Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Siraç tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  BİR TEK DÜNYA VAR!

  Üzerinde yaşadığımız dünyaya ne kadar duyarlıyız sizce? Körfez savaşında denize dökülen ham petrolün etkisinin 180 yıl süreceğini biliyor muydunuz? Ya da 3m yüksekligindeki bir gazete yığını için 2 ağacın kesildiğini? Ve şu anda kullnamakta olduğumuz bir çok plastik malzemenin doğaya geri dönebilmesi için milyonlarca yılın geçmesi gerktiğini?  ÇEVRE NEDİR?

  İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam.
  ÇEVRE KİRLİLİĞİ NASIL OLUŞUR?

  Hızlı nüfus artışı,
  Plansız kentleşme,
  Plansız endüstrileşme
  Dolayısıyla doğal kaynakların azalması gibi nedenlerle çevredeki bu denge bozulur ve çevre kirliliğiortaya çıkar.

  ÇEVRE KİRLİLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

  Katı Atıkların,
  Atıksuların,
  Havaya verilen gazların (emisyon)
  Gürültünün,
  Toprak Kirliliğinin, kontrol altına alınması ile engellenebilir.

  KİRLİLİK TÜRLERİ

  Su Kirliliğinin Nedenleri
  Kullanılan suların arıtılmadan doğaya verilmesi ile suların doğal kullanım alanlarının bozulması Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir.
  Kullanılan suların arıtılmadan doğaya l verilmesi ile suların doğal kullanım l alanlarının bozulması
  Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir. ·
  Dünyadaki bütün kullanım suyu potansiyeli % 2,4
  Türkiye 10 milyar m3/yıl Türkiyedki suyun %16'sı içme ve kullanma; % 72'si Tarımsal; %12'si ise Sanayi de kullanımaktadır

  Hava Kirliliğinin Nedenleri
  Isınma
  Endüstri
  Motorlu taşıtlar
  Yukarıda belirtilen üç sepepten dolay havaya çeşitli gazlar verilmektedir. Havadaki zehirli gazların oranları aşağıdaki gibidir. Kükürtdioksitin; % 90'ı ısıtmadan, %10'u endüstriden ve trafikten Enerji üretiminden; %55 Kükürtdioksit%17 Azotdioksit % 30 Duman oranında kirlilik oluşmaktadır
   

 2. UquR

  UquR Üye

  [​IMG]Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir. Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Topraklar kirli hava ve suyun taşımış oldukları unsurlar tarafından kirlendiği gibi, tarımsal uygulamalar ve endüstriyel aktivitelerle de yaygın veya yerel ölçeklerde nitelik değiştirmektedir.

  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesini amaçlayan yönetmelik; atıkların toprakta kontrollü kullanımı, toprak kirliliğinin giderilmesi ile arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımı hususlarını düzenler.

  Yönetmelikte Yer Alan Bazı Tanımlar:
  Toprak: Minerallerin ve organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı doğal bir kaynağı ifade eder.
  Toprak Kirliliği: Toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesini ifade eder.
  Ham Çamur:Evsel ya da kentsel atıksuları işleyen arıtma tesislerinden ve evsel ve kentsel atıksulara benzeyen bileşimdeki atık suları arıtan diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını ve Fosseptik tanklarından ve evsel ya da kentsel atıksuları arıtmak için kullanılan diğer tesislerden gelen arıtma çamurlarını ifade eder.


  Stabilize Arıtma Çamuru: Fermente edilebilirliğini ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltılmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilmiş arıtma çamurlarını ifade eder.
  Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi ifade eder.

  Toprak Kirlilik Parametreleri Sınır Değerleri

  Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri EK-1/A

  Ağır Metal (Toplam)
  PH 5- 6
  mg/kg Fırın Kuru Toprak
  pH>6
  mg/kg Fırın Kuru Toprak
  Kurşun
  50 **
  300 **
  Kadmiyum
  1 **
  3 ((
  Krom
  100 ((
  100 ((
  Bakır*
  50 ((
  140 ((
  Nikel*
  30 ((
  75 ((
  Çinko *
  150 ((
  300 ((
  Civa
  1 ((
  1,5 ((
  (pH değeri 7’den büyük ise çevre ve insan sağlığına özellikle yer altı suyuna zararlı olmadığı
  durumlarda Bakanlık sınır değerleri %50’ye kadar artırabilir.)
  (( Yem bitkileri yetiştirilen alanlarda çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin aşılmasına izin verilebilir.))

  Stabilize Arıtma Çamurunda Bulunan Ağır Metallerin Sınır Değerleri
  Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları EK-1/B

  Ağır Metal (Toplam)
  Sınır Değerler (mg/kg fırın kuru materyal)
  Kurşun
  1200
  Kadmiyum
  40
  Krom
  1200
  Bakır
  1750
  Nikel
  400
  Çinko
  4000
  Civa
  25

  Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması:

  Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne tabidir. Stabilize arıtma çamuru üreticileri kullanıma sunacakları stabilize arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle valiliğe başvuruda bulunurlar.


  Ham Çamurun Kullanma Yasakları
  Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.
  Kompostun Toprakta Kullanılması
  Kompostun toprakta kullanılabilmesi için Yönetmeliğin 14. maddesindeki şartlara uygun olması gerekir.

  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Etkenler:

  • Toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenler; Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, endüstri atıkları, egzoz gazları, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerdir.
  • Evsel katı atıkların vahşi depolandığı alanlar ile kanalizasyon şebekeleri ile toplanan atık suların arıtılmadan doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.
  • Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.
  • Tarımsal mücadele ilaçlarının ve suni gübrelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.
  • Suni gübrelerin de (Sodyum, potasyum gibi besin maddelerini içeren) aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucu toprağın yapısı bozulmakta ve bu da toprak kirliliğine yol açmaktadır.
  • Endüstriyel atıklar direkt olarak toprağa verildiğinde ve dolaylı olarak ta havaya ve suya verildiğinde çevreyi kirleterek toprak kirliliğine neden olmaktadır.
  • Özellikle ormanların tahribi sonucu oluşan toprak erozyonu, bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir.

  Toprak Kirliliğinin Sonuçları:
  · Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir.
  · Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel özelliklerini bozar..
  · Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada yetişen kültür bitkileri ile gıda zincirinde taşınabilmektedir.
  · Ağır metallerin ve iz elementlerinin topraktaki konsantrasyonları artarak, bitki gelişimi ve kalitesi bozulmakta ve neticede topraktan alınan verim azalmaktadır.

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri :
  Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler insanlar ve hayvanlara ciddi zararlar verebilir.

  Egzoz ve baca gazları içinde karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar bulunur. Bu gazlar havdaki su buharı ile birleşerek asit damlacıklarını oluştururlar. Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner. Bitki ve hayvanlara zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar.

  Erozyon nedeniyle tarıma elverişli topraklarımızın kalınlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Elverişli toprağın azalması neticesinde özellikle çiftçiler zarar görmektedir.


  Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler:

  • Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması,
  • Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,
  • Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi,
  • Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların ) arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi,
  • Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Emeqine Saqlik...
   

 4. avatar

  avatar Üye

  Eline sağlık paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Toprak Kirliliğini nasıl Forum Tarih
Hava Su ve Toprak Kirliliğinin Sebepleri Nedir Doğa ve Bitkiler 29 Ocak 2014
Toprak kirliliğinin sebepleri sonuçları ve alınacak tedbirler Doğa ve Bitkiler 15 Mart 2013
Toprak kirliliğinin insanlara ve çevreye etkileri Doğa ve Bitkiler 15 Mart 2013
Toprak Kirliliğinin Sonuçları Doğa ve Bitkiler 7 Mayıs 2011
Toprak Kirliliğinin İnsan Ve Çevreye Etkileri Doğa ve Bitkiler 7 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş