Tarihteki MüsLüman iCatları Ve MuciTler

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda Siraç tarafından 24 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Tarihteki MüsLüman iCatları Ve MuciTler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Tarihteki MüsLüman iCatları Ve MuciTler


  Abdüsselam : ( 1926 - ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı

  Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü Astronom ve Mekanikçi

  Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı İstanbulun fethinin manevi babasıdır Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır

  Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı

  Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı

  Ali Bin Rıdvan : ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi

  Ali Kuşçu : ( ? - 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir

  Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı

  Battani : ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin

  Beyruni : ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, stronomi gibi dallarda eserler yazmıştır Çağın En Büyük Alimidir

  Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı

  Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır

  Cabir Bin Hayyan : ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir

  Cahiz : ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir

  Cezeri : ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir

  Demiri : ( 1349 - 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır

  Dinaveri : ( 815 - 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir

  Ebu Kamil Şuca : ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini

  Ebu’l Fida : ( 1271 - 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır

  Ebu’l Vefa : ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir

  Ebu Maşer : ( 785 - 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir

  Evliya Çelebi : ( 1611 - 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır

  Farabi : ( 870 - 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir

  Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 - 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı "şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 15 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu

  Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi

  Gıyasüddin Cemşid : ( ? - 1429 ) Matematik alimi Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi

  Harizmi : ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin Cebiri sistemleştiren Bilgin

  Hasan Bin Musa : ( - ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri

  Hazini : ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin

  Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk Planörcülüğün öncüsü

  Huneyn Bin İshak : ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin

  İbni Avvam : ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin

  İbni Battuta : ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah

  İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır

  İbni Cessar : ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor

  İbni Ebi Useybia : ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor

  İbni Fazıl : ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir

  İbni Firnas : ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim

  İbni Haldun : ( 1332 - 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir Sosyolog ve şehircilik uzmanı

  İbni Hatip : ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor

  İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim

  İbni Heysem : ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim Galile teleskopunun arkasındaki isim

  İbni Karaka : ( ? - 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin

  İbni Macit : ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı

  İbni Rüşd : ( 1126 - 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir

  İbni Sina : ( 980 - 1037 ) Doktorların sultanı Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası

  İbni Türk : ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini

  İbni Yunus : ( ? - 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom

  İbni Zuhr : ( 1091 - 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu

  İbnünnefis : ( 1210 - 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi

  İbrahim Efendi : ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis

  İbrahim Hakkı : ( 1703 - 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir

  İdrisi : ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı

  İhvanü-s Safa : ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  İsmail Gelenbevi : ( 1730 - 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden

  İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin

  Kadızade Rumi : ( 1337 - 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur

  Kambur Vesim : ( ? - 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor

  Katip Çelebi : ( 1609 - 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı

  Kazvini : ( 1203 - 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin

  Kemaleddin Farisi : ( ? - 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom

  Kerhi : ( ? - 1029 ) İslam Matematikçilerinden

  Kindi : ( 803 - 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır

  Halen profKurşunoğlu Behram : ( 1922 - ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır

  Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin


  Macriti : ( ? - 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom

  Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir

  MaaşAllah : ( ? - 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir

  Mes’ûdi : ( ? - 956 ) Kıymeti ancak 18 19 Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır

  Mimar Sinan : ( 1489 - 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir

  Muhammed Bin Musa : ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri Matematikçi ve astronom

  Mürsiyeli İbrahim : ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır

  Nasirüddin Tusi : ( 1201 - 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom [​IMG]

  Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından

  Ömer Hayyam : ( ? - 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir

  Piri Reis : ( 1465 - 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb ’dan önce bilen ünlü denizci

  Razi : ( 864 - 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin

  Sabit Bin Kurra : ( ? - 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini Matemetik ve astronomi alimi

  Sabuncu Oğlu Şerefeddin : ( 1386 - 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır Deneysel fizyolojinin öncülerindendir

  Seydi Ali Reis : ( ? - 1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir

  Şemsettin Halili : ( ? - 1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir

  Şihabettin Karafi : ( ? - 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından

  Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 - 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir

  Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar

  Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı
   

 3. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için teşekürler..
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tarihteki MüsLüman iCatları Forum Tarih
Tarihteki Müslüman Türk Bilim Adamları Hakkında Bilgi Düşünürler-Filozoflar 15 Ağustos 2011
Tarihteki olayları zaman dilimlerine bölmeseydik hangi sorunlarla karşılaşırdık? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Tarihteki gelişmelerin günümüze aktarılmasında kullanılan icatlar nelerdir Tarihi Bilgiler 4 Mart 2014
Tarihteki Önemli Sultanlar Kimlerdir Tarihi Bilgiler 25 Temmuz 2012
Tarihteki İlk Türk Devleti Hakkında Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Nisan 2012

Bu Sayfayı Paylaş