Türkçede Dilbilgisi Konularının Hepsinin Anlatımı

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Siraç tarafından 8 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Türkçede Dilbilgisi Konularının Hepsinin Anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkçede Dilbilgisi Konularının Hepsinin Anlatımı

  Dil: İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler sistemidir
  Dilbilgisi : Biş dili oluşturan sesleri, kelimeleri, cümleleri ve bunlarla ilgili kuralları inceleyen bir bilimdir
  Dünya Dilleri Arasında Türkçenin Yeri: Yeryüzünde iki binden fazla dil incelenmiştir Buna göre Diller üç gruba ayrılır

  Tek Heceli Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir Kelimelerin çekimli haller yoktur (Çince, Tibetçe bu gruba girer)

  Bitişken (Eklemeli) Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir Kelimelerin çekimli haller yoktur (Çince, Tibetçe bu gruba girer) Kelime kökleri değişmez Kelime köklerine çeşitli ekler getirilerek türetkeler yapılır Kelimeler cümle içinde kullanılırken çeşitli çekim ekleri alırlar ( Türkçe, Macarca bu dil grubuna girer)

  Bükümlü (Çekimli) diller


  Bu dillerde tek ve çok heceli kökler ve ekler vardır Kelime türetmelerinde ve çekim esnasında köklerde değişiklik olur (Arapça ve bütün Hint - Avrupa dilleri bu gruba girer

  Dillerin Çeşitlenmeleri:
  A Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre uğradığı değişime ŞİVE denir Yazı diline yansımaz
  B Ağız: Kentler veya köyler arasında rastlanan az çok değişik konuşmalara AĞIZ denir Gonya, Gayseri vb
  C Lehçe: Ağız ayrılığı daha geniş ve belirgin şekilde ortaya çıkar Konuşma dilinde beliren farklılık yazı dilinde de kendini gösterir: Kıpçakça ve Çağatayca gibi

  Tükçenin Kaynağı: Türklerin anayurdu Orta Asya olup dilimizin kaynağı buradan gelir Türkçeyi konuşanların sayısı 120 milyon civarındadır Türkler arasındaki ağız farklılığı sürekli yeni lehçelerin türemesine yol açmış, yeni birer dil durumuna gelmiştir: Yakutça ve Çavuşça gibi
  Bu dillerin hepsine birden Ural - Altay dilleri denir

  Soydaş Diller: Birkaç eski anadilin değişikliğe uğramasıyla yeni diller oluşmuştur Bu ana dilden geldikleri anlaşılan bir soydan sayılır buna göre soydaş diller :

  Hint - Avrupa Dilleri
  Hami - Sami Dilleri
  Çin Tibet Dilleri
  Bantu Dilleri
  Ural - Altay Dilleri
  Hint, İran gibi Asya dilleri ve bütün avrupa dilleri
  İbranice ve Arapça gibi
  Çince, tibetçe
  Afrika Dilleri
  Ural kolu, Macar ve Samoyet dilleri Altay kolu, Türkçe ve Moğolca

  Ana Türkçeden gelen dillerin hepsine birden Türk dilleri denir


  Cümle Ve Cümle çeşitleri

  Cümle: Maksadımızı tam olarak anlatan söz dizilerine CÜMLE diyoruz

  Cümle özellikleri:

  Cümleye büyük harfle başlanır
  Cümlelerin sonuna nokta, soru işareti veya ünlem işareti konur
  Bu işaretlerden sonra gelen cümlelerin baş harfleri bürük yazılır


  CÜMLENİN ÖĞELERİ

  Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğreleri denir Bir cümlede üç çeşit öğe bulunur
  1 Yüklem: Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir
  Yüklem cümlenin temel öğelerinden biridir Genellikle cümlenin sonunda bulunur
  Annen sofrayı kurmaya hazırlandır (hazırlandı yüklem)
  Cümlede Yüklemi Bulma Kuralı: Cümlede fiil veya ek fiil olan kelime ya da kelime grubu yüklem olur
  Yüklemsi fiilimsi olan söz gruplarına cümlecik, yüklemi fiil olan söz gruplarına da temel cümlecik denir
  Şebnem az önce koşarak bize geldi
  yan cümlecik temel cümle
  2 Özne: Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da bir oluş içinde bulunan varlığa özne denir
  Cümlede Özneyi Bulma Kuralı: Cümledeki yükleme insanlar için kim, diğer varlıklar için ne soruları sorulduğunda cevap veren kelime ya da kelime grubu öznedir
  Arkadaşın koştu (Kim koştu? arkadaşın )
  Özne Çeşitleri:
  a Gerçek Özne: Cümlede özne açık şekilde belli oluyorsa gerçek öznedir
  Dünya dönüyor (Kim dönüyor? dünya)
  b Gizli Özne: Bazı cümlelerde özne bllirtilmez Böyle durumlarda özneyi yüklemin sonundaki eke bakarak buluruz
  Eşyaları alanlar yerine bıraktılar (Bırakanlar kim? Onlar)
  c Sözde Özne: Aslında özne oladığı halde, özne gibi görünen kelimelerdir
  İnsanlar vapura doluştu (Kim doluştu? insanlar - sözde özne)
  3 Tümleç: Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere tümleç denir
  Serpil kitabı yırttı (Neyi yırttı? kitabı - tümleç)
  Tümleç Çeşitleri: Dörde ayrılır:
  a Düz Tümleç: (Nesne) Öznenin yaptığı eylemden dorudan doğruya etkilenir
  Ötede çocuk top oynuyor (Kim oynuyor? çocuk - özne / Ne oynuyor? top - tümleç)
  b Dolaylı Tümleç: (Nesne) Yüklemin anlamını yer, yön, kalma, çıkma, bakımından tamamlayan tümleçlerdir
  Annem eve gidiyor (Nereye gidiyor? eve - d tümleç)
  c Zarf Tümleci: Yüklemin anlamını zaman, yer, durum bakımından tamamlayan kelimelerdir
  Akşam oradan geçerek eve gittim (oradan - zarf tümleci / eve - d tümleç)
  d Edat Tümleci: "ile, (-le), için" edatlarıyla birleşerek yüklemi tamamlayan söz öbekleridir
  Özne ile yüklem arasındaki edat tümleçleri "ne, niçin, ile, kim, için" soruları getirilerek bulunur
  Babamı görmek için iş yerine gittim (kimi görmek için? babamı görmek için - edat)


  Yüklemlerine Göre Cümle Çeşitleri:

  Yüklemlerin göre cümleler ikiye ayrılır:
  a Fiil Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümlelerdir
  Sincap ağaca tırmandı
  b İsim Cümlesi: Yüklemi isim soyundan olan cümlelerdir
  İstanbul güzel bir şehirdir

  Yapılarına Göre Cümleler

  a Basit (yalın) Cümle: Yalnız tek bir düşünceyi anlatan söz dizisine basit cümle denir
  Işıklar paça parça âdeta ayaklarımızın dibinde sönüyordu
  b Birleşik Cümle: Tamlayan ve tamlanan cümleciklerden kurulmuş söz dizisine birleşik cümle denir Bu tür cümlelerde, fiil ve ek fiil temel cümleyi, fiilimsi de yan cümleciği meydan getirir
  Annem gelmeden bulaşıkları yıkamalıyız

  c Sıralı Cümle: Arasında anlam ilgisi olmayan bağımsız cümlelerin virgül ya da noktalı virgül yardımıyla birbirine bağlanmasından oluşan cimlelerdir
  Halk oyunları oynarken, eller rahat, ayaklar canlı, başlar dikleşir ve insan sesi müziğe eşlik eder

  d Bağlı Cümle: Anlamca aralarında ilgi olan cümlelerin bağlaçlarla bağlanmasından oluşan cimlelerdir
  Orta çeşmeden sağa dönüp ve ormana girince, güzel bir çiçek kokusu, buketi ile karşılaşırsınız ama; bu sizi yanıltmasın
  Dizilişlerine Göre Cümleler

  A Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümlelerdir Bu çeşir cümleler kurala uygun kuruldukları için kurallı cümle diyoruz
  Tarla, bereket yüklü bahara motor sesleriyle uyandı
  Seyhan, Sakarya, Tunca gayrı keyfince akmayacak
  B Devrik Cümle: Yüklemi başta veya ortada olan cümlelerdir Bu çeşir cümlelere devrik cümle diyoruz
  Silkindi karanlığından pırıl pırıl sabahlara
  Keyfince akmayacak gayrı Seyhan, Sakarya, Tunca

  Alamlarına Göre Cümle Çeşitleri

  Yüklem anlamların göre cümleler beşe ayrılır
  1 Olumlu Cümle: Eylemin yapıldığı ya da işin olduğunu bildiren cümlelerdir
  Güneş akşamları erken batıyor

  2 Olumsuz Cümle: İşin ve eylemin yapılmadığını bildiren cümlelerdir Olumsuz cümle, fiil cümlelerindeki yüklemin sonuna "-me" olumsuzluk eki şimdiki zaman kipinin sonuna geldiğinde daralır "-mi, -mı, -mu, -mü" halini alır
  Hoca efendi hiç şaşmaz Aysel kibar değildir

  3 Ünlem Cümlesi: SEvinç, korku, hayret ve üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerdir
  Vah vah, çok üzüldüm Aa, sen ne yapıyorsun?

  4 Soru Cümlesi: Bir işin, eylemin olup olmadığını soran, içeriğini araştıran cümlerdir
  Sana kim baktı? Hangi oyuncuyu gördün?

  5 Şart Cümlesi: Bir işin yapılmasını, bir başka işin yapılması şartına bağlı kılan cümlelerdir
  Parayı alırsam, doğru eve döneceğim


  Kelime Ve Kelime çeşitleri

  KELİME

  Türkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz Bu sınıflandırma aşağıdaki ŞEKLİ meydana getirir

  1)Anlamları Bakımından
  Zıt Anlamlı Kelimeler
  Eş Anlamlı Kelimeler
  Eş Sesli Kelimeler
  Zıt Anlamlı Kelimeler
  Mecaz Anlamlı Kelimeler

  2)Yapıları Bakımından

  Basit Kelimeler
  Türemiş kelimeler [Çekim ve yapım ekleri]
  Birleşik Kelimeler

  3)Görevleri Bakımından

  İsim Olan Kelimeler
  Sıfat Olan Kelimeler
  Zamir Olan Kelimeler
  Zarf Olan Kelimeler
  Edat Olan Kelimeler
  Bağlaç Olan Kelimeler
  Ünlem Olan Kelimeler
  Fiil Olan Kelimeler
  Fiilimsiler


  ANLAMLARINA GÖRE KELİMELER
  1 Zıt Anlamlı Kelimeler: Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir çok - az, akıllı - akılsız, zor - kolay, arka - ön, sağ - sol
  2 Eş Sesli Kelimeler: Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER denir

  Gül, çok sevdiğim bir çiçektir
  Gül, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir
  Anlatılan fıkraya herkes güldü

  3 Eş Anlamlı Kelimeler: YAzılış ve okunuşları ayrı, anlamları aynı olan kelimelere EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER denir nemli - rutubetli, sor - güç, okul - mektep, öğretmen - muallim

  4 Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir

  Coğrafya terimi
  Hukuk terimi
  Geometri terimi
  Matematik terimi
  Edebiyat terimi
  Mü*** terimi
  Ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir
  Anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme
  Açı, kenar, köşegen, kare
  Toplama, çıkarma, eksi, artı, kalan, denklem
  Raman, piyes, masal, hikaye, denem, makale
  Nota, solfej, türkü, şarkı


  5 Mecaz Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin cümle içinde, sözlük anlamlarından başka anlamlarda kullanılmasına MECAZanlamı denir

  Keçi ağaçların baş düşmanıdır
  Keçi gibi birisin
  Aslan, ormanların kralıdır
  Ahmet Ali'yi gösterip: "Aslana bak aslana" dedi

  6 Deyimler, Özdeyişler ve Atasözleri
  1 Deyimler : Bir anlamı karşılamak amacıyla, birden çok kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılarak oluşturdukları kalıplaşmış sözbirliğine DEYİM denir Kafası kızmak, Gözünü budaktan esirgememek

  2 Özdeyişler: Kim tarafından söylendiği belli olan, kısa ve özlü sözlere ÖZDEYİŞ (VECİZE) denir

  Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim (Atatürk)
  Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim (Cervantes)

  3 Atasözleri: Söyleyeni belli olmayan, toplumumuza mal olmuş, kısa, özlü ve kalıplaşmış sözlere ATASÖZÜ denir

  Akacak kan başta durmaz
  Boş çuval ayakta durmaz
  Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıptır

  YAPILARI BAKIMINDAN KELİMELER


  1 Basit Kelimeler: Kelime kökü ek alsa bile anlamca bir değişikliğe uğramamışsa, bu tip kelimelere BASİT KELİMELER denir Genellikle kök halindeki (bazen gövde) kelimelerdir
  Yurdumuzun denizleri balık yönünden pek zengin sayılmaz (Burada "deniz" kelimesi -leri ekini almasına rağmen anlamı değişmemiştir buna göre "deniz" ismi basit bir kelimedir

  2 Türemiş Kelimeler: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir

  Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar
  Türkçede ekler ikiye ayrılır:

  1 Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir

  Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik, -li, -ci, -cik, -sız, -şer, -cık, -im, -ma, -iş, -si, -gen, -tı, -giç, -gın Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler

  mimar - mimar_lık, göz - göz_lük, duvar - duvar_cı

  2 Çekim Ekleri: Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren, yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler

  ders + ler + i + miz + de __ derslerimizde kaldır + dı __ kaldırdı

  3 Birleşik Kelimeler: Dilimizde iki veya daha fazla kelime birleşerek başka anlamda yeni bir kelime meydana getirirler Böyle kelimelere BİRLEŞİK KELİME denir

  Beşiktaş, Çanakkale, devekuşu

  DİĞER KELİME ÇEŞİTLERİ


  Edatlar: kendi başlarına anlamı olmayan, ancak cümlede beraber kullanıldığı kelimeler arasında ilgi kuran kelimelere EDAT denir
  İçerde bulunan birkaç çalı çırpı ile ateş yaktık
  Aslan gibi delikanlı diye seni tanıttı
  Ahmet'e göre sen daha çlışkansın
  Yaşamak için çalışmak l3azım

  Dilimizde kullanılan edatların büyük bölümü tümleç olarak kullanıldığında zarf tümleci gibi görev yaparlar Unutulmaması gereken şudur: Edat olan kelimeler yalnızca kelimeler arasında ilgi kurarlar
  Başka edat olan kelimeler: dek, deği, üzere, karşı, beri, yana, bile, öte, iken,ötürü

  Bağlaçlar: Cümleler arasında ilgi kuran, birbirine bağlayan kelimelerdir Tek başlarına anlamsızdırlar Ancak cümle içinde anlam bulurlar
  ki, ya da, ama, lakin, veya, veyahut, fakat, meğer, zira, madem, ile

  Açlık ve yorgunluktan gözleri kapandı
  Hem gel diyorsun, hem de beni beklemiyorsun

  Ünlemler: Sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma gibi ansızın beliren duyguları, bazı sesleri belirtmeye yarayan kelimelerdir
  Ünlemelr, ünlem cümleciklerinde kullanılır ve bu çeşit cümlelerin sonuna ünlem işaredi konur

  Mükemmel! Harika! Şahane!
  Yaşa, varol!
  Eyvah, yanıyoruz!
  Vur kardeşim vur, hayın düşman yurdumuu almaya!


  Hece-harf Bilgisi

  HECE


  Hece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir
  Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir kez açıp kapatıyoruz Aynı şekilde "al, bal, çal, kol, il, öl" derken ağzımızı bir kez açıp kapatıryoruz

  Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir

  Bir tek sesli (ünlü) harften meydana gelen heceler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü
  Bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: al, at, ak, ay
  Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: bel, bol, kal, gel
  Bir sesssiz, bir sesli harften meydana gelen heceler: ba, da, ka, la
  Bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: alt, üst, ırk
  Bir sessiz, bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: kurt, yurt, Türk
  Dilimizdeki heceler en az bir, en çok dört harfli olurlar

  Heceler tek başlarına anlamsızdırlar Yalnız bazı heceler kelime olarak kullanılır Bu kelimeler anlamlıdır bal, bel, kol, dal, çal, yal, hal, Türk, kürk


  HARF - KAYNAŞTIRMA HARFLERİ - ÜNLÜ DÜŞMESİ - ULAMA

  Harf: Ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermek için kullanılan işaretlere HARF denir
  Alfabemizde 29 harfin 8 i sesli (ünlü), 21 i sessiz (ünsüz) dür Sessiz harfleri sesli harfler yoluyla söyleyebilmekteyiz
  Sesli harfler de kalın ve ince sesliler olmak üzere ikiye ayrılırlar:

  Kalın Sesliler: a, ı, o, u
  İnce Sesliler : e, i, ö, ü

  Kaynaştırma Harfleri: Dilimizde sesli ile biten bir kelimeye sesli ile başlayan bir ek geldiğinde araya "y, ş, s, n" harflerinden biri girer Bu harflere kaynaştırma hafrleri diyoruz Bu harfleri "yaşasın" kelimesinde geçen sessiz harflere bakarak kolayca anlayabiliriz
  oku - y - acak ___ okuyacak
  yaz - acak - s - ınız ___ yazacaksınız iki - ş - er ___ ikişer
  kare - n - in ___ karenin

  Ünlü düşmesi: Dilimizde iki heceli bazı kelimeler, belli ekler aldıklarında ikinci hecedeki ünlülerini düşürürler:
  ağız
  alın
  beyin
  karın Ağzını sonuna kadar açtı
  Alnına ıslak bez koyunca ateşi biraz düştü
  Şekildeki insan beynini inceleyiniz
  Karnı çok acıkmış olmalı

  Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar
  Emanet_eşeğin yuları gevşek olur
  Geniş_ovayı seyre daldı
  Elbisenin_ütüsü bozulmuş Emane - teğeğin yuları gevşek olur
  Geni - şovayı seyre daldı
  Elbiseni - nütüsü bozulmuş

  BÜYÜK SES (ÜNLÜ) UYUMU


  Herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığını anlamak için arayacağımız ilk özellik büyük ünlü kuralına uyup umadığıdır
  kiralamak __ ki - ra - la - mak __ İnce sesli ile başlamış, kalın sesli ile bitmiş uymaz
  merdiven __ mer - di - ven __ Büyük Ünlü Uyumuna uyar

  İstisnalar:

  Ses değişikliğine uğrayan kelimelerde bu kural aranmaz (elma - alma, anne - ana, kardeş - kardaş, hangi - kangı)
  Birleşik kelimelerde bu kural aranmaz (ağabey, gecekondu, başöğretmen, delikanlı)
  Türkçeye yabancı dillerden giren kelimelerde kural aranmaz (Cumhuriyet, misafir, otobüs, televizyon, cami)
  -yor, -ken, -ki, -leyin, -imtırak, -daş eklerinde bu kural aranmaz (ekşimtırak, sabahleyin, sonraki)
  KÜÇÜK SES (ÜNLÜ) UYUMU


