Türk Halk Edebiyatında Manzum Eserler - Manzum Hikaye Örneği Özelliği

'Masallar-Hikayeler-Destanlar' forumunda SeLeN tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Türk Halk Edebiyatında Manzum Eserler - Manzum Hikaye Örneği Özelliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk edebiyatı - Türk halk edebiyatı nazmı - mazum hikayeler - manzum hikaye örneği - manzum hikayelerin özellikleri

  Türk Edebiyatı, başlangıcından günümüze kadar, meydana getireni belli olan veya
  olmayan, genellikle yabancı etkilerden uzak, Türk halkı arasında yaşayan konuşma
  diliyle söylenmiş, halkın kültürünü, duygu ve düşüncelerini yansıtan edebiyata
  denir.

  Türk Halk Edebiyatı nazmı, halk içinden yetişen, adı bilinen veya bilinmeyen
  şairlerin hece ölçüsü ile ve özel biçimlerde meydana getirdikleri manzum
  ürünlerden oluşur.

  Türk Halk Edebiyatı nazmında; nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.Bunların
  istisnaları görülebilir.Belli başlı nazım şekilleri ise, türkü, mani, koşma,
  semai vb. ‘ dir.

  Türk Halk Edebiyatı, başlıca üçbölümden incelenmektedir.
  1- Anonim Halk Edebiyatı
  2- Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı
  3- Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

  Manzum Hikaye Örneği

  Küfe -Mehmet Âkif Ersoy

  Beş on gün oldu ki, mu'tâda inkıyâd ile ben
  Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden.
  Bizim mahalle de İstanbul'un kenârı demek:
  Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmiyerek!
  Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
  Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır.
  Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
  Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
  Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
  Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,
  Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
  Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden-
  O sâlhurde, harâb evlerin saçaklarına,
  Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
  Delîlimin koca bir şey takıldı... Baktım ki:
  Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
  Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken;
  On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
  Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
  Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
  -Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
  Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
  O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
  Göründü:
  -Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
  Ne istedin küfeden yavrum?Ağzı yok, dili yok,
  Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: "Çok
  Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... "
  Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!
  Onunla besliyeceksin ananla kardeşini.
  Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?"
  Dedim ki ben de:
  Ayol dinle annenin sözünü...
  Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
  -Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol Şuradan!
  Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
  Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...
  -Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
  Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken...
  -Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben...
  Adın nedir senin, oğlum?
  -Hasan.
  -Hasan, dinle.
  Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
  Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...
  Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
  O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
  Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
  Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
  -Küfeyle öyle mi?
  -Hay hay! Neden bu söz lâkin?
  Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
  Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
  -Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...
  -Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
  "Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir;
  Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir...
  Koyardı mektebe... Dur söyleyim" demişti hani?
  Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!

  Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek;
  Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek;
  Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan,
  Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?

  Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
  Geçende Fâtih'e çıktık ikindi üstü biraz.
  Kömürcüler kapısından girince biz, develer
  Kızın merâkını celbetti, dâima da eder:
  O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
  O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
  Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken,
  Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,
  Belinde enlice bir şal, başında âbâni,
  Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî;
  Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
  Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
  Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim...
  Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim:
  Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
  Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
  Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
  Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember.
  Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryad;
  Nazar değil o bakışlar, dümû-i istimdad.
  Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık;
  On üç yaşında buruşmuş cebin-i safi, yazık!
  O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan
  Bir elliden mütecaviz çocuk ki, muntazaman
  Geçerken eylediler ihtiyarı vakfe-güzin...
  Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin;
  Evet, bu yavruların hepsi, pür südud-i şebab,
  Eder dururdu birer aşiyan-ı nura şitab.
  Birazdan oynıyacak hepsi bunların, ne iyi!
  Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
  -Ki ezmek istedi görmekle reh-güzarında-
  İlel'ebed çekecek dûş-i ıztırarında!
  O, yük değil, kaderin bir cezası ma'sûma...
  Yazık, günahı nedir, bilmeyen şu mahkuma!

  Kelimeler:
  mu'tâd: Alışkanlık
  buhayre: Göl
  lîsan-ı hâl: Hal dili
  inkıyad: Uymak
  İskandil: Denizin derinliğini ölçmeye yarayan alet
  rükû: Eğilme
  salhurde: Eski, asırlık
  delil: Kılavuz, baston
  zabit: Subay

  Bu manzum hikayenin özellikleri

  -Metinde duygu, ses akışıyla birlikte verilmiştir.
  -Her iki dizede bir değişen redif ve uyaklarla ve a a b b c c ... uyak düzeniyle ses akışı sağlanmıştır.
  -Ritim, aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.
  -Sözcükler ağırlıklı olarak gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
  -Metinde anlatılanlar yaşanması mümkün olan olaylardır. Gerçek hayattan yapılan gözlemler bire bir anlatılmıştır.

  Metni düz yazıya çevirelim: "Ben on gün önce, alışmış olduğum gibi, sabahleyin evden erkenden çıkıvermiştim. Bizim mahalle, İstanbul'un kenarı demek, sokaklarında yüzme bilmeyerek gezilmez..." Görüldüğü gibi metin düz yazı şeklinde anlatılmaya daha uygundur.

  Metnin olay örgüsü:
  1. Şairin mahallede yürümesi
  2. Değneğe küfenin takılması
  3. Hasan ve annesiyle konuşmaları
  4. Hasanın okumak istemesi
  5. Şairin oradan ayrılması

  -Metinde yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar anlatıldığı için olay ör-(Terbiyeden-Yoksunum)-güsünü çıkarabiliriz.
  -Bu metinde amaç, doğal gerçekliği bulunan bir konuyu anlatmaktır. Bu yüzden metnin anlatım yönü güçlü, çağrışım yönü zayıftır.
  -Metinde somut anlamlılık ön plandadır.
  -Bu metin yapı bakımından "manzum hikâye" özelliği gösterir.

  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş