Tarihin yararlandığı bilim dalları nelerdir, kısaca açıklar mısınız?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda mehmet_amac_gs tarafından 12 Ekim 2011 tarihinde açılan konu

 1. Tarihin yararlandığı bilim dalları nelerdir, kısaca açıklar mısınız? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  tarihin yararlandığı bilim dalları kısa ısa açıklamaları

  TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI

  1-COĞRAFYA
  Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.Tarihi olayların oluşumu esnasında;İklim,yeryüzü şekilleri,ekonomik faaliyetler,konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

  2-ARKEOLOJİ
  Arkeoloji kazı birimidir.Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısısından önemlidir.Arkeoloji;yalnızca torak altındaki buluntuları konu edinen bir bilim dalı değildir.Günümüzde denizaltında yapılan araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar ile ilgili birçok tarihi buluntular elde edilebilmektedir.Günümüzdede denizaltı arkeolojisi sayesinde ticaret,sanat,ekonomi,kültür ve ulaşım gibi birçok konuda bilgilere ulaşmak mümkündür.

  3-ANTROPOLOJİ
  İnsan ırklarını incleyen bilim dalıdır.İnsanın iskelet,kafatası gibi fiziki yapsını araştıran bu bilim dalı,insalık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olur.Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler.

  4-ETNOGRAFYA
  Bu bilim,taoplumların yaşayış,gelenek,örf,adetlerini inceler.Bu incelemler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, tarihi belgelerin az olduğu durumlar da büyük önem taşır.

  5-HUKUK
  Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.Bu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir.Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmektedir.

  6-KRONOLOJİ
  Kronoji zaman bilimidir.Tarih bir olay için zaman önemli bir unsurdur.Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.Tarihi olayların zamanın belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır.

  7-EDEBİYAT
  Edebiyat duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır.Tarih boyunca meydana gelmiş önemli olaylar edebiyata kanu olmuş,bu olayların aktarılmasında edebiyat önemli bir rol oynamıştır.

  8-FELSEFE
  Felsefe,akıl ve matık ilkerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdir.Bu bilim öncelikle varlık, bilgi ve ahlakla ilgilidir.Felsefenin tarihi olaykaru değerlendiren kolu ise "Tarih Felsefesi"dir.Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesi ile mümkün olur.

  9-PALEOGRAFİ
  Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına Paleografi denir.Bir toplumun dilini bilmek tarihi araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanulan yazınında bilinmesi gerekir.Örneğin;Msır tarihi incelenirken hiyeroglif;Orta Asya Türk Tarihi incelenirken; Orhun,Uygur ve Çin alfabeleri bilinmektedir.

  10-EPİGRAFİ
  Epigrafi, anıtlar üzerinde ki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır.Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde çalışır.Anıtlar üzerinde ki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir.

  11-SOSYOLOJİ
  Sosyoloji, genel olarak toplumu inceleyen bilim dalıdır.Toplumsal olayları bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları insan ve toplum yaşamına etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur.

  12-FİLOLOJİ
  Filoloji, dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler.Diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırır.Göç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine yardımcı olur.

  13-DİPLOMATİK
  Belgeleri tür,(ferman,şeriye sicili, antlaşma metinleri vb..)şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına Diplomatik denir.Belgelerin sahte olup olmadığı, hangi makamdan hangi makama yazıldığı, belgelerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiği, kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri, bürokrasi, hukuk, devlet politikası ,yönetim anlayışı vb.. konularda tarih bilimine yardımcı olur.

  14-NÜMİZMATİK
  Nümizmatik, eski paraları inceler.Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipucu verebilir.

  15-İSTATİSTİK
  İstasitsik belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilşkin tahimn yapma ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

  16-EKOLOJİ
  Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleten ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilimdir.

  17-KİMYA
  Ele geçen eserlerin hagi döneme ait olduğunun belirlenmesinde kimya bilimi tarihe yardımcı olur.Kimyada kullanılan "KARBON 14" metodu ile tarihi buluntuların made yapısını inceleyerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılır.Aynı zamanda belgerin ya da bulguların kimyasal özellikleri inceleyerek orjinal olup olmadıkları hakkında değerlendirmelerde bulunur.

  18-SANAT TARİHİ
  Sanat tarihi,kısmen arkeolojininde metodlarını kullanarak son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır.

  19-HERALDİK
  Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır.Armalarda tarihin aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalanacağı bilim dallarından bir kabul edilmektedir.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Nisan 2015

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI

  1-COĞRAFYA
  Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.Tarihi olayların oluşumu esnasında;İklim,yeryüzü şekilleri,ekonomik faaliyetler,konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

  2-ARKEOLOJİ
  Arkeoloji kazı birimidir.Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısısından önemlidir.Arkeoloji;yalnızca torak altındaki buluntuları konu edinen bir bilim dalı değildir.Günümüzde denizaltında yapılan araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar ile ilgili birçok tarihi buluntular elde edilebilmektedir.Günümüzdede denizaltı arkeolojisi sayesinde ticaret,sanat,ekonomi,kültür ve ulaşım gibi birçok konuda bilgilere ulaşmak mümkündür.

  3-ANTROPOLOJİ
  İnsan ırklarını incleyen bilim dalıdır.İnsanın iskelet,kafatası gibi fiziki yapsını araştıran bu bilim dalı,insalık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olur.Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler.

  4-ETNOGRAFYA
  Bu bilim,taoplumların yaşayış,gelenek,örf,adetlerini inceler.Bu incelemler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, tarihi belgelerin az olduğu durumlar da büyük önem taşır.

  5-HUKUK
  Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.Bu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir.Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmektedir.

  6-KRONOLOJİ
  Kronoji zaman bilimidir.Tarih bir olay için zaman önemli bir unsurdur.Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.Tarihi olayların zamanın belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır.

  7-EDEBİYAT
  Edebiyat duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır.Tarih boyunca meydana gelmiş önemli olaylar edebiyata kanu olmuş,bu olayların aktarılmasında edebiyat önemli bir rol oynamıştır.

  8-FELSEFE
  Felsefe,akıl ve matık ilkerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdir.Bu bilim öncelikle varlık, bilgi ve ahlakla ilgilidir.Felsefenin tarihi olaykaru değerlendiren kolu ise "Tarih Felsefesi"dir.Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesi ile mümkün olur.

  9-PALEOGRAFİ
  Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına Paleografi denir.Bir toplumun dilini bilmek tarihi araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanulan yazınında bilinmesi gerekir.Örneğin;Msır tarihi incelenirken hiyeroglif;Orta Asya Türk Tarihi incelenirken; Orhun,Uygur ve Çin alfabeleri bilinmektedir.

  10-EPİGRAFİ
  Epigrafi, anıtlar üzerinde ki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır.Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde çalışır.Anıtlar üzerinde ki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir.

  11-SOSYOLOJİ
  Sosyoloji, genel olarak toplumu inceleyen bilim dalıdır.Toplumsal olayları bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları insan ve toplum yaşamına etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur.

  12-FİLOLOJİ
  Filoloji, dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler.Diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırır.Göç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine yardımcı olur.

  13-DİPLOMATİK
  Belgeleri tür,(ferman,şeriye sicili, antlaşma metinleri vb..)şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına Diplomatik denir.Belgelerin sahte olup olmadığı, hangi makamdan hangi makama yazıldığı, belgelerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiği, kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri, bürokrasi, hukuk, devlet politikası ,yönetim anlayışı vb.. konularda tarih bilimine yardımcı olur.

  14-NÜMİZMATİK
  Nümizmatik, eski paraları inceler.Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipucu verebilir.

  15-İSTATİSTİK
  İstasitsik belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilşkin tahimn yapma ilkelerini kapsayan bir bilimdir.

  16-EKOLOJİ
  Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleten ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilimdir.

  17-KİMYA
  Ele geçen eserlerin hagi döneme ait olduğunun belirlenmesinde kimya bilimi tarihe yardımcı olur.Kimyada kullanılan "KARBON 14" metodu ile tarihi buluntuların made yapısını inceleyerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılır.Aynı zamanda belgerin ya da bulguların kimyasal özellikleri inceleyerek orjinal olup olmadıkları hakkında değerlendirmelerde bulunur.

  18-SANAT TARİHİ
  Sanat tarihi,kısmen arkeolojininde metodlarını kullanarak son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır.

  19-HERALDİK
  Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır.Armalarda tarihin aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalanacağı bilim dallarından bir kabul edilmektedir.
   

 3. Saolun ödevimdi ve çok yararlı oldu
   

 4. ödevimi yapabildim saolun
   

 5. eksik var sigilografya antroponomi toponomi karbon 14 yok
   

 6. cook saolun cok işime yaradı tesekkur edrim yaa =)) kurtardınız beni bu işkenceden =))
   

 7. boyle bişe yokkkk eyvallah ;)
   

 8. Çok teşekkürler Ödevimi Yapabildim Saolunnn
   

 9. Sağolun ödevimi yapmama çok yardımcı oldunuz elleriniz dert görmesin :D bide bunlarla ilgili soru olsaydı oh mis olcaktı ama olmadı :(
   

 10. çok iyi oldu ödevime yardımcı..bu siteyi çok bğndm..allah razı olsun.
   

 11. Çok yararı oldu öğretmenin verdiği bütün herşey burda.Galiba öğretmen burdan almış :)
   

 12. Slm ben eren ünlügün performans ödevinden 100 aldım sizlere çok teşekkür ediyorum
   

 13. çok güzel çok yardımcı oldu teşekkürler :)
   

 14. sağolun ya benı çileden kurtardınız
   

 15. çok teşekkürler çok yardımcı oldu
   

 16. EYW abi cok yardımcı oldun bana eksik vra ama olsun :)
   

 17. Eyw ABİ SAOL UN ODEVİM İÇİN GEREKLİ KYANKA BURDA VAR AMA YETERİNCE DİL :)
   

 18. teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz
   

 19. :) :) çok teşekkürler
   

 20. saol un fena değil !!""!!
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tarihin yararlandığı bilim Forum Tarih
Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları Nelerdir? Tarihi Bilgiler 25 Haziran 2011
Tarihin Yararlandığı Bilimler Hangileridir ? Bilim & Teknoloji 21 Şubat 2011
7. sınıf sosyal 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar Dün 20:16
İnsanlık tarihinin en önemli icatları nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Sümerlerin insanlık tarihine katkıları kısaca Tarihi Bilgiler 21 Kasım 2016

Bu Sayfayı Paylaş