Subjective Pronouns - Özne Zamirleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Zamirler (Pronouns) cümlede isimlerin yerini alan adıllardır.
ÖZNE ZAMİRLERİ (Subjective Pronouns)


Iben
You sen
He
o
(erkekler için)
She o (bayanlar için)


[FONT=Trebuchet
MS]It o [/FONT]
(cansız nesneler ve hayvanlar için)
We
biz
You
siz
They
onlar


Subject Pronouns cümlenin başında özne olarak kullanılır. Örnek ifadeler;
I
am a student. (Ben bir öğrenciyim)
You
are intelligent. (Sen zekisin)
They
study English. (Onlar İngilizce çalışırlar.)
NESNE ZAMİRLERİ (Objective Pronouns)
me
beni
you seni
him
onu
(erkekler için)
her
onu (bayanlar için)
it
onu
us
bizi
you
sizi
them
onları
Objective Pronouns yüklemden sonra nesne görevinde kullanılan zamirlerdir. Örnek ifadeler;
I love her. (Seni seviyorum.)
I like it. (Onu seviyorum.)​
 

Üst