunmaması durumunda, trafik kazası sonucu oluşan zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Kaza sonrasında yaralının acil olarak sağlık kurumuna ulaştırılmasının gerekmesi halinde, araç sürücüsünün yaralıyı başka bir araç ile sağlık kurumuna götürmesi veya başka araç bulunmaması nedeniyle kendi aracı ile götürmek zorunda kalması halinde, sağlık kurumunda bulunan emniyet yetkililerine başvurularak tutanak düzenletilmesi gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması durumunda, şahitler ile bir karakola başvurularak olaya ilişkin tutanak düzenletilmelidir.
  ________________________________________
  * 16 yaşındaki kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Kardeşim kusursuz. Karşı tarafın hem ehliyeti yok, hem alkollü. Sigorta şirketi, kaza tarihi olan 2006 yılında geçerli olan trafik sigortası
  - Trafik sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında gerçekleşen kazalar sonucu 3. şahıslara verilen zararları karşılayan bir sigortadır. Teminat limitleri her yıl T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmaktadır. Söz konusu teminatlar kapsamında yapılacak tazminat ödemelerinde tarafların kusur oranı dikkate alınarak ödenecek tutar belirlenmektedir. Ek olarak, ölüm ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamaları vefat eden veya sakatlanan kişinin durumuna göre, aktüerlerce yapılmakta ve sigorta şirketleri bu kapsamda mağdurlara ödeme yapmaktadırlar.
  ________________________________________
  * Güvenceı Hesabının sadece bedeni zararları karşılamasının nedeni nedir?
  - Karayolu Trafik Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca, trafik kazalarında zarara uğrayanın karşısında muhatap bulamadığı durumlarda, aşağıdaki zararlar Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından karşılanabilmektedir. • Plakası tespit edilemeyen araçlar tarafından bedeni zarar gören şahısların zararları, • Zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, • Çalınmış veya gasp edilmiş motorlu bir aracın kazaya neden olması halinde meydana gelen bedeni zararlar, • Ruhsatı iptal edilmiş veya iflas etmiş sigorta şirketlerinin zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası kapsamında ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedeni zararlar. Garanti Sigortası Hesabının kuruluşunda insan hayatına öncelik verilmiş ve bu kapsamda ağırlıklı olarak bedeni zararların karşılanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesini yapan sigorta şirketinin iflası halinde, bedeni zararların yanında maddi zararlar da mağdurlara ödenmektedir
  ________________________________________
  * Trafik kazası mağdurlarının zararlarının tazmini için mutlaka hukuki yollara başvurarak dava açmaları gerekmekte midir?
  - Hayır, gerekmemektedir. Kaza sonucu oluşan bedeni ve maddi zararlara ilişkin tazminat talebi için gerekli belgelerle birlikte karşı tarafın Trafik poliçesinin yaptırılmış olduğu sigorta şirketine, aracın poliçesi yoksa bedeni zararlar için Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına başvurulması yeterlidir. Mağdurların manevi tazminat talepleri olması durumunda ise hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.
  ________________________________________
  * Sigorta şirketinin tarafıma ödemek istediği tazminat bedeli gerçek hasarımı karşılamıyor ve sigorta şirketi ödenen tazminatı kabul ettiğime ilişkin belge imzalatmak istiyor. Ne yapmalıy
  - Tazminat tutarının miktarına ilişkin sigorta şirketi ile aranızdaki anlaşmazlığın çözümü için yetkili mercii mahkemelerdir. Tazminatın şirket ile aranızda tartışmaya neden olmayan kısmını alır ve ibranameye “tarafınıza ödenen tazminat tutarının talebinizi tam olarak karşılamadığını, ödenen bu tutar fazlası üzerinden haklarınızın saklı kaldığını” ifade eden şerh koyabilir ve aradaki meblağ için mahkemeye başvurabilirsiniz.
  ________________________________________

  * 70km hız snrlı çevre yolunda 60m fren mesafesiyle yayaya çarptım ama öldü yaya %70kusurlu ben%30 negibi tazminatlar ve cezalar oluşabilir
  - ÖLEN VATANDAŞ HAKLI OLDUĞU KUSUR ORANINDA (%30) TARFİK SİGORTASINDA PARA ALMA HAKKINI KAZANIR, BUNU HARİCİNDE TARAFINIZA AÇACAĞI TAZMİNAT TALEBİDE DOĞAL HAKKI KONUMUNDADIR. ANCAK SİGORTADAN ALACAĞI TAZMİNAT ,SİZDEN ALACAĞI TAZMİNAT TUTARINDAN DÜŞÜLÜR.
  ________________________________________
  * GERİYE DÖNÜK ÇALINTI İLANI VERİLİRMİ
  - geriye dönük çalıntı ilanı vermenizdeki maksat nedir ? ,bunun enazından geçerli bir sebebi olması gerekmektedir.
  ________________________________________
  * çorum temsilciniz varmı
  - iyi günler ,bu platform bu tarz sorular için değildir.iletişim bölümünden sorularınızı kimlik bilgilerinizi doldurarak sorabilirsiniz ,teşekkür ederiz.
  ________________________________________
  * BEN YOLDA COCUGA CARPTIM COCUKTA BİRŞEY OLMADI AMA BUNLAR BANA DAVA ACTILARTRAFİK HER İKİ TARAFİDA KUSURLU BULDU ARABANIN KASKOSU HERŞEYI TAM BANA BİRŞEY GELİRMİ
  - ÇOCUKTA BİRŞEY YOKSA SORUN YOK,ANLADIĞIMIZ KADARIYLA TAZMİNAT İSTEMEK ADINA BÖYLE BİR ŞEYE BAŞVURDULAR ,SONUÇ NE OLUSA OLSUN SONUNDA KUSURUNUZ ORANINDA SORUMLUSUNUZDUR.
  ________________________________________
  * sigorta başvurumlarında enfazla kaç günde cevap alınır
  - TAZMİNATLAR ,BAŞVURUDAN SONRA BELGELER EKSİKSİZ İSE 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR
  ________________________________________
  * bariyerlere çarparak trafik kazası yaptım.bariyerlere verdiğim zararı tarfik sigortası karşılarmı daha sonra bana trafikten herhengi bir ceza gelirmi
  - trafik sigortası 3.şahıslara verilen hasarları karşılamaktadır bu vesileyle bariyerlere verdiğiniz zararları karşılamadığı gibi ayrıca karayolları bariyerlerin zararını talep etme hakkına sahiptir....
  ________________________________________
  * motorsiklet kazası yaptım ehliyetim ve kask yok ayrıca suclu bulundum ayagım kırıldı ikiay iş göremez raporu aldım karşıtarafın sigortasından birhak talep edebilirmiyim
  - öncelikle geçmiş olsun, bu kazada ehliyet yok ,kask ve üstelikte kusur sizde ,böyle bir durumda tazminat almanız söz konusu olamaz ....
  ________________________________________
  * ben alkolluydum kza yaptım maddı hasarlı kaskom ödermi
  - alkollü durumlarda kasko ödeme yapmaz yada öderse rücu hakkını elde eder.
  ________________________________________
  * 1 Sene önce kendi kusurumla kaza yaptım karşı tarafın kaskosu benden masrafı aldı ve kaskoya borcum kalmadı şimdi ise karşı taraf bana estetik amelyat oldugunu soyluyor vede mahkemeye vermişler b
  - kusurunuz ölçüsünde kasko alacağını tahsil eder,şahısta gene kusur oranında maddi ve manevi tazminat açma hakkına sahiptir, bu hukuki bir süreç olduğundan sizde bir avukattan yardım alabilirsiniz
  ________________________________________
  * amcamın arabasında annem kazada öldü suçlu karşı taraf ben ve eşim yaralandık tedavi gördük sigortadan negibi şeyler talep edebiliriz
  - karşı taraf hatalıysa,tazminat alma hakkınız var anneniz adına ,ayrıca sizinde daimi sakatlık söz konusu ise rapor almanız halinde böyle bir hakkınız mevcut,lütfen bizimle irtibata geçin ,geçmiş olsun dileklerimizle...
  ________________________________________
  * iyi günler ben bi yayaya çarpmamak için park halindeki araca çarptım sigorta masrafları karsılar mı?tesekkür edserim
  - gerekli kaza tutanaklarını hazırlamışsanız ,kaskonuz aracınızın zararını karşılar ama trafik poliçesi bunu karşılamaz
  ________________________________________
  * iyi günler ben bi yayaya çarpmamak için park halindeki araca çarptım sigorta masrafları karsılar mı?tesekkür edserim
  -
  ________________________________________
  * ya ben kaza yaptım ticari bir araçla 100 de yüz kusurlu benim arabası sigorta ve koska tarafından yapılıyor ama bu şahış beni beni arabanın deger kaybı düştü ve iş kaybı dan dolayı
  - iş hayatında gördüğü zararı senden tazmin etmek isteyebilir bu hukuki bir süreç ve konudur,sende bir avukat vasıtasıyla hakkını savunabilirsin,geçmiş olsun
  ________________________________________
  * Şehirler arası karayolunda kamyonumla seyrederken yoldan kendi hatamdan dolayı yoldan çıkıp, yolkenarındakı elektirik diregine çarptım. Aracımhasar gördü ve bir ayagımı kaybettim. Kaskom yok, Tra
  - geçmiş olsun,tek taraflı kazalarda tazminat hakkınız kanun gereği yok ama yargıtay bu yönde mağduru destekleyen kararlar almakta,dosyanız tarafımıza gönderirseniz yardımcı olmak isteriz ,bizimle irtibata geçin
  ________________________________________
  * bir yaya çarpıp kaçan sürücülerin sebebp olduğu ölüm vakalarında fonda ödeme yapılıyor. bu konu hakkında bilgi almak istiyorum
  - gerekli evraları toplayarak fona gönderirseniz tarafınıza ödeme yapılır ,teşekkür ederiz
  ________________________________________
  * trafik sigortası olan araba ile kaza yapan ve ölümle sonuçlanan sahışın ailesi ölüm parası alabilirmi
  - KAZA TESPİT TUTANAĞINA BAKMAK LAZIM ,BİRDE KAZANIN OLUŞ ŞEKLİNE ,ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AİLE REİSİ VE ÖLENLER AİLEDEN BİRİYSE ALABİLİR TABİKİ
  ________________________________________
  * Arabamda seyir halinde iken kaza yaptım ve arabamda bulunan 1 kişi öldü bir kiş de yaralandı , bu kişiler sadece arkadaşım, yakınım değil. Aracımın trafik sigortası ölen ve yaralanan ki
  - ÖNCELİKLE BAŞINIZ SAĞOLSUN, EVET ÖLEN VE YARALI ARKADAŞINIZ ,TRAFİK SİGORTASINDAN BİR HAK TALEP EDEBİLİR,BUNUN İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYIN...
  ________________________________________
  * ben kaza yaptım bana carpan aykolluydu polis işlemleri yaptı capanın kaskosu benim hasarı ödermi
  - öncelikle geçmiş olsun,sizin aracın masraflarını kendi kaskonuz öder ve karşı tarafın kaskosundan alır,bu zamanda sizin hasarsızlık indiriminizde kaybolmamış olur
  ________________________________________
  * mrb bir arkadaşım otobüs kazasında sakatlandı firmaya tanzimat davası açtı kazandı birde trafik sigortasında alabilirmi
  - öncelikle geçmiş olsun, eğer firmadan tazminatını almışsa,ayrıca aracın trafik ve ferdi kaza koltuk sigortasından da yararlanabilir ....
  ________________________________________
  * öncelikle iyigünler dilerim araba bisikletli kardeşim,e carptı arabada maddi hasar var olayda kardeşim kusurlu kasko masrafı kardeşimden alırmı
  - geçmiş olsun , evet kardeşiniz tam kusurluysa yada kusuru oranında kasko kardeşinize rücu eder.
  ________________________________________
  * tektaraflı ölüm kazada şöför belli olmadığı için trafik sigorta tazminat ödermi
  - tek taraflı kazalarda ,öncelikle sürücü belli olmalıdır ,çünkü tzminatı kim alacak ,birde tek taraflı kazalarda şöfor için tazminat anca dava yoluyla alınmaktadır.
  ________________________________________
  * eski kasko acentem başka acenteliğe geçtiği için kaskomu yenilememişve bizde farkında değiliz bende tekrar bi şirkete kasko yaptırdım ve yaptırdıktan dört gün sonra bi kaza geçirdim acaba kasko b
  - kasko poliçe tarihinizi takip etmek acentanın bilgisinde olmauabilir ama siz başkasına yaptırıp sonra kaza yaptıysanız sorun yok ,kasko bunu öder ,tabi alkol yoksa....
  ________________________________________
  * iyi günler yakınım geçenlerde saman kamyonun alev alması sonuncunda yanarak öldü bu kişinin ailesine tarfik sigortası para ödermi
  - başınız sağolsun,eğer mal yüklemesi ile ilgili bir sorun yoksa yani malın irsaliyesi hepsi tamamsa başvuralabilir ama bu olayda sigortanın red verme ihtimalide vardır.....
   

 2. 2007 yılında kardeşim babasının eviden arabayı alarak bir tırla çarpışarak kaza yaptı ve mefat etti ehliyet yok bide yüzde yüz suçlu bulundu sigortadan anne ve babam bara talep edebilirmi...
   

 3. babam tek taraflı kaza yaptı araba pert oldu amcam yaralandı arabanın trafik sigortası vardı amcam babama zarar vermeden fondan yada sigortadan tazminat alabilirmi...
   

 4. trafık polıslerı nasıl guvenlıgı sağlarlar?
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Trafik İle İlgili Forum Tarih
Trafikte alınacak önlemler ile ilgili öykü örneği kısaca Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 19 Mayıs 2014
Trafikte Uyulması Gereken Kurallar İle İlgili Şiir Şiirler 23 Eylül 2012
Trafik Polisiyle İlgili Şiirler, Trafik Polisi İle İlgili Şiir Şiirler 1 Nisan 2012
Trafik Polisiyle İlgili Slogan, Trafik Polisi İle İlgili Sloganlar Güzel Sözler-Mesajlar 1 Nisan 2012
Trafik Kuralları İle İlgili Bilgiler Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 8 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş