Toplumsal Grup ve Özellikleri

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 14 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Toplumsal Grup ve Özellikleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Açık Öğretim Sosyoloji Dersleri - Aöf Lise 3 Sosyoloji Dersi Konu Anlatımı

  İnsanlar yapıları gereği, yaşamlarını başka insanlarla birlikte grup içerisinde sürdürürler.
  Toplumsal grupların oluşumunda etkili olan etmenler şunlardır;
  1-Bireyin doğayla ilişkisinde başka bireylere ihtiyaç duyması
  2-Bireyin öteki insanlarla bir arada olmaktan sağladığı doyum

  Toplumsal grup, birbirleriyle yeterli sayılabilecek bir süre etkileşimde bulunan, ortak değerleri paylaşan, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belli kurallara göre karşılıklı ilişkide bulunan insanların oluşturduğu topluluktur.


  Toplumsal gruplar, fizyolojik ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kurulur.Örneğin; aile, dernek v.b. Her toplumsal grubun kendine özgü bir amacı vardır ve grubu oluşturan üyeler bu amacın bilincinde olarak davranırlar.Grup üyelerinin her birinin diğer üyelere göre bir statüsü ve buna bağlı rolleri vardır.

  Ortak bir çıkar ve düşünce çerçevesinde oluşmuş gruplar, amaçlarına ulaşınca dağılırlar. Toplumsal gruplar bu özellikleri ile diğer insan topluluklarından (toplumsal yığın ve toplumsal kategoriden) ayrılırlar.Bu da, toplumsal grubun oluşabilmesi için bireyler arasında fiziksel yakınlık ve ortak özelliklerin olmasının yeterli olmadığını göstermektedir.


  Toplumsal Grupların Özellikleri


  1-Toplumsal grup, hem üyelerince hem de dışarıdaki kişilerce tanınabilir.
  2-Her grubun kendine özgü bir toplumsal yapısı vardır. Her üyenin bir statüsü ve grupta toplumsal tabakalaşma vardır.
  3-Gruptaki her üye kendi toplumsal rolünü yerine getirerek, grubun varlığını sürdürmesine katkıda bulunur.
  4-Grubun sürekliliği için karşılıklı ilişki ve etkileşim önem taşır.
  5-Her grup, üyelerini yönlendiren yazılı veya yazısız normlara sahiptir.
  6-Grup üyeleri belirli ortak ilgi ve değerleri paylaşır.
  7-Her grubun yöneldiği hedefler vardır ve bu hedefler grubun ortaya çıkış sebebini belirtir.
  8-Her grubun bir sürekliliği vardır.


  Toplumsal Grupların İşlevleri


  1-Birey katıldığı grubun davranış örnekleri ve olaylara bakış tarzını benimseyerek toplumsallaşmakta ve kişiliğini geliştirmektedir.
  2-Toplumsal grup değer yargıları ve tutumların değişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki karşılıklıdır. Bireydeki tutum değişimi grup normlarına uygun ise grubun işlevi pekiştirici, grup normu ile çelişiyorsa engelleyici olmaktadır.
  3-Toplumsal grup bireyin yeme, barınma, sağlık, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  4-Toplumsal grup birey için bir güvence oluşturmaktadır.
  Toplumsal Gruplarda Toplumsal İlişkilerin Rolü:
  Toplumsal gruplar toplum dediğimiz geniş ilişkiler düzeni içinde özel yerleri olan oluşumlardır. Ancak bu ilişkiler, üyeleri yönlendiren bir takım normlara sahip olduklarından kargaşa oluşturmazlar.


  Toplumsal Gruplarda Statü ve Rol İlişkileri


  Her toplumsal grupta kurallar, statüler ve roller vardır.Yazılı veya yazısız olan kurallar bireylerin yetki ve sorumluluklarını belirler.
  Statüler, üyelerin grup hiyerarşisindeki konumunu ve farklılıklarını belirtir.
  Roller, üyelerin sahip oldukları statü gereği kendisinden beklenen davranış kalıplarıdır. Eğer birey beklenen role uygun davranmazsa gruptan ayrılmak zorunda kalabilir.


  Toplumsal Grubun Yapısı


  Bir insan topluluğunun toplumsal grup sayılabilmesi için gerekli yapısal özellikler şunlardır:

  Birden fazla kişinin bir araya gelmesi
  Bu kişilerin ortak amaçlara yönelmesi
  Amaçları gerçekleştirmeye elverişli bir toplumsal yapı oluşturmaları
  Benzer gruplardan ayrı ve benzer oldukları duygusunu taşımaları...

  Toplumsal gruplar toplumun yapısına göre farklılık gösterirler.Örneğin tarım toplumları ile sanayi toplumları arasında bu açıdan büyük farklılıklar vardır.Bir toplumsal grubu, büyük ölçüde içinde bulunduğu toplumsal yapı biçimlendirir. Örneğin otokraside kurallar, değer yargıları ve normlar hükümdarın isteği doğrultusunda uygulanır.

  Demokraside ise yetkililerce uygulamaya konulan yasa, tüzük ve yönetmelikler toplumsal beklentilerle uygunluk halinde bulunduğundan, grup üyelerinin rollerini yerine getirmeleri daha kolay olmaktadır.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Toplumsal Grup Özellikleri Forum Tarih
Toplumsal Gruplar Kavramı Nedir - Toplumsal Gruplar Hakkında Bilgi Açık Öğretim AÖF 27 Ekim 2010
Toplumsal Grup Çeşitleri Açık Öğretim AÖF 14 Ekim 2010
Toplumsal Grup Etkinlikleri Açık Öğretim AÖF 14 Ekim 2010
Ünite 6 / Toplumsal Gruplar Öğretmenlerimizin Bölümü 7 Mart 2009
Kıskançlığın bireysel ve toplumsal zararları kısaca Psikoloji 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş