Ticaret Yerleri

'Muhasebe' forumunda mynq tarafından 11 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. mynq

  mynq Üye

  Ticaret Yerleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ticaret Yerleri
  Alım ve satıma konu olan her türlü mal ve hizmetin yapıldığı (pazarlandığı) yerlere ticaret yerleri denir.
  İhtiyaç sahipleri ticaret yerlerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılarlar. Ticaret yerleri genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
  1- Dükkan: Küçük çapta ticaret yapanların satacakları malları içine koydukları veya küçük çapta hizmetlerin yapıldığı yerlere dükkan denir.Örnek: Bakkal, terzi, demirci, kuru yemişçi dükkanı vb.
  2- Mağaza: Dükkana göre daha büyük olan ve her türlü mal ve hizmetin toptan, yarı toptan ve perakende olarak satıldığı yerlerdir. Son zamanlarda mağazalar fazla sayıda personel ile büyük veya çok katlı binalarda birçok şehirde şubelerle birlikte hizmet vermektedir. Bunlar mağazalar, süper, hiper, mega market veya alışveriş merkezi olarak da isimlendirilmektedirler.
  3- Depo ve Antrepo: Belli bir ücret karşılığında ticari mal ve maddelerin saklandığı, konulduğu, açık veya kapalı yerlere ardiye, ardiyenin kapalı ve daha büyüğüne ambar veya depo denir. İthal edilen ve yurt dışından satın alınan fakat gümrük işlemleri tamamlanmamış veya gümrük resmi ödenmemiş mallar ile transit olarak geçecek olan ticari malların korunması için kullanılan, genelde kiralanan depolara antrepo denir. Antrepolar genellikle İstanbul, Mersin,Trabzon gibi liman şehirleri ile Uluslar arası hava limanlarının bulunduğu illerde yapılır.
  4- Pazar: Şehir ve kasabalarda her gün veya haftanın belli günlerinde belediyeler tarafından belirlenen yerlerde her çeşit malın alıcısına ulaştığı yerlerdir. Pazarlar genellikle bir çeşit mal üzerine kurulurlar Örnek: Sebze pazarı, hayvan pazarı, balık pazarı, buğday pazarı gibi
  5- Panayır: İl ve ilçelerde belediyelerce belli zamanlarda birkaç gün veya birkaç hafta devam eden, özel yerlerde kurulan ve büyük Pazar biçiminde olan yerlerdir.
  6- Sergi ve Fuar Yerleri: Çeşitli bölge ve ülkelerin özelliklerini veya kültürel faaliyetlerini yansıtan o bölgeden getirilen malların tanıtıldığı,gezip görüldüğü, ve satış için belli bir süre malların kaldığı yerlere denir. Örnek: Resim sergisi, Karpuz sergisi, gibi. Sergilerden daha büyük çapta, ulusal veya uluslar arası nitelikte düzenlenen pazarlara da fuar denir. Örnek: İzmir Enternasyonal fuarı, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı gibi.
  TİCARETHANELER

  Türk Ticaret Kanununa göre Ticari İşletme; Ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen müesseseler olarak gösterilmiştir.
  1- Ticarethane: Ticaret yerleri gibi her türlü alam-satımın yapıldığı daha büyük yerlerdir.
  2- Ticari işletmeler: Kar amacıyla faaliyet yapan yerlerdir. Örnek: Kıymetli evrak çek, bono vb. alım satım yerleri, imalat yapan yerler, Matbaa vb, yerleri, Tiyatro sinema otel, vb Sigorta işleri, Acente, komisyon, vb, işleri yapılan yerler ticari işletmelere örnektir.
  3- Fabrika: Ham madde veya diğer malların makine veya teknik araçlarla işlenerek yeni ürünlerin meydana getirildiği yerlere fabrika denir.

  TİCARET ARACILARI
  Ticaret işlerinde satıcı ile alıcıyı birbirine yakınlaştıran aralarında uzlaşma sağlayan kimselere ticaret aracısı denir.Bunlar;
  1- Komisyoncular: Belli bir ücret karşılığında kendi adına veya müvekkili hesabına sözleşme yapabilen, mal alıp satma işinde aracılık yapabilen kişiye komisyoncu denir.
  2- Tellal: Alıcı veya satıcıya devamlı bağlı olmadan bir ücret karşılığında ticari işlere ait sözleşme yapabilen, ticarette aracılık etmeyi meslek edinmiş kişilere tellal denir.
  3- Acente:Ticari mümessil, ticari vekil veya satış memuru gibi sıfatları olmadan bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölgede devamlı olarak o işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi meslek edinmiş kişiye denir.
  4- Diğer aracılar: Tacire bağlı yardımcılardır. Örnek: ticari vekil, seyyar tüccar memuru veya satış mağazası memuru gibi.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş