Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları Nerelerdedir

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda UquR tarafından 30 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları Nerelerdedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları Nerelerdedir

  Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları
  Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları
  Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgi:
  Ilıca olarak da bilinir, maden sularından yararlanma amacıyla kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere verilen genel addır.
  Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı oldu-
  ğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir. Magmaya yakın katmanlarda bazı minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buhar-
  laşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü ise baş-
  ka bir yaklaşımdır. Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır. Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli,
  demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır.
  Maden suyunun yeryüzüne çıktığı kaynağa kaynarca denir. Bir kaynarca suyunun fiziksel ve kimyasal özelliği bir başkasına, hatta çok yakındaki bir kaynaktan çıkan maden suyunun özelliğine benze-
  mez. Bu nedenle tıbbi tedaviye yardım amacıyla kullanımında özenli olmak gerekir. Öte yandan kaplıca sularının hastalıkların iyileştirilme-
  sine katkıda bulunma ölçüsü hakkında ayrıntılı ve kesin bilimsel açık-
  lama yoktur.
  Kaplıca sözcüğü, ılıcanın üstüne bir hamam yapılması sonucunda or-
  taya çıkan tesisin “kaplı ılıca” biçiminde tanımlanmasından türemiştir.
  Kaplıcalar, özellikleri nedeniyle şifalı sular olarak da bilinen maden sularının yeryüzüne çıktığı kaynarcalar ile bunların çevresinde kurulan
  hamam, havuz, klinik, otel gibi tedavi ve konaklama tesislerinden olu-
  şur. Tesisler, kaplıca suyundan banyo ve içme kürleriyle yararlanılma-
  sına göre farklılıklar gösterir. Üç haftayı bulan banyo kürleriyle hekim
  denetiminde fizik tedavi yapılan hidroterapi aygıtlarıyla donatılmış
  kaplıcalarda daha geniş tesisler kurulur.
  Kaplıcalar sağlık açısından olduğu kadar turizm açısından da önem taşır. İnsanlığın eski çağlardan beri sağlık amacıyla şifalı sulardan ya-
  rarlandıkları bilinmektedir. Anadolu’ nun çeşitli yörelerindeki kaplıcaların Yunan ve Roma dönemlerinden beri işletildiğini gösteren
  yapı kalıntılarına rastlanır.
  Türkiye Kaplıcaları:
  Türkiye’ de özellikle kaplıca turizmi bakımından önem taşıyan
  başlıca kaplıcalar Yalova, Çekirge, Oylat, Pamukkale, Bolu, Kızılca-
  hamam, Gönen ve Haymana kaplıcalarıdır.

  Pamukkale
  Ege Bölgesi’ nde sıcak maden suyu kaynaklarıdır. Denizli ilinin
  Merkez ilçesine bağlı Pamukkale köyünün kuzeydoğusuna düşer.Yak-
  laşık 400 m yükseklikteki Pamukkale travertenleri yakınında bulunan antik Hierapolis kenti kalıntılarının çevresinde yer alır.
  Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir kırık (fay) boyunca breşler ara-sından çıkan kaplıca suyu bikarbonatlı acı maden sularındandır. Sülfat
  kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbon de dioksit içeren bu şifalı suların sıcaklığı 33-35.5 derece arasında değişir. Eskiden Hierapolis
  kentinin içinde bulunduğu anlaşılan kaynarcalardan çıkan maden sula-
  rının sıcaklığının 19. yy başlarında 80 derece olduğuna ilişkin tarihsel
  kayıtlar vardır. Daha sonra oluşan bazı tektonik olaylar sonucunda kaynarcaların yer değiştirdiği sanılmaktadır. Toplam debileri yaklaşık
  330 lt/sn’ dir.

  Pamukkale maden sularından sindirim sistemi, solunum, dolaşım
  ve romatizma hastalıklarının tedavisinde yaralanılır.
  2- Kızılcahamam Kaplıcaları
  Kızılcahamam turizm yönünden Ankara'nın en hareketli ilçelerinden biridir.Hititlere, Friglere, Lidyalılara, Rumlara ait tarihi kalıntılar, mağaralar ve tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Kızılcahamam değişik medeniyetlere sahne olmuştur.
  İlçenin genel özelliklerini Kaplıcaları ve Milli Parkı belirlemektedir. İçinde bulunan şifalı kaplıcalarıyla Kaplıcalar Diyarı adını haketmiştir. Doğal güzellikleri,ormanlar ı çamur banyoları, tarihi eserleri maden ve memba suları ile meşhurdur. Kaplıcalar ile maden suları dünya çapında üne sahiptir.
  Tatil yapmak,dinlenmek,teda vi olmak amacıyla yurt içi ve dışından özellikle Ankara’dan gelen konuklar için yakın olması nedeniyle tercih sebebidir. Kızılcahamam'da konaklama tesislerinin yatak kapasitesi yaklaşık 2500 civarındadır.
  Festivalleri, kültürel ve sanatsal programları gezinti yerleri,ormanları piknik alanları, insanının cana yakınlığı,termal tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile önemli bir turizm merkezidir.
  İlçe ekonomisine büyük katkısı olan kaplıcaların Romatizmal, Dermatolojik, Ortopedik, Nörolojik ve Alerjik bazı hastalıkları tedavi ettiği bilinmektedir.
  Genel Turizm Açısından:
  - Meşhur soğuksu milli parkı,
  - Her derde deva termal ve memba suları
  - Kurtboğazı Barajı, Eğrekkaya ve Çamlıdere Barajları,
  Aydos Yaylası,
  -40 kilometre yakınında Karagöl
  -Tarihi yapılar,hamamlar,
  -Eski çağlara ait mağaralar
  -Kız Kalesi, Gelin Kayası,
  -Avcılık, olta balıkçılığı,binicilik
  -Kamp ve piknik alanları
  -Tertemiz hava, nefis bir tabiat


  ÜYÜK KAPLICA :
  Büyük Kaplıca
  İlçe merkezindedir, modern bir görünümde olup, içmeden ziyade banyo kürleri için kullanılır. Derinden gelen, volkanik sulardandır. Kaplıca bölümü, Türk hamamı bölümü ve kadın ve erkeklere ait havuzlardan oluşur. Sodyum bikarbonatlı, hafif klorürlü bir sudur. Kızılcahamam Belediyesi'nin yönetiminde işletilmektedir. Romatizma,egzama, kırık çıkık tedavi sonucu çıkan ağrılarda, kadın hastalıkları, dolaşım yolları, çocuk hastalıklarına iyi gelir. Suyunun sıcaklığı 50 derecedir.
  rKüçük Kaplıca
  Büyük Kaplıca kaynağının üst tepelerindedir. Suyun geldiği yerdeki kaya oyularak kubbeli bir hamam halini almıştır. Kaya aralığından çıktığı yerdeki sıcaklığı 51 derecedir. Kurnalı hamamdaki sıcaklığı ise 43 dereceye düşer. Tedavi yönünden Büyük Kaplıca'nın şifa değerini taşır.
  ,Sey Hamamı Kaplıcası
  KIZILCAHAMAM' a 14 km uzakta Güvem bucağı' na 3 km uzakta bir dere kenarında kaynar. Sıcaklık 43 derecedir. Meşe ve çam ağaçlarının süslediği bir yerdedir. Su, bir değirmen döndürecek kadar bol akar. Erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hamamları ve havuzları vardır. Sular, havuzların dibinden kaynar. Havuzlara, soğuk su katılmadan girilebilir. Kalsiyum bikarbonatlı olan su içilir. Hazmı kolaylaştırır. Romatizma, nevralji, nevrit, kadın hastalıklarında faydalıdır. Geç tutan kırıklar ve mafsal tutukluklarında iyi sonuç alınır.
  Maden Suları:
  Çamlık Maden Suları.
  Mide,karaciğer ,safrayolları, dolaşım sistemi bozokluklarına , bronşiti olan hastalara kalp yorgunluğu ve yetersizliğine ve iç organları hastalıklarına iyi gelmekte ve hazmı kolaylaştırmaktadır.
  Kuruluşu 1957
  Nitrit mg/lt yok- 100ml'de kaliform bakteri sayısı 0 olup madensuları yönetmeliğine uygundur.
  Tüm işlemler eldeğmeden yapılmaktadır.
  As-Koop Maden Suları
  Mide,karaciğer ,safrayolları, dolaşım sistemi bozukluklarına , bronşiti olan hastalara kalp yorgunluğu ve yetersizliğine ve iç organları hastalıklarına iyi gelmekte ve hazmı kolaylaştırmaktadır.
  Kuruluş 1976
  Tüm işlemler el değmeden yapılmaktadır.

  Altın Memba Suları
  Soğuksu Milli Parkı içerisinde ormanın içinde bulunan su kaynağından beslenmektedir. Bu suya ''ALTINSU'' adını 17/7/1934 tarihinde ilçeye gelen ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK vermiştir.
  Kuruluş 1950 'li yıllar
  Üretim otomatik makinelerde el değmeden yapılmaktadır
  Berrak, renksiz PH=6,5 tortu yoktur.

  3- Gönen Kaplıcaları
  Marmara Bölgesi’ nde, Balıkesir’ in Gönen ilçesinde yer alan sıcak su kaynaklarıdır. Gönen kent merkezinin kuzey kesiminde bulunan kaplıcalara gelen sıcak sular, yöreden geçen kırık (fay) hattını örten ve geniş bir alan yayılan alüvyon katmanlarının gözeneklerine yerleşmiş durumdadır. Buradaki sıcak su kaynakları Eski kaynak, Çemberli kaynak ve Büyük Kanal adıyla da anılan Mermerli Kuyu’ dur.
  Kaynaklar, kaplıca tesislerinin ortasındaki geniş bir parktadır. Eski kaynak suyu 52 derece, Çemberli kaynak suyu 75 derece, Mermerli
  Kuyu’ nun suyu da 77 derecedir. Sodyum, sülfat, bikarbonat ve klorür bakımından zengin olan bu kaynak suları, magmatik ve hipotonik su-
  lar grubundadır.
  Gönen kentine 10 km kadar uzaklıkta Ekşidere Dağ Ilıcası ve Ekşidere Gençlik Suyu kaynakları vardır. Öteki sulardan daha soğuk olan bu kaynaklardan çıkan suların radyoaktivitesi yüksektir. Dağ Ilıcası’ nın suyu 44 derece, Gençlik Suyu ise 18 derecedir.
  Gönen Maden sularının banyo olarak romatizma, bağırsak, kan ve kadın hastalıklarında, içme kürleriyle kullanıldığında da sindirim sistemi hastalıklarında olumlu etkisi olduğu bilinir. Gelişmiş ulaşım olanakları ve modern tesisleri olan Gönen Kaplıcaları, kaplıca turizmi
  bakımından Türkiye çapında önem taşır ve ilgi görür.


  4- Haymana Kaplıcaları
  İç Anadolu Bölgesi’ nde maden suyu kaynağıdır. Ankara’ nın
  güneydoğusunda, Haymana kasabasındaki tepelik bir alanda yer alır.
  Bikarbonatlı ve karbondioksitli sulardandır. Kalker yapılı bir tepecik-
  ten kaynaklanır. Yöredeki çöküntü alanında yüzeyden görülmeyen kırıklardan sızan suların geçirimsiz kayaçlar arasından kaynak noktasına doğru çıktığı sanılır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türkiye’ deki Kaplıcalar Forum Tarih
Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemi nedir? Ülkeler Coğrafyası 17 Ekim 2012
Türkiye’deki Trafik Kazalarının Nedenleri Ve Sonuçları Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 26 Aralık 2011
Türkiye’deki Başlıca Bitki Türleri Ülkeler Coğrafyası 15 Haziran 2011
Türkiye’deki Sağlık Meslek Liseleri Liselerimiz 9 Temmuz 2010
Türkİye’dekİ Arap MÜzİĞİ Üzerİne DüŞünceler Mardİn Mardin Tanıtımı 14 Şubat 2009

Bu Sayfayı Paylaş