tercümanı ahval mukaddımesının yalın hali

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. tercümanı ahval mukaddımesının yalın hali konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  mukaddımenın yalın halıne ulsmak ıstıyorum

  Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Günümüz Türkçesiyle....

  Mademki (hey’et-i içtimâiyyede) sosyal bir şekilde yaşayan halk, (Vezaif-i kânuniye) bu kadar kanundan sorumludur, elbette ki(Kâlen ve kalemen) sözle ve yazı ile kendi vatanının yararına olan (Beyan-ı Efkâr)düşüncelerini söylemesi onun (cümle-i hukukûk-u müstebesinden)-haklarının kazanılmışlğından-en doğal haklarından kabul edilir. Eğer şu (Müddeaya)iddiaya bir(sened-i müsbir)-geçerli bir senet- dayanak aranılacak olsa, (Maarif kuvvetiyle) eğitimle zihni açılmış olan,(Müteneddînenin) medenîleşmiş milletlerin yalnızca politika gazetelerini göstermek (kifayet edilir) yeterlidir.


  Bu (mebhas) konu(Devlet-i Âliyece) Osmanlı Devleti tarafından(ney’ama)-yeniden- yeni de olsa (müeeyyed) –doğrulanmıştır -kabul edilmiştir ki(Meclis-i Âli-i) Büyük Meclis, Tanzimat’ın (teşekkülü) oluşumu sırasında (Kavânın ve nizâmata) kanunlara ve düzene (müteallik) bağlı (levâyihin)-belge,levha-(tahriren)-yazılı olarak-yazılar yazılması için (umûma) herkese(mezuniyet-i resmiye) resmî bir izin vermişti. Hatta (hükümet-i seniyyenin müsaadesiyle))yüce hükümetimizin izniyle, (Dahil-i memâlik-i Osmaniyye)Osmanlı-memlekti- toprakları içindeki (teb’a-i gayr-i müslimenin)Müslüman olmayan tebanın kendi(lisanları) hâlâ çıkardıkları (jurnâl) gazeler bile, belki onların hukuklarına göre çok serbesttir; fakat asıl Osmanlı gazeteleri meselesine gelince, (gayr-ı resmî)resmî olmayan bazı (varaka) yazılı kâğıtların devamlı çıkması üzerine, çıkarılmasına, her nasılsa şimdiye kadar(millet-i hakime) hâkim milletten hiçbir kimse bu konuda uyarıda bulunmamıştır.
  Hele şükürler olsun, (sâye-i adalet-i seniyye)yüce adaletin koruması, (telâfi-i mâfat)kaybın telefisi (Müeeser)nasip oldu. Şöyle ki: Bu yolda Türkçe bir gazete hakkında yazılan bir dilekçe hakkında geçenlerde (takdîn olunan)sunulan (müzekkere) resmî yazının (meâl) anlamını (müsaddak) Meclis-i Maarif-i Umumiye)Eğitim Bakanlığından verilen (mazbata)kararname üzerine (Meclis-i has-ı vükelâ’ya) itibar sahibi kimseler anlamıştır ve(ol bâbta) bu sebebten (müsaade-i seniyye-i canab-o malûkhane)yüksek müsadeleri ile(cenab-ı malukhane) padişaha (şâyan) yakışır şekilde sunulmuştur.

  Şimdi, işte bu gazeteyi içeriden ve dışarıdan seçilmiş eğitim çeşitleri ile(sair) diğer yararlı maddelere dair konuları (neşrü beyan)açıklama (vasıta) aracı olacağından dolayı, (Tercüman-ı Ahval –(Hallerin Tercümesi) adı ile adlandırmak uygun görüldü. Açıklamaya gerek olmamasından dolayı, (ifade-i meram) söz söylemeye, çözüm beklemeye has bir Allah vergisi olan bu örnek, en güzel (icad-ı akl-ı insani)insan aklının icadı olan (kitâbet) kâtiplik ile kalemle, (tasvir-i kelam) sözle açıklamak –bilminden-bilgisinden oluşmaktadır; (itibar-ı hakikate mebni )bu gerçekle yapılmış, giderek(umum) bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği derecede, işte bu gazeteyi kaleme almak (mültezem) gerekli olduğundan dolayı (makam münasebeti ile)makamım açısından şimdiden duyurulur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - tercümanı ahval mukaddımesının Forum Tarih
Lisan Gönlün Tercümanıdır Atasözünün Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 9 Ocak 2012
Abdullah Tercüman Kimdir, Abdullah Tercümanın Biyografisi Biyografi & Otobiyografi 19 Ekim 2011
Tercüman'ül Eşvak - Arzuların Tercümanı - Muhyiddin İbn Arabi Kitap, Resim ve Dergi 3 Mayıs 2010
Tercüman Nedir ? - Tercümanın Görevleri nelerdir ? Meslekler Rehberi 24 Kasım 2008
Tercüman ı Ahval Mukaddimesi Nedir Kısaca Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Ocak 2014

Bu Sayfayı Paylaş