türkiyedeki göller ve oluşum özellikleri

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. türkiyedeki göller ve oluşum özellikleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  türkiyedeki göller ve oluşum özellikleri

  Kara içerisindeki çanakların suyla dolması sonucu göller oluşur. Göl sularının seviyesi yağışlı aylarda yükselir. Kurak aylarda alçalır. Göller; kaynak suları, akarsular ve yağışlarla beslenir. Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilmektedir. Bu farklılığa;
  – iklim koşulları,
  – beslenme kaynakları,
  – gölün bulunduğu arazinin yapısı,
  – gölün büyüklüğü,
  – derinliği,
  – gideğeninin olup olmaması, yol açmaktadır.

  A. YERLİ KAYA GÖLLERİ
  Bunlar daha önce çeşitli iç ve dış olaylar tarafından oluşturulmuş çanakların, sularla dolması sonucu meydana gelmiş göllerdir. Yerli kaya gölleri dört gruba ayrılır.

  1. Tektonik Göller
  Yerkabuğunun küçük bir bölümünün çökmesi ile orayı sular işgal eder. Bu şekilde oluşan göllere tektonik göller denir. Doğu Afrika’nın büyük gölleri, Ortadoğu’daki Lut, Asya’daki Baykal gölü bu şekilde oluşmuş göllerdir. Ülkemizde; Marmara’da; Manyas, Ulubat, Sapanca, İznik gölleri, Akdeniz’de: Kovada, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Beyşehir gölleri, İç Anadolu’da: Tuz gölü, Tuzla, Tersakan, Akşehir, Seyfe, Hotamış, Ilgın, Sultansazlığı gölleri, Doğu Anadolu’da: Hazar ve Hozapin gölleri tektonik göllerdendir.

  2. Volkanik Göller
  Volkan konisinin tepesinde bulunan krater v6ya kaldera gibi çukurlukların ya da volkanik patlamalarla oluşan maarların suyla dolması sonucunda oluşurlar, iç Anadolu’da Meke Tuzlası (Maar gölü), Doğu Anadolu’da Nemrut gölü (Krater gölü), İsparta yakınındaki Gölcük gölü (Maar gölü) birer volkanik göldür.

  3. Karstik Göller
  Kalkerli alanlardaki erime çukurlarının sularla dolması sonucu oluşan göllerdir. Kestel, Elmalı, Suğla, Söğüt, Karagöl, Obruk, Ulaş, Hafik, Avlan karstik göllerdir.

  4. Buzul Gölleri
  Buzulların aşındırmasıyla oluşan çanakların sularla dolmasıyla meydana gelen göllerdir. Buzul göllerinin dağların yüksek kısımlarında bulunanları sirk gölleridir. Buzul gölleri Kuzey Amerika’da ve iskandinavya’da çok yaygındır. Ülkemizde Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Uludağ, Bolkar ve Aladağlar gibi dağların yüksek kesimlerinde sirk göllerine rastlanır.

  B. SET GÖLLERİ
  Bu göller, uzunca bir çukurluğun önünün doğal setleşme sonucu herhangi bir kütle ile kapanması ve geride kalan çukurluğun suyla dolması sonucu oluşur. Set oluşturan kütle hangi yolla meydana gelmişse, göl de o adla anılır.

  1. Heyelan Set Gölleri
  Heyelanla gelen kütlenin, akarsu vadilerini kapatması sonucu oluşan göllerdir. Tortum, Sera, Zinav, Yedigöller, Abant gölleri bu türdendir.

  2. Alüvyal Set Gölleri
  Akarsu vadilerinin alüvyal birikintilerle (genellikle birikinti konileriyle) kapanması sonucu oluşur. Bunlar küçük alanlı, sığ göllerdir. Ankara yakınındaki Moğan ve Eymir gölleri, Ege’de Bafa (Çamiçi), Köyceğiz, Marmara gölleri bu türdendir.

  3. Volkanik Set Gölleri
  Volkandan çıkan lavların, uzun bir çukurluğun önünü kapatması sonucu oluşur. Yurdumuzun en büyük gölü olan Van Gölü, Nemrut Dağı’ndan çıkan lavların oluşturduğu setin gerisinde meydana gelmiştir. Dışarıya akıntısı olmadığı için suları acı (sodalı)’dır. Ulaşım yapılır. Bunun yanında Balık, Nazik, Çıldır, Haçlı gölleri de bu gruba girer.

  4. Kıyı Set Gölleri
  Kıyılardaki koyların ve girintilerin ağız kısımlarının dalga biriktirmesiyle oluşan kıyı kordonları ile kapanması sonucunda meydana gelirler. Bunlara deniz kulağı veya lagün de denir. Terkos (Durusu), Büyük ve Küçük Çekmece gölleri bu türdendir. Ayrıca kıyılarımızdaki delta ovalarında da küçük çaplı birçok kıyı set gölü (lagün) bulunur.

  5. Baraj Gölleri
  İnsanların meydana getirdiği baraj gerisindeki yapay göllerdir. Enerji üretimi, sulama, içme ve kullanma suyu elde etme amacıyla yapılan barajların gerisinde oluşan baraj göllerinin sayısı GAP ile daha da artmıştır. Fırat üzerindeki Atatürk, Keban, Karakaya, Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı, Altınkaya, Manavgat üzerindeki Oymapınar, Sakarya üzerindeki Sarıyar baraj gölleri yapay göllerimizin en büyükleridir. Şimdiye kadar yapılmış olan barajlar, Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Su potansiyelimiz ve yerşekilleri, daha çok barajın yapımı için elverişlidir.

  Türkiye’de göller belirli yerlerde toplanmış durumdadır.
  Bunlar;
  – Van gölü çevresi (Van gölü, Erçek gölü, Nemrut gölü)
  – Tuz gölü çevresi (Tuz gölü, Seyfe gölü, Sultan sazlığı)
  – Göller yöresi (Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Akşehir, Eber, Acıgöl)
  – Marmara çevresi Manyas (kuş gölü), Ulubat, Sapanca, iznik, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Durusu (Terkos) gölleri

  Göllerden Yararlanma:
  – Tarım alanlarını sulamada,
  – İçme suyu elde etmede,
  – Su ürünleri (balık vs.) elde etmede,
  – Ulaşımda,
  – Turizmde (Çevreleri dinlenme ve tatil yeridir. Örneğin Abant Gölü)
  – Tuz elde etmede (Tuz Gölü’nden) yararlanılır.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Göllerin oluşumları
  Göllerin oluşum özellikleri
  Türkiyedeki göller ve oluşumları  1. Yerli Kaya Gölleri

  a. Tektonik Göller: Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m) Lût Gölü Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.

  LUT GÖLÜ (TEKTONİK)

  Ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:

  * Marmara Bölgesi’nde; Sapanca İznik Ulubat ve Manyas gölleri
  * Ege Bölgesi’nde; Simav Gölü
  * Göller Yöresi’nde; Beyşehir Eğirdir Acıgöl Burdur Ilgın (Çavuşçu) Akşehir Eber Suğla ve Kovada gölleri
  * İç Anadolu Bölgesi’nde; Tuz Seyfe ve Tuzla gölleri
  * Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hazar Hozapin ve Van gölleri.

  TUZ GÖLÜ (TEKTONİK)


  Türkiye’nin en büyük tabii gölü olan Van Gölü tektonik bir çukurluğun önünün lavlarla kesilmesi sonucu oluştuğundan volkanik set gölü olarak da bilinir.

  b. Karstik Göller: Bu tür göller kayatuzu jips kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda meydana gelir. Bazı karstik göllerin oluşumunda tektonik olaylar da etkili olmuştur.

  Karstik göller ülkemizde en fazla AKDENİZ BÖLGESİ Toros Dağları’nın batı kesiminde bulunur. Buralarda yer alan Kızılören obruk gölü Kestel Avlan Yarışlı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz sadece kireçtaşlarının çözülmesiyle oluşan çanaklar üzerinde meydana gelmişlerdir.

  AVLAN GÖLÜ(KARSTİK)


  Bununla birlikte bu alandaki bazı göllerimizin ise oluşumu tektonik çanaklarda başlamış karstik olaylarla devam etmiştir. Bu göllerimizin başlıcaları Beyşehir Eğirdir Burdur Acıgöl Kovada ve Suğla gölleridir.

  c. Volkanik Göller: Volkanik faaliyetler esnasında oluşan patlama çukurları içerisinde meydana gelen göllerdir. Başlıca volkanik göllerimiz Meke Gölü Acıgöl Nemrut ve Gölcük gölleri ile Süphan Dağı’nın yan kraterlerinden birinde bulunan Aygır Gölü’dür.

  MEKE GÖLÜ(VOLKANİK)

  d. Buzul (Sirk) Gölleri: Dağ doruklarında buzulların aşındırmasıyla oluşan ve sirk adı verilen çukurluklarda meydana gelirler. Ülkemizde Sat Ağrı Erciyes Kaçkar ve Bolkar dağları ile Aladağlar üzerinde yer yer bu türden göller bulunmaktadır.

  2. Set Gölleri

  a. Alüvyal Set Gölleri: Alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanması sonucu oluşur. Ülkemizde Marmara Çamiçi (Bafa) Köyceğiz Mogan ve Eymir Gölleri ile Uzungöl bu tür göllerdendir.

  UZUNGÖL(ALÜVYAL SET)

  b. Kıyı Set Gölleri: Dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeleri koy ve körfezlerin ağız kısmında biriktirmesiyle oluşur. Ülkemizde Büyük ve Küçük Çekmece gölleri Durusu (Terkos) gölü Çukurova deltasındaki Akyatan gölü kıyı set gölleridir.

  ÇEKMECE GÖLÜ(KIYI SET)

  c. Heyelan Set Gölleri: Heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla oluşur. Tortum Sera Abant Zinav ve Sülük gölleri ile Yedigöller bu tür göllerdendir.

  abant yedi göller(heyelan set)

  Abant Gölü’nün oluşumunda tektonik hareketler ile alüvyal birikimlerin de etkisi oluşmuştur.

  d. Volkanik Set Gölleri: Volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelir. Van Erçek Nazik Çıldır Haçlı ve Balık gölleri ülkemizdeki volkanik set gölleridir.

  VAN GÖLÜ (VOLKAN SET GÖLÜ)

  e. Baraj (Yapay) Gölleri: Yapay göllerimizin en büyükleri Atatürk Keban Karakaya ve Hirfanlı barajlarının gerisinde kurulan göllerdir.
   

 3. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Türkiyedeki Göllerin Oluşum Şekilleri

  Göller, çeşitli şekillerdeki çukur alanların sularla dolması ile meydana gelir. Gölün oluşumunu sağlayan çanaklar, tektonik, volkanik, karstik olayları ile buzul aşındırması sonucu oluşur. Ayrıca, dalga ve akıntıların faaliyetleri, akarsu vadisi veya bir havzanın akışını keserek göl oluşumunu sağlayabilir. Bu doğal olayların yanı sıra, insan eliyle oluşturulan yapay göller de vardır.
  Göllerimiz, oluşumunda etkili olan olayın özelliğine göre iki gruba ayrılır. Bunlar:

  1. Doğal Göller
  2. Baraj Gölleri


  1. Doğal Göller

  Doğal göller, tektonik, volkanik, karstik olaylar ile akarsular, buzullar, dalga ve akıntıların etkisiyle oluşur. Bu olaylar, tek basına göl oluşumuna sebep olduğu gibi, bazı durumlarda birden fazla olayın etkisiyle oluşmuş göller de vardır. Ülkemizin doğal göllerini; tektonik, karstik, set, volkanik, sirk ve karma yapılı göller olarak gruplandırabiliriz.

  1.1. Tektonik Göller

  Bu göller, yer kabuğu hareketi sonucunda oluşan çanakların sularla dolması ile meydana gelir. Ülkemizin tektonik gölleri, genellikle yer kabuğunun hâlâ hareketli olduğu fay kuşaklarını takip eder. Sapanca, İznik, Ulubat ve Kuş gölleri, Güney Marmara bölümündeki çöküntü alanlarında yer alır. Ege Bölgesi'ndeki Simav Gölü tektonik karakterlidir. Göller yöresindeki Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Kovada gölleri de tektonik çanaklarda oluşmuştur.

  İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tuz gölü, Seyfe ve Tuzla Gölleri bu özelliktedir. Doğu Anadolu Bölgesindeki Hazar ve Hozapin gölleri tektonik çukurlarda oluşmuştur. Ülkemizin en büyük doğal gölü olan Van Gölü ise tektonik, bir çukurluğun önünün lâvlarla kesilmesi sonucu oluşmuştur. Doğu Anadolu'nun diğer göllerinde de benzer özellikler görülür.

  1.2. Karstik Göller

  Bu göller, kireç taşı ve alçı taşı gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda oluşur. Yurdumuzda, bu tür arazi/erin özellikle Akdeniz ve iç Anadolu bölgelerinde yaygın olması, söz konusu alanlarda karstik göllerin oluşumunu sağlamıştır.

  Karstik göller, Batı Toroslar boyunca yaygın olarak bulunur. Buradaki Kestel ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bununla birlikte yine bu alandaki Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Kovada ve Suğla gölleri gibi daha büyük göllerin oluşumu tektonik çanaklarda başlamış, karstik olaylarla devam etmiştir.

  1.3. Set Gölleri

  Göl oluşumuna müsait, çukur alanların açık olan kısımlarının, çeşitli olaylarla tıkanması sonucu meydana gelen göllere set gölleri denir. Söz konusu olaylarla, çukurlukların önü doğal setlerle kesilerek, set gölleri oluşmuştur.

  Akarsuların oluşturduğu alüvyal set göllerinin başlıcaları,, Marmara, Çamiçi, Köyceğiz gölleri ile Ankara yakınlarındaki Mogan ve Eymir gölleridir. Volkanik set gölleri ise Doğu Anadolu'da yaygındır. Bunların başlıcaları Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı ve Balık gölleridir.
  Heyelan olayları sonucu akarsu vadilerinin tıkanması ile oluşan başlıca göller ise, Tortum, Sera, Zinav, Abant, Sülük ve Yedigöller’dir. Bunların dışında kıyılarımızda, özellikle deltalarda dalga ve akıntı faaliyetleri ile oluşmuş kıyı set gölleri de bulunmaktadır.

  1.4. Volkanik Göller

  Volkanizma faaliyetleri sırasında oluşan patlama çukurları ya da kraterlerde meydana gelen göllerdir. Üçüncü jeolojik zamanda yoğun volkanik faaliyetlere maruz kalan ülkemizde, volkanik kökenli göller de oluşmuştur.
  İç Anadolu volkanik alanlarındaki Meke tuzlası ve Acıgöl, patlama çukurlarında oluşmuş maar gölleridir. Nemrut volkanı üzerindeki Nemrut gölü ve Isparta yakınlarındaki Gölcük Gölü krater gölleridir. Bunların yanı sıra Süphan dağının yan kraterlerinden birinde bulunan Aygır gölü bunlardandır.

  1.5. Sirk Gölleri
  Dağ doruklarındaki buzulların hareketleriyle ortaya çıkan çukurlarda oluşan göllere, sirk gölü denir. Yurdumuzun 2200 m'den yüksek dağları son buzul döneminde buzullaşmaya uğramıştır. Günümüzde de, Sat, Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Bolkar ve Aladağlar üzerinde yer yer buzullar bulunmaktadır.

  2. Baraj Gölleri
  Akarsu ağı bakımından oldukça zengindir. Yine ülkemizde dağların geniş yer kaplaması, yüksek olması, akarsuların dar ve derin vadilerde akmasına sebep olmuştur. Bu özellikler de, baraj yapımına elverişli şartlar ortaya çıkarmıştır.
  İçme ve sulama suyu temini, elektrik enerjisi üretimi, taşkın kontrolü gibi ihtiyaçlar, baraj yapımını teşvik eden diğer faktörlerdir. Ayrıca, su ürünleri üretimi ve diğer etkenler sebebiyle akarsularımız üzerinde çok sayıda baraj inşa edilmiştir.

  Yurdumuzdaki akarsular üzerinde, 140’dan fazla baraj bulunmaktadır. Fırat nehri üzerindeki Atatürk, Keban, Karakaya barajları ülkemizin en büyük barajlarıdır. Dicle nehri üzerindeki en önemli baraj, Devegeçidi barajıdır.

  Yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak üzerinde, Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya ve Altınkaya barajları yapılmıştır. Yeşilırmak üzerinde ise, Almus, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları bulunur. Sakarya nehri üzerindeki Hasan Polatkan barajı, yurdumuzun önemli barajlarındandır. Gediz üzerindeki Demirköprü, Büyük Menderes üzerindeki Adıgüzel ve Kemer barajları, Ege Bölgesi'nin başlıca barajlarıdır. Seyhan Nehri üzerinde bulunan Seyhan ve Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş barajları, Çukurova için çok büyük öneme sahiptir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - türkiyedeki göller oluşum Forum Tarih
Türkiyedeki Göllerin Oluşum Şekilleri Hakkında Bilgi Ülkeler Coğrafyası 13 Nisan 2011
Türkiyedeki Göller ve Özellikleri Nelerdir - Ülkemizdeki Göllerin Özellikleri Ülkeler Coğrafyası 24 Temmuz 2012
Türkiyedeki Göller - Ülkemizdeki Doğal ve Yapay Göller Ülkeler Coğrafyası 24 Temmuz 2012
Türkiyenin En Büyük Baraj Gölleri, Türkiyedeki En Büyük Baraj Gölleri Ülkeler Coğrafyası 9 Aralık 2011
Türkiyenin En Büyük Gölleri, Türkiyedeki En Büyük Göller Ülkeler Coğrafyası 9 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş