Türkiyede Yok Olma Tehlikesi Altındaki Bitkiler Hangileridiri?

'Doğa ve Bitkiler' forumunda Mavi_inci tarafından 14 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Türkiyede Yok Olma Tehlikesi Altındaki Bitkiler Hangileridiri? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiyede Yok Olma Tehlikesi Altındaki Bitkiler Hangilerdiri?

  Türkiye'de Biyolojik Çeşitlilik ve Yok Olma Tehlikesi Altındaki Türler


  Türkiye toprakları, yeraltı ve yerüstü suları, madenler, ormanlar, enerji kaynakları, bitkisel ve hayvansal gen kaynakları gibi doğal kaynak*ların zenginliği nedeniyle çok eski tarihlerden bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve hatta dünyada ilk tarım faaliyetlerine sahne ol*muş olan "verimli hilal bölgesi" olarak adlandırılan bir alanın da içinde yer almaktadır.

  Farklı iklim ve toprak koşullarının etkisi, 4. Jeolojik zamanda yaşanan iklim değişiklikleri, kıtalar arasında köprü olması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli yetişme ortam şartlarına sahip olan Türkiye'de oldukça zengin bitki ve hayvan toplulukları görülmektedir. Özellikle bitki türleri açısından oldukça zengin olan Türkiye'nin florasında yakla*şık 9 000 bitki türü bulunmakta ve bunlardan 3000 civarındaki bir bölü*mü endemik niteliktedir. Bu değerleri florasında yaklaşık 12000 bitki tü*rü bulunan ve bunlardan sadece 2500 civarındaki bir bölümünün endemik türlerden ibaret olduğu Avrupa kıtasının tamamı ile karşılaştı*rıldığında Türkiye'nin bitki türleri açısından ne kadar zengin bir ülke ol*duğu görülmektedir. Diğer yandan, Türkiye bitkisel gen kaynaklarının zenginliği açısından Avrupa'da 9. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin beş mikro gen merkezi ve bu alanlarda bulunan bazı bitki türleri şöyledir.

  a) Trakya-Ege Bölgesi: Buğday, mercimek, nohut, fiğ.
  b) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Kaplıca, gernik, yem bitkileri, ye*meklik baklagiller
  c) Samsun, Tokat-Amasya Yöreleri: Fasulye,, mercimek, bakla, baklagil yem bitkileri
  d) Kayseri Yöresi: Mercimek, nohut, yonca, korunga
  e) Ağrı Yöresi: Baklagil yem bitkileri

  Yukarıda verilen örneklerden de görüleceği üzere, dünyada insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan bitkilerin gen merkezi Türki*ye'dir. Buradan da anlaşılacağı gibi, genetik kaynakların korunması ve kullanımına ilişkin çalışmalar Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Ayrı*ca, doğal kaynakları korurken, aynı zamanda bunları ülke ekonomisine kazandırma çalışmalarının yapılması gerekliliği de unutulmamalıdır. Çünkü, insanoğlu dünyaya gelişinden bu yana doğal kaynaklan sosyo*ekonomik ihtiyaçlarını temin etmek ve gelişme düzeyinin yükseltmek için birincil kaynak olarak kullanmış ve bu kaynaklar tarım, endüstri, tıp ve eczacılık gibi birçok alana kaynak oluşturmuştur. Örneğin; tıpta ve eczacılıkta penisilin (bakterilere karşı), vinkristin ve vinblastin (kansere karşı), kinin (sıtmaya karşı), morfin, kodein, reserpin, digostin gibi bir*çok ilacın yapımında kullanılmak üzere 5 000 bitki türü kullanılmakta*dır. Ayrıca çivit, meyan kökü, kökboyası, hava civa otu, centiyan gibi birçok bitki tutkal, balmumu, boya, reçine, yağ, böcek ilacı gibi endüstri ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin doğal ortamında yetişen kar çiçeği, siklamen, kardelen gibi bazı bitkiler doğadan toplanarak süs amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca, otlatma ve yem amaçlı olarak ayrık, koyun yumağı, korunga, yonca, kekik, gazel boynu*zu, yavşan gibi birçok bitkiden yararlanılmaktadır.

  Elbette ki bitkisel gen kaynaklarının stratejik önemi bu kadarla sınırlı değildir. Ekosistemlerdeki işleyişin eksilten geri bildirimler mekanizma*sına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak, kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulması veya yok olmasının Türkiye için za*rarlı bir yoksullaşma sebebi olmasına engel olmak, bu doğal kaynakları gelecek nesiller için estetik, kültürel, bilimsel ve özgün değerde doğal bir miras olarak aktarmak gibi birçok neden yüzünden her geçen gün daha da değer kazanmaktadır.
   

 2. yok olma tehlikesindeki bitkiler
  Beyaz Çiçekli Çakal Nergisi:
  • Narin Acı Çiğdem:
  • Sevgi çiçeği
  Sphaerophysa Kotschyana
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türkiyede Olma Tehlikesi Forum Tarih
Türkiyede Yok Olma Tehlikesi Altındaki Hayvanlar Hangileridir? Diğer Hayvanlar 14 Aralık 2010
Türkiyede yerleşmeleri deniz kenarında olma nedenleri kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 6 Mayıs 2014
Türkiyedeki Ormanlar Neden yok Oluyor - Ormanların Yok Olma Nedenleri Doğa ve Bitkiler 21 Şubat 2011
Türkiyede Organik Tarım Kısaca Bilgi Doğa ve Bitkiler 24 Şubat 2014
Türkiyede Bulunan En Önemli Göller Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 10 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş