Sosyal Değerlerimiz Nelerdir, Sosyal Değer Çeşitleri Ve Özellikleri Nedir

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda SeLeN tarafından 9 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sosyal Değerlerimiz Nelerdir, Sosyal Değer Çeşitleri Ve Özellikleri Nedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sosyal Değerlerimiz Nelerdir? - Sosyal Değer Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

  C - SOSYAL DEĞERLER:

  Değerler, kişilerin düşünce, tutum ve davranışla-rında birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesini oluşturur.Değerler: Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru; neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir.

  Sosyal Değer Çeşitleri:

  1. Pratik Değer: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya yönelik inançlardır.Bu değerler kişiler arasında birlik ve dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken, toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir.


  2. İdeal Değer: İnsanın ideside neler yapması gerektiğine ilişkin davranış modelleri önerir. Çoğuna uymak günlük yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktür.Çünkü, insanları bencillikten kurtarır, toplum sorunlarıyla ilgilenmeye, yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir.3. Egemen Değer: Özgürlük, bağımsızlık, yoksulları korumak, namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve korunan, uzun zamandan beri varlığını sürdüren değerlere denir.

  Özellikleri:
  - Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.
  - Toplumun birliğini güçlendirirler.
  - Toplumsal kurallara temel oluştururlar.
  - Zorlayıcıdırlar.
  - Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar.
  - Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayanırlar.
  - Toplumdan topluma değişirler.
  - Zamanla aynı toplumda değişebilirler.  D - SOSYAL NORMLAR:
  Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.


  1. Yazılı(Resmi) Normlar: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip, uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. Hukuk kuralları gibi

  2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar:
  Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek,görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.
  Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.


  Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır.


  Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan davranış öğeleridir.
  Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır.


  Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallardır.

  Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?

  Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen,maddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallardır.

  Sosyal Normların Özellikleri
  - Sosyal değerlerin somut şeklidir.
  - Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.
  - Toplumsal kontrolü sağlarlar.
  - Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.
  - Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.
  - Toplumdan topluma veya zamanla değişir.
  - Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.
  - Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye,
  uymaması ise sosyal
  çözülmeye neden olur.
   

 2. daha kısa yazaydınız olmazmıydı
  :D
   

 3. ayy çokk uzunn yuu :)
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş