Televiziyon Arızası Nasıl Tesbit Edilir ?

'Elektronik Genel Bilgi' forumunda semyav5mitq tarafından 20 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Televiziyon Arızası Nasıl Tesbit Edilir ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sistemli Arıza Arama

  Tamire getirilmiş bir cihaz için önce müşterininşikâyeti dinlenir. Cihaz açılmadan

  önce çalıştırılarak arızanın ne olabileceğihususunda bir ön karar verilir. Arıza aramaya

  başlamak için arızalı cihazın sökülerek geneltemizliğinin yapılması gerekir. Temizlik,

  elektrik süpürgesi ile ya da varsa dış ortamdakompresör yardımıyla yapılabilir. Temizliği

  yapılmış cihaz, önce duyu organları ile kontroledilir. Yanan, patlayan, kararan yerler

  bulunarak gerekli işlemler uygulanır. Eğer değiştirilmesigereken parçalar varsa kalem havya

  yardımıyla fazla ısıya maruz bırakmadansökülerek yenisiyle değiştirilir. Malzeme

  değiştirme işinden sonra lehim yapılan yerdekipasta kalıntıları izopropül alkol ile ya da

  selülozik tiner ile yıkanır. Sistemli arızaaramak, arızayı en kısa zamanda teşhis ederek

  onarımı yapabilme yeteneğidir.

  Tamamen bilgi ve beceri ile zaman içerisindeböyle bir alışkanlık kazanılabilir. Cihazı

  gözlemlediğinizde arızanın hangi katta ve hangimalzemelerden kaynaklandığı kanaati

  uyanmalıdır. Çalışmaya başlayınca belli birzaman sonra karşınıza çıkan arızaların ne kadar

  basit olduğunu göreceksiniz. Bunun içinelinizden gelen gayreti göstermeniz gerekmektedir.

  Yeni doğmuş bir bebek konuşabilir mi? Bebeğinkonuşabilmesi için belirli bir zamanın

  geçmesi gerekiyor ve bebek, bu zaman içerisindeöğreniyor. Eğer sizler kitabı açınca hemen

  tamir yapmaya kalkarsanız başınıza değişik işlergelebilir. Yavaş yavaş öğrenerek ve bu

  öğrendiklerinizin tatbikini yaparakilerlemelisiniz. Bugüne kadar televizyon ile ilgili gerekli

  bilgileri aldınız. Elektronik malzemeleri tanıyorve onların sağlamlık kontrolünü yapabiliyor,

  dahası ne işe yaradıklarını biliyorsunuz.

  Şimdi önünüze bir televizyon şeması alaraktelevizyonu oluşturan katların yerlerini

  tespit ediniz. Bu katlarda hangi malzemelerkullanılmış inceleyiniz. Şema üzerinde önce 220

  volt girişini bularak ileri yönde devreyi takipediniz. Önce anahtara girmiş, çıkışta sigortaya

  gelmiş; sigortadan sonra parazit kesici hattrafosu ve koruma direncinden sonra hem köprü

  diyoda hem de PTC’ye gelmiş; PTC’den degausbobinine gelerek ekranın statik elekriği

  demagnetize edilmiş. Köprü diyoDun çıkışında birfiltre kondansatör ve koruma direncinden

  sonrasında anahtarlama devresi ile SMPS trafosu.Buraya kadar şema üzerinden devreyi

  beraberce takip ettik.

  Kendinizi bir atelyede çalışıyor olarakfarzedin. Bir müşteri geldi ve şikâyeti, resim

  yeterince net değil. Bu durumda cihazi açtınız,gerekli temizliği yaptıktan sonra nereye

  bakacaksınız? Neyi kontrol edeceksiniz? Budurumda kalkıp sigortayı, anahtarı ya da

  hoparlörü kontrol eder misiniz? Neden? İştesistemli arıza arama, size bu yeteneği

  kazandıracaktır. Eğer cihaz hiç çalışmıyorolsaydı müşteri, size bunun sigortası attı diye

  gelirdi. Sizlere söylemek istediğimiz, katlarınçalışmalarını ve görevlerini çok iyi

  öğrenmeniz ve şemayı okuma yeteneğine sahipolmanızdır. Devre şemalarında arızanın

  şekline göre farklı yollar izlenebilinir. Bununiçin arızanın neden kaynaklandığını bilmemiz

  gerekir Ya akım yolları, yani gerilimler kontroledilecek ya da osilaskop ile sinyal takibi

  yapılacaktır.

  NOT: Besleme katı arızasında hiçbir zaman arızayıteşhis etmek için herhangi bir

  malzemeyi çıkararak devreyi çalıştırmayınız

  Arıza Belirtileri

  Arızaların belirtileri vardır. Hiç çalışmayanbir cihaza ölü tabiri kullanılır. Böyle bir

  cihazda arızanın nereden kaynaklandığına dair enufak belirti yoktur. Arıza sadece sigortanın

  atmasıyla da meydana gelmiş olabilir ya dayüksek gerilim katında meydana gelen bir

  arızadan dolayı yüksek gerilim transistörübozulmuş, bu da besleme devresinden aşırı akım

  çekilmesi suretiyle besleme devresinin bozulmasınayol açmış olabilir. Arızaları çeşitli

  başlıklar altında inceleyecek olursak daha fazlaanlaşılır olacaktır. Bundan önce kısaca

  ekrandaki görüntüye göre arızaların kaynaklarınasıl anlaşılır bunu inceleyelim. Bunun için

  cihazın bir biçimde çalışıyor olması gerekir.Örneğin:

  Ses yok ise arıza, ses çıkışkatındadır.

  Ekranda resim karıncalı isearıza tuner katındadır.

  Resim küçük ya da büyük isearıza beslemeden kaynaklanmaktadır.

  Resmin altında ya daüstünde kesiklik varsa arıza düşey çıkış katındadır.

  Resmin sağında ya dasolunda bozulmalar veya taşmalar varsa arıza yatay çıkış

  katındadır.

  Ekran, beyaz ve geri dönüşçizgileri varsa arıza kroma katındadır.

  Tamirini yapacağınız cihazın elektronik devre şemasınımutlaka önünüze alınız. Şema

  üzerinden arıza aramasını ve yorum yapmasınımutlaka uygulayarak öğrenmeniz

  gerekmektedir. Bir cihazın şemasını inceleyerekdevrelerin çalışması hakkında bilgi sahibi

  olabilirsiniz. Şema üzerinde kullanılansembolleri tanımanız ve bazı yabancı terimleri

  bilmeniz gerekir.

  Piyasada bulunan mono, stereo ya da teletexli,teletexsiz bütün televizyonların

  besleme katı S.M.P.S (switch mode power suplyy)dediğimiz anahtarlamalı şekilde çalışan

  bir devredir. Bu sistemde şehir şebekesinden alınan220 volt alternatif gerilim doğrultularak

  filtrelendiğinde 300 voltun üzerinde bir doğrugerilim elde edilir. Bu gerilim, S.M.P.S

  trafosuna girer. Çıkışında bir mosfet transistörile şaselenir. Transistorün tetiklenmesi için

  kullanılan entegreli bir anahtarlama devresimevcuttur. Tetikleme devresi olarak kullanılan

  entegrenin besleme gerilimi 300 volt doğrugerilim üzerinden alınmaktadır. Besleme devrede

  ayrıca ekrandaki statik gerilimi ortadan kaldırmaküzere kullanılan “degaus bobini”ni

  besleyen PTC direnci bulunmaktadır.

  NOT: Arızalı elemanla birlikte, arızaya sebepolan elemanların da değiştirilmesi

  gerektiğini unutmayınız. Aksi hâlde arızatamamen giderilemeyecektir

  Arıza Akış Şeması

  Televizyondaki bazı arızalara ait akış şemalarıaşağıya çıkarılmıştır. Bu akış şemaları

  çok rastlanan arızalara aittir. Bu şemalar, arızaarama işlemlerinde sizlere rehberlik

  edecektir. Cihazlarda kullanılan malzemelerin vedevre tasarımlarının birbirlerine göre farklı

  olması, arıza aramayı farklı kılmaz.

  Çalışma sistemleri aynı olup kullanılanmalzemeler farklılık gösterebilir. Her ne

  sebepten olursa olsun tamire gelen bir cihazdaçalışmaya başlamadan önce mutlaka

  elektronik devre şemasını temin ediniz. Arızaararken mutlaka alınması gereken güvenlik

  önlemlerini alarak çalışmaya başlayınız. Güvenliçalışma ortamını hazırlamak arıza arama

  işleminin başlangıcını oluşturur. Unutmayınız kiküçük hatalar, büyük sorunlara sebebiyet

  verebilir.

  SMPS katında ölçme yaparken beslemenin kendi şasesinikullanınız. Zira besleme

  şasesiyle televizyonun şasesi birbirinden yalıtılmışdurumdadır. Bu iki şase hiçbir zaman

  birbirine bağlanamaz.


  Arızalı bir televizyonunonarımı için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

  Arıza hakkında bilgi alınız.

  Cihazı çalıştırarak arızayıteyit ediniz.

  Cihazı açarak temizliğiniyapınız.

  Duyu organlarıyla arıza kontrolü yapınız.

  Arızanın olduğu katıbelirleyiniz.

  Arızalı elemanı tespitediniz.

  Arızaya sebep olabilecekelemanları kontrol ediniz.

  Arızayı gideriniz.

  Cihazı çalıştırarak testediniz.

  Arıza hakkında tam ve doğru bilgi alınız.

  Cihazı açarken kablo bağlantılarına dikkat ediniz.

  Temizlik esnasında cihazın enerjisinin kesik olduğundan emin olunuz.

  Besleme kondansatörünün sağlamlık kontrolünü deşarj etmeden yapmayınız.

  Arıza sonrası temizliğini unutmayınız.

  Cihazı kapatmadan tümsoketlerin takılı olduğundan emin olun.

  NOT: Bir televizyonda yüksek gerilim trafosunun değiştirilmesi gerektiğindemutlaka fişin

  çekili olduğunu kontrol ediniz. Lehimlerisökmeye başlamadan önce tüpün anoduna bağlı

  kabloyu çıkarınız. Bunun için önce tüpiçerisinde bulunan statik elektriği bir kablo

  yardımıyla tüpün şasesine boşaltınız. Bu andatüp plaketinin de sökülü olması iyi olur


  KAYNAK: MEB

  ALİ ÖZEL Ders Notları, Bursa,2005.
  Osman CİNİSLİOĞLU
   

Bu Sayfayı Paylaş