  Sesli harfler ağzımızdan çıkış durumlarına göre bazı özellikler taşır

  DÜZ-GENİŞ
  a, e

  DÜZ -YUVARLAK

  o, ö

  DAR-DÜZ

  ı, i

  DAR-GENİŞ

  u,ü


  Düz Sesliler : a, e, ı, i
  Yuvarlak Sesliler: o, ö, u, ü

  Dar Sesliler : ı, i, u, ü
  Geniş Sesliler : a, e, o, ö

  Türkçede bir kelimenin ilk hecesindeki sesli harf:

  Düz ise, sonra gelen hecelerin ve eklenen eklerin de düz olur
  Yuvarlak ise, sonra gelen hecelerin ve eklenen eklerin de seslileri ya düz - geniş veya dar - yuvarlak olur
  Kelimenin ilk hecesinde "a" varsa, daha sonraki hecelerde de "a" veya "ı" bulunur: kadın, kalın, adam, aman


  "e" den sonra "e" veya "i" gelir: elek, eşit, erik, esen
  "ı" den sonra "a" veya "ı" gelir: kırık, çıkık, kımız, kısa, kına
  "i" den sonra "e" veya "i" gelir: çilek, kiriş, çiçek, biniş
  "o" den sonra "a" veya "u" gelir: kova, koru, sopa
  "ö" den sonra "e" veya "ü" gelir: ölüm, örgü, sopa
  "u" den sonra "a" veya "u" gelir: kuyu, kuzu, kuşak, kulak
  "ü" den sonra "e" veya "ü" gelir: üzüm, üzgün, güzün, üzmek


  SERT SESSİZLERİN YUMUŞAMASI

  Sert sessizle biten kelimelere, sessiz harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde, şayet ekin ilk harfi yumuşak sessizlerden b, c, d, g ise bu harfler sertleşerek p, ç, t, k şeklinde eklenirler bu kurala SERT SESSİZLERİN YUMUŞAMASI KURALI denir
  Genellikle trkçe kelimelerin sonlaında yumuşak sessizlerden b, c, d, g bulunmaz Bu kurala uymayan bazı kelimeler de vardır Ancak bu çeşit kelimelere kural dığı kelimeler denir Buna göre kelime sonunda sözü edilen yumuşak sessizlerin yerine sertleri bulunur

  kitab - kitap, ağac - ağaç, tad - tat, kabag - kabak

  Bu durumda şayet bir kelimenin sonunda p, ç, t, k harflerinden biri gelmişse ve bu kelimeye sesli harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde:

  p sert sessizi yumuşar b olur :
  ç sert sessizi yumuşar c olur :
  t sert sessizi yumuşar d olur :
  k sert sessizi yumuşar ğ olur : dolapı değil dolabı
  ağaçı değil ağacı
  tatı değil dadı
  kabakı değil kabağı

  Ancak bu kurala uymayan bazı durumlar vardır:

  Bazı tek heceli kelimelerin sonlarına gelen sert sessizler, sesli harfle başlayan bir ek alsalar bile yumuşamazlar Aynen yazılırlar Ben ata binmeyi çok severim İkinci kata varınca beni bekle
  p, ç, t, k harfleriyle biten, yabancı dillerden dilimize girmiş birçok kelime sesli harflerle başlayan bir ek aldıklarında değişikliğe uğramazlar Bu kelimelerin sonundaki sert sessizleryumuşamaz Cumhuriyeti gençlik koruyacaktır Türkler esareti kabul etmezler İnsan, saadeti evinde aramalıdır
  p, ç, t, k harfleriyle biten özel isimler, sonlarına ünlü ile başlayan bir ek alsalar da bu kelimeler aynen kalır Mehmet'i öğretmen çağırdı Recep' in başarısı gurur verici

  Sert sessiz harflerden "p, ç, t, k, h, s, ş, f" biriyle biten kelimelere "c, d, g" süreksiz yumuşak sessizlerden biriyle başlayan bir ek geldiğinde eklerin başındaki ünlsüzler sertleşir Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ KURALI denir

  c - ç

  kitap + cı __ kitapçı
  sabah + cı __ sabahçı


  d - t

  yarış + dı __ yarıştı
  sokak + da __ sokakta


  g - k

  coş + gun __ coşkun
  piş + gin __ pişgin


  __________________
  Çok Görme Tıkla Birkere


  Biliyorsan Konuş İbret Alsınlar

  Bilmiyorsan Sus Adam Sansınlar


  orhun__20 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler: fikrimin_ince_gülü (26-02-2008)

  orhun__20
  Açık Profil bilgileri
  orhun__20 - Daha fazla Mesajını bul

  12-02-2008, 06:36 PM #2
  orhun__20
  t** sırası artık

  Üyelik tarihi: Sep 2007
  Mesajlar: 10983
  Konular: 8209
  Üye No: 33389

  Teşekkürler: 67
  612 Mesajına 1221 Kere Teşekkür Edildi
  Tecrübe Puanı: 1111

  --------------------------------------------------------------------------------  VURGU VE TONLAMA


  VURGU: Konuşurken veya bir parçayı okurken, bazı heceleri veya kelime gruplarını üztüne basarak söyleriz veya okuruz Bu söyleyiş özelliğine VURGU denir
  Kelimelerde Vurgu: Türkçe kelimelerde genellikle hafif bir vurgu vardır Genelde kelimelerin son hecesinde görülür Yalnız yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir: Ankara - İzmit - Tokat - Sakarya gibi

  Örnek: Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  Kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son heceden bu eke geçer: Du - va - rı, du - va - ra, du - var - da

  Kelimelerde Vurgu Alan ve Almayan Ekler

  Kelime türeten ekler vurgu alır Gözlük, gözlükçü, Güzellik, kömürcü
  İyelik ekleri vurguyu kendine çeker: Kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları
  Soru eki olan "mi" vurgulu söylenmez Bu kitap senin ki?

  Cümlelerde Vurgu: Genellikle cümlelerde vurgu yüklem olan kelimenin üzerindedir Ancak cükledeki kelimelerin anlam değeri birbirine eşit değildir Üzerinde durulan kelime, yükleme yakın bir kelimedir

  Örnekler:
  Ahmetler, yarın saat dörtte İzmir'e gidecekler
  Ahmetler, yarın sat dörtte izmir'e uçakla gidecekler
  Ahmetler uçakla İzmir'e yarın saat dörtte gidecekler
  YArın saat dörtte İzmir'e uçakla Ahmetler gidecekler

  TONLAMA: Cümlelerin söylenişi sırasında, sesimizi cümlelerin anl***** göre ayarlamaya TONLAMA denir

  Cümlelerde Tonlama: Cümleleri yalnızca düzgün yazmak yeterli değildir Okurken ve konuşurken cümleleri anlamlarına uygun biçimde söylemek, konuşmayı güzelleştirir Okunan parçanın özelliğine göre vurgu kullanılır


  Isimler-ismin Halleri-isim Tamlamalari

  İSİMLER

  İSİM: Canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denir
  İsimler cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır
  Özel İsim: Dünyada yalnız bir varlığı belirten isimlere ÖZEL İSİM denir
  Cins İsim: Dünyada benzeri çok olan bir çok varlığın, birçok varlığın ortak ismine CİNS İSİM denir

  Cins İsimler Üçe Ayrılır:

  A Madde İsimleri: Elle tutulup gözle görülen varlıklara verilen isimlere denir Masa, elbise, taş, ova, cadde, sokak

  A Mana İsimleri: Elle tutuamayan gözle görülemeyen varlıklara verilen isimlere denir ses, uyku, sevinç, acı, rüya, akıl, huy, mutluluk, özlem, sevgi

  A Topluluk İsimleri: Aynı türden olan varlıkların toklu olarak bulundukları durumlara verilen isimlere denir okul, sınıf, alay, tabur, sürü, orman, halk, millet, aile, koro

  İSİMLERDE TEKLİK - ÇOKLUK

  İsimlerde Teklik - Çokluk: Bir tek varlığı belirten TEKİL İSİM, aynı cinsten cirçok varlığı belirten isimlere ise ÇOĞUL İSİM denir
  Tekil
  Çoğu Eki Çoğul

  çiçek
  dağ
  gömlek
  kapı +
  +
  +
  +
  ler
  lar
  ler
  lar __
  __
  __
  __
  çiçekler
  dağlar
  gömlekler
  kalıplar

  İSMİN HALLERİ

  İsmin beş hali vardır:
  ev
  ev + e
  ev + i
  ev + de
  ev + den __
  __
  __
  __
  __
  ev
  eve
  evi
  evde
  evden :
  :
  :
  :
  :
  yalın hali
  -e hali
  -i hali
  -de hali
  -den hali
  :
  :
  :
  :

  Yönelme durumu
  Yükleme durumu
  Bulunma durumu
  Ayrılma durumu

  Buna göre okul kelimesini ismin beş haline göre cümlede kullanımı:

  Yalın hali
  -e hali
  -i hali
  -de hali
  -den hali :
  :
  :
  :
  : Okul insan doğru düşünmeyi öğretir
  Mehmet bu yıl okula başlayacak
  Okulu bitirince öğretmen olacakmış
  Yarın okulda bulunmak zorunda mısın?
  Okuldan gelirken kitapçıya uğramış


  İSİM TAMLAMALARI

  A İsim Tamlaması: Aralarında anlam ilgisi bulunan, iki veya daha çok isimden meydana gelen söz gruplarına İSİM TAMLAMASI denir
  İsim tamlamalarında birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanandır Tamlayan veya tamlanan ek alma durumuna göre isim tamlamaları dörde ayrılır:
  1 Takısız İsim Tamlaması: Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan isim veya isim soylu kelime ek almazsa takısız tamlama oluşur

  gümüş çerçeve demir kapı
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  2 Belirtisiz İsim Tamlaması: Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması meydana gelir
  soba boru - s -u pencere cam - ı
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  3 Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanla tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir
  Ev - in pencere -s - i Dolab - ın kapağ - ı Ceket - in düğme - s - i
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  4 Zincirleme İsim Tamlaması: İkiden fazla ismin anlamca birbirini tamamlarken oluşturdukları tamlamalardır
  Evimizin dört bir yanı Pencere çercevesinin camı  Tamlama Çeşidi Tamlayan Tamlanan
  Takısız İsim Tamlaması - -
  Belirtisiz İsim Tamlaması - -i
  Belirtili İsim Tamlamas -in -i
  Zincirleme İsim Tamlamas İkiden fazla isim


  SIFATLAR

  Sıfatlar ikiye ayrılır
  A NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildirirler Varlığa nasıl sorusunu sorduğumuzda karşılık olarak bulduğumuz kelimelerin hepsi NİTELEME SIFATIdır
  B BELİRTME SIFATLARI: Varlıkları; işaret, sayı, belirsizlik veya soru yönelterek belirten sıfatlara BELİRTME SIFATLARI denir Belirtme sıfatları dörde ayrılır

  1 İşaret Sıfatları: Varlıkları işaret yoluyla belirtirler (Bu çocuk çok yaramaz, Şu defter senin mi?)
  2 Sayı Sıfatları: Varlıkların sayılarını belirten sıfatlardır Dörde ayrılır:

  a) Asıl Sayı Sıfatları: Asal sayılarla ifade edilirler (üç kalem, Adamın onüç biberonu var)
  b) Sıra Sayı Sıfatları: Varlıkların sırasını belirten sıfatlardır (birinci ıraya geç, üçüncü çocuk)
  c) Üleştirme Sayı Sıfatları: Varlıkları bölüştürürlen kullanılan sıfatlardır (İkişer ikişer pay edelim beşer kilo)
  d) Kesir Sayı Sıfatları: Bütünün bölünen parçalarını ifade eden sıfatlardır(yarım düzine, çeyrek ekmek, dörtte üç peynir)
  3 Belgisiz Sıfatlar: Varlıkları belli belirsiz belirten sıfatlardır (bazız günler, birkaç adam, hiçbir gün)
  4 Soru Sıfatları: Varlıkarı soru yoluyla belirten sıfatlardır (Hangi çocuk, kaç kitap, nasıl elma)

  SIFAT TAMLAMASI:
  İsimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara SIFAT TAMLAMASI denir
  Bir sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir Buna göre bir kelimenin sıfat olup olmadığını anlamak için, cümle içinde oluşturduğu tamlamaya bakılmalıdır Bir kelime sıfat ise, mutlaka ondan sonra gelen bir isim bulunmaktadır
  Yaşlı adam güçlükle yürüyordu
  Birkaç çocuk ormana doğru koşuyordu
  Okuldan eve on beş dakikada varmış

  SIFATLARDA PEKİŞTİRME:
  Yamyassı bir burun Koskocaman bir kulak Kapkara bir ten Yemyeşil iki göz
  Yapılan işlem sıfatları pekiştirmektir

  Sıfatlar başka şekillerde de pekiştirilirler Bunlar sırasıyla:

  a) İkilem dedğimiz aynı sıfatın tekrar edilmesi yoluyla:
  uzun uzun kavaklar, tatlı tatlı bakışlar, iri iri taşlar, kara kara gözler, büyük büyük binalar, geniş geniş yollar

  b) Tekrar edilen sıfatların arasına "mı" getirilerilerek yapılarn pekiştirme;
  tatlı mı tatlı nar, güzel mi güzel çiçekler, kara mı kara gözler, beyaz mı beyaz gömlekler, uzun mu uzun kollar

  c) Bazı isimler tekrar edilerek sıfat olarak pekiştirilmiş biçimde kullanılırlar:
  dilim dilim karpuz, sıra sıra kamyonlar, avuç avuç para, sepet sepet üzüm, sürü sürü koyunlar

  d) Birbirine anlam bakımından yakın olan ve uygun getirilen kelimelerle yapılan pekiştirme:
  açık saçık söz, kırık dökük eşya, anlı şanlı paşa, eğri büğrü yazı

  NOT: Sıfatlar cümlede yüklemin anlamını tamamladıkları zaman ZARF TÜMLECİ olurlar Böylece bu sıfatlar, zarf tümleci olarak isimlendirilirler

  Adam, kıpkırmızı oldu Rüzgar tatlı tatlı esiyordu, Bazıları abuk sabuk konuşuyor

  Cümlelerde koyu yazılmış kelimeler, pekiştirme sıfatları gibi gözükmelerine rağmen cümlede zarf görevini üstlenmişlerdir


  Zamirler Ve çeşitleri

  ZAMİRLER

  ZAMİR: İsimlerin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelere ZAMİR diyoruz

  Zamirler; Kelime Halindeki ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır

  : : A-) Kelime Halindeki Zamirler : : Bu zamirler Şahıs, İşaret, Belgisiz ve Soru Zamirleri olmak üzere dörde ayrılır

  : : B-) Ek Halindeki Zamirler : : Bu zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri olmak üzere ikiye ayrılır

  1 Kelime Halindeki Zamirler
  1 Kişi Zamiri
  2 İşaret Zamiri
  3 Soru Zamirleri 4 Belgisiz Zamirler

  2 Ek Halindeki Zamirler
  1 İlgi Zamiri "-ki"
  2 İyelik Zamiri

  KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER

  Kelime halindeki zamirler dörde ayrılır:
  1 Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini turarlar Bu çeşit zaimirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir

  2 İşaret Zamirleri: Varlıkların yerini işaret yoluyla turan zamirlere İŞARET ZAMİRİ denir

  3 Belgisiz Zamirler: Varlıkların yerini şöyle böyle tutup belirten zamirlere BELGİSİZ ZAMİR denir

  4 Soru Zamirleri: Varlıkların yerini işaret soru tuTan zamirlere SORU ZAMİRİ denir

  EK HALİNDEKİ ZAMİRLER

  Ek halindeki zamirler ikiye ayrılır:
  1 İyelik Zamirleri: Valıklığın kime ait olduğunu gösteren zamirlere İYELİK ZAMİRLERİ denir

  Kalem sözcüğüne eklenen ekleri inceleyelim:

  kalem - im
  kalem - in
  kalem - i __
  __
  __ Benim kalemim
  Senin kalemin
  Onun kalemi kalem - imiz
  kalem - iniz
  kalem - leri
  __
  __
  __ Bizim kalemimiz
  Sizin kaleminiz
  Onların kalemleri

  2 İlgi Zamiri: İki varlık arasında ilgi kurarak bunlardan birinin yerini tutan "ki" ekine İLGİ ZAMİRİ denir

  Benim kalemim yok Seninkini verir misin?
  Burada "seninkini" yerine "senin kalemini" yazılabilir Kalemin yerini "-ki" eki tutmuştur

  İlgi zamiri olan "-ki" kelimeye bitişik yazılır Ayrı yazılan "ki" bağlaçtır

  Benim elbisem mavi, seninki, (senin elbisen) siyahtır (İlgi Zamiri)
  Öyle güzel bir kitap okudum ki anlatamam (Bağlaç)


  Fiiller Ile Ilgili

  FİİLLER


  FİİL: Varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağla***** anlatan kelimelere FİİL denir
  Fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır 1 Eylem 2 Zaman 3 Kişi
  yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) Bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:
  Bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz Eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir
  Örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot Demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir
  Kök: Fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına KÖK denir

  Çekimli Fiil

  gördüm
  seviyor
  bilir
  suluyor

  Taban Kök

  gör
  sev
  bil
  sula

  Sonucu

  bozulmadı
  bozulmadı
  bozulmadı
  bozulmadı

  FİİLLERDE ZAMAN

  Dilimizde tek zamanlı ek almış fiiller olduğu gibi birden çok zaman veya kip eki almış fiiller de vardır bunlar:
  A Basit Zamanlı Fiiller: Tek zaman eki almış fiillerdir Türkçede geniş zamanla birlikte dört temel zaman bulunur
  1 Geçmiş Zaman: İş veya oluşun daha önceden, geçmişte yapıldığını bildiren zamandır İkiye Ayrılır İkiye Ayrılır:
  a Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
  Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler
  Öğretmenimiz sınıfa geldi Bütün çocuklar bahçeye koştu
  b Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir Bu kip masallara yakışır
  Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş" ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler
  Okul bahçesinde üç tur koşmuş Havalar soğuyunca üşütmüş
  2 Şimdiki Zaman: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
  Ders çalışıyorum Alış veriş yapıyorum
  3 Gelecek Zaman: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
  Aynur tiyatroya gidecek Birlikte eğleneceğiz
  4 Geniş Zaman: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
  Akşamları trene binerim Her gece oyun oynarım
  B Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok zaman veya kip eki almışlardır
  1 Hikâye: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "idim veya idi" getirilerek yapılır
  bak (ı) + yor + idi __ bakıyordu
  al + mış + idim __ almıştım
  2 Rivayet: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "imişim, imiş" getirilerek yapılır
  bak (ı) + yor + imiş __ bakıyormuş
  al + acak + imiş __ alacakmış
  3 Şart: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "isem, ise" getirilerek yapılır
  bak (ı) + yor + isem __ bakıyorsam
  al + acak + ise __ alacaksa

  FİİLLERDE ŞAHIS

  Fiillerin belirttiği iş, oluş veya hareket bir şahsa bağlıdır Bunu fiilin aldığı ekten ve fiile yönelttiğimiz sorudan anlarız
  __ Geldim
  __ Kİm geldi?
  __ Ben (I tekil şahıs) gel
  fiil kökü - di
  zaman eki - m
  şahıs eki __ geldim

  Aşağıda "gelmek" fiilinin şahıslara göre çekimi yapılmıştır:
  Fiil kökü Zaman eki Şahıs eki
  gel
  gel
  gel
  gel
  gel
  gel
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  di
  di
  di
  di
  di
  di
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  m
  n
  -
  k
  niz
  ler --
  --
  --
  --
  --
  --
  geldim
  geldin
  geldi
  geldik
  geldiniz
  geldiler (I tekil şahıs)
  (II tekil şahıs)
  (III tekil şahıs)
  (I çoğul şahıs)
  (II çoğul şahıs)
  (III çoğul şahıs)


  FİİL KİPLERİ

  Fiillerde zaman, şahıs veya dilek bildiren, ek almış biçimlerine KİP denir Dilimizde fiil kipleri ikiye ayrılır:
  A Haber Kipleri: Haber kipleri işin, oluşun veya hareketin zaman ve şahsa bağlı olarak meydana geldiğini bildiren kiplerdir Bunlara BİLDİRME KİPLERİ de denir
  1 Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman Kipi: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
  Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler
  Öğretmenimiz sınıfa geldi Bütün çocuklar bahçeye koştu
  2 Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman Kipi: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir Bu kip masallara yakışır
  Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş" ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler
  Okul bahçesinde üç tur koşmuş Havalar soğuyunca üşütmüş
  3 Şimdiki Zaman Kipi: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
  Ders çalışıyorum Alış veriş yapıyorum
  Şimdiki zaman kipinin eki "-yor" fiillere hiç değişikliğe uğramadan eklenir
  4 Gelecek Zaman Kipi: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
  Aynur tiyatroya gidecek Birlikte eğleneceğiz
  Gelecek zaman kipinin ses uyumuna göre "-ecek, -acak" tır
  5 Geniş Zaman Kipi: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
  Akşamları trene binerim Her gece oyun oynarım
  Gelecek zaman kipinin ekleri "-ar, -er, -ır, -ir, -or, -ör, ur, -ür, -r" dir

  B Dilek Kipleri: Bir eylemin yapılması ya da bir oluşun meydana gelmesini dilek anlamı vererek anlatan kiplerdir Dörde ayrılır:
  1 Gereklilik Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin gerekliliğini anlatır Ekleri ses uyumuna göre "-meli, -malı" dır
  Haftada bir kitap okumalıyım
  Kestikten sonra affımı istirham etmelisin
  2 İstek Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin yapılmasının, olmasının istendiğini belirten kiptir Ekleri ses uyumuna göre "-e, -a" dır
  Şimdi affını yazayım
  İstirhamım kabul olunmazsa, kendi başımın kesilmesini isteyeyim
  3 Dilek Şart Kipi: Bir dilek ve şartın anlamı bulunmaktadır İş veya oluşun, hareketin meydan gelmesi bir şarta bağlıdır Ekleri ses uyumuna göre "-se, -sa" dır
  Babam gelirse gideceğiz
  Okusa da babası gibi, adam olsa
  4 Emir Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin olmasını, yapılmasını veya yapılmamasını emretmek için kullanılır
  Hayır bey, hayır! Padişahın emrinden çıkma Beni kes Kestikten sonra affımı istirham et
  İnsan kendine emir veremeyeceğinden bu kipin birinci tekil ve çoğul şahısları yoktur

  FİİL ÇEKİMLERİ


  Basit Zamanlı Fiillerin Çekimleri:

  Birleşik Zamanlı Fiiller: Basit zamanlı bir fiilin, ikinci bir zaman eki almasıyla meydana gelen fiillere BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL denir Bileşik zamanlı fiiller üçe ayrılır:

  1 Hikaye Bileşik Zamanı: Eki "-di" dir
  okumuştu, yapsaydı, çıkmıştı, yapmalı idik
  2 Rivayet Bileşik Zamanı: Eki "-miş" tir
  söyleyecekmiş, gidiyormuşsunuz, dönmeliymişim
  3 Şart Bileşik Zamanı: Eki "-se, -sa" dır
  alırsam, yaparsam, bilmezsen, gördülerse

  Fiillerin Olumsuz ve Soru Şekilleri:
  Olumlu Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiilere, olumlu fiil denir
  Resim yapacağım (Olumlu fiil)
  Olumsuz Fiil: İşin, oluşun ya da hareketin yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren fiilere, olumsuz fiil denir
  Resim yapmayacağım (Olumsuz fiil)
  Fiillere olumsuzluk anlamını "-me, -ma" ekleri vermektedir

  FİİLİMSİLER

  Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere FİİLİMSİ denir
  Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler
  Fiilimsiler: a) İsim - fiil b) Sıfat - fiil c) Bağ - fiil olmak üzere üçe ayrılır

  1 İsim - Fiiler: Fiil kök ve gövdelerine eklenen "-me, -mek, -iş" ekleri sonucu meydana gelirler Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir İsim - fiiller; hem bir eylemin adı oldukları için isim, hem de özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir
  Çalışmak zorundayım
  Bütün sorunları anlaşma yoluyla çözebiliriz
  2 Sıfat - Fiiler: Varlıkları niteledikleri için sofat, yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir
  Sıfat - fiil türeten ekler: "-en, -er, --acak, -miş, -dik, -esi " gibi
  Çalışkan insandan zarar gelmez
  Olacak işin peşinden koşulur
  Geçmiş günlerimi çok arıyorum
  3 Bağ - Fiiler: Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir Bağ fiillere "ulaç" da denir Çekim ekleri almazlar Cümlede zarf olarak kullanılırlar
  Bağ fiiller şu eklerle türerler: "-ip, -arak, -ınca, -ma, -ken, -dan, -dıkça, -dikçe "
  Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz
  İşe gireli gece gündüz çalışıyorum
  Sen gelince ben giderim

  EK FİİLLER

  İsim soylu kelimelerin sonlarına eklenen ve onları çekimli hale getiren eklere, EK-FİİL EKİ denir
  Ek fiilin dört çeşit zamanı vardır:

  1 Olayların her zaman olabileceğini belirten geniş zaman anlamı:

  çocuğum
  çocuksun
  çocuktur (çocuk)
  çocuğuz
  çocuksunuz
  çocuklar

  2 Ek - fiilin hikâyesi geçmiş zaman anlamı verir:

  çocuktum
  çocuktun
  çocuktu
  çocuktuk
  çocuktunuz
  çocuktular

  3 Ek - fiilin rivayeti başkasından duyulan şekildeki anlatımlar için kullanılır

  çocukmuşum
  çocukmuşsun
  çocukmuş
  çocukmuşuz
  çocukmuşsunuz
  çocukmuşlar

  4 Ek - fiilin şartı, şart anlamı verir:

  çocuksam
  çocuksan
  çocuksa
  çocuksak
  çocuksanız
  çocuksalar

  ÇATI BAKIMINDA FİİLLER

  Çatı Bakımından Fiiller
  Etken - Edilgen Fiiller Cümlenin yüklemi özne alıyorsa etken, almıyorsa edilgendir


  Geçişli - Geçişsiz Fiiller

  Cümlenin yüklemi nesne alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsizdir


  Etken - Edilgen Fiiller: Cümlede mutlaka özne ile birlikte kullanılan fiillere etken fiil, bazı fiiller, cümlede özne almadan kullanlır, bu çeşit fiiller edilgen fiil denir

  Geçişli - Geçişsiz Fiiller: Dilimizde bu fiiller mutlaka özne istedikleri gibi nesne de isterler Nesne almak zorunda olan fiillere geçişli fiil, fiili nesne almadan kullanılan fiillere de geçişsiz fiil denir
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Çekim ve Yapım Ekleri


  [​IMG]  A) İSİM ÇEKİM EKLERİ:
  1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler.
  Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler.


  2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de ekleridir.
  Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali)
  Yola bak (Yönelme hali)
  Evden geliyorum (Çıkma hali)
  Sende kaldı (Bulunma hali)
  Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
  Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
  Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)


  3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.
  Örnek: Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.


  4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri): “ın, in, un, ün” biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.
  Örnek: kapı-n-ın kol-u , müdür-ün oda-sı


  5)Eşitlik Eki: “-ca,-ce” biçimindedir.
  Örnek: Sence bu doğru mu?
  Çocukça davranma


  6)Ek eylem Ekleri: İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.
  Örnek: iyi-y-im, iyi-sin, iyi-dir, iyi-y-iz, iyi-siniz, iyi-dirler


  B)FİİL ÇEKİM EKLERİ
  1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.
  Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman)
  oku-du (görülen geçmiş zaman)
  gid-i-yor (şimdiki zaman)
  yat-acak (Gelecek geçmiş zaman)
  Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman)

  2)Dilek kipleri: Fiillerde dilek, şart, istek, gereklilik… gibi anlamları karşılayabilmek için getirilen kip ekleridir.
  Örnek: Gider-se-m gelmem (Dilek-şart kipi)
  Biraz daha oturayım (istek kipi)
  Ders çalışalım (istek eki)
  Artık git-meli-y-im (Gereklilik kipi)
  Bunları da oku-sun (Emir eki)
  Dışarı çıkın (Emir eki)


  3)Şahıs Ekleri: Fiildeki eylemi gerçekleştiren şahsı belirtmek için getirilen eklerdir. Fiillerde kip eklerinden sonra gelirler.
  Örnek: Geliyor-um, çalışmalı-sın, yaptı- okusak-k , üzülür-üz koşacak-sınız yürüdü-ler


  YAPIM EKLERİ:
  İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.Eğer sözcük yapım eki almışsa basit yapılıdır sözcük çekim eki olsa da basittir

  1)İsimden İsim Yapım Ekleri: İsim kök veya gövdelerine eklenerek, yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir.
  Lık: kömür-lük, göz-lük , kulak-lık …
  lı: Şehir-li , para-lı , ağaç-lı , baş-lı …
  sız: su-suz, para-sız, ev-siz,
  cü: göz-cü, sanat-çı, yol-cu, simit-çi,
  ce: Türk-çe İngiliz-ce
  daş:Çağ-daş, arka-daş, yol-daş
  üncü: üç-üncü beş-inci
  msı: acı-msı ekşi-msi
  cil: et-cil ben-cil insan-cıl
  şın: sarı-şın
  sal: kum-sal kadın-sal
  ıt: yaş-ıt
  cağız: kız-cağız çocuk-cağız
  cık: az-ı-cık küçük-cük
  tı: horul-tı cıvıl-tı


  2)İsimden Fiil Yapan Ekler: İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türetir.
  la: su-la, taş-la, uğur-la
  al: çok-al, az-al, dar-al
  l: doğru-l, sivri-l
  a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a
  ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar
  da: fısıl-da, horul-da, gürül-de
  at: yön-et, göz-et
  ık: geç-ik, bir-ik
  ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse
  kır: fış-kır, hay-kır
  lan: ev-len, rahat-la
  laş: şaka-laş, der-leş, çocuk-laş
  sa: su-sa, garip-se önem-se


  3)Fiilden İsim Yapan Ekler: Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.
  ca: düşün-ce, eğlen-ce
  ocak-ecek: giyecek, yok-ocak, aç-ocak
  ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,
  ga: böl-ge, bil-ge, süpür-ge,
  gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan
  gı: sev-gi, çal-gı, as-kı
  gıç: bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç
  gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin
  ı,-i: yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u
  ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı,
  ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,
  ım-im: say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm
  ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in,
  nç: gül-ünç, sev-inç
  ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü,
  ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,
  ış: otur-uş, yürü-y-üş,
  ıt: geç-it, yak-ıt, ölç-üt,
  ma: gülmeyi severim , konuşmayı bil.
  mak: gelmek, gitmek
  tı: belir-ti, kızar-tı,


  Fiilden Fiil Yapan Ekler: Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.
  dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur,
  ala: kov-ala, silk-ele,
  er: gider, çık-ar,
  imsa: gül-ümse, an-ımsa,
  ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n,
  r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir,
  ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş,
  t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t,
  ı: sev-il, kır-ıl, sat-ıl
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türkçede Dilbilgisi Konularının Forum Tarih
Türkçede Dilbilgisi Konularinin Hepsinin Anlatimi Diğer Mesleki Bilgiler 6 Ocak 2009
Türkçede kaç ünlü harf var kısaca Eğitim Bilgileri 28 Ocak 2017
Türkçede kaç ünsüz harf var kısaca Eğitim Bilgileri 28 Ocak 2017
Türkçedeki haber kipleri kısaca Sorular ve Cevaplar 3 Mayıs 2015
Türkçede Kaç Ünlü Harf Vardır? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 15 Eylül 2013

Bu Sayfayı Paylaş