Televizyonun Olumsuz Etkileri Nelerdir ?

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_inci tarafından 22 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Televizyonun Olumsuz Etkileri Nelerdir ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Televizyonun Olumsuz Etkileri - Televizyonun Olumsuz Etkileri Nelerdir

  Günümüzde pek çok ülkede televizyonun olumlu veya olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Ülkelerin toplumsal yapıları ve buna bağlı olarak televizyon yayınlarının biçim ve içeriğine göre bu etkilenmeler farklılıklar gösterebilmektedir.


  Bilindiği gibi ülkemiz matbaaya Avrupa'dan yaklaşık 500 yıl sonra kavuşmuştur. Bu da toplumun yazılı kültürü yaşamadan görsel kültüre geçmesi anlamını taşımaktadır. Gazete ve kitap okuma oranı düşüklüğünün temelinde de bu zihniyet sorunu yer almaktadır. Yine aynı nedenle okuma ve düşünme geleneğinin yerleşmediği bizim gibi toplumlarda televizyondan etkilenme çok daha yoğundur. Ayrıca Veysel Batmaz'ın da belirttiği gibi, "Televizyonu sadece siyasal güç ya da eğlence aracı değil, tüm kültürü yaratan devasa bir sosyolizasyon aracı olarak görmenin zamanı gelmiştir" (Batmaz, 1998;3).


  Yaratılan bu devasa kültürün iki temel dayanağı vardır. Eğlenmek ve tüketmek. Kitle iletişim araçlarının tarihine ve işlevlerine baktığımızda aslında dört büyük temel işlevlerinin bulunduğu (ya da bulunması gerektiği) görülmektedir. Bilgilendirmek, haber vermek, mal ve hizmet tanıtımı yapmak ve eğlendirmek. Ancak biraz önce de belirttiğimiz gibi artık eğlenme ve tüketme (belki daha ironik bir ifadeyle eğlendirerek tüketmeye azmettirmek) temel iki işlevi kalmıştır.


  Ayrıca gerek ülkemizde, gerekse dünyada yapılan tüm araştırmalar göstermiştir ki, istisnai durumların dışında çocukların televizyon izleme sıklığı ve alışkanlığı, televizyonun bu özellikleri de göz önüne alındığında, kişiliğinin oluşması ve başarısı için tehlikeli boyutlardadır. Öte yandan ailenin tek ya da temel toplumsal kurum olduğu toplumlarda, çocuğun davranışlarının açıklanması ve anlaşılmasında referans kaynağını aile oluşturabilirken günümüz toplumlarında aile, söz konusu sorumluluğunu ya da referans olma özelliğini diğer toplumsal kurumlarla paylaşma durumundadır. Çünkü günümüzde bir aile ortamına gözlerini açan çocuk, ebeveyniyle iletişime girmekle kalmayıp, ilk günden itibaren televizyonla da iletişime girmektedir. Televizyon, tek yanlı iletişimiyle izleyiciyi savunmasız yakalamaktadır. Bilinçli bir yetişkin ile henüz bilinci oluşmamış bir çocuğun bundan etkilenme durumlarının aynı olması elbette mümkün değildir.


  Fransa'da çocukların % 30'u her gün 3 saat 28 dakika ekran karşısında kalıyorlar. Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından gerçekleştirilen incelemeye göre, iki yaşındaki çocuklar televizyon açmayı biliyorlar, üç yaşında da hergün televizyona bakıyorlar (Revue,1998;38). Fransa'da yapılan başka bir araştırmaya göre: 4-10 yaşındaki çocuklar 1 saat 45 dakika; 11-14 yaşındakiler 2 saat 1 dakika; büyükler 2 saat 50 dakika televizyona bakmaktadırlar (Revue,1995). Ege Üniversitesi'nde 1997 yılında yapılan bir çalışmada, Ege Üniversitesi Ana Okuluna giden çocukların ebeveynlerinini ifadesine göre: Çocukların % 56'sı günde 2, % 44'ü de üç saat televizyon seyretmektedirler (Saatçiler,1997). Üst toplumsal kesimden çocukların gittiği Alsancak Gazi ilkokulu'nda erkek çocukların % 40'ı 3 saatten daha fazla kız çocukların ise % 40'ı 2-3 saat arasında televizyona baktıklarını söylediler.Büyük Çiğli İlköğretim Okulu'nda erkek çocukların % 53'ü, kız çocukların % 66'sı ortalama 1 saat televizyona baktıkların belirttiler. Bu verilere göre üst toplumsal kesim çocuklarının günde ortalama 2,5 saat, alt toplumsal kesim çocuklarının ise 1,5 saat televizyona baktıkları söylenebilir. Erkek çocuklarının daha fazla televizyona baktıklarına dikkat edilirse, ataerkil değerlerin egemen olduğu ailelerde erkek çocuklarına daha fazla televizyona bakma olanağının verildiği söylenebilir.
  Konunun temelini oluşturan bu bilgilerin aktarılmasından sonra ilişkilendirme tiplerinin ve çocukların etkilendikleri konuları özetle vermek gerekirse, bunları on başlık altında toplamanın mümkün olduğu görülmektedir.


  1.Tüketim toplumu bireyi olmaları üzerine etkileri
  2.Cinsel kimliğin oluşması ve karşı cinsle olan ilişkiler üzerine etkisi
  3.Anne ile ilişkisi üzerine etkisi
  4.Baba ile ilişkisi üzerine etkisi
  5.Şiddet eğilimlerine etkisi
  6.Okumaya, düşünmeye ve başarıya etkisi
  7.Kültürel yabancılaşmaya etkisi
  8.Dildeki yozlaşmaya etkisi
  9.Kendi kimliklerinin bağımsız ve özgün bir biçimde oluşmasına etkisi
  10.Çocukluğun yitirilişi ve masumiyetin yokoluşuna etkisi
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Televizyonun Olumsuz Yönleri

  Günde ortalama 3-4 saat kullandığımız bu televizyonun olumlu yanlarından daha fazla olumsuz yanı olduğunu unutuyoruz.Televizyonun zararlarına bakarak kendimizi ona göre durduralım.Bir bakalım televizyonun zarları nelermiş:

  1-)Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar bulunduğu ülkedeki suç oranını arttırır.

  2-)Televizyonu çok izlemek gözde bozulmalar, hastalıklar veya sorunlar yapabilir.

  3-)Kitap okumak, gazete okumak yerine bilgileri televizyondan almak okuma kültürünü yok eder.

  4-)Televizyona çok bağlı kalan kişinin hayatta bir amacı yoktur.Bu nedenle o kişinin yaşamasıda anlamsızdır.

  5-)Televizyon insanları tembelleştirir.Onları tembel olmaya yöneltir.

  6-)Televizyon olan bir odada ders çalışmak o ders çalışan dikkatini dağıtır.Böylece kişinin ders çalışmasına engel olur.

  7-)Televizyona çok bağlı olan kişilerin işleri aksayabilir.

  :cool:Bölgeleri, yöreleri, köyleri kötü tanıtan bir televizyon programı, o yerin imajını bozabilir.

  9-)Çok fazla televizyon izlemek enerji kaybına neden olur.

  10-)Yaşı küçük olan kişilerin yaşına uygun olmayan programlar izlemesi o kişilerin ruh sağlığında sorunlar yaratabilir.

  11-)Televizyon zaman kaybettirir.

  12-)Televizyon insanlar arası etkileşimi, gelenekleri azaltır.

  13-)Televizyon insanların ahlakını, terbiyesini bozabilir.
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  GÜMÜŞSU HASAN EREN İLKÖĞRETİM OKULU ARAŞTIRMASI

  Televizyonun insan hayatındaki yeri, önemi ve etkileri


  Giriş

  • Televizyon, günlük hayatımızın görsel ve işitsel anlamda vazgeçilmez unsurlarından biridir.
  • Çağımızda, insan hayatını iletişim ve bilgilenme anlamında olumlu ya da olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir.
  • Günümüz insanının iş dışında en fazla zaman ayırdığı etkinlikler arasında yer alır.
  Konu başlıkları

  • İletişim aracı olarak televizyon
  • Kültür aracı olarak televizyon
  • Eğitim aracı olarak televizyon
  • Tüketim (reklam) unsuru olarak televizyon
  • Televizyonun olumlu etkileri
  • Televizyonun olumsuz etkileri
  • Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri
  • Televizyon izlerken nelere dikkat etmek gerekir?
  1. İletişim Aracı Olarak Televizyon

  • Televizyon küresel bir iletişim aracıdır.
  • Yayımlanan haberlerle dünyayı yönlendirmektedir.
  • Belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların belki de hiçbir zaman göremeyecekleri, doğal çevre, kültürel varlıklar, tarihi ve turistik yerler evlerin içine kadar girebilmektedir.
  • Dünyanın her hangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olmayı sağlar.
  2. Kültür Aracı Olarak Televizyon

  • Yayınlanan programlarla insanların kültürleri tanımasına yardımcı olur.
  • İnsanların kültürlenme sürecinde önemli bir yeri vardır.
  • Evrensel kültür değerlerinin oluşmasında etkilidir.
  • Kültürel yozlaşmada birinci derecede etkili bir faktördür.
  3. Eğitim Aracı Olarak Televizyon

  • Yayınlanan programlarla televizyon bir eğitim aracıdır.
  • Toplum değerlerinin oluşmasında etkilidir.
  • Açık öğretim lisesi programları, eğitim çağı dışına çıkmış insanların yetiştirilmesinde yararlı olabilmektedir.
  • Çocuk programları ile çocukların yetiştirilmesinde göz ardı edilemez bir etkiye sahiptir.
  • Hazırlanan filmlerle televizyon, toplumda olması gerekenlerle olmaması gerekenlere eleştirel bir yaklaşımla baktığında eğitici bir nitelik kazanmaktadır.
  • Özellikle küçük yaştaki çocukların televizyonun karşısında fazla kalması nedeniyle, bu çocukların genel karakterini televizyonun oluşturduğu söylenebilir.
  • Şiddetin yaygınlaşmasında önemli bir etkendir.
  4. Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak Televizyon

  • Yayınlanan reklamlarla insanlar tüketime yönlendirilmektedir.
  • İnsanlarda kalite ve fiyat kriterlerinin ötesinde marka kriteri gelişmekte ve marka tutkusu oluşturulmaktadır.
  • Piyasadaki mal ve hizmetlerden haberdar olmayı sağlamaktadır.
  • Özellikle ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında, reklamlarda görülen fakat alınamayan ürünlerden ötürü psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.
  5. Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak Televizyon

  • Çocuklar ve gençler lüks tüketime yönlendirilmekte, aile ekonomileri zor duruma sokulmaktadır.
  • Özellikle çocuklarda ve gençlerde gelişen lüks tüketim nedeniyle her istenileni alma isteği çocukları ve gençleri suça (hırsızlık, gasp, kapkaç) itmektedir.
  • İstedikleri alınamayan çocuklar aşağılık kompleksine kapılmakta, özellikle ergenlik döneminde ailelerinden utanç duymaktadırlar.
  6. Televizyonun Etkileri

  • Televizyonun etkisinin olumlu ya da olumsuz olması tamamen kullanmaya ve yayınlanan programlara bağlıdır.
  • İzlenecek programlar iyi seçildiği takdirde televizyonun yaydığı az miktardaki radyasyon dışında hiçbir zararı olmaz.
  • Programlarda seçici davranılmadığı takdirde televizyonun bir çok zararı ortaya çıkabilmektedir.
  6. 1. Televizyonun Olumlu Etkileri

  • İstenildiği takdirde, programlarda seçici davranıldığı takdirde iyi bir zaman geçirme aracıdır.
  • Günümüzde yakın çevresiyle, komşusuyla ilişkisi olmayan insanlara dünyanın her yanını tanıtabilmekte.
  • Eğitici programlarla yetişkinleri olduğu kadar çocukların eğitimi üzerinde de etkili olabilmektedir.
  • Haber kuşak programlarıyla ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden insanların haberdar olmasını sağlamaktadır.
  • Toplumsal kültürün yaygınlaştırılmasında etkilidir.
  • Alanlarında uzman kişilerce toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. (Sağlık, deprem, ekonomi vb.)
  • Çocuklara yönelik yayın kuşaklarıyla çocukların zihinsel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlanabilmektedir.
  • Eğlence programlarıyla günümüzde yoğun stres altında yaşayan insanların stresinin azaltılmasında önemli bir etkendir.
  • Eğlence yerlerine gidemeyen, ekonomik sıkıntılarla boğuşan günümüz insanının eğlence ihtiyacını gidermektedir.
  • Eğitim kuşağı programlarla yüz yüze eğitim imkanına sahip olmayan insanımıza eğitim imkanı sağlayabilmektedir.
  6. 2. Televizyonun Olumsuz Etkileri

  • İnsanların zamanını boşa harcamasına yol açar.
  • Televizyonun başında fazla kalmak iş gücünde azalmaya yol açar
  • Yakın mesafeden seyredilen televizyon çeşitli göz kusurlarına yol açabildiği gibi, insan vücudunu radyasyona maruz bırakır.
  • Son zamanlarda yaygınlaşan olumsuz haber programları insanların ruh sağlığında bozulmalara yol açar.
  • Toplumsal kültürün yozlaşmasında, milli kültürün bozulmasında etkili olur.
  • Aile içi şiddeti körüklemektedir.
  • Çocuklar üzerinde pek çok olumsuz etkiler bırakmaktadır. (Ayrı bir başlıkta ele alınacaktır.)
  • Lüks tüketimi artırmaktadır.
  • Dar bütçeli ailelerde geçimsizliğe yol açmaktadır.
  • Hırsızlık, kapkaç, gasp gibi olaylarla birlikte toplumsal şiddeti körüklemektedir.
  • Magazin programları ünlülerin gayri meşru yaşantılarını meşru gibi göstermekte, kültürel yozlaşma pençesindeki gençleri gayri meşru bir hayata özendirmektedir.
  • Kişilik ve kültür bunalımı yaşayan ve aile baskısı içindeki gençlerin evden kaçarak kötü yollara düşmesinde etkili olmaktadır.
  • Türk toplumunun milli kültür unsurlarını yok ederek, yabancı kültür unsurlarına açık hale gelmesine yol açmaktadır.
  • Toplumda farklı kültür değerlerini, farklı felsefi inançları benimsemiş grupların oluşmasına yol açarak, gruplar arası çatışmaları körüklemektedir.
  • Türkçenin gelişimini olumsuz etkilemektedir.
  • İnsanların ülke problemlerine duyarsızlaşmasına yol açar.
  • Hazırlanan programlar daha çok çağdaşlık, özgürlük, modernlik ve cesurluk maskesi altında gençlere sunularak onlardan asi bir toplum oluşturulmaya çalışılmaktadır.
  7. Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri
  • Derslere yönelik etkileri
  • Sosyal gelişimine etkileri
  • Fizyolojik gelişimine etkileri
  • Psikolojik gelişimine etkileri
  • Cinsel gelişimine etkileri
  7. 1. Derslere Yönelik Etkisi
  • Aşırı televizyon seyreden çocuklarda uyku düzensizliği meydana gelir ve derslere kendilerini veremezler
  • Televizyon izlemekten derslere yeteri kadar zaman ayıramazlar.
  • Yeterince uyuyamayan çocuklarda fiziksel yorgunluk meydana geleceğinden dersleri anlamakta güçlük çekerler.
  • Ödevlerini ya hiç yapmazlar, ya da başta savma yaparlar, ödevler amacına ulaşmaz.
  • Filmlerin etkisinde kalan öğrenciler, ders aralarında sürekli filmlerden bahsedeceğinden bir türlü kendilerini derslere veremezler.
  7. 2. Sosyal Gelişime Yönelik Etkileri

  • Çok fazla televizyon seyreden çocuklar arkadaş ortamından uzak kalırlar.
  • Arkadaş ortamının etkileşimini yaşayamadıkları için insanlarla ilişki kurmada sıkıntılar yaşarlar.
  • Paylaşmayı öğrenemezler.
  • Kişiler arasındaki hak, hukuk, adalet kavramları gibi kavramlar gelişemez, toplumda uyumsuz birer birey olarak ortaya çıkarlar.
  • Toplum içerisinde ayakta kalmayı, denge kurmayı öğrenemediğinden sürekli davranış bozuklukları gösterirler.
  7. 3. Fizyolojik Gelişimine Etkileri

  • Çocuklar televizyonlardaki reklamlarda gördükleri çikolata, cips vb. gıda maddelerini yemek ister. Bunların besin değeri olmadığından çocuklar sağlıklı beslenemez.
  • Çocuklar televizyon başında hareketsiz kaldıklarından çeşitli, kas, iskelet ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yakalanabilirler.
  • Çocuklar abur cuburla sağlıksız beslenme ve televizyon karşısında hareketsiz kalmalarından dolayı çağın hastalığı olan obeziteye daha kolay yakalanabilmekte ve bu hastalık daha başka hastalıkların tetikleyicisi olabilmektedir.
  7. 4. Psikolojik Gelişimine Etkileri

  • Aşırı derecede televizyon seyreden çocuklar gerçeklerden kopuk, hayali bir yaşantı gerçekleştirirler.
  • Televizyonlardaki şiddet içerikli programlar çocuklarda şiddeti normal hale getirir
  • Çocuklar saldırgan ve geçimsiz olurlar.
  • Televizyonlardan örnek alınan karakterler çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir.
  • Uzun süre televizyon seyreden çocuklar ileriki yaşlarda duygusuz ve duyarsız davranırlar, hiç bir olayı sorun etmeme eğilimi gösterirler.
  7. 5. Cinsel Gelişimine Etkileri

  • Televizyonlardaki erotik filmler ve pornografik görüntüler, çocukların zamanından önce bulüğ çağına girmelerine neden olmaktadır.
  • Cinsel dürtülerle toplumun değer yargıları arasında bocalar. Yol gösterilmediğinde psikolojik bunalıma düşer.
  • Ayıp, günah gibi toplumsal baskılarla cinsellik arasında bocalayan çocuk çevresini yargılamaya başlar ve doğru bir şekilde bilgilendirilmediğinde çevresindekilere karşı güvensizlik duymaya başlar.
  • Erken ergenlik dönemine giren çocuklar zamanında ve doğru bilgilendirilmedikleri takdirde cinsel sapkınlıklara yönelebilirler.
  8. Televizyon İzlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  • 0-3 Yaş arasındaki çocuklara kesinlikle televizyon izletmek doğru değildir. Bu yaşlarda çocuk televizyonun ses ve renk uyumuna dikkat eder. Başka bir şey algılamaz. Bu durum çocuklarda konuşma geriliği ve iletişim kurma yetersizliğine yol açar.
  • 4-7 Yaş arası çocukların izleyeceği programlar iyi belirlenmelidir. Bu çağdaki çocuklarda soyut düşünce gelişmediğinden izlediklerini gerçek sanarak uygulamaya çalışabilirler
  • 7-12 Yaş arasındaki çocuklarda tehlike bu çağın özdeşim kurma çağı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çağda çocuklar kendilerine bir örnek insan seçerler ve onun gibi olmaya, onun gibi davranmaya çalışırlar. Bu nedenle bu çağda çocuklara izletilen filmler ve karakterler çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek türde olmaması gerekir.
  • Çocukların algılama düzeylerine uygun ve olumlu karakterlerin yer aldığı filmler izletilmelidir.
  • Şiddet ve cinsel içerikli filmler çocuklara izletilmemeli.
  • Çocukların eğitimine katkı sağlayabilecek nitelikli programlar izletilmeli.
  • Haber programları 12 yaş altındaki çocuklara izletilmemeli
  • Genellikle dizi filmler bağımlılık yapmakta, bir sonraki bölümü merak uyandıracak şekilde bitirilmektedir. Bu nedenle dizi filmlerin seyrettirilmesi de çok doğru değildir.
  • Müzik klipleri genellikle cinsellik içerikli olmaktadır. Aralarında olumsuzluk içerenler bulunmasına rağmen, azınlıktadır. Müzik kliplerinin izletilmesinde de sakınca bulunmaktadır
  • Çocukların uyku düzenini sarsacak şekilde geç saatlerdeki programlar hiçbir şekilde izletilmemelidir.
  • Ailece televizyon izleniyorsa genel ahlaki değerlere uygun programlar izlenmelidir.
  • Çocuklar televizyon izlemeden çok kitap okuma, arkadaşlarıyla oyunlar oynama gibi etkinliklere yönlendirilmelidir.
  • Televizyon izlerken olumsuz bir görüntü ile karşılaşınca anne ve babalar televizyonu kapatarak sansür uygulama yerine olumsuzluğu çocuklara açıklamalıdırlar. Açıklama yapılamayacak durumlarda ise çocuğun ilgisi başka yönlere çekilmelidir.
  • Televizyon karşısında çocuklara ders yaptırmak kesinlikle doğru değildir.

   

 4. türkçeye olan olumsuz etilerinide yazarmısnız teşekkürler
   

 5. eyw gençler... çok saolun tşk
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Televizyonun Olumsuz Etkileri Forum Tarih
Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri Çocuk Sağlığı ve Bakımı 15 Ağustos 2008
Televizyonunu Geçmişten Günümüze Teknolojik Gelişimi Hakkında Bilgi Bilim & Teknoloji 24 Aralık 2013
Televizyonun Verdiği Zararlar Nelerdir Seviyeli-Ciddi Konular 28 Haziran 2012
Televizyonun Yararları Seviyeli-Ciddi Konular 27 Haziran 2012
Televizyonun Zaman İçinde Gelişimi Hakkında Bilgi Bilim & Teknoloji 26 Haziran 2012

Bu Sayfayı Paylaş