Sivil Savunma'nın Amacı Nedir, Sivil Savunma Hakkında Bilgi, Sivil Savunma Tanımı

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda Eylül tarafından 24 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  Sivil Savunma'nın Amacı Nedir, Sivil Savunma Hakkında Bilgi, Sivil Savunma Tanımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sivil Savunma'nın Amacı Nedir? Sivil Savunma Hakkında Sivil Savunma Bilgi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Tanımı Sivil Savunma Tarihçesi Sivil Savunma Unsurları Sivil Savunmanın Görevleri Sivil Savunma Mülki Amirlerinin Sorumlulukları Ülkemizde Görev Yapan Sivil Savunma Kurumları Hangileridir?


  SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


  Tanım ve Tarihçe TANIM VE TARİHÇE
  Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan;


  SİVİL SAVUNMA;
  Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

  Afetlerde can ve mal kurtarılması;Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
  Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
  Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
  Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem vefaaliyetler bütünüdür.

  Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.

  TARİHÇE
  Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

  II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen "Sivil Savunma Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.

  Görevler
  SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ
  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bunlar:
  1. Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak;

  2. Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;

  3. Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit etmek, personeli eğitmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;

  4. Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;

  5. Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevketmek;

  6. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak;

  7. Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri vermek;

  8. Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek;

  9. Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve sevketmek.


  MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI
  İçişleri Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunacak esaslar çerçevesinde kendi mülki hudutları içinde sivil savunma teşkilatı ve tesisatının kurulmasından, donatılmasından, sevk ve idaresinden, denetiminden ve bölgelerine yöneltilecek düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil savunmayı fiilen gerçekleştirmekten bizzat mülki idare amirleri sorumludurlar.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sivil Savunma'nın Amacı Forum Tarih
Sivil Savunma'nın Tanımı Ve Önemi Hakkında Bilgi Seviyeli-Ciddi Konular 21 Aralık 2011
Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları kısaca Konu Dışı Başlıklar 12 Ekim 2017
Sivil toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar kısaca Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017
Sivil toplum kuruluşlarına nasıl yardımcı oluruz kısaca Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017
Okuldaki sivil savunma kulübünün görevleri ve sorumlulukları kısaca Öğretmenlerimizin Bölümü 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş