Türemiş isim nedir – Türemiş İsim Örnekleri

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_Sema tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Türemiş isim nedir – Türemiş İsim Örnekleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türemiş isim nedir, ne anlama gelir
  Türemiş isim örnekleri
  Türemiş isime örnek
  Türemiş isim çeşitleri  Türemiş isimler

  Türemiş İsim: İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.

  İsimden türeyenler

  kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik...

  Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça, Çatalca, Yenice, Çamlıca, Taşlıca, Ilıca, delice, karaca, kokarca, yumuşakça...

  sanatçı, kiracı, inşaatçı, yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, tiyatrocu, kemancı...

  Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli, Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu, Sözlü, evli, nişanlı...

  etçil, otçul, insancıl, evcil, bencil, ölümcül...

  vatandaş, yurttaş, gönüldaş, anlamdaş, meslektaş...

  Aligil, Yaşargil, ancamgil...

  geceleyin, akşamleyin, sabahleyin, gündüzleyin...

  birinci, üçüncü, sonuncu, üçer, beşer, yedişer, dörder, altışar...

  gelincik, kızılcık, elmacık, kulakçık, karıncık...

  Yansımalardan türeyenler:

  çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı…

  Fiilden türeyenler

  gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak...

  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,

  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma...

  Asma (yaprağı), bölme (işlemi), danışma (memuru), dondurma (külâhı), kavurma, işletme, bağlama :)saz)...

  Gülün açılış-ını seyret.

  Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.

  Adam oturuş-undan bellidir.

  seziş, biliş, alış, veriş, anlayış...

  Bu görüşü benimsemedim.

  Bir buluş yapmış ki sorma

  Alış verişe çıkacağız.

  Sende hiç anlayış yok mu?...

  Çıkış ne taraftaydı?

  Okur yazar, yazar kasa, bilir kişi, gelir gider, keser, güler yüz, tanıdıklar,

  alacak(lı), yakacak, yiyecek, giyecek, içecek(lerimiz)...

  Geçmiş, çok bilmiş...

  Alım, satım, atım, yatırım, seçim, ölüm, yıkım, verim, biçim, giyim, kuşam, takım, kavram, üretim, bölüm, çözüm, uyum, çekim...

  Sevgi, saygı, görgü, bilgi, duygu, örgü, sergi, vergi, övgü, algı, tutku, uyku, biçki, baskı, içki, atkı, keski...

  Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı...

  Korkunun ecele faydası yok.

  Doğuyu, batıyı karıştırdık.

  Ölü balıklar suyun yüzündeydi.

  Yurdun batı tarafı soğuyacak.

  kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci...

  Eskiden iyi yüzücü imiş.

  Okuyucu sayısı günden güne artıyor.

  kızartı, karartı, bağırtı...

  konak, durak, yatak, dönek, ürkek, korkak, bıçak...

  inanç, sevinç, usanç...

  alıntı, akıntı, söylenti, toplantı, yaşantı, sarsıntı
   

Bu Sayfayı Paylaş