Sigara ve alkolün çevre ve bütçemize verdiği zararlar nelerdir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 27 Eylül 2011 tarihinde açılan konu

 1. Sigara ve alkolün çevre ve bütçemize verdiği zararlar nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sigara ve alkolün çevre ve bütçemize zararları nelerdir?
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sigara ve Çevre
  Sigaranın pis kokulu artıkları çevremizi sürekli kirletmekte. Keşke sigaranın çevre kirliliği bu görüntülerle kalsa idi. Sorumsuzca atılan sigara izmaritleri çok daha büyük çevre sorunlarına neden olmaktadır. İşte en büyük çevre felaketi:


  Ülkemizde çıkan orman yangınlarının; % 50 sine sigara izmaritleri neden olmaktadır. Sigara insan katili olduğu kadar ormanların da en büyük düşmanıdır . Sigara ormanların yarısını yaktığı kadar Kentlerdeki yangınların da % 45’ine yine sigara neden olmaktadır.

  Sigaranın ormana ve ağaca verdiği zarar bununla da kalmamaktadır. Bilindiği gibi, kağıt üretmek için ağaca ihtiyaç vardır. Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için, çok sayıda ağaç yok olmaktadır. İşte ağaç katliamı:
  Her 3.000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır. Her yıl Ülkemizde İçilen Sigaralar Nedeniyle 2 Milyon Ağaç Yok Oluyor

  Sigaranın pis kokulu atıkları çevremizi sürekli olarak kirletmektedir.
  Ayrıca; ülkemizde çıkan orman yangınlarının % 50 sinde neden sigara izmaritidir.

  Kentlerde çıkan yangınların % 45 ine de yine sigara neden olmaktadır.
  Sigara nın ormana ve ağaca verdiği zarar bununla da kalmamaktadır. Bilindiği gibi kağıt üretmek için çok sayıda ağaç yok olmaktadır.

  Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için bu ağaçlar dan elde edilen kağıtlar kullanılmaktadır. Örn : 3,000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır. Her yıl ülkemizde içilen sigaralar nedeniyle 2 milyon ağaç yok olmaktadır.

  16 ve 17. Yüzyıllarda tütün alışkanlığı Avrupa’da hızla yayılmıştır. Keyif verici olması dışında, yer yer tedavi amaçlı bile kullanıldığı olmuştur. 18. Yüzyılın sonlarına doğru ise sigara şeklinde üretim başlamıştır. Tütüne bağlı yan endüstri şeklinde tabakalar, pipo ve ağızlıklar pazarı oluşmuştur. Tütün alışkanlığı daha çok denizciler tarafından ülkeden ülkeye taşınmıştır. Her ne kadar tütün kullanımına karşı bazı itirazlar olmuşsa da bunlar sağlıkla ilgili endişelerle değil, dinsel ve bilhassa yangınlara sebep olması dolayısıyla idarî tepkilerle ortaya çıkmıştır.

  Bugün bile yangınlara bağlı can ve mal kaybının çok önemli bir kısmı sigaradan kaynaklanmaktadır. Nitekim 1981 yılında ABD’de sigaraya bağlı yangınlarda 500 milyon dolar ekonomik kayıp; 2300 ölüm ve 5 000 yaralanma olduğu bildirilmiştir. Bu ülkede yangından ölümlerin %25’i sigaraya atfedilmektedir. 1950’li yıllardan sonra tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varılmış ve kamuoyunun baskıları sonucu devlet desteğiyle sigara aleyhtarı kampanyalar ileri ülkelerde başlatılmıştır. Bu kampanyalar gerçekten başarılı olmuş ve milyonlarca kişi sigarayı bırakmış; sigara kullanım alışkanlığı ABD’de 20 yıl içinde %41 düzeyinden %29 düzeyine düşmüş; kişi başına yılda tüketilen sigara sayısı %25 oranında gerilemiştir. Bu gerilemeye karşın halen dünya tütün pazarının devi olan ABD’de sigara üreten şirketler üretim ve kazançlarını artırmaya devam etmişlerdir.

  Bu, tütün pazarlamasının dış ülkelere,bahusus gelişmekte olan ve üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmasının bir sonucudur. Gerçekten, aynı zaman diliminde ülkemizde kişi başına tüketilen sigara sayısı, nüfus artışına rağmen %13,4 oranında artmıştır.


  Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) 1995 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün SİGARASIZ BİR DÜNYA İÇİN ELELE (United for a Tobacco-Free World) sloganı paralelinde “gönüllü birliktelik” esasına dayalı olarak kurulmuştur. Türk Tabipleri Birliği, Toraks Derneği, Halk Sağlığı Kurumu Derneği (HASAK), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği, Tüketici Hakları Derneği gibi kuruluşların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar da SSUK’nın kuruluşunda önemli rol oynamışlardır.

  SSUK şemsiyesi altında yer alan üye kuruluş sayısı 60’ı geçmiştir. Kurulduğu yıllarda Ulusal Komite’nin en temel hedefi, o zamanda TBMM başkanlığına sunulmuş bulunan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesini sağlamak olmuştur. Bu amaçla TBMM başkanı, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve ulaşılabilen milletvekilleri ile görüşmeler yapılmış, Cumhurbaşkanı ziyaret edilmiştir