Türk Vergi Sistemi Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Türk Vergi Sistemi Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim 3.cü sınıf vergi sistemi testi - Türk vergi sistemi sınav soruları

  1Aşağıdakilerden hangisi, geliri tanımlayan teorilerden kaynak teorisine göre gelir olarak kabul edilmektedir?
  a) Bağış
  b) Piyango ikramiyesi
  c) Miras
  d) Ücret
  e) Bir gayrimenkulün alınıp satılması
  Cevap D: Bir üretim faktöründen (emekücret) sürekli sağlanan kazanç, kaynak teorisine göre gelir olarak tanımlanır.

  2Mükellef A’nın dönem başı servet değeri 50.000 TL dönem sonu servet değeri 200.000 TL’dir. Yıl içinde 100.000 TL ticarî kazanç elde eden mükellefin kaynak teorisine göre vergiye tâbi kazancı kaç liradır?
  a) 300 .000 b) 250.000
  c) 200 .000 d) 150.000
  e) 100.000
  Cevap E: Kaynak teorisine göre servetteki artışlar gelir kabul edilmez. Net artış teorisine göre gelir sorulsa idi: Servette meydana gelen artış ile yıl içinde elde ettiği kazanç ve iradlar toplanıp 250.000 TL bulunacaktı.

  3Diğer kazanç ve iradlar hangi vergi teorisiyle açıklanmaktadır?
  a) Kaynak teorisi
  b) Teşebbüs teorisi
  c) Net artış teorisi
  d) Elde etme teorisi
  e) Bölüşüm teorisi
  Cevap C: Gelir Vergisi Kanununda 7’nci gelir unsuru olan diğer kazanç ve iradlarda net artış teorisinin dikkate alındığı görülmektedir.

  4Üretim faktörlerine bağlı olarak sürekli faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
  a) Biriktirme teorisi
  b) Elde etme teorisi
  c) Safi artış teorisi
  d) Teşebbüs teorisi
  e) Kaynak teorisi
  Cevap E: Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbisin üretimden aldıkları pay sırasıyla ücret, faiz, rant (kira) ve kârdır. Bu sayılanlar kaynak teorisine göre gelirdir.

  5Gelir vergisinin genel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınması gelirin hangi özelliğinin bir gereğidir?
  a) Kişisel olma b) Yıllık olma
  c) Gerçek olma d) Safi olma
  e) Genel olma
  Cevap A: Gelir vergisi sadece gerçek kişilerin (şahısların) gelirlerini vergilendirir: Gelirin kişiselliği ilkesi.

  6Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelirin hangi özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar?
  a) Kişisellik b) Yıllık
  c) Gerçeklik d) Basitlik
  e) Safilik
  Cevap C: Gelirin vergilendirilmesinde elde etme esastır. Elde etme ise gelirin gerçek usulde yani kayıt ve belgelere veya muhasebe denetimine bağlı olarak tespit edilmesidir.

  7"Vergilendirilecek gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin brüt gelirden düşülmesi" gelirin hangi özelliği ile ilgilidir?
  a) Basit olması
  b) Gerçek olması
  c) Kişisel olması
  d) Yıllık olması
  e) Safi olması
  Cevap: E: Vergi brüt gelir üzerine salınmaz. Bu geliri elde etmek için yapılan masraflar brütten düşülür ve net (safi) gelire ulaşılır. Vergi net gelir üzerinden alınır.

  8Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden değildir?
  a) Gelir gayri safidir
  b) Gelir yıllıktır
  c) Gelir safidir
  d) Gelir kişiseldir
  e) Gelir gerçektir
  Cevap A: Gelir gayri safi (brüt) değil nettir.

  9Gelir vergisinin konusu nedir?
  a) Tüzel kişilerin geliri
  b) Gerçek kişilerin geliri
  c) Gerçek ve tüzel kişilerin geliri
  d) Anonim şirketin geliri
  e) Tam mükelleflerin geliri
  Cevap B: Gelir vergisinin konusu sadece gerçek kişilerin (şahısların) gelirleridir.

  10Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen gelir unsurlarından biri değildir?
  a) Kurum kazancı
  b) Diğer kazanç ve iradlar
  c) Serbest meslek kazancı
  d) Ticarî kazanç
  e) Menkul sermaye iradı
  Cevap A: Kurum kazancı gelir vergisinin değil kurumlar vergisinin konusuna girer.

  11Gelir Vergisi Kanunu’na göre “gelirin nakden veya hesaben gelir sahibinin patrimuanına geçmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  a) Gelirin şahsî olması
  b) Gelirin safi olması
  c) Gelirin gerçek olması
  d) Gelirin kesinleşmesi
  e) Gelirin tasarrufu
  Cevap E: Paranın alacaklı adına bankaya yatması veya ödemenin parayla yapılması, gelirin kişinin patrimuanına geçmesi yani tasarruf edilmesi demektir.

  12Aşağıdaki yabancı uyruklulardan hangisi bir takvim yılı içinde Türkiye’de sürekli olarak altı aydan fazla bulunduğunda tam mükellef sayılır?
  a) Tutuklu olarak Türkiye’de bulunan kişi
  b) Tedavi amacıyla gelen kişi
  c) Misafir öğretim üyesi
  d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişi
  e) Arkeolojik kazı için gelen bilim adamı
  Cevap D: Türkiye’de gelir elde etmek kaydiyle sürekli olarak 6 aydan fazla kalanlar tam mükelleftirler. Bir kişinin tam mükellef olduğunu sorgularken öncelikle Türkiye’de gelir elde edip etmediğini araştırmamız gerekir. Yukarıda (d) şıkkında sayılan kişi Türkiye’de gelir de elde ettiği için mükellef; 6 aydan fazla kaldığı için de tam mükelleftir. Diğerleri Türkiye’de gelir vergisi mükellefi değildir.

  13Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan biri değildir?
  a) Sigorta primi indirimi
  b) Sergi ve panayır istisnası
  c) Ücret istisnası
  d) İhracat istisnası
  e) Diplomat muaflığı
  Cevap A: Sigorta primi indirimi ile sakatlık indirimi sadece tam mükelleflerin yararlanacağı bir istisnadır.

  14İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’ de altı aydan az oturanların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kanunî temsilci
  b) Dar mükellef
  c) Daimi temsilci
  d) Vergi sorumlusu
  e) Tam mükellef
  Cevap B: Bu kişiler Türkiye’de yerleşmiş sayılmayacağından dar mükelleftirler.

  15Dar mükelleflerin vergilendirilmesinde aşağıdaki kurallardan hangisi benimsenmiştir?
  a) Şahsilik kuralı
  b) Ayırma kuralı
  c) Mülkilik kuralı
  d) İkametgâh kuralı
  e) Ödeme gücü kuralı
  Cevap C: Dar mükellefler mülkilik (yersellik) ilkesine göre vergilendirilirler. Bu ilkeye göre sadece Türkiye’de elde edilen gelir üzerinden vergi alınır.

  16Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanununun mükelleflerini vergilendirmede şahsilik kuralının benimsenmesinin sonucudur?
  a) Yalnızca Türkiye’de elde edilen kazançlar vergilendirilir
  b) Yalnızca Türkiye dışında elde edilen kazançlar vergilendirilir
  c) Türkiye’de elde edilen tüm kazançlar ve yurt dışında elde edilen ticarî kazançlar vergilendirilir
  d) Yalnızca Türkiye’de elde edilen ticarî kazançlar ve yurt dışında elde edilen tüm kazançlar vergilendirilir
  e) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen kazanç ve iradlar vergilendirilir
  Cevap E: Şahsilik (kişisellik) ilkesine göre vergiye tâbi olmak tam mükelleflere mahsus bir uygulamadır. Bu ilkeye göre kişinin Türkiye’de ve yurt dışında elde ettiği bütün kazanç ve iradlar vergilendirilir. (a) şıkkı mülkilik ilkesidir ve dar mükelleflerin vergilendirilme yöntemidir.

  17İkametgâhı Türkiye’de bulunanların kazanç ve iradları aşağıdaki esaslardan hangisine göre vergiye tâbi tutulur?
  a) Yalnız Türkiye’de elde edilen ticarî kazançlar
  b) Yalnız Türkiye’de elde ettikleri ticarî kazançlar
  c) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen tüm kazanç ve iradlar
  d) Yalnız yurt dışında elde edilen kazanç ve iradlar
  e) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen bağış gelirleri
  Cevap C: İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılır ve tam mükelleftir. Vergilendirilmesinde şahsilik ilkesi geçerlidir.

  18Dar mükellefiyette ziraî kazancın Türkiye’de elde edilmesindeki ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ziraî faaliyetin Türkiye’de yapılması
  b) Yıllık olması
  c) Türkiye’de daimi temsilcisinin bulunması
  d) Defter tutulması
  e) Hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi
  Cevap A: Ziraî faaliyetin Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekir.

  19Aşağıdakilerden hangisi dar mükellefiyette serbest meslek kazancının Türkiye’de elde edildiğini gösteren unsurlardan biri değildir?
  a) Faaliyetinin Türkiye’de icra edilmesi
  b) Faaliyetin Türkiye’de değerlendirilmesi
  c) Serbest meslek erbabına ödemenin Türkiye’de yapılması
  d) Yapılan ödemenin Türkiye’deki bir işletmenin giderlerinde yer alması
  e) Kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması
  Cevap E: Dar mükellefiyette, kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması, serbest meslek kazancının değil, ticarî kazancın Türkiye’de elde edildiğini gösteren bir unsurdur.

  20Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılmaz?
  a) İkametgâhları Türkiye’de olanlar
  b) Gerekli veya zorunlu olarak Türkiye’ye gelip bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturanlar
  c) Yabancı bir uyruklunun, ticarî amaçla gelip 10.1.2006 6.8.2006 tarihleri arasında Türkiye’de oturması
  d) Resmî daireleri veya kanunî iş merkezleri Türkiye’de bulunup yurt dışında oturan Türk vatandaşları
  e) Yabancı uyruklu bir doktorun 2.3.2006 6.11.2006 tarihleri arasında Türkiye’de doktorluk faaliyetini icra etmesi
  Cevap B: Kazanç sahibi olmadığı için tam ya da dar mükellef olması bir yana mükellef sayılmaz.

  21.08.2006 30.04.2007 tarihleri arasında sürekli olarak ülkemizde kalan İngiliz vatandaşı A, 2006 yılında Türkiye’de 500.000 TL., İngiltere’de ise 200.000 TL. ticarî kazanç elde etmiştir.
  Mükellefin Türkiye’deki vergiye tâbi kazancı kaç milyar TL’dir?
  a) 200 .000 b) 300.000
  c) 350 .000 d) 500.000
  e) 700.000
  Cevap D: Mükellef, 8’inci ay dahil toplam 9 ay Türkiye’de kalmıştır. Fakat tam mükellefiyet için toplam süreye değil bir takvim yılı içinde kaç ay kaldığına bakılır. 2006 yılında Türkiye’de 5 ay kalmıştır (Süre hesaplarken parmak hesabı yapmanız hata yapmanızı engeller). Dar mükelleftir, Mülkilik İlkesi geçerlidir.

  22Dar mükellefiyette ticarî kazancın Türkiye’de elde edilmiş sayılması için aşağıdakilerden hangisi yeterli bir ölçüdür?
  a) Faaliyetin Türkiye’de değerlenmesi
  b) Kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması
  c) Faaliyetten Türkiye’de faydalanılması
  d) Yıllık olması
  e) Safi olması
  Cevap B: Dar mükellefiyette, kazanç sahibinin Türkiye’de bir işyerinin veya daimi temsilcisinin olması ve kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması ticarî kazancın Türkiye’de elde edildiğini gösteren unsurlardır.

  23İngiliz vatandaşı A 01.4.2006 ve 16.11.2006 tarihleri arasında sürekli olarak Türkiye’de kalmış ve 2004 yılı içinde Türkiye’de 5.000 TL, İngiltere’de ise 3.000 TL lira ziraî kazanç elde etmiştir. Bu Mükellefin 2006 yılında Türkiye’de vergilendirilecek kazancı kaç milyar liradır?
  a) 2.000 b) 3.000
  c) 4.000 d) 5.000
  e) 8.000
  Cevap E: 2006 yılı içinde (4’üncü ay dahil) Türkiye’de toplam 7 ay 16 gün kalmıştır. 6 aydan fazla kaldığı için tam mükelleftir ve şahsilik ilkesi geçerlidir.

  24Aşağıdakilerden hangi gelir türünde elde etme tahsil esasına bağlı değildir?
  a) Serbest meslek kazancı
  b) Menkul sermaye iradı
  c) Gayrimenkul sermaye iradı
  d) Ücret
  e) Diğer kazanç ve iradlar
  Cevap B: Menkul sermaye iradı, ticarî ve ziraî kazançlarda gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası geçerlidir.

  25Türk hukukunda vergi alacağının doğumu için, hangi ögenin meydana gelmesi yeterlidir?
  a) Verginin tahakkuku
  b) Tarh işlemi
  c) Vergiyi doğuran olay
  d) Hem vergiyi doğuran olay hem de tarh işlemi
  e) Hem tarh işlemi hem de tahakkuk işlemi
  Cevap C: Vergi Usul Kanunu “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu (meydana gelmesi) veya hukukî durumun tekemmülü (olgunlaşması) ile doğar” demektedir. Demek ki, devlet için vergi alacağının ortaya çıkması için vergiyi doğuran olay tek başına kâfi gelecektir.

  26Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olaya ne ad verilir?
  a) Vergiyi doğuran olay
  b) Verginin tarhı
  c) Verginin tebliği
  d) Verginin tahakkuku
  e) Verginin tahsili
  Cevap A: Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesine vergiyi doğuran olay adı verilir.


  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim 3.cü sınıf vergi sistemi testi - aöf Türk vergi sistemi sınav soruları ve cevapları - aöf sosyoloji dersleri - iktisata giriş

  1Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin ticarî kazançlara tabi olmasını gerektiren unsurlardan biri değildir?
  a) Personel çalıştırmak
  b) Ticarî muamelenin arızî ya da sürekli olarak yapılması
  c) İşyeri açmak
  d) Sermaye koymak
  e) Ticaret siciline kayıt olmak
  Cevap B: Ticarî faaliyet arızî olarak yapılırsa diğer kazanç ve irad (arızî kazanç) kapsamında değerlendirilir. Ticarî kazanç için süreklilik esastır.

  2Aşağıdakilerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
  a) Gayrimenkul sermaye iradı
  b) Ticarî kazanç
  c) Ziraî kazanç
  d) Serbest meslek kazancı
  e) Ücret
  Cevap A: Gayrimenkul sermaye iradı ile menkul sermaye iradı sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen gelirlerdir. Birincisi aynî sermaye (mülkiyet); ikincisi nakdî sermayedir.

  3Sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türü hangisidir?
  a) Ücret
  b) Diğer kazanç ve iradlar
  c) Serbest meslek kazancı
  d) Menkul sermaye iradı
  e) Gayrimenkul sermaye iradı
  Cevap C: Ticarî, ziraî ve serbest meslek kazançları sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilir.

  4Ticarî kazancı belirleyen münhasır unsur hangisidir?
  a) Sermayeden doğan gelir
  b) Emekten doğan gelir
  c) Teşebbüsten doğan gelir
  d) Ticarî organizasyondan doğan gelir
  e) Sürekli yapılan faaliyetten doğan gelir
  Cevap D: Ticarî kazancı tam anlamıyla tanımlayan ve sadece ticarî kazancın özelliği olan unsur ticarî organizasyondur.

  5Bir arazinin kanunda belirtilen süre içinde parsellenip satılması aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamına girer?
  a) Ziraî kazanç
  b) Ticarî kazanç
  c) Diğer kazanç ve iradlar
  d) Gayrimenkul sermaye iradı
  e) Menkul sermaye iradı
  Cevap B: Gelir Vergisi Kanununda, satın alınan veya trampa sureti ile iktisap edilen arazinin, iktisap (elde etme) tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek, bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda satılmasından elde edilen kazancın ticarî kazanç olduğu belirtilmiştir.

  6Kendi nam ve hesabına sürekli olarak menkul kıymet alıp satan gerçek kişinin geliri aşağıdakilerden hangisine girer?
  a) Kurum kazancı
  b) Arızî kazanç
  c) Ticarî kazanç
  d) Menkul sermaye iradı
  e) Değer artışı kazancı
  Cevap C: Kanun borsa spekülâsyon işleriyle uğraşanların kazancını ticarî kazanç olarak tanımlamıştır.

  7Aşağıdakilerden hangisinden elde edilen gelir ticarî kazanç değildir?
  a) Diş protezciliği
  b) Kendi adına hukuk müşavirliği yapılması
  c) Özel okul işletilmesi
  d) Devamlı olarak gayrimenkul alım satımı yapılması
  e) Madenlerin işletilmesi
  Cevap B: Serbest meslek kazancıdır.

  8Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç elde etmez?
  a) Taş ocağı işletenler
  b) Özel hastane işletenler
  c) Coberler
  d) Eczane işletenler
  e) Mühendisler
  Cevap E: Mühendis eğer bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa kazancı ücret; kendi nam ve hesabına faaliyette bulunuyorsa serbest meslek kazancı elde eder.

  9Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre ticarî kazanç değildir?
  a) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirkette komandite ortakların kâr payı
  b) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payı
  c) Ticarî faaliyette bulunan Sermayesi paylara bölünmüş (eshamlı) komandit şirkette komanditer ortakların kâr payı
  d) Ticarî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payı
  e) Ticarî faaliyette bulunan Sermayesi paylara bölünmüş (eshamlı) komandit şirkette komandite ortakların kâr payı
  Cevap C: Komanditer ortakların kazancı daima menkul sermaye iradıdır.

  10Aşağıdaki şirket ortaklarından hangisinin kazancı GVK’na göre ticarî kazanç sayılır?
  a) Adi komandit şirkette komandite ortağın kazancı.
  b) Adi komandit şirkette komanditer ortağın kazancı.
  c) SPBK şirkette komanditer ortağın payı.
  d) Anonim şirket ortağının kazancı
  e) Limited şirket ortağının kazancı
  Cevap A: Diğer şıklarda geçen ortakların kazancı menkul sermaye iradıdır.

  11Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç değildir?
  a) Ticarî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payları
  b) Ticarî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları.
  c) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketin komandite ortaklarının kâr payları
  d) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları
  e) Ticarî faaliyette bulunan adi komandit şirkette komanditer ortakların kâr payları
  Cevap E: Menkul sermaye iradıdır.

  12Komandite ortağın geliri hangi kazanç türüne tabidir?
  a) Menkul sermaye iradı
  b) Gayrimenkul sermaye iradı
  c) Ticarî kazanç
  d) Ziraî kazanç
  e) Ücret
  Cevap C: Komandite ortaklar ticarî kazanç elde ederler. Ancak şirket serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsa komanditenin kazancı serbest meslek kazancı olacaktır (GVK m. 65, 66).
  13Kollektif şirketler şirketi meydana getiren ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle nasıl bir vergi mükellefiyetine sahiptir?
  a) Gelir vergisi mükellefiyeti
  b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti
  c) Servet vergisi mükellefiyeti
  d) Gider vergisi mükellefiyeti
  e) Hiçbir vergi mükellefiyeti yoktur
  Cevap E: Kollektif şirketler tüzel kişilikleri olduğu için gelir vergisi mükellefi sayılmazlar. Tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükellefi de değildir. Aynı durum adi komandit şirketler için de geçerlidir. Bu şirketlerde vergileme sadece ortakları üzerinden yapılır. Her bir ortak hissesi oranında gelir vergisi mükellefidir.

  14Kollektif şirket ortaklarının mükellefiyeti nasıl olmaktadır?
  a) Kurumlar vergisi mükellefi
  b) Gelir vergisi mükellefi
  c) Servet vergisi mükellefi
  d) Gider vergisi mükellefi
  e) Mükellefiyeti yoktur
  Cevap B: Kollektif ve adi komandit şirketlerde ortaklar gelir vergisi mükellefidir.

  15Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerin bir özelliği değildir?
  a) Şirketi meydana getiren ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler
  b) Şirket olarak mükellefiyeti yoktur
  c) Şirket ziraî faaliyette bulunsa dahi ortakların kazancı ticarî kazanç sayılır.
  d) Şahıs şirketi statüsündedir.
  e) Şirket serbest meslek faaliyette bulunsa dahi ortakların kazancı ticarî kazanç sayılır
  Cevap E: Bir kollektif şirket serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsa ortaklarının gelir türü serbest meslek kazancıdır. Aynı durum adi komandit şirketin komandite ortağı için de geçerlidir.

  16Aşağıdakilerden hangisi gelirin ticarî kazanç sayılması bakımından, kollektif şirket ortağına benzemektedir?
  a) Anonim şirket ortağı
  b) Limited şirket ortağı
  c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
  d) Adi komandit şirketin komanditer ortağı
  e) Adi komandit şirketin komandite ortağı
  Cevap E: Ticarî kazancın tespitinde, adi komandit şirketin komandite ortağı, kollektif şirket ortağıyla aynı hükümlere tabidir.

  17Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç elde eder?
  a) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirkette komandite ortak
  b) Ziraî faaliyette bulunan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
  c) Ticarî faaliyette bulunan anonim şirket ortağı
  d) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortağı
  e) Ticarî faaliyette bulunan limited şirket ortağı
  Cevap D: Kollektif şirketler ziraî faaliyette bulunsalar dahi ortakları ticarî kazanç elde ederler. Aynı durum adi komandit şirketin komandite ortağı için de geçerlidir. (a) şıkkı SMK, (b), (c) ve (e) menkul sermaye iradıdır.

  18Ziraî kazanç elde eden şirket ortaklarından hangisi ziraî kazanç üzerinden vergilendirilirler?
  a) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları
  b) Ziraî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payları
  c) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirketin komanditer ortakların kâr payları
  d) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirketin komandite ortakların kâr payları
  e) Ziraî faaliyette bulunan limited şirket ortaklarının payları
  Cevap B: Sadece adi şirketler ziraî faaliyette bulunursa ortakların geliri ziraî kazanç sayılır. (a) ve (d) ticarî kazanç, (c) ve (e) şıkları menkul sermaye iradıdır.
  19Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirketin geliri, hangi gelir unsurunun kapsamına girer?
  a) Ticarî kazanç
  b) Kurum kazancı
  c) Serbest meslek kazancı
  d) Menkul sermaye iradı
  e) Sair kazanç
  Cevap C: Kollektif şirket ticarî ve ziraî faaliyette bulunursa ortakları ticarî kazanç elde eder. Serbest meslek faaliyetinde bulunursa ortaklar SMK elde ederler. Aynı şartlar adi komandit şirketin komandite ortağı için de söz konusudur.

  20Gerçek aktiften borçlar çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
  a) Döner sermaye
  b) Sermaye
  c) Öz sermaye
  d) Vergiye tabi kazanç
  e) Ticarî kazanç
  Cevap C: Vergi Usul Kanununa göre:
  Öz sermaye = Gerçek aktif – Borçlar.

  21Gerçek aktifi bulabilmek için aktif toplamından indirilmesi gerekmeyen hesap aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Karşılıklar
  b) İşletme sahibinin işletmeye olan borçları
  c) Amortismanlar
  d) Demirbaşlar
  e) İlk tesis ve örgütlenme giderleri
  Cevap D: Gerçek aktife ulaşmak için indirilmesi gereken diğer hesap “karşılıklar”dır.

  22Aşağıdakilerden hangisi ticarî bilânço ile vergi bilânçosu arasında farklılık meydana getirmeyen bir unsurdur?
  a) Değerleme esasları
  b) Amortisman uygulaması
  c) Matrahtan yapılan ekonomik ve sosyal indirimler
  d) Mükellefiyetin türü
  e) Muafiyet ve istisnalar
  Cevap D: Mükellefin dar mükellef ya da tam mükellef olması ticarî bilânço ile vergi bilânçosu arasında bir farklılık meydana getirmez.

  23Tüccar A’nın dönem başı mal mevcudu 35.000 TL dönem sonu mal mevcudu 45.000 TL’dir. Yıl içinde alışları tutarı 10.000, satışları tutarı 21.000 TL olup, kanunen kabul edilen giderleri 1.000 TL’dir.
  Tüccarın vergiye tâbi kazancı kaç liradır?
  a) 10.000 b) 11.000
  c) 20.000 d) 21.000
  e) 30.000
  Cevap C: (Dönem başı mal mevcudu – Dönem sonu mal mevcudu) + Hasılat – Alışlar – Gider = Kâr. Buna göre:
  (45 35) + 21 10 1 = 20.000 TL

  24Tüccar B’nin 2006 yılı dönem başı öz sermayesi 50.000 TL dönem sonu öz sermayesi 70.000 TL’dir. Dönem içinde işletmeye ilâve edilen değerler 15.000 TL çekilen değerler tutarı 20.000 TL’dir.
  Mükellefin 2006 yılı ticarî kazancı kaç milyar liradır?
  a) 5.000 b) 15.000
  c) 20.000 d) 25.000
  e) 70.000
  Cevap D:
  (D. sonu öz sermayesi – D. başı öz sermayesi) + ÇEKİLEN – EKLENEN = Kâr.
  (70 50) + 20 15 = 25.000 TL.

  25Birden fazla yıl süren inşaat ve onarım işlerinde ortaklaşa kullanılan tesisat ve ulaştırma makinelerinin amortismanları aşağıdakilerden hangisine göre dağıtılır?
  a) Yapılan işin türüne göre
  b) Yapılan giderlere göre
  c) Alınan istihkaklara göre
  d) Her işte kullanıldıkları gün sayısına göre
  e) Yapılan giderlere göre
  Cevap D: Yapılan iş birden fazla ise ortaklaşa kullanılan araçlar bu işlerde kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.


  26Birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılması durumunda her yıla ait ortak genel giderler aşağıdakilerden hangisine göre dağıtılır?
  a) Yapılan işin büyüklüğüne göre
  b) Alınan istihkaklara göre
  c) Genel giderlere göre
  d) İşin süresine göre
  e) Emsal oranlara göre
  Cevap B: Ortak genel giderler alınan hak ediş (istihkak) bedellerine göre yapılır.

  27Geçici kabul usulüne tâbi birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde işin bitim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği tarih
  b) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarih
  c) İşin fiilen tamamlandığı tarih
  d) İşin fiilen tamamlandığı takvim yılı sonu
  e) İşin fiilen tamamlandığı yılı izleyen takvim yılı başı
  Cevap B: Bu tür işlerde takvim yılı esası geçerli değildir. Geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarih işin bitiş tarihidir.

  28Geçici kabul usulüne tabi birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kazanç ne zaman beyan edilir?
  a) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılın Mart ayında
  b) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılın Şubat ayında
  c) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Şubat ayında
  d) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılın Mart ayında
  e) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Mart ayında
  Cevap E: Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Mart ayında kazanç beyan edilir.

  29Tüccar A, 2006 yılı içinde 80.000 TL sattığı bir mal karşılığı müşterisinden 30.000 TL nakit 2006 vadeli 35.000 TL bir çek ve 2007 vadeli 25.000 TL bir senet almıştır.
  Tüccar A’nın bu işten dolayı 2006 yılı ticarî kazancı kaç liradır?
  a) 80.000 b) 65.000
  c) 60.000 d) 55.000
  e) 30.000
  Cevap A: Ticarî kazançlarda gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası geçerli olduğu için tüccar A’nın 2006 yılı vergiye tâbi kazancı 80.000 TL’dir.

  30Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve taazzuv (örgütlenme) giderlerinden değildir?
  a) Noterlik ücreti
  b) Pul bedelleri
  c) Sözleşme giderleri
  d) Avukatlık bedeli
  e) Karşılıklar
  Cevap E: Ayrılan karşılıklar ilk tesis giderleri arasında yer almaz

  31Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerler toplamına ne ad verilir?
  a) Ödenmemiş sermaye
  b) Ödenmiş sermaye
  c) Sermaye
  d) Öz sermaye
  e) Döner sermaye
  Cevap C: Öz sermaye dinamik, sermaye statik bir kavramdır. Öz sermaye, gerçek aktiften borçların çıkarılması ile bulunduğundan, borçlarda meydana gelecek artış veya azalışlar öz sermayenin tutarını da değiştirecektir. Bu bakımdan işe başlarken konulan değer öz sermaye olamaz. Doğru cevap durağan olan sermayedir.

  32Vergi bilânçosu hazırlanırken hangisi dikkate alınmaz?
  a) Matrahtan yapılan indirimler
  b) Yapılan değerlemeler
  c) Sermaye
  d) Öz sermaye
  e) Ayrılan amortismanlar
  Cevap C: Sermaye durağan karakterli bir kalemdir. Bu bakımdan vergi bilânçosu hazırlanırken dikkate alınmaz.

  33Ticarî kazancın işletme hesabına göre tespitinde aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin sol tarafına yazılmaz?
  a) Dönem başı mal mevcudu
  b) Dönem içi mal alışları
  c) Amortisman karşılıkları
  d) Dönem içinde ödenen kira bedelleri
  e) Dönem sonunda mevcut malların maliyet bedelleri
  Cevap E: Dönem sonu mal mevcutları (ve dönem içi iş hasılatı) işletme defterinin sağ tarafına kaydedilir.

  34Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançlarda gider olarak indirilebilir?
  a) İşletme ilgili olan belediye vergileri
  b) Teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar
  c) Müteşebbisin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen bileşik faizler
  d) Eş ve çocukların işletmeden çektikleri paralar
  e) Trafik cezaları
  Cevap A: Belediyeye ödenen vergi resim ve harçlar gider kaydedilir.

  35Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
  a) İşle ilgili seyahat giderleri
  b) Fabrika kira giderleri
  c) Mükellefin işinde çalışanlar için ödediği sigorta giderleri
  d) Vergiden istisna kazançlar için yapılan giderler
  e) Amortismanlar
  Cevap D: Kazanç istisna ise, bu kazanca ilişkin giderler dikkate alınmaz. Örneğin, ihracat istisnasından yararlanan bir dar mükellefin Türkiye’de sürdürdüğü bir başka ticarî faaliyetten elde ettiği kazançlar vergilendirilirken, istisna kapsamına giren ihracat işleri için yaptığı giderler indirime konu olmaz.

  36Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta gider olarak indirilemez?
  a) Ticarî kazancın devamı için yapılan giderler
  b) İşçilerin yiyecek, tedavi ve ilâç giderleri
  c) İşveren tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine göre ödenen katkı payları
  d) İşle ilgili seyahat harcamaları
  e) Aktife kayıtlı olmayan özel otonun benzin masrafları
  Cevap E: Envantere kayıtlı olmayan araçların masrafları ve amortismanları gider olarak düşülemez.

  37İşletmeyle ilgili olarak ödenen aşağıdaki malî yükümlülüklerden hangisi gerçek usulde ticarî kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
  a) Bina vergisi
  b) Arazi vergisi
  c) Gelir vergisi
  d) Damga vergisi
  e) Çevre temizlik vergisi
  Cevap C: Ödenen gelir vergisi gider yazılmaz. Diğer vergiler belediye vergileridir, kanunen gider yazılması kabul edilmiştir.

  38Bir harcamanın gider olarak yazılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  a) Harcamanın parasal olarak yapılması
  b) Harcamanın belgeye bağlanması
  c) Harcamanın mal satışıyla ilgili olması
  d) Harcamanın aynî olarak yapılması
  e) Harcamanın reel olması
  Cevap B: Harcamanın gider yazılabilmesinin ön şartı belgeye dayandırılmasıdır.

  39Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden biridir?
  a) (I) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
  b) (II) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
  c) (III) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
  d) (IV) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
  e) Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin cezalar
  Cevap B: Sadece (II) sayılı tarifeye tâbi araçlar (kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve çekiciler) için ödenen MTV gider yazılabilir.

  40Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta indirilebilecek giderlerden biri değildir?
  a) İşle ilgili ilâma dayalı tazminat
  b) İşle ilgili sözleşmeye dayalı tazminat
  c) Kıdem tazminatları
  d) Elektrik, su faturası gecikme bedelleri
  e) Gecikme zamları
  Cevap E: Gecikme zamları, gecikme faizleri kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir. Elektrik, su, doğal gaz faturalarının gecikme bedelleri sözleşmeye dayalı olarak ödendiği için gider yazılabilir.

  41Bir işletmenin satın aldığı bir binek otomobili için ödediği 224.600 TL motorlu taşıtlar vergisinin kaç TL’si gelir vergisi matrahı hesaplanırken gider olarak indirilebilir?
  a) 224.600
  b) 112.300
  c) 56.150
  d) 28.075
  e) Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak indirilemez.
  Cevap E: Otomobiller (I) sayılı tarifeye girdiği için ödenen MTV gider yazılamaz.

  42Aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılamaz?
  a) Değeri 520.000 TL’yi aşan iktisadî değerler
  b) İşletmenin aktifinde kayıtlı boş arsa
  c) İşletmenin aktifinde kayıtlı makine
  d) İşletmenin aktifinde kayıtlı araç
  e) İşletmede 1 yıldan uzun süre kullanılan iktisadî değerler
  Cevap B: Boş arsalar ve araziler için amortisman ayrılmaz.

  43Aşağıdakilerden hangisi basit usulün gerçek usulden farkını ortaya koyar?
  a) Defter tutmazlar
  b) Vergi ödemezler
  c) Fatura alıp vermezler
  d) Beyanname vermezler
  e) Belge saklamazlar
  Cevap A: Basit usul mükellefler, beyanname verirler ve vergi öderler, fatura alıp verirler. Belgeleri saklamakla yükümlüdürler. Defter tutmak hariç ikinci sınıf mükelleflerin tâbi oldukları hükümlere tâbidirler.

  44Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biridir?
  a) Mükellefin küçük hacimli işler yapması
  b) Mükellefin küçük sanat işleriyle uğraşması
  c) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması
  d) Mükellefin kırsal bölgelerde oturması
  e) Mükellefin nakil vasıtası kullanmaması
  Cevap: C: Diğer şartlar şunlardır: İşyerinin emsal kira bedeli yasada belirlenen hadleri aşmamalıdır; başka bir işten dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamalıdır; sermayeden ziyade emeğin ön plâna çıktığı işler olmalıdır.

  452006 yılında basit usule tabi olmanın şartlarından birini kaybeden mükellef ne zamandan itibaren gerçek usulde vergilendirilir?
  a) 2006 yılının başından itibaren
  b) Özel şartı yitirdiği aydan itibaren
  c) 2006 yılının ikinci yarısından itibaren
  d) 2007 yılı başından itibaren
  e) 2008 yılı başından itibaren
  Cevap D: Basit usule tâbi olmanın şartlarından birini kaybeden mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usule (ikinci sınıf mükellefiyete) geçiş yaparlar.

  46Nakil vasıtası işletenlerin basit usulde vergilendirilmeden yararlanabilmeleri için
  I. Araç sayısı
  II. Araç büyüklüğü
  III. Elde edilen toplam taşıma ücreti tutarı
  IV. Personele ödenen ücret tutarı
  ölçülerinden hangilerinin aşılmaması gerekir?
  a) Yalnız I d) I, III, IV
  b) Yalnız II e) I, II, III ve IV
  c) I, II, III
  Cevap B: Koltuk sayısı şoför hariç 14 kişiyi aşmayan şehir içi ulaşım taşıtları basit usulde vergilendirilir. Bu bakımdan tek ölçü araç büyüklüğüdür.

  47Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanabilir?
  a) Kollektif şirket ortakları
  b) Komandit şirketlerin komandite ortakları
  c) Gayrimenkul alım satım işi ile uğraşanlar
  d) Komisyoncular
  e) Taksiciler
  Cevap E: Şehir içi yolcu taşıyan araçlardan koltuk sayısı şoför hariç 14’ü aşmayanlar basit usulden yararlanabilirler.

  48Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilmenin genel ve özel şartlarını taşıdığında bu usulden faydalanabilir?
  a) Sarraflar
  b) Müteahhitler
  c) Reklâm ve ilân işleriyle uğraşanlar
  d) Perakendeciler
  e) Şehirlerarası yük/yolcu taşımacılığı yapanlar
  Cevap D: Diğer şıklarda sayılanların basit usulden yararlanamayacakları kanunda belirtilmektedir.

  49Dar mükelleflerin Türkiye’de sağlanan hangi tür gelirlerine ortalama emsal oranlar uygulanarak safi kazançları tespit edilir?
  a) Sigorta prodüktörleri
  b) Ulaştırma işleri
  c) Gemi alım satımı işleri
  d) İhracat işleri
  e) İthalât işleri
  Cevap B: Dar mükelleflerin kara, deniz ve hava ulaştırma işlerine uygulanır ve yarı götürü usul olarak adlandırılır.

  50Dar mükellefiyete tabi ve deniz ulaşımı ile uğraşan A’nın 2006 yılı içinde Türkiye’de elde ettiği hasılatı 300.000 liradır.
  A’nın vergiye tâbi yıllık geliri kaç liradır?
  a) 45.000
  b) 36.000
  c) 15.000
  d) 60.000
  e) 51.000
  Cevap A: Deniz ulaştırmada emsal oran %15’dir. Hasılat x Oran = Vergiye tâbi kazançtır. 300 .000 TL x %15 = 45.000 liradır.

  51Dar mükellefiyete tabi hava ulaştırma işi ile uğraşan mükellef B’nin 2006 yılında Türkiye’de elde ettiği hasılatı 100.000 liradır.
  Bu mükellefin kanunen kabul edilen gideri kaç milyar liradır?
  a) 5 .000 b) 12.000
  c) 15.000 d) 88.000
  e) 95.000
  Cevap E: Mükellefin vergiye tabi kazancı hasılatının %5’i, kalan %95’i ise kanunen kabul edilen gideridir: (100.000 x %95 = 95.000).

  52Dar mükellef kara ulaştırma işlerinde ortalama emsal oranı yüzde kaçtır?
  a) 5 b) 12
  c) 15 d) 20
  e) 25
  Cevap B: Oranlar: Hava ulaştırmada %5, deniz ulaştırmada %15’dir. Kara ulaştırmada ise % 12’dir.

  53Esnaf muaflığı, hangi tür kazançlar için tanınan bir muaflıktır?
  a) Arızî kazançlar
  b) Ziraî kazançlar
  c) Ticarî kazançlar
  d) Ücretler
  e) Serbest meslek kazançları
  Cevap C: Sadece ticarî kazançlarda tanınmış bir istisnadır.

  54Aşağıdakilerden hangisi Esnaf tanımının unsurlarından biri değildir?
  a) Nakdî sermaye ikinci plândadır
  b) Bedenî gücü ile çalışmalıdır
  c) Ancak geçimini sağlayan kişidir
  d) Sanat ve ticaret erbabıdır
  e) İşyeri olmalıdır
  Cevap E: Esnaf işyeri açmaksızın çalışan kişidir.

  55I. Gezici olarak değeri yüksek eşyalar satanlar
  II. Pazarlarda gıda ürünleri satanlar
  III. Gezici olarak millî piyango satanlar
  IV. Pazarlarda temizlik ürünleri satanlar
  V. Motorlu nakil aracı ile gezici çalışanlar
  VI. Köylerde işyeri açarak sanat işleriyle uğraşanlar
  VII.Gezici giyim eşyası satanlar
  Yukarıda sayılanlardan hangileri esnaf muaflığından yararlanamaz?
  a) III, V, VI
  b) II, V, VII
  c) I, III, IV, VI
  d) I, II, IV, V, VII
  e) I, II, III, IV, V, VI, VII
  Cevap D: Yukarıdaki şıklarda sadece gezici olarak millî piyango satanlar esnaf muaflığında yararlanır.

  56Aşağıdakilerden hangisi, motorlu nakil aracı kullanmaksızın ve işyeri açmaksızın, gezici olarak perakende ticaret yaptığında esnaf muaflığından yararlanamaz?
  a) Meyve sebze satanlar
  b) Yağ satanlar
  c) Süt satanlar
  d) Simit satanlar
  e) Saat satanlar
  Cevap E: Kıymetli maden, mücevherat ve değeri yüksek ev eşyaları satanlar esnaf muaflığından yararlanamazlar.

  57İhracat istisnasından hangi tür mükellefler faydalanabilir?
  a) Sadece dar mükellefler
  b) Sadece tam mükellefler
  c) Ticarî kazanç erbabı
  d) Kurumlar vergisi mükellefleri
  e) Serbest meslek erbabı
  Cevap A: İhracat istisnası uygulaması sadece dar mükelleflere tanınmış bir haktır.


  alıntı
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim 3.cü sınıf vergi sistemi test soruları - iktisada giriş sınav soruları

  1Denizde balık avlayarak gelir elde eden balıkçının geliri hangi gelir türüne girmektedir?
  a) Ticarî kazanç
  b) Serbest meslek kazancı
  c) Ziraî kazanç
  d) Arızî kazanç
  e) Gayrimenkul sermaye iradı
  Cevap C: Arazide, denizde, göl ve nehirlerde hayvancılıkla ilgili yapılan her türlü faaliyet ziraîdir.

  2Aşağıdakilerden hangisi ziraî faaliyet konusu içerisinde yer almaz?
  a) Serada çiçek yetiştirmek
  b) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmek
  c) Arıcılık
  d) Damızlık beslemek
  e) Mantar toplamak
  Cevap B: Ticarî faaliyet sayılır. Ürün değerlendirmek (üründen ürün elde etmek), Örn. Çeltikten pirinç, ipekböceğinden ipek, sütten yoğurt vb. ziraî faaliyettir. Fakat, çiftlik çiftlik dolaşıp ürün toplandığı takdirde ölçek büyür ve yapılan iş ticarî niteliğe bürünür.

  3Üründen pay almak hangi gelir türüne girer?
  a) Ziraî kazanç
  b) Ticarî kazanç
  c) Menkul sermaye iradı
  d) Gayrimenkul sermaye iradı
  e) Arızî kazanç
  Cevap D: Üründen pay almak (yarıcılık) üretime katılmaksızın arazî sahibinin hasılattan pay almasıdır. Bir tür kira geliri olduğu için gayrimenkul sermaye iradıdır.

  4Aşağıdakilerden hangisi ziraî işletme olarak nitelendirilemez?
  a) Çiftlik
  b) Mandıra
  c) Kasap dükkânı
  d) Hara
  e) Dalyan
  Cevap C: Çiftlik, mandıra, hara ve dalyan gibi yerler ziraî ürünlerin üretildiği veya işlendiği yerlerdir ve ziraî işletme olarak kabul edilmektedir. Kasap dükkânı ticarî işletme olarak kabul görür. Ürünler dükkâna gelinceye kadar faaliyet ziraî; dükkâna girdiği andan itibaren faaliyet ticarîdir.

  5Aşağıdakilerden hangisinin ziraî faaliyetten elde ettiği kazanç, ortaklar bakımından ziraî kazançtır?
  a) Limited şirket
  b) Anonim şirket
  c) Adi şirket
  d) Kollektif şirket
  e) Adi komandit şirket

  Cevap C: Adi şirket hangi faaliyette bulunursa ortakları da o kazancı elde ederler. (a) ve (b) şıklarında ortakların kazancı menkul sermaye iradıdır. (d) şıkkı ticarî kazançtır. Adi komandit şirketin ise iki tür ortağı vardır: Komandite ortağın geliri ticarî kazanç, komanditerin geliri menkul sermaye iradıdır.

  6I. İşletme büyüklüğü ölçüsü
  II. Gayri safi iş hasılatı
  III. Yıllık alışlar
  IV. Biçerdövere sahip olmak
  V. İkiden fazla araca sahip olmak
  VI. On yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmak
  Yukarıda sayılan kıstaslardan hangileri ziraî kazançta gerçek usule tabî olmanın ölçüsüdür?
  a) I ve III
  b) II ve VI
  c) II, IV ve V
  d) I, IV ve VI
  e) II, III ve V
  Cevap D: Kanunda belirtilen işletme büyüklüklerini aşanlar, bir adet biçerdövere veya aynı mahiyette bir araca sahip olanlar ile 10 yaşına kadar 2’den fazla traktörü olanlar gerçek usulde vergilendirilirler. Ölçülerden birini aşmak gerçek usule geçmek için yeterlidir.

  7Gerçek usule tabî olmayan ziraî kazanç nasıl vergilendirilir?
  a) Kesinti yoluyla
  b) Öz sermaye karşılaştırması yoluyla
  c) Götürü gider usulüyle
  d) Ziraî işletme hesabına tabî tutulmak suretiyle
  e) Vergi dışıdır
  Cevap A: Vergi kesintisine=vergi tevkifatına (stopaja) tabî olmak suretiyle vergilendirilir.

  8Bir adet biçerdöver ve bir traktörü olan çiftçi A, 2006 yılında 35 dönüm araziden 30.000 lira buğday satış hasılatı elde etmiştir.
  Bu çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bir adet biçerdöverinin olması
  b) Bir adet traktörünün olması
  c) Hububat ziraatı yapması
  d) Gayri safi iş hasılatının kanunda belirtilen hadleri aşması
  e) Ziraî kazançta sadece gerçek usul vardır
  Cevap A: Bir adet biçerdöveri olanlar gerçek usulde vergilendirilir.

  9Kanunda işletme büyüklüğü gösterilmeyen ziraî faaliyetlerde, işletme büyüklüğü ölçüsü aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
  a) Defterdarlık
  b) Bakanlar Kurulu
  c) Vergi dairesi
  d) Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıkları
  e) Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu
  Cevap D: İşletme büyüklüğü gösterilmeyen hâllerde, işletme büyüklüğü ölçüsü Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Kanunda gösterilen işletme büyüklüğü ölçüleri ise, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonunun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca 5 katına kadar artırılabilir.

  10Ziraî üretime bağlı olarak kurulan işletmelerden elde edilen gelirler, aşağıdaki hangi gelir unsuruna girmektedir?
  a) Gayrimenkul sermaye iradı
  b) Ziraî kazanç
  c) Ticarî kazanç
  d) Diğer kazanç ve irad
  e) Menkul sermaye iradı
  Cevap B: Üretim ölçeği sınaî niteliğe bürünmediği sürece faaliyet ziraîdir. Çiftçinin ziraî işletmesinde ürünleri işlemek suretiyle zeytinden zeytinyağı, sütten peynir vb. şekillerde üründen ürün elde etmesi (ürün değerlendirme) ziraî faaliyet olarak kabul edilir.

  11Ziraî kazançta bilânço usulünü seçenler, ne kadar süreyle bu usulden vazgeçemezler?
  a) O yıl içinde vazgeçebilir
  b) Ancak ertesi yıl vazgeçebilir
  c) 2 yıl geçmedikçe
  d) 3 yıl geçmedikçe
  e) İsteğe bağlı değildir
  Cevap C: Ziraî kazançta bilânço usulünü veya ziraî işletme hesabı esasından birini uygulamak mükellefin tercihine bırakılmıştır. Ancak, bilânço esasını seçenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden geri dönemezler.

  12Ziraî kazancın ziraî işletme hesabı esasına göre tespitinde, hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
  a) Öz sermaye
  b) Hasılat
  c) Dönem başı ürün mevcudu
  d) Dönem sonu ürün mevcudu
  e) Giderler
  Cevap A: Öz sermaye sadece bilânço esasına tabî olanların kullanacağı bir hesaptır.

  13Dönem başı öz sermayesi 110.000 lira, dönem sonu öz sermayesi 195.000 lira olan çiftçi yıl içinde ziraî işletmesine 75.000 lira değerinde bir makine ilâve etmiş ve 40.000 lira çekmiştir. Ziraî kazanç kaç milyar liradır?
  a) 50.000 b) 65.000
  c) 70.000 d) 85.000
  e) 90.000
  Cevap A: İlk olarak öz sermaye karşılaştırması yapılır (Dönem sonu öz sermayesi – Dönem başı öz sermayesi). Daha sonra Çekilen Eklenir (ÇE), Eklenen Çekilir (EÇ).
  (195 – 110) + 40 – 75 = 50.000 lira.
  14Aşağıdakilerden hangisi hasılattan gider olarak indirilemez?
  a) Tohum harcamaları
  b) Çalışanların sigorta primleri
  c) İşletme için alınan paraların faizleri
  d) Ziraî araçların amortismanları
  e) Çiftçinin işletmeden çektiği paralar
  Cevap E: Çekilen değerler hasılata eklenir, gider yazılamaz.

  15Ziraî kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
  a) İşçilerin tedavi ve ilâç giderleri
  b) Kiralanan ziraî aletler için yapılan ödemeler
  c) Envantere kayıtlı olup, aynı zamanda şahsî ve ailevî ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortismanlarının ve giderlerinin tamamı
  d) Kullanılmayan tohumların elden çıkarılması karşılığı elde edilenler
  e) İşletme ile ilgili belediye harçları
  Cevap D: Gider değildir, hasılat olarak kaydedilir.

  16Aşağıdakilerden hangisi ziraî hasılat değildir?
  a) İstihsal olunan ziraî ürünün satış değeri
  b) Önceki yıllardan devredilen ziraî ürünlerin satış bedelleri
  c) Ziraî araçların çiftçilerin ziraî üretim dışında çalıştırılması sonucu elde edilen bedel
  d) Amortismana tabî iktisadî değerlerin satılması ile sağlanan hasılat
  e) Yarıcılıktan alınan payın bedeli
  Cevap E: Gayrimenkul sermaye iradıdır.

  17Aşağıdaki amortismana tabî iktisadî değerlerden hangisinin satılması hâlinde hesaplanan zararlar gider olarak indirilemez?
  a) Envantere kayıtlı traktör
  b) Envantere kayıtlı biçerdöver
  c) Envantere kayıtlı araçlar
  d) Envantere kayıtlı ziraî makineler
  e) Envantere kayıtlı gayrimenkuller
  Cevap E: Gayrimenkullerin satılması durumunda ortaya çıkabilecek zararlar gider kaydedilmez.

  18Çiftçi A 300 lira tutarındaki bakliyatı toptancıya satmıştır. Kesilen vergi tutarı kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilmeksizin yapılan satış)
  a) 3 b) 6
  c) 12 d) 30
  e) 95
  Cevap C: Toptancı çiftçiye ödeme yapmadan önce ödeyeceği tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapacaktır. Ziraî faaliyette stopaj oranı %4, hayvancılıkta %2’dir. Yapılacak stopaj 300 lira x %4 = 12 liradır. Eğer işlem borsaya tescil ettirilmişse oranların yarısı uygulanır. (kaynakta kesinti/ vergi tevkifatı/ stopaj aynı anlama gelen kavramlardır)
  19Çiftçi B 900 lira tutarındaki küçükbaş hayvanı et ticareti yapan tüccara satmıştır. Kesintisi sonrası çiftçinin eline geçen para kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilerek yapılan satış)
  a) 9 b) 180
  c) 864 d) 882
  e) 891
  Cevap E: Hayvancılıkta stopaj oranı %2’dir. İşlem borsaya tescil ettirildiği için yarısı (%1) uygulanır. 900 lira x % 1 = 9 lira tevkifat (stopaj) yapılacaktır. Tevkifat sonrası çiftçinin eline geçen para 891 liradır.

  20Ziraî işletmeye kayıtlı biçerdöverin kiraya verilmesinden kazanç hangi gelir unsuruna girer?
  a) Diğer kazanç ve irad
  b) Gayrimenkul sermaye iradı
  c) Ziraî kazanç
  d) Ticarî kazanç
  e) Ücret
  Cevap C: Kira geliri gayrimenkul sermaye iradıdır. Ancak, envantere kayıtlı bir iktisadî değer kiraya verilirse buradan sağlanan gelir o envanterin geliri sayılacağından, söz konusu kira bedeli ziraî kazanç olacaktır.

  21Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren unsurlardan biri değildir?
  a) İşyeri açmak
  b) Tabela levha asmak
  c) Meslekî faaliyete ilişkin ilânlar yapmak
  d) Sermaye yatırmak
  e) Meslekî kuruluşlara kaydolmak
  Cevap D: Serbest meslek kazançlarında sermaye ikinci plândadır. Bu bakımdan sermaye yatırmak serbest meslek faaliyetinin varolduğunu gösteren unsurlardan biri değildir. Ticarî faaliyetin varlığını gösteren bir belirtidir.

  22. Müteahhit
  II. Borsa acenteleri
  III. İş takipçileri
  IV. Müşavirler
  V. Hastanede çalışan doktor
  VI. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirket ortağı
  VII. Serbest meslek faaliyetinde bulunan anonim şirket ortağı
  Yukarıda sayılanların hangisi serbest meslek erbabıdır?
  a) I, II, III, IV
  b) II, III, IV, V
  c) II, III, IV, VI
  d) I, IV, V, VII
  e) III, V, VI, VII
  Cevap C: Müteahhit ticarî kazanç, hastanede çalışan doktor ücret, anonim şirket ortağı ise menkul sermaye iradı elde eder.

  23 I. Vergi cezaları
  II. Para cezaları
  III. Sözleşmeye dayalı, işle ilgili tazminatlar
  IV. Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar
  V. Meslekî seyahat giderleri
  Yukarıdakilerden hangileri serbest meslek kazançları bakımından kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir?
  a) I, II ve IV
  b) I, II ve V
  c) I, II, III ve IV
  d) I, II, IV ve V
  e) I, II, III, IV ve V
  Cevap A: Her türlü cezalar ve kazanç sahibinin suçundan doğan şahsî tazminatlar gider yazılamaz.

  24Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı sayılır?
  a) Berberler
  b) Diş protezcileri
  c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan limited şirket ortağı
  d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketin komanditer ortağı
  e) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi şirket ortağı
  Cevap E: (a) ve (b) şıkları ticarî kazanç, (c) ve (d) şıkları menkul sermaye iradıdır.

  25Herhangi bir bilimsel eseri yazan kişinin mirasçısı bu eserin basım hakkını başkasına kiralarsa elde ettiği gelire ne ad verilir?
  a) Serbest meslek kazancı
  b) Gayrimenkul sermaye iradı
  c) Ticarî kazanç
  d) Diğer kazanç ve irad
  e) Ücret
  Cevap A: Mirasçılar eserin telif hakkını ister satsınlar, ister kirâlasınlar kazançları serbest meslektir.

  26Eser sahibi eserinin telif haklarını devrettiği (sattığı) takdirde elde ettiği gelir türü ne olacaktır?
  a) Arızî kazanç
  b) Ücret
  c) Serbest meslek kazancı
  d) Menkul sermaye iradı
  e) Değer artışı kazancı
  Cevap C: Eser sahibinin telif eserler üzerinden elde ettiği her türlü kazanç (satış veya kiralama) serbest meslek kazancıdır.

  27Telif haklarının eser sahibi ve mirasçılar dışındaki üçüncü kişiler tarafından satılması karşılığında elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Serbest meslek kazancı
  b) Menkul sermaye iradı
  c) Gayrimenkul sermaye iradı
  d) Değer artışı kazancı
  e) Ticarî kazanç
  Cevap D: Değer artışı kazancıdır (diğer kazanç ve irad olarak da adlandırılabilir). DİKKAT: Üçüncü kişiler eğer kiralarsa kazançları gayrimenkul sermaye iradıdır.
  28Kendi muayenehanesinde diş doktorluğu faaliyetini sürdüren A’nın tutması gereken defter aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İşletme hesabı defteri
  b) Serbest meslek kazanç defteri
  c) Envanter defteri
  d) Yevmiye defteri
  e) Kasa defteri
  Cevap B: Serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutar. Bu defter işletme hesabı defterine benzer. Doktorların protokol defterleri onların SMK defteri yerine geçer. DİKKAT: Diş protezciliği ticarî kazançtır.

  29Bir üniversite hocasının ders kitabının karşılığında yayınevinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ticarî kazanç
  b) Ücret
  c) Serbest meslek kazancı
  d) Menkul sermaye iradı
  e) Gayrimenkul sermaye iradı
  Cevap C: Eser sahibinin eserinin telif hakları üzerinden sağladığı her türlü gelir SMK’dır.

  30Serbest meslek kazancında götürü usul hangi tarihten itibaren kaldırılmıştır?
  a) 1. 1. 1997
  b) 1. 1. 1998
  c) 1. 1. 1999
  d) 1. 1. 2000
  e) 1. 1. 2001
  Cevap C: SMK’nın tespitinde sadece gerçek usul uygulanır.

  31Bir televizyon filminin telif haklarını yapımcıdan bedel karşılığı kiralayan kişinin, bu filmi bir televizyon kanalına kiraya vermesi hâlinde elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Serbest meslek kazancı
  b) Menkul sermaye iradı
  c) Gayrimenkul sermaye iradı
  d) Değer artışı kazancı
  e) Ücret
  Cevap C: Eser sahibi ile mirasçılar dışında kalan (üçüncü) kişilerin telif haklarını kiralaması karşılığında elde ettikleri gelir gayrimenkul sermaye iradıdır. Eğer satış yapsalardı, kazançları diğer kazanç ve irad (değer artışı kazancı) olacaktı.

  32Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında tahsil hükmünde değildir?
  a) SMK adına tahakkuk eden alacak
  b) Müşterisine olan borcu ile takası
  c) SMK namına kamu müessesesine yatırılan paralar
  d) SMK olarak doğan alacağın bir başka şahsa temliki
  e) SMK namına notere para yatırılması
  Cevap A: Serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerli olduğu için tahakkuk eden alacaklar elde edilmiş sayılmaz, hasılat yazılmaz.
  33Telif haklarının devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden elde edilen kazanç, değer artışı kazancına konu olur?
  a) Eser sahibi ve kanunî mirasçıları dışındaki bir kişinin eseri satması
  b) Eser sahibinin eserini kiraya vermesi
  c) Eser sahibinin eserini satması
  d) Eser sahibi ve kanunî mirasçıları dışındaki bir kişinin eseri kiraya vermesi
  e) Eser sahibinin mirasçısının eseri satması
  Cevap A: (b), (c) ve (e) şıkları serbest meslek kazancıdır, (d) şıkkı gayrimenkul sermaye iradıdır.

  34Avukat A, müvekkilinden 5.000 lira avukatlık ücreti, 1.000 lira gider karşılığı ve 1.000 lira şahitlik ve bilirkişilik bedeli tahsil etmiştir. Şahitlik ve bilirkişilik için tahsil ettiği bedelin 200 lirasını ise harcamamıştır.
  Avukat A’nın bu işten dolayı vergiye tabî kazancı kaç liradır?
  a) 7.000
  b) 6.200
  c) 6.000
  d) 5.200
  e) 5.000
  Cevap B: Müvekkilden alınan avukatlık bedeli ve gider karşılıkları hasılat sayılır. Bilirkişilik, ekspertiz, vergi ve benzeri karşılıklar için alınan paralar hasılat sayılmaz. Fakat bu amaçla alınan paraların harcanmayan kısımları hasılat defterine işlenmek zorundadır. (5.000 + 1.000+ 200=) 6.200 lira.

  35Bir diş doktoru kiralamış olduğu işyerinin bir kısmını konut olarak kullanmakta ve yılda 6.000 lira kira ödemektedir. Yıllık ısınma ve aydınlatma masrafı 2.000 lira olup, 1.000 lira vergi cezası ödemiştir.
  Gayri safi yıllık kazancı 30.000 lira olan doktorun beyan edeceği kazancı kaç liradır?
  a) 21.000
  b) 22.000
  c) 23.000
  d) 25.000
  e) 30.000
  Cevap C: Hem işyeri hem de konut olarak kullanmasına rağmen kira bedelinin tamamını indirebilir; ısınma ve aydınlatmanın ise sadece yarısını indirebilecek, vergi cezasını ise indiremeyecektir. Giderleri toplamı (6 + 1=) 7.000 lira. Beyan ise: Kazanç – Gider (30 – 7=) 23.000 lira olacaktır.

  36Sahip olduğu meskeninin bir kısmını işyeri olarak kullanan serbest meslek erbabı yıllık 4.000 lira amortisman ayırmaktadır.
  İndirebileceği gider kaç liradır?
  a) 1.000
  b) 2.000
  c) 3.000
  d) 4.000
  e) Gider yazamaz
  Cevap B: Meskenin bir kısmını işyeri olarak kullananlar, amortismanın yarısını; kira bedelinin tamamını gider yazabilirler.

  37Serbest meslek faaliyetinde bulunan aşağıdaki şirketlerden hangisinin bu işten elde ettiği gelir serbest meslek kazancı olarak tanımlanır?
  a) Anonim şirket
  b) Limited şirket
  c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  d) Adi komandit şirket
  e) İş ortaklığı
  Cevap D: Gelir Vergisi Kanununa (65/3) göre, adi komandit şirketler ile kollektif şirketler serbest meslek faaliyetinde bulundukları takdirde, şirket kazancı serbest meslek kazancı sayılır. Diğerleri kurumlar vergisi mükellefidir ve kurum kazancı elde ederler.

  38Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?
  a) Kanunî mirasçı
  b) Eş
  c) Mansup mirasçı
  d) Mahfuz mirasçı
  e) Müellif (eser sahibi)
  Cevap C: Mansup mirasçı atanmış mirasçıdır. Kanun bu kişilerin telif kazançları istisnasından yararlanmasına izin vermemiştir.

  39Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnası kapsamına giren eserlerden biri değildir?
  a) Röportaj, karikatür, heykel
  b) Şiir, hikâye, roman, resim
  c) Beste, güfte, nota, icad
  d) Radyo televizyon senaryosu ve oyunu
  e) Tercüme, gazete köşe yazarının makalesi
  Cevap E: Bir işverene bağlı olarak ve belirli bir ücret mukabilinde yapıldığı için telif eser olarak nitelendirilmez, istisnadan yararlanmaz.

  40Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhâlci ve rehberlerin muafiyetten yararlanma şartı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Serbest meslek faaliyetinin süreklilik şartlarından en az ikisini taşımıyor olmak
  b) Yıllık iş hasılatı kanunun belirttiği sınırı aşmamak
  c) Serbest meslek faaliyetinin süreklilik şartlarından en az üçünü taşıyor olmak
  d) Personel çalıştırmamak
  e) Belediye sınırlarları içinde faaliyette bulunmamak
  Cevap A: Süreklilik şartlarından (bkz soru 21) en az ikisini taşımayanlar ile belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde ve köylerde faaliyette bulunanlar muafiyetten yararlanırlar.

  41Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhâlci ve rehberler muaflıktan yararlanamıyorlarsa ne şekilde vergilendirilirler?
  a) Basit usulde
  b) Götürü usulde
  c) Yarı götürü usulde
  d) Gerçek usulde
  e) Vergi karnesi yoluyla
  Cevap D: SMK’nın vergilendirilmesinde sadece gerçek usul geçerli olduğu için muafiyetten yararlanamayanlar gerçek usule tabî olurlar.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türk Vergi Sistemi Forum Tarih
Açıköğretim Türk Vergi Sistemi Testi Açık Öğretim AÖF 23 Şubat 2011
Atatürk Vergi Vermeyi Niçin Askerlik Yapmakla Eşdeğerde Tutmuştur Atatürk Hakkında Herşey 23 Şubat 2014
Atatürk'ün Verginin Önemi İle İlgili Söylediği Sözleri Atatürk Hakkında Herşey 12 Ekim 2013
Vergi Şiiri Türkiye üçüncülüğünü Kızıltepe kazandı Mardin Tanıtımı 5 Mart 2010
Hollywood 'ikonu' Türkiye'de ticari vergisiyle gözde olacak Motorlu Araçlar Dünyası 26 Haziran 2009

Bu Sayfayı Paylaş