Temel Hak ve Özgürlüklerimiz Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde

S

Sanane3

#41
Sponsorlu Bağlantılar
:):):):):):):):):):)Mükemmel bir site;):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Yaşama Hakkı: En temel hak olan yaşama hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılıp sınırlandırılamaz.
Dokunulmazlık Hakkı: Bu hak insanın bedenen ve ruhen bütünlüğünü korumayı amaçlar.
Sağlık Hakkı: Bütün insanlar sağlığını koruma, sağlıklı bir ortamda yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir.
Eğitim Hakkı: Bütün insalar eğitim ve öğretim hakkına sahiptir.
Dilekçe Hakkı: Her insan şikayet ve isteğini yetkili yerlere bildirme hakkına sahiptir.
Özel Yaşamın Gizliliği: Bütün insanların özel yaşama saygı hakkı vardır. Özel yaşama ve aile hayatına saygı gösterilmesini bütün insanlar isteyebilir. Kanunlarda belirtilen özel şartlar haricinde hiçbir insanın üzeri ve özel eşyaları aranamaz. İletişim araçları kesinlikle dinlenemez. Eğer bunlar yapılırsa özel hayata tecavüz olarak değerlendirilir.
Seçme ve Seçilme Hakkı: Her insanın ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda siyasi parti kurulabilir veya üye olunabilir.
Bu haklar anayasa ve yasalarla koruma altındaki haklardır.

Başlıca temel özgürlükler ise şunlardır:

Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü
Basın özgürlüğü
din ve vicdan özgürlüğü
haberleşme özgürlüğü
yerleşme ve seyahat özgürlüğü
toplantı hak ve özgürlüğü
bilim ve sanat özgürlüğü
 

Son düzenleyen: Moderatör:
Üst