Sirklerde kilici nasil yutuyorlar?

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda DilzaR tarafından 1 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. DilzaR

  DilzaR Üye

  Sirklerde kilici nasil yutuyorlar? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ýster inanýn, ister inanmayýn gösterilerde kýlýcý yutanlarýn yaptýklarý numara sahte deðildir. Gerçekten kýlýcý yutarlar. Ana problem gýrtlak adalelerini rahatlatmayý öðrenmek, böylece yutkunmaya mani olmaktýr. Bu özellik haftalar boyu süren egzersizlerle kazanýlabilir. Kýlýcýn boðazý kesme ihtimali yoktur, çünkü her iki tarafý da keskin deðildir, yani kördür. Kýlýcýn ucu sivri gibi görünür ama midenizin tabanýna ulaþamayacak boyda bir kýlýç seçerseniz bu da problem yaratmaz.
  Kýlýç ve alev yutmanýn büyük ustalarýndan Dan Mannix, bu konuda 1951 yýlýnda bir kitap bile yazmýþtýr. Mannix bu iþi baþarabilmek için haftalar boyunca, günde en az bir saat, kesme ihtimali olmayan bir kýlýç ile çalýþtýðýný söylüyor. Birinci problem yutkunma refleksinden çýkmýþ. Yine haftalarca öðle yemeði yemeyerek, kýlýç boðazdan girerken boðazýn büzüþmesi problemini halletmiþ. Sonunda bir gün kýlýcý sokarken boðazý gevþeyebilir hale gelmiþ.
  Mannix iþin en zor yanýný geçtiðini zannederken esas zorlukla Adem Elma'sý denilen yerin arkasýnda karþýlaþmýþ. Oradaki kývrýmý da geçmeyi baþardýktan sonra, kaburga kemiklerine de dikkat ederek, kýlýcý kabzasýna kadar yutabilme yeteneðini kazanmýþ.

  Kýlýç yutmayý evde kendi kendine öðrenmeye kalkýþmak son derece tehlikelidir. Hele bu numarayý yaparken konuþmayý profesyoneller düþünmezler bile. Yutmadan önce ve sonra kýlýcýn steril hale getirilmesi de çok önemli bir husustur.
  Çok az da olsa katlanabilir kýlýçlarý kullanan bazý hilebazlar ortaya çýkýnca, Mannix kýlýcý gerçekten yuttuðunu ispatlayacak baþka numaralara geçmiþ. Özel olarak imal edilmiþ, çok ince kalýnlýktaki, elektrik baðlantýlarý sadece bir tarafýnda bulunan, 'U' þeklindeki bir neon tüpü yutmuþ. Elektrik verilip neon lambasý yanýnca, ýþýk vücudunun dýþýndan da görülmüþ. Böylece bu tip þeyleri gerçekten yuttuðunu ispatlamýþ.

  Mannix ve asistanlarý iþi öyle geliþtirmiþler ki, kýzgýn, kýzarmýþ kýlýçlarý yutma numaralarý bile yapmýþlar. Tabii önce asbest bir kýlýç kýnýný yutarak.
  _____________________________________________________________________
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sirklerde kilici nasil Forum Tarih
Acem Kılıcı Gibi İki Taraflı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 16 Haziran 2011
Fatih Sultan Mehmet'in Kılıcı Tarihi Bilgiler 14 Haziran 2011
Metin2 Triton Kılıcı - Triton Kılıcı geliştirme - Triton Kılıcı Özellikleri resimleri Metin2 23 Mart 2011
Türk karır, kılıcı karımaz atasözünün anlamı açıklaması Atasözleri & Deyimler 1 Şubat 2011
Damoklesin kılıcı - Damoklesin kılıcı deyimi anlamı Atasözleri & Deyimler 28 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş