Trabzon ve Karadeniz Bölgesi Kronolojik Tarihi Hakkında Bilgi

'Trabzon Tanıtımı' forumunda Mavi_inci tarafından 2 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Trabzon ve Karadeniz Bölgesi Kronolojik Tarihi Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Trabzon ve Karadeniz Bölgesi Kronolojik Tarihi Hakkında Bilgi

  Trabzon ve Karadeniz Bölgesi kronolojik tarihi  Derleyen: Özhan Öztürk


  MÖ 1.000.000-100.000: Bölgede,
  Bostancı, Kökten, Gündüzalp ve Özgüç tarafından çeşitli tarihlerde
  yapılan arkeolojik kazılarda Yontma Taş (Alt Paleolitik dönem) Çağı’na ait
  Achelleen ve Mousterien tipi (el baltaları, kazıyıcılar, yonga
  aletler) Karadeniz
  Bölgesi’nde yerleşim izlerine rastlanmıştır.


  MÖ 10.000-8.000:
  2007 yılında yapılan arkeolojik araştırmalarda Çamlıhemşin'in bazı köylerinde,
  yer yer insan eliyle genişletildikleri tespit edilen ve milattan önce 10 ile 8
  bin yılları arasında yaşanan Mezolitik Orta Çağ'a ait mağaralar tespit
  edilmiştir.


  MÖ 5.000-3.000:
  Kökten tarafından Trabzon çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Kalkolitik
  Çağ’a ait yerleşim izleri saptanmıştır.


  MÖ 3000 – 1.500 : Bronz Çağı’nda
  Karadeniz kıyısında Kaşkalar
  (Gaşgalar, Kaşkular, Kaskiler) adlı bir halkın varlığı Hitit kaynaklarında
  bildirilmektedir. İç Anadolu’da yeralan Hitit Devleti ile Karadeniz kıyıları
  arasında yaşayan bu halk Karadeniz Bölgesi’nin tarihi kaynaklarda bahsi geçen
  ilk yerleşik halkıdır. Domuz yetiştiren, keten ziraati yapan, Hitit ticaret
  kervanlarını soyan Kaşka halkı ile Hatti ay tanrısı Kaşku arasınd ki isim
  benzerliği ilginçse de halkın kendisini bizzat bu isimle adlandırdığı
  şüphelidir. Kaşkaların Hitit kralı II. Tudhaliya döneminde MÖ 1450 Hitit
  kenti Nerik’e (bugünkü Samsun Vezirköprü yakınlarında olmalı) yerleştiği
  ardından I. Arnuwanda
  döneminde Kammama ve Zalpuwa adlı Hitit
  kentlerini geçirdiği bilirnmektedir. Kaşkaların yerleştiği
  bölgelerdeki Pala dili konuşan Hattileri ve Hitt Avrupalı Hittileri yerinden
  ettiği görülmektedir. Buna karşın Kaşkaların Karadeniz kıyılarında eskiden
  beri yaşayan otoktan bir halk mı yoksa komşu bir coğrafyadan (Kafkasya
  veya Trakya üzerinden) gelen istilacı bir halk mı olduğu belirtilmemektedir.
  Kaşkaların en önemli özelliği bölgemizde yakın zamana dek ekilen kendir ziraatini
  yapmalarıdır.


  MÖ 800 - 600: Bölgeye Yunan
  kolonizasyonunun başlaması ve Karadeniz kıyılarında batıdan doğuya Sinop (Sinope), Samsun (Samisos), Giresun ( Kerasus),Trabzon (Trapezus) gibi yeni
  Yunan kentlerinin ve
  emporion (ticaret amaçlı limanlar) kurulması. Eusebius,
  Trabzon kentinin kuruluş tarihini MÖ 756 olarak
  belirtmişse de, bu tarih doğru bile olsa Sinope’ye vergi veren bir koloni olarak
  Sinop’tan daha önce kurulmuş olması mantıkla çelişmektedir. Eusebius eğer
  yanılmıyorsa Sinoplu kolonistler, varolan bir şehri MÖ 630 yılından sonra tekrar
  kolonize etmiş olmalıdırlar. Anabasis’te (MÖ 401) yeralan “Pontos Euksenios
  kıyısındaki bu şehir Sinope’nin Kolkh ülkesindeki kolonisidir” sözleri ve diğer
  tanıklıklardan kent merkezinin Yunan, çevre halkının ise Kolh adlı yerli halktan
  oluştuğunu görmekteyiz. Pausanias’ın notlarından eski Yunanistan’da Arkadya bölgesinde Trabzon isimli bir başka kent
  olduğu ve Yunan mitolojisinde bu kentin Lykaon’un oğlu Trapezeus tarafından
  kurulduğu için bu adı aldığı bildirilmektedir. Öyleyse Karadeniz kıyısındaki
  yeni kent de bu coğrafyanın anısını yaşatmak için verilmiş olmalıdır. Kentin
  adının Yunanca orijini kesin olmakla birlikte Trapezus kelimesinin “masa” anlamı
  dışında “Köle satılan düz platform” olark da kullanıldığını, Kolhis’ten Yunan
  anakarasına yapılan köle ticaretinin liman noktası olduğu için bu kelimenin
  yakıştırılmış olabileceğini Karadeniz Ansiklopedik
  Sözlük adlı çalışmamda bildirmiştim.


  MÖ 700 – 600: Kuzey Kafkasya ile
  Karadeniz’in kuzey kıyılarında yaşayan Kimmer halkının güeny Karadeniz’de
  kurulan emporion ve kolonilerine düzenledikleri yağma amaçlı saldırılar. İlk
  olarak Asur kaynaklarında (MÖ 714) Gimirri adıyla geçen Kimmeryalılar hakkında pek fazla bir şey bilinmese de Hint
  Avrupalı bir halk olup İran veya Trak dilini konuştukları sanılmaktadır. MÖ
  676-674 yılları arasında Anadolu içlerine Paflagonya ve Frigya’ya dek akınlar
  düzenlemektelerdi.


  MÖ 609 – 550: MÖ 609 tarihinde Asur
  devletini yıkan İranlı Medler Doğu Anadolu’nun yanı sıra
  Paflagonya’ya dek uzanan bir imparatorluk kurmuşlarsa da Heredot’un Karadenzi
  sahillerine ulaştıklarını belirtmesine karşın Trabzon ve civarında Med
  etkinliğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.


  MÖ 550 – 332: Med
  İmparatorluğu’nu yıkan Persler’in bölgeyi ele geçirmesi ve Trabzon’un Pontos
  Kapadokyası adı verilen şatraplık (valilik) sınırları içerisinde yeralması.


  MÖ 400 – 350:
  Anadolu’nun batısında ve kuzeyinde yeralan Yunan (İon) kentlerinin Pers
  istilasına karşı ayaklanması ve Karadeniz kentlerininde katıldığı kanlı
  bağımsızlık savaşlarının İranlılar tarafından bastırılması.


  MÖ 330 – 323: Makedonya kralı Büyük
  İskender’in Anadolu’daki Pers egemenliğine son vermesi , diğer bölgelerde olduğu
  gibi Karadeniz kentlerine de İskender’e bağlı subayların yönetici
  olarak atanması.


  MÖ 323 – MÖ 66: Büyük
  İskender’in ölümünün ardından siyasi açıdan boşluğa düşen Anadolu kentlerinde
  yerel yönetimlerin güçlenmesi, bir Pers şatrabı olan Mithridates Ktistles’in
  Orta Karadeniz’de yeni bir devletin çekirdeğini oluşturması. Pontus devletinin
  kıyılardaki Yunan kentlerini kendine katıp güçlenmesiyle gitikçe büyümesi
  ve devlet geleneğinin Pers kültüründen Yunan kültürüne doğru
  kayması. MÖ 133 yılında Bergama krallığının topraklarını ele geçiren Roma
  İmparatorluğu’nun tüm Anadolu’ya hakim olma mücadelesi ve Pontus devleti ile ardı ardına yapılan savaşlarda
  Trabzon dahil tüm Anadolu’yu işgali.


  MS 64: Pontusdevleti ile Roma İmparatorluğu
  arasındaki savaşta tarafsız kalan Trabzon’a savaştan zaferle çıkan Roma
  İmparatorlu rarafından Civitas Libera (serbest kent) statüsü tanınması ve kentin
  imparatorluğun Pontus Polemoniacus vilayetine katılması.


  MS 117 – 138:
  İmparator Hadriasnus döneminde Trabzon kentinin limanının yeniden ve daha
  geniş bir kapasite ile inşa edilmesi, dolayısıyla ticari potansiyelinin
  arttırılması.


  MS 254: Kentin
  Karadeniz’in kuzeybatısından gelen Germen kavmi Gotlar tarafında yakılıp
  yıkılması. Bu olayın ardından kenti ve civarını Barbarlara karşı savunmak için
  bir Roma askeri garnizonu (Legio Pontica) yerleştirilmiştir.


  MS 395: Roma
  İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının ardından Trabzon ve
  civarının Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içerisinde kalması.


  MS 549-562: Doğu
  Roma – Pers savaşları dizisinden bölgeyi en çok etkileyen üçüncüsü olan
  imparator Justinianus’un Lazika savaşları dönemi.


  MS 690-2: Bizans
  Arap savaşları. Müslüman Arapların Doğu Anadolu, Gürcistan ve Kolhis’i
  yağmalaması. Trabzon’un da kısa bir süre de olsa Araplar tarafından fethedildiği
  sanılmaktadır.


  MS 712-3: Anadolu, Kiliya ve Amasya’nın
  Arap istilasına uğraması.


  MS 797-8: Harun El Reşid döneminde
  Araplar’In Anadolu istilası Erğli (Heraklia) yenilip, geri dönmeleri.


  MS 950: Constantine
  VII Porphyrogennetos'un De Administrando Imperio ve De Ceremoniis adlı
  kitaplarından öğrendiğimize göre Trabzon ve çevresindeki bölgeler yeni kurulan
  Khaldia Teması’na bağlanmıştır.


  MS1021-22: Bizans
  ordusunun Ani Ermeni Krallığını yok etmesi sırasında Trabzon üs olarak
  kullanılmıştır.


  MS 1080: Kentin
  Türkmenler tarafından yağmalanmasının ardından yerel beylerden Theodore Gabras
  tarafından geri alınması. Trabzon’un fiilen İstanbul’dan yarı bağımsız dükalık
  haline dönüşmesi


  MS 110: Gregorios
  Taronites’ın Trabzon’da bağımsızlığını ilan etmesi.


  MS 1107: İstanbul’un
  Taronites’i yenerek Trabzon’u tekrar merkeze bağlamaları.  MS 1112:
  Danişmendlier’in Trabzon seferinin püskürtülmesi


  MS 1143:
  Bağımsızlık ilan eden Kosntantin Gabras’ın öldürülmesi ve Trabzon’un tekrar
  İstanbul’a bağlanması.


  MS 1194: Selçuklular’ın Samsun’u ele geçirmesi . Trabzon ve
  İstanbul’un fiilen birbirinden kopması.


  MS 1204: Alessios ve David Komnenos
  adlı prenslerin Latin Haçlı ordusu tarafından işgal edilen İstanbul’dan kaçarak
  Trabzon’a sığınmaları. Burada teyzeleri Gürcü kraliçesi Tamara’nın dayardımıyla bağımsızlıklarını ilan edip kendilerini Roma
  İmparatoru ilan etmeleri. Trabzon İmparatorluğu’nun
  (Βασίλειον τής Τραπεζούντας) Sinop ile Artvin arasındaki coğrafyada egemen
  olması.


  MS 1214: Sinop’un
  Selçuklular tarafından ele geçirilmesi.


  MS 1228: İmparator 1. Andronikos’un
  Selçuklu limanı Sinop’un yağmalaması. Selçukluların karşılık olarak Trabzon’u
  denizden ve karadan kuşatması. Başarısız olan kuşatmanın ardından
  kaçan Selçuk sultanı Melik Şah’ın Maçkalı köylüler tarafından yakalanıp esir
  edilmesi.


  MS 1230: Alaettin
  Keykubat’a yenilen Celalettin Harzemşah’ın askerlerinin Trabzon topraklarına
  sığınması fakat pek çoğunun Trabzon köylüleri tarafından öldürüldürülmesi.


  MS 1243: Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin
  Keyhüsrev ‘in, 1243’te Kösedağ’da Baycu Noyan emrindeki Moğol kuvvetlerine
  yenilince Anadolu’ya giren Moğollar’a imparator 1. Manuel’in de
  (1238-1263) tabii olması.


  MS 1245: Trabzon’u
  yakıp yıkan büyük bir yangın ve/veya salgın hastalık


  MS 1319:
  Pervaneoğulları’nın Trabzon’u yağmalaması


  MS 1348: Tur Ali
  Bey’in Trabzon’a saldırması


  MS 1398: Osmanlı
  Devleti’nin (Yıldırım Beyazıd) Samsun’u Trabzon Krallığı’ndan ele geçirmesi  MS 1442: Osmanlı
  Sultanı 2. Murad’ın Osmanlı donanmasını Trabzon’a göndermesi


  MS 1454: Safevi
  Şeyhi Cüneyd’in Trabzon’u kuşatması. Rumeli Beylerbeyi Hızır Paşa’nın Trabzon’a
  yürümesi üzerine Cüneyd’in geri çekilmesi.


  MS 1461: Fatih Sultan Mehmed’in
  Trabzon’u ele geçirerek Trabzon İmparatorluğu’nu Osmanlı toprakların akatması.  MS 1520: Trabzon doğumlu olan Osmanlı sultanı
  Kanuni Sultan Süleyman döneminde kente Batum sancağının da eklenmesiyle Trabzon
  Eyaleti’ni oluşturmuştu.


  MS 1625 ve 1631:
  Don Kazkları’nın Trabzon’u yağmalamaları


  1810: Osmanlı-Rus savaşları
  sırasında Rusların 18 gemi ile Akçaabat Sargana bölgesine asker
  çıkarmaları


  MS 1816: İlk Laz ayaklanması, Tuzcuoğulları ve yandaşı
  Laz ağalarının Giresun Hopa arasında bağımsız beylik arzusuyla Osmanlı
  İmparatorluğu’na isyan etmesi.


  MS 1818:
  Hacısalihoğlu, Kalcıoğlu ve Dedeoğlu isyanları


  MS 1825 ve 1832:
  Tuzcuoğlu isyanları.


  1867: Kentin bir
  kısmını yahrip eden yangın.


  MS 1895: Trabzon’da “gavur Meydanı”nda
  başlayan Ermeni
  isyanı


  17 Kasım 1914: 23
  gemiden oluşan Rus donanmasının Trabzon’u bombalaması


  8-11 Şubat 1915:
  Rus donanmasının Trabzon’u bombalaması. 1.000 civarında ölü 300’den çok
  yaralı.


  1915: Kentteki
  Ermeniler tehcir edildiler.


  18 Nisan 1916:
  Trabzon’un Rus ordusu tarafından işgal edilmesi


  24 Nisan 1918: Ekim
  Devriminin ardından savaştan çekilme kararı alan Rus ordusunun Trabzon’u
  boşaltmasından sonra Türk birliklerinin Trabzon’a girmesi.


  12 Şubat 1919:
  Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşu. Erzurum Kongresi’nde etkin bir
  ol oynayan Trabzonlu delegeler kongrenin liderliği konusunda Mustafa Kemal ile
  aralarından Sürmeneli Ömer Fevzi Bey ile rekabet çıkınca bazı Trabzonlu Heyet-i
  temsiliye üyeleri Sivas Kongresi’ne katılmadılar ve İstanbul hükümeti ile
  ilişkilerini kesmediler.


  24 Eylül 1919: İstanbul
  yanlısı bir tavır sergileyen Trabzon valisi Mehmet Galip Bey silah zoruyla
  görvden uzaklaştırıldı ve 3 E Ekim 191’da Damat Ferit Paşa’nın istifasından
  sonra “istenmeyen valiler” listesine dahil edildi.


  28-29 Ocak 1921:
  Türkiye Komünist Partisi Başkanı Mustafa Suphi ve 18 arkadaşı Trabzon
  açıklarında Enver Paşa taraftarı Trabzon kayıkçılar reisi Yahya Kahya’nın
  adamlarınca öldürüldüler.


  3 Temmuz 1922:
  Yahya Kahya’nın Soğuksu yolunda pusuya düşürülerek öldürülmesi. Muhafız Alayı
  komutanı İsmail Hakkı Tekçe 1977’de yayınlanan anılarında Giresunlu Topal
  Osman’ın iki adamıyla birlikte bu cinayeti kendi işlediğini itiraf
  etmişti.


  1923: Trabzon Çocuk
  Esirgeme Kurumu açıldı. Kentin önemli bir bölümünü oluşturan Ortodoks Rumlar Yunanistan
  ile imzalanan nüfus mübadelesi gereğince Yunanistan’a zorunlu göçe mecbur
  bırakıldılar.


  1924: Kızılay
  Trabzon Şubesi açıldı.


  1926: Trabzon Halk
  Kütüphanesi açıldı. Ziraat Bankası açıldı.


  1929: Vizera
  Hidroelektirik Santrali açıldı.


  1938: Trabzon İçme
  Suyu Tesisleri açıldı.


  1942: Trabzon
  Lisesi açıldı.


  1947: Trabzon
  Numune Hastanesi açıldı.


  1949: Göğüs Hastalıkları Hastanesi
  açıldı. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uygulamasıyla Anadolu'da bulunan 78 bin
  civarında ki yerleşim adından 28 bin kadarının adı Türkçe olmadığı gerekçesiyle
  değiştirilirken,
  büyük bölümü Yunanca olan Trabzon köy adları da
  değiştirilerek yerlerine Türkçe isimler konulmuştur.


  1952: Kiremit ve
  Tuğla Fabrikası açıldı.


  1953: TMO Trabzon
  Şubesi açıldı.


  17 Şubat 1953:
  Araklı Sürmene’den ayrılarak ilçe oldu.


  1954: Trabzon
  Limanı açıldı. Otomatik Telefon Santrali açıldı.


  1
  Haziran 1954:
  Tonya ilçe oldu.


  1957: Trabzon
  Havalimanı hizmete girdi.


  1958: SSK Hastanesi
  açıldı.


  1963: Balık Yağı ve
  Unu Fabrikası açıldı. Fatih Eğitim Enstitüsü açıldı.


  2 Aralık 1963:
  Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenime açıldı.


  1964: Ayasofya
  Müzesi açıldı.


  1967: Çimento
  Fabrikası açıldı.


  25 Ağustos 1968:
  Doğu Karadeniz Fuarı açıldı.


  1 Aralık 1968:
  Trabzon İl Radyosu Yayına başladı.


  1976: Trabzonspor
  futbol takımı Türkiye 1. Lig şampiyonluğunu kazanan ilk Anadolu takımı olma
  ünvanını elde etti.


  20 Temmuz 1982: KTÜ’ne bağlı Sürmene Deniz Bilimleri ve
  Teknolojisi Yüksek Okulu açıldı.


  1988: Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçe oldu.


  1990: Çaşıbaşı, Düzköy, Köprübaşı, Dernekpazarı ve Hayrat ilçe oldu.  26 Mayıs 2003:
  Afganistan'dan dönen İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Yak-42 tipi bir
  yolcu Trabzon Havalimanı'na inmek isterken alandan yapılan uyarıdan sonra
  yanlışlıkla deniz yerine karaya yönelip Pilav Dağı eteklerine çarması sonucu
  62'si İspanyol askeri, 12'si mürettebat toplam 74 yolcu ölmüştür.


  5 Şubat 2006: Santa
  Maria kilisesinde görevli rahip Andrea Santaro görev yerinde öldürülmüştür.

  Alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Trabzon Karadeniz Bölgesi Forum Tarih
İhsan Karadeniz İlköğretim Okulu Of Trabzon Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 24 Temmuz 2010
Amasra'dan Trabzon'a Sahil Boyu KARADENİZ Türkiye Tatil Yerleri Hoteller 1 Mart 2009
2017 Trabzon nüfusu Trabzon Tanıtımı 31 Ocak 2017
Amasra Sinop ve Trabzon'un alınmasının Osmanlı Devleti için önemi kısaca Tarihi Bilgiler 18 Ocak 2017
2016 Trabzon nüfusu kaçtır? Trabzon Tanıtımı 28 Ocak 2016

Bu Sayfayı Paylaş