Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Özellikleri

'Ülkeler Coğrafyası' forumunda Mavi_inci tarafından 20 Nisan 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Özellikleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri - Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Özellikleri

  Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

  Türkiye’nin bölgelerini incelerken öncelikle bazı kavramların bilinmesi gerekir Bunlar coğrafi bölge, coğrafi bölüm ve yöredir


  Coğrafi Bölge : Taşıdığı belirli Coğrafi özellikleri ile çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken doğal koşullar, sosyal ve ekonomik
  özellikler temel alınır


  Coğrafi Bölüm : Bir coğrafi bölge içinde doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösteren küçük birimlerdir


  Yöre :
  Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, Menteşe Yöresi gibi


  Coğrafi Olarak 7 Bölüme Ayrılmıştır

  * AKDENİZ BÖLGESİ
  * KARADENİZ BÖLGESİ
  * EGE BÖLGESİ
  * DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
  * GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
  * MARMARA BÖLGESİ
  * İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  TÜRKİYE COĞRAFYASI

  Konumu nedeniyle eski Asya Türk kültürünün Avrupa’ya ulaştırıldığı bir geçit yeri olan Türkiye, aynı zamanda batı dünyasının doğuya açılan penceresidirÜç tarafı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile çevrili olan Türkiye’nin deniz sınırları, ülkeyi yalnızca yakın bölgelerle değil, bütün dünya ile komşu haline getirir Bu uzun kıyılar ve kıtalararası köprü niteliği nedeniyle ülke, büyük ticaret ve göç yollarının merkezi olmuştur


  Avrupa ile Asya kıtaları arasında,genel görünüm olarak bir dikdörtgen biçimindeki Türkiye’nin 790 bin 200 km2′lik bölümü Küçük Asya denilen Anadolu yarımadasında, geri kalan 24 bin 378 km2′lik kısmı Balkan yarımadasının doğusundaki Trakya’da yer alır Toplam yüz ölçümü 814 bin 578 km2′dir 8 bin 272 kilometrelik kıyıları ile Türkiye, eski dünya anakaraları ortasında bir deniz ülkesidir


  1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi, uzun süren çalışmaları sonunda Türkiye’yi yedi coğrafi bölgeye ayırmıştır Tespit edilen yedi bölgeden ilk dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri) Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki yerlerine göre adlandırılmıştır (İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri)

  YÜZEY ŞEKİLLERİ

  Genel olarak yüksek bir ülke olan Türkiye’de dağlar geniş yer tutar; buna karşılık, çeşitli düzlükler yani ovalar, platolar ve çöküntü alanları da çoktur Bu özellik bir yandan iklimi çeşitlendirirken, bir yandan da yerleşme düzenini ve ekonomik yaşamı etkilerTürkiye iklim, doğal bitki örtüsü, tarım türlerinin dağılışı gibi etmenler göz önünde bulundurularak yedi büyük coğrafi bölgeye ayrılmıştır: Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve  Güneydoğu Anadolu bölgeleri

  Dağlık bir ülke olan Türkiye’nin başlıca sıradağları, kuzeyde ve güneyde genel olarak sahillere paralel geniş yaylar çizerek uzanır Kuzeydekiler Kuzey Anadolu Dağları, güneydekiler ise Toroslar’dır Bu sıradağlar Anadolu’nun orta kesimindeki geniş düzlükler tarafından birbirinden ayrılmıştır Sıradağlar, ülkenin doğu kesimlerinde sıklaşmakta ve yüksek tepeler oluşturmaktadır Batı kesiminde ise yükseklik azalmaktadır Ege ve Marmara bölgelerinde sıradağlar seyrektir, bu bölgeler daha çok çukur niteliğindedir Ülkenin orta kesimlerinde olduğu gibi, Toroslar’ın uzantıları dışında kalan Güneydoğu Anadolu’da da geniş düzlükler yer alır Türkiye’nin en yüksek dağı olan Büyük Ağrı dağı (5137 m) ve onun yanındaki sönmüş volkanik bir dağ olan Süphan dağı, Doğu Anadolu bölgesindedir Karacadağ, Raman ve Sof dağları Güneydoğu Anadolu Bölgesinin başlıca dağlarıdır


  Türkiye’de çok sayıda akarsu bulunmaktadır Akarsuların büyük bölümünden enerji üretiminde yararlanılır Doğu Anadolu’nun başlıca akarsularından Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezine, Orta Anadolu’nun Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya nehirleri Karadeniz’e, Batıda Susurluk, Biga ve Gönen çayları Marmara Denizi’ne; Gediz, Büyük ve Küçük Menderes nehirleri Ege Denizi’ne dökülür


  Türkiye göllerinin toplam yüzölçümü 9200 km2yi bulur Göl sayısı bakımından en zengin bölge Doğu Anadolu’dur Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü (3713 km2) ile Erçek, Çıldır ve Hazar gölleri bu bölgededir İç Anadolu’nun en büyük gölleri ise sığ ve çok tuzludur Ülkenin ikinci büyük gölü olan Tuzgölü (1500 km2) ile Akşehir ve Eber gölleri bu bölgededir Van Gölü üzerinde vapur taşımacılığı yapılır


  Marmara ve Boğazlar, Karadeniz’i dış dünyaya açan çok önemli su yollarıdır Bütünüyle ulusal sınırlar içinde yer alan Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ile Karadeniz’e, Çanakkale Boğazı ile de Ege ve Akdeniz’e açılır Türkiye’nin özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyıları girintili çıkıntılıdır ve buralarda çok sayıda körfez yer alır


  İKLİM

  Türkiye coğrafi konumu bakımından orta iklim kuşağının güneyinde bulunmakta olup yazları kurak geçen suptropikal iklimin bir tipi olan “Akdeniz İklimi”nin tesiri altındadır

  Akdeniz Bölgesi : Kıyı boyunca yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi hüküm sürer Batıda Torosların ardında Burdur Isparta Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında geçiş bölgesidir Akdenizde 7 ay boyunca ( Mayıs başından Ekim sonuna kadar) denize girilebilir

  Ege Bölgesi : Kıyılarda Akdeniz iklimi hüküm sürerİç kesimlere doğru iklim sertleşir Kara iklimi başlar Ege Denizinde denize girme mevsimi 4-5 ay (Haziran-Eylül sonu) dır


  Marmara Bölgesi : Kışları oldukça soğuktur Sık sık don olayları ve kar yağışı görülürYaz kuraklığı Akdenize nazaran hafiflemiştir Marmara Denizinde denize girme mevsimi 3 ay (Haziran-Ağustos sonu)dır Bazen Eylül aylarında da denize girilebilmektedir

  Karadeniz Bölgesi : Her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimi 3 tipe ayrılır Doğu Karadenizde (Trabzon,Rize) yağışlar en yüksek değerde, yaz sıcaklığı yüksek, kışları ılıktır Orta Karadeniz’de (Ordu) yağışları daha azdır Akdeniz iklimini andırır Batı Karadeniz’de (Zonguldak,Sinop) yağış az, yazın nem oranı düşüktür Karadeniz’de denize girme mevsimi Haziran sonu ile Ağustos ortasına kadardır


  İç Anadolu Bölgesi : Kışları soğuk,yazları akdeniz iklim tipinde yaşanan kuraklıktan daha az sıcak Yağışlar İlkbahar ve Sonbahardadır


  Doğu Anadolu Bölgesi : Şiddetli kontinental (karasal) iklimin hüküm sürdüğü Doğu Anadolu’da kışlar karlı ve sık don olayları ile birlikte çok uzun sürerYazlar Güneydoğu Anadolu bölgesine nazaran serindir


  Güneydoğu Anadolu Bölgesi :
  Step iklimi hüküm sürmekte olup yazlar çok sıcak geçerKuraklık son derece şiddetlidir Buharlaşma yoğun olup yılda 1000-2000 mm ve daha fazlasına ulaşabilir


  DENİZLER
  Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir Dört denizden üçü Karadeniz, Ege Deniz ve Akdeniz, Atlas Okyanusu açılır Karadenizi Akdeniz’e bağlayan Marmara Denizi Türkiye’nin toprakları arasında yeralır


  Karadeniz: Kapalı deniz görüşündeki Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1695 Km,en derin yeri 2244 M, yüzölçümü 424000 Km2′dır Karadeniz “boyuna kıyı tipi” göstermesi dolayısıyla şelf sahası çok sarp olup, kısa mesai de derinlik 1500 m’yi bulur Buharlaşma az, dökülen akarsu çok olduğundan tuzluluk oranı azdır
  Ortalama Tuzluluk Oranı: %18, Irmak Ağızlarında: %15-16


  Marmara Denizi: Karadeniz’le Akdeniz arasında küçük bir iç denizdir Kıyılarının uzunluğu 1189 Km, derinlik 760m-3500 m, Karadeniz ve Akdenizi birbirine bağlar
  Ortalama Tuzluluk Oranı: % 26


  Ege Denizi: Türkiye’nin en uzun ve en girintili çıkıntılı kıyılarına sahip olan denizidir Kıyılarının uzunluğu 2805 km, en derin yerin 1000 m’dir
  Ortalama Tuzluluk Oranı: Kuzeyde%38, Güneyde % 39
  Akdeniz: Türkiye’nin güneyinde uzanan Akdeniz asıl Akdeniz’in doğu bölümünü teşkil eder Kıyılarının uzunluğu 1577 Km, yüzölçümü: 2890000 Km2′dir
  Ortalama Tuzluluk Oranı: Batı’da %36, Doğu’da %039
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Forum Tarih
Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler Nelerdir? Ülkeler Coğrafyası 20 Nisan 2011
Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemi nedir? Ülkeler Coğrafyası 17 Ekim 2012
Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Ülkeler Coğrafyası 21 Haziran 2011
Türkiye’nin Matematik ve Özel Konumunun Özellikleri Ülkeler Coğrafyası 15 Haziran 2011
Türkiye’nin İhracat ve İthalat Ürünleri Ülkeler Coğrafyası 15 Haziran 2011

Bu Sayfayı Paylaş