Tarih Çalışma Soruları 10. Sınıf

'Liselerimiz' forumunda SeLeN tarafından 1 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Tarih Çalışma Soruları 10. Sınıf konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  10.cu sınıf tarih sınav soruları - tarih dersi çalışma soruları

  S.1. İstanbul’un fethi ile;
  a) Rönesans b) Coğrafi Keşifler c) Feodalitenin yıkılması
  olayları arasında nasıl bir bağlantı vardır? Her birini ayrı ayrı değerlendiriniz.(10 puan)


  S. 2-Hümanizm,reform,rönesans,merkantilizm,skolastik düşünce kavramlarını tanımlayınız.(10p)


  S.3. Osmanlı Devleti, Yükselme Dönemi'nde Anadolu' nun tamamına hakim hale gelmiştir. Buna göre;
  I. Rum Pontus Devleti'nin yıkılarak Trabzon'un ele geçirilmesi
  II. Otlukbeli Savaşı yapılarak Doğu Anadolu'nun ele geçirilmesi
  III. Karamanoğullan'na son verilerek Konya ve çevre¬sinin fethedilmesi
  IV. Sırp Krallığı'nın yıkılarak Makedonya'nın ele ge¬çirilmesi
  V. Memlûk Devleti'nin yıkılması ile Mısır'ın ele ge¬çirilmesi
  gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı des¬tekler nitelikte değildir?
  A) I ve II B) III ve IV C) II ve V
  D) IV ve V E) III ve V

  S.4. Kanuni zamanında Fransızlar'a kapitülasyonlar verilme¬si
  - Fatih zamanında Ortodokslar'rın himaye edilmesi
  Bu gelişmelerle; I. Avrupa siyasetinde yönlendirici olmak
  II. ülke çıkarlarını sürdürmek
  III. Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemek
  yargılarından hangileri hedeflenmiştir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III


  S.5.Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak hangi savaş sonunda sağlanmıştır? (5p)


  S.6. Trabzon sancağında bulunan şehzade Selim ,henüz babasının sağlığında hükümdarlığı istemiştir. Şehzade Selim’in bu tutumuna öncelikle neden olan gelişme nedir? (5p)


  S.7. Cem Sultan olayını açıklayınız . (10p)


  S.8.Preveze Deniz Savaşının önemi nedir ? (5p)


  S.9.Kıbrıs’ın alınması hangi deniz savaşına zemin hazırlamıştır ? (5p)


  S.10. Osmanlı Devlet’i hangi savaş sonucunda Atlas Okyanusu kıyılarına ulaştı ?(5P)


  S.11.Yükselme döneminde Osmanlı –Avusturya mücadelesini başlatan gelişme nedir ? (5p)


  S.12. Kanallar Projesi nedir ? Niçin hazırlanmıştır ? (10p)


  S.13. Kırım ve Mısır’ın alınmasının ortak özeliğini yazınız(5P)


  S.14.Osmanlı devleti, Hint okyanusu’nda hangi devletle mücadele etmiştir?(5P)


  S.15.Macaristan’ın fethi Osmanlı Padişahlarının hangisi tarafından gerçekleşmiştir?(5P)


  S.16.Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Mısır seferinin sonuçlarından hangisi, Osmanlı padişahlarının siyasi güçleri yanında, İslam dünyası üzerinde dini etkinlikte kazandırmıştır?(5P)


  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş