Soygazlar

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_Sema tarafından 30 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Soygazlar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Soygazlar - Soygazlar Nedir - Özellikleri Nelerdir

  SOYGAZLAR VE ÖZELLİKLERİ

  Helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe) ve radon (Rn) başlıca asal gazlardır. Helyum dışındaki diğer asal gazlar havanın bileşiminde bulunur.Helyum bazı radyoaktif maddelerin bozunma ürünü olarak da elde edilir. Asal gazların başlıca özellikleri şunlardır:
  � Doğada element halinde bulunur.
  � Normal koşullarda gaz halinde bulunur.
  � ----llerle, a----llerle ve birbirleriyle bileşik oluşturmaz.
  � Kararlı bir yapıya sahiptir.

  Asal gaz atomlarının en dış enerji düzeyleri elektronla tam doludur. Bu durum asal gazlara kararlılık ve dayanıklılık verir. Helyum dışındaki diğer asal gazların dış enerji düzeylerinde 8 elektron bulunur. En dış enerji düzeyinde 8'den fazla elektron bulunamaz. Onun için başka atomlardan elektron alamaz. Bu 8 eloktron oynak (serbest) olmadığından elektron da veremez. Onun için iyonlaşmaz. Bu sebepten asal gazlar kararlı yapıya sahiptir. Helyumun ilk enerji düzeyinde 2 elektronu vardır. Bu düzey aynı zamanda en dış enerji düzeyidir. Ne elektron alır, ne de verir.

  Kimyasal olaylarda atomlar, dış enerji düzeylerini 8'e tamamlamak ister. Bunun için de en dış enerji düzeylerini 8'e tamamlayacak sayıda ya elektron alırlar ya da elektron verirler. (Oktet Kuralı). Bazı atomlar da elektronlarını ortak olarak kullanır.
  Periyodik tablonun en son grubunu oluşturan, tümü tek atomlu ve renksiz gaz halinde bulunan elementlerdir.
  En dış yörüngeleri elektronlarla tamamen dolu olduğu için son derece kararlıdırlar ve tepkimelere eğilimleri de çok düşüktür. Bu davranışları nedeniyle de "soygaz" adını almışlardır. Atmosferde bulunurlar ve sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilirler.
  İlk keşfedilen soygaz, hidrojenden sonra en hafif element olan helyumdur. Radon, çekirdeği dayanıksız olan, radyoaktif bir elementtir.
  Çok düşük olan erime ve kaynama noktaları, grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe yükselir. İyonlaşma enerjileri, sıralarında en yüksek olan elementlerdir
  Sembol: He

  Atom numarası: 2

  Atom ağırlığı: 4.002602 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Renksiz gaz

  Asal Gaz
  p-blok elementi

  1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfettiler.
  1908 yılında Heike Kamerlingh Onnes 0.9 K� de ilk sıvı helyumu elde etti.

  Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Ayrıca helyum radyoaktif minerallerde ve Amerika Birleşik Devletlerinde tabii gazlarda bulunur. Helyum, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonundan elde edilir.
  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.0001636 g/ml
  Erime noktası: -272.2°C ( 0.95K)
  Kaynama noktası -268.93°C (4.22K)
  Molar hacmi: 21.00 ml/mol
  Özgül ısı: 5.193 J/gK
  Isı iletkenliği: 0.001513 W/cmK
  Buharlaşma Entalpisi: 0.083 kJ mol-1
  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfigürasyonu: 1s2
  Kabuk yapısı: 2
  Elektronegatiflik: Bilgi yok
  Atomik yarıçap: bilinmiyor (hesaplanan 31 pm)
  İyonlaşma enerjisi
  I. İyonlaşma Enerjisi 2372.3 kJ mol-1
  II. İyonlaşma Enerjisi 5250.5 kJ mol-1
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları:
  İzotop Yarılanma Süresi
  3He Kararlı
  4He Kararlı
  6He 0.807 saniye
  8He 0.119 saniye

  Kullanım Alanı
  � Sıvı roket yakıtı sıkıştırmada,
  � En düşük erime ve kaynama noktasına sahip olduğunda bazı uygulamalarda,
  � Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede,
  � Nükleer reaktörlerin soğutulmasında,
  � Germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında,
  � Titanyum ve zirkonyum eldesinde,
  � Makro ölçüde bile atomik özellik gösterdiğinde kuantum sıvısı olarak adlandırılan sıvı helyum manyetik rezonas görüntülemede (MRI) ve kanser teşhisi için MRE de
  � Gaz kromotografisi cihazında inert taşıyıcı gaz olarak,
  � Yarıiletken ----lleri koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır.
  Reaksiyonları
  Asal bir gaz olan helyum elektronik yapısı nedeniyle tamamen kararlıdır. İyonlaşma potansiyeli çok yüksektir. Diğer elementlerle bileşik oluşturma kapasitesine sahip değildir.
  Sembol: Ne

  Atom numarası: 10

  Atom ağırlığı: 20.01797 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Renksiz gaz

  Asal Gaz p-blok elementi

  Neon 1898 yılında William Ramsay ve Morris Travers tarafından keşfedilmiştir.

  Neon atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu soncunda saf olarak elde edilir.

  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.0008999 g/ml
  Erime noktası: -248.59°C ( 24.56K)
  Kaynama noktası �248.08°C (27.07K)
  Molar hacmi: 13.23 ml/mol
  Özgül ısı: 0.103 J/gK
  Isı iletkenliği: 0.000491 W/cmK
  Buharlaşma Entalpisi: 1.75 kJ mol-1

  Neon

  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfügürasyonu: [He].2s2.2p6
  Kabuk yapısı: 2.8
  Elektronegatiflik: 4.50 (Sanderson elektronegatifligine göre)
  Atomik yarıçap: bilinmiyor (hesaplanan 38 pm)
  İyonlaşma enerjisi
  I. İyonlaşma Enerjisi 2080.7 kJ mol-1
  II. İyonlaşma Enerjisi 3952.3 kJ mol-1
  III. İyonlaşma Enerjisi 6122 kJmol-1
  IV. İyonlaşma Enerjisi 9371 kJmol-1
  V. İyonlaşma Enerjisi 12177 kJmol-1
  VI. İyonlaşma Enerjisi 15238 kJmol-1
  VII. İyonlaşma Enerjisi 19999 kJmol-1
  VIII. İyonlaşma Enerjisi 23069.5 kJmol-1
  IX. İyonlaşma Enerjisi 115379.5 kJmol-1
  X. İyonlaşma Enerjisi 131432 kJmol-1
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları
  İzotop Yarılanma Süresi
  18Ne 1.67 saniye
  19Ne 17.22 saniye
  20Ne, 21Ne, 22Ne Kararlı
  23Ne 37.2 saniye
  24Ne 3.38 dakika
  25Ne 0.61 saniye

  Kullanım Alanı
  � Dalga metre tüplerinde,
  � Televizyon tüplerinde,
  � Renkli reklam aydınlatmalarında,
  � Yüksek voltaj göstergelerinde,
  � Paratonerlerde,
  Helyum ile birlikte gaz lazerlerin yapımında kullanılmaktadır.

  Reaksiyonları
  Asal bir gaz olan neon elektronik yapısı nedeniyle tamamen kararlıdır. İyonlaşma potansiyeli çok yüksektir. Diğer elementlerle bileşik oluşturma kapasitesine sahip değildir

  Sembol: Ar

  Atom numarası: 18

  Atom ağırlığı: 39.948 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Kokusuz gaz
  p-blok elementi
  1785 yılında havada argon olduğu ilk defa Henry Cavendish tarafından iddia edilmiş ve 1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay tarafından keşfedilmiş. İnert bir elementir. Gaz ve sıvı formda bulunabilir. Havada bulunur ve saf olarak havadan ayrıştırılması ile elde edilir.
  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.001784 g/ml
  Erime noktası: -189.3 °C (83.8 K)
  Kaynama noktası: -185.8°C (87.3K)
  Molar hacmi: 28.5ml/mol
  Elektrik iletkenliği(298K): 3.77x107 Ohm-1m-1
  Isı iletkenliği(300K): 0.0001772 W/cmK
  Özgül ısı: 0.520 J/gK
  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfigürasyonu: [Ne].3s2.3p6
  Kabuk yapısı: 2.8.8
  Elektronegatiflik: 3.31(Sanderson birimine göre)
  Atomik Yarıçapı: 188 pm
  İyonlaşma enerjisi:
  I. İyonlaşma Enerjisi 1520.6 kJ/mol
  II. İyonlaşma Enerjisi 2665.8 kJ/mol
  III. İyonlaşma Enerjisi 3931 kJ/mol
  IV. İyonlaşma Enerjisi 5771 kJ/mol
  V. İyonlaşma Enerjisi 7238 kJ/mol
  VI. İyonlaşma Enerjisi 8781 kJ/mol
  VII. İyonlaşma Enerjisi 11995 kJ/mol
  VII. İyonlaşma Enerjisi 13842 kJ/mol
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları:
  İsotop Yarılanma süresi
  36Ar Kararlı
  38Ar Kararlı
  39Ar 269 yıl
  40Ar Kararlı
  42Ar 32.9 yıl
  Kullanım Alanı

  Ampüllerin, floresans ışıkların , fotoğraf tüplerinin içerisinde
  Titanyum ve diğer reaktif elementlerin üretiminde
  İnert gaz olarak bir çok endüstride kullanılmaktadır.
  Reaksiyonları
  Argon�un bilinen bir reaksiyonu yoktur.


  Sembol: Kr

  Atom numarası: 36

  Atom ağırlığı: 83.798 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Renksiz gaz
  Asal Gaz p-blok elementi

  1898 yılında Sir William Ramsay ve Morris W. Travers tarafında keşfedilmiştir.
  Kripton atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Kripton, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu sonucunda saf olarak elde edilir.

  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.003708 g/ml
  Erime noktası: �157.36°C ( 115.79K)
  Kaynama noktası �153.22°C (119.93K)
  Molar hacmi: 27.99 ml/mol
  Özgül ısı: 0.248 J/gK
  Isı iletkenliği: 0.0000949 W cm-1 K-1
  Buharlaşma Entalpisi: 9.029 kJ mol-1

  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfigürasyonu: [Ar].3d10.4s2.4p6
  Kabuk yapısı: 2.8.18.8
  Elektronegatiflik: 3.00 (Pauling elektronegatifliğine göre)
  2.91 (Sanderson elektronegatifligine göre)
  Atomik yarıçap: bilinmiyor (hesaplanan 88 pm)
  İyonlaşma enerjisi
  I. İyonlaşma Enerjisi 1350 kJ mol-1
  II. İyonlaşma Enerjisi 2350.4 kJ mol-1
  III. İyonlaşma Enerjisi 3565kJmol-1
  IV. İyonlaşma Enerjisi 5070 kJmol-1
  V. İyonlaşma Enerjisi 6240 kJmol-1
  VI. İyonlaşma Enerjisi 7570 kJmol-1
  VII. İyonlaşma Enerjisi 10710 kJmol-1
  VIII. İyonlaşma Enerjisi 12138 kJmol-1
  IX. İyonlaşma Enerjisi 22274 kJmol-1
  X. İyonlaşma Enerjisi 25880 kJmol-1
  XI. İyonlaşma Enerjisi 29700 kJ mol-1
  XII. İyonlaşma Enerjisi 33800 kJ mol-1
  XIII. İyonlaşma Enerjisi 37700kJmol-1
  XIV. İyonlaşma Enerjisi 43100kJmol-1
  XV. İyonlaşma Enerjisi 47500 kJmol-1
  XVI. İyonlaşma Enerjisi 52200 kJmol-1
  XVII. İyonlaşma Enerjisi 57100 kJmol-1
  XVIII. İyonlaşma Enerjisi 61800 kJmol-1
  XIX. İyonlaşma Enerjisi 75800 kJmol-1
  XX. İyonlaşma Enerjisi 80400 kJmol-1
  XXI. İyonlaşma Enerjisi 85300 kJmol-1
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları :
  İzotop Yarılanma Süresi
  74Kr 11.5 dakika
  75Kr 14.3 dakika
  76Kr 14.8 saat
  77Kr 1.24 saat
  78Kr Kararlı
  79Kr 1.455 gün
  80Kr Kararlı
  81Kr 210000 yıl
  82Kr Kararlı
  83Kr Kararlı
  84Kr Kararlı
  85Kr 10.756 yıl
  86Kr Kararlı
  Kullanım Alanı
  � Floresan ampullerde ve dalga boyu standardı olarak morötesi (UV) lazerlerde ,
  � Fotoğrafçılıkta çok seri patlayan flaşlarda,
  � Kripton 85 izotopu, çeşitli katıların bünyesine yerleştirilerek kimyasal analizlerde kullanı
  Reaksiyonları
  Asal bir gaz olan kripton flor ile -196°C de kripton(II) florür bileşiğini oluşturur.
  Kr(k) + F2(k) à KrF2(k)
  Diğer elementleri ile bileşik oluşturmaz.
  Sembol: Xe

  Atom numarası: 54

  Atom ağırlığı: 131.293 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Renksiz gaz

  Asal Gaz p-blok elementi
  1898 yılında Sir William Ramsay ve Morris W. Travers tarafında keşfedilmiştir.

  Ksenon atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Ksenon, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu sonucunda saf olarak elde edilir.

  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.00588 g/mL
  Erime noktası: �111.7°C ( 161.4K)
  Kaynama noktası �108°C (165.1K)
  Molar hacmi: 35.92 ml/mol
  Özgül ısı: 0.158 J/gK
  Isı iletkenliği: 0.0000569W cm-1 K-1
  Buharlaşma Entalpisi: 12.64 kJ mol-1

  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfigürasyonu: [Kr].4d10.5s2.5p6
  Kabuk yapısı: 2.8.18.18.8
  Elektronegatiflik: 2.6 (Pauling elektronegatifliğine göre)
  2.34 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
  Atomik yarıçap: bilinmiyor (hesaplanan 108 pm)
  İyonlaşma enerjisi
  I. İyonlaşma Enerjisi 1170.4 kJ mol-1
  II. İyonlaşma Enerjisi 2046.4 kJ mol-1
  III. İyonlaşma Enerjisi 3099.4 kJmol-1
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları
  İzotop Yarılanma Süresi
  122Xe 20.1 saat
  123Xe 2 saat
  124Xe Kararlı
  125Xe 17.1 saat
  126Xe Kararlı
  127Xe 36.4 gün
  128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe Kararlı
  133Xe 5.243 gün
  134Xe Kararlı
  135Xe 9.10 saat
  136Xe 2.36x1021 yıl
  İndirgenme Potansiyeli:
  Kullanım Alanları
  � Xe 133 izotopu bir çok uygulama alanında,
  � Elektron tüplerinde, stroboskopik lambaların, bakteri öldürücü lambaların yapımında,
  � Yüksek molekül ağırlığına sahip olması nedeniyle bir çok uygulamada kullanılmaktadır.

  Reaksiyonları
  Asal bir gaz olan ksenon, sadece flor ile 6 atm basınçta nikel bir reaktör içerisinde reaksiyon verir.
  Xe(k) + 2F2(g) à XeF4(k)
  Xe(k) + F2(g) à XeF2(k)
  Xe(k) + 3F2(g) à XeF6(k)

  Sembol: Rn

  Atom numarası: 86

  Atom ağırlığı: 222 g/mol

  Oda koşullarında (25°C 298 K): Renksiz gaz

  Asal Gaz p-blok elementi
  Radon ilk olarak 1900 yılında Friedrich Ernst Dorn tarafından keşfedildi.

  Radon atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Radon, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu sonucunda saf olarak elde edilir.

  226Ra izotopunun bozunması sonucunda da elde edilir.
  226Ra à 222Rn + 4He
  Fiziksel Özellikleri
  Yoğunluğu: 0.00973 g/mL
  Erime noktası: �71°C ( 202K)
  Kaynama noktası �61.7°C ( 211.3K)
  Molar hacmi: 50.50 ml/mol
  Özgül ısı: 0.094 J/gK
  Isı iletkenliği: 0.0000364 W cm-1 K-1
  Buharlaşma Entalpisi: 16.40 kJ mol-1
  Kimyasal Özellikler
  Elektronik konfigürasyonu: [Xe].4f14.5d10.6s2.6p6
  Kabuk yapısı: 2.8.18.32.18.8
  Atomik yarıçap: bilinmiyor (hesaplanan 120 pm)
  İyonlaşma enerjisi
  I. İyonlaşma Enerjisi 1037 kJ mol-1
  Oksidasyon sayısı: 0
  İzotopları
  İzotop Yarılanma Süresi
  211Rn 14.6 saat
  212Rn 24 dakika
  213Rn 0.025 saniye
  214Rn 0.000027 saniye
  215Rn 0.0000023 saniye
  216Rn 0.000045 saniye
  217Rn 0.0006 saniye
  218Rn 0.035 saniye
  219Rn 3.96 saniye
  220Rn 55.6 saniye
  221Rn 25 dakika
  222Rn 3.8235 gün
  Kullanım Alanları
  � Deprem tahminlerinde,
  � Hastanelerde radyasyon uygulamalarında,
  � Bazı kanser türlerine karşı uygulanmaktadır
  Reaksiyonları
  Asal bir gaz olan radon sadece flor ile radon (II) florür bileşiği oluşturur. Fakat bu bileşiğin karakteri bilinememektedir
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Soygazlar Forum Tarih
Soygazlar Nötron Ebonit Çubuk nedir FrmArtuklu TatLı SöZLük 21 Mart 2014
Soygazların Kimyasal Özellikleri Nedir Konu Dışı Başlıklar 23 Ekim 2011
Soygazların Fiziksel ve Atomik Özellikleri Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 23 Ekim 2011
Soygazlar, Soygazlar Ne Demektir Konu Dışı Başlıklar 23 Ekim 2011
Metallerin Ametallerin ve Soygazların Kullanım Alanları Konu Dışı Başlıklar 23 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş