Teorik Ve Pratik Elektronik

'Elektronik Genel Bilgi' forumunda semyav5mitq tarafından 27 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. Teorik Ve Pratik Elektronik konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  KANUNLAR :
  Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için,
  biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar
  o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde hesaplar
  ve çok basit kurallar…

  Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır:

  1-) Ohm kanunu
  2-) Joule kanunu
  3-) Kirchhoff kanunu
  4-) Norton teoremi
  5-) Thevenin teoremi

  OHM KANUNU: Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç
  arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm
  kanunu adı verilir.

  1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır:

  “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım
  şiddetine oranı sabittir.”

  R = V / İ ( 1 )
  V = İ x R ( 2 )
  İ = V / R ( 3 )

  şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç resistans veya
  empedans olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir.

  Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım,
  bir de 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok
  suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz.
  Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma,
  depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir.

  Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız,
  direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir,
  geçemeyen itişip duran bir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür
  ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar.

  Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok
  direnç var anlamına gelir.

  Örnek: Bir elektrik ocağı teli 440 Ohm olsun, bununla yapılan
  elektrik ocağı ne kadar akım akıtır?

  Cevap: Kullandığımız şebekede gerilim 220 volttur. 220 = 440 x İ olur,
  buradan İ'nin de
  0.5 Amper olduğunu görürüz.

  JOULE KANUNU: James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında
  yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin
  eşdeğer olduğunu göstermiştir ve “Joule” adı enerji birimine verilmiştir.

  Bizi ilgilendiren Joule Kanunu şöyledir:

  “Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile,
  geçen akımın karesinin çarpımına eşittir”.


  W = R x İ2 ( 4 ) dir.

  Esasen formül kalori olarak şu şekildedir:

  Kalori = 0.2388 x R x İ x İ x t saniye

  Bir kalori 4.1868 Joule eşittir.O halde

  Joule = R x İ x İ x t saniye olur.

  Güç birimi olan Watt, İskoç mühendis
  James Watt'tan (1736 - 1819 ) isim almıştır.

  Watt = Joule / saniyedir. O halde;
  yukarıdaki 4 nolu formül ortaya çıkar.


  W = R x İ2 olur.

  Ohm kanununda ki R = V / İ eşitliğini burada yerine koyarsak,
  bir formülümüz daha olur:

  W = V x İ ( 5 )

  Örnek: 10 ohm değerinde bir direnç 10 Volt luk bir gerilime bağlanıyor.
  Bu direncin gücü ne olmalıdır?

  V = R x İ olduğundan bu dirençten 1 Amper akım geçtiğini görüyoruz.
  Bu direncin 1 Amper akıtması için gücünün,


  W = R x İ2 den
  W = 10 x 1 x 1 10 watt olması gerekir.


  KİRCHHOFF KANUNLARI :

  Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887) bir Alman fizikçidir.
  Bizi ilgilendiren iki kanunu vardır. Bunlar birinci kanun veya düğüm
  noktası kanunu ile ikinci kanun veya kapalı devre kanunudur.

  DÜĞÜM NOKTASI KANUNU: Bir düğüm noktasına gelen akımların
  toplamı ile bu düğüm noktasından giden akımların cebirsel toplamı eşittir.

  [​IMG]

  1, 4, 5 nolu akımlar giden, 2 ve 3 nolu akımlar gelen olduğuna göre;

  İ 1 +İ 4 + İ 5 = İ 2 + İ 3 olur.

  [​IMG]

  Şekilde görüldüğü gibi, gelen İ akımı giden İR1+İR2+İR3 akımları
  toplamına eşittir. Burada:R1 =10 ohm R2 = 20 Ohm ve R3 = 20 Ohm
  olsun, devre gerilimini de 50 V kabul edelim. Devreye gelen İ akımı
  10 amper olur ve bu 10 amper lik akım, dirençler üzerinden şu
  şekilde geçer İ = V / R olduğundan :

  İR1 = 5 A İR2 ve İR3 = 2.5 A dir.

  Böylece dirençler üzerinden giden akımların toplamı da 10 A olur
  ve gelen ile giden akımların toplamı aynı kalır.

  KAPALI DEVRE KANUNU:

  Kapalı bir elektrik devresinde bulunan gerilim kaynakları toplamı ile bu
  devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamları eşittir

  [​IMG]

  Devrede 20 ve 10 V'luk iki gerilim kaynağı mevcut olsun ve ters yönde
  bağlı olsunlar.Gerilim kaynaklarının toplamı 20 - 10 = 10 volt eder.
  R1 2 , R2 3 , R3 de 5 Ohm ise, her bir direncin uçlarında düşen
  gerilim nedir ?
  Toplam direnç 10 Ohm olduğu için devreden 1 Amper akım geçer,
  her dirençten bu akım geçtiği için;

  V = İ x R den
  V1 = 1x2 volt
  V2 = 1x3 volt
  V3 = 1x5 volt

  Olur, böylece toplam voltaj düşümleri de 10 V‘a eşit demektir.


  THEVENİN TEOREMİ:
  Leon Thevenin (1857 - 1926) bir Fransız fizikçisidir. 1883'de adı ile
  anılan teoremi ortaya atmıştır. Buna göre:


  “Doğrusal direnç ve kaynaklardan oluşan bir devre, herhangi iki
  noktasına göre bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir direnç
  haline dönüştürülebilir”


  Elde edilen devreye “Thevenin”in eşdeğer devresi denir.

  Bu teoremin bize ne faydası vardır? Faydası şudur:
  Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı, diğer kollardan
  geçen akımı hesaplamadan bulabiliriz.


  Örnek: Aşağıdaki gibi bir devremiz olsun.

  [​IMG]

  Devre no 1

  R2 ve R3 3 Ohm R1 ve R4 2 Ohm olsun.V1 gerilim kaynağı 120 Volt ,
  V2 gerilim kaynağı zıt yönde 80 V olsun. Rx direnci 17.5 Ohm ise
  bu dirençten ne kadar akım geçer?

  Bu devreyi “Thevenin” kuralına göre bir gerilim kaynağı ve buna seri
  bağlı bir Ro direnci haline getirebiliriz.Bunun için Rx direncinin uçlarındaki
  gerilimi ve bu gerilime seri direnci bulmamız gerekir.

  [​IMG]

  Thevenin’in Eşdeğeri


  Devre no 1 de Rx direnci yokken Rx direnci uçlarındaki gerilim Vo gerilimidir.
  V1 - V2 = 120 - 80 = 40 volt kaynak gerilimi R1, R2, R3, R4 dirençleri
  üzerinden akar.Ohm kanununa göre V = I x R olduğu için,
  40 V = 10 Ohm x İ amper olur buradan İ = 4 amper bulunur.
  R3 ve R1 dirençlerinde aynı formülden:

  V = 4 x (3+2) = 20 volt düşer ve 120 - 20 = 100 Volt gerilim Rx
  uçlarında kalır. Bu Eşdeğer devrenin Vo voltajıdır. Rx uçlarından görülen
  eşdeğer Ro direnci ise iki paralel bağlı (3+2) Ohmluk dirence eştir.
  Ro = 2.5 Ohm olur. Eşdeğer devrede Vo = 100 Volt Ro = 2.5 Ohm
  ve üzerinden geçen akımı bilmek istediğimiz Rx direnci ise 17.5 Ohm
  olduğu için;

  V = İ x R den
  100 = İ x ( 17.5 + 2.5)
  İ = 100/20 =5 amper olur.
  Özetle:Thevenin eşdeğer devresini bulmak için.

  1-) Gerilim kaynakları kısa devre sayılır,istenen noktayı gören direnç
  eşdeğer dirençtir.

  2-) devre akımı hesaplanır ve bu akıma göre Rx uçlarındaki voltaj bulunur.
  Bu eşdeğer kaynak gerilimidir.

  NORTON TEOREMİ :

  “Doğrusal bir devre,herhangi iki noktasına göre,bir akım kaynağı ve
  buna paralel bir direnç haline getirilebilir.”

  Bunun için;

  1-)Herhangi iki nokta uçları kısa devre iken geçen akım kaynak akımıdır
  2-)Gerilim kaynağı kısa devre iken, iki nokta arası direnç eşdeğer direnç tir.

  Daha önce incelediğimiz devreyi ele alalım ve Norton eşdeğerini elde edelim.

  [​IMG]

  Gerilim kaynaklarını kısa devre ederek Thevenin teoremine benzer
  olarak A B noktasını gören eşdeğer direnci bulalım.
  V1 ve V2 kaynakları kısa devre edilirse AB noktasını gören birbirine
  paralel iki adet 5 Ohm luk direnç olur ( 3 Ohm +2 Ohm).
  Bunların toplam değeri de 2.5 Ohm dur.
  Eşdeğer Ro direnci = 2.5 ohm olur.

  AB noktaları kısa devre edildiğinde AB den akan İk akımı: İ = V / R kullanılarak

  İk = İ1+İ2

  İ1 = 120/5 = 24 Amper
  İ2 = 80/5 = 16 Amper
  İk = 24+16 = 40 Amper olur

  [​IMG]

  Ao eşdeğer Akım kaynağı 40 Amper,Ro eşdeğer direnç 2.5 Ohm dur.
  O Halde AB noktasında Rx den geçen akım:yani İ Rx

  İ Rx = 40 x { Ro / Ro +R } olur
  İ Rx = 40 x { 2.5/ 17.5+2.5 }
  İ Rx = 40 x { 2.5 / 20 }
  İ Rx = 5 Amper olur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Teorik Pratik Elektronik Forum Tarih
Genel ve Gelişmeci Ergonomide Teorik Konular Hakkında Diğer Mesleki Bilgiler 30 Aralık 2008
İftar İçin Pratik Yemek Tarifleri Mutfağımız Yemeklerimiz 22 Temmuz 2012
Pratik Çin Böreği Tarifi Yapılışı Dunya Mutfakları 11 Temmuz 2012
Pratik Milföy Pasta Tarifi Yapılışı Pasta ve Hamur İşleri 13 Şubat 2012
Evde Pratik Saç Bakım Önerileri Güzellik & Bakım 7 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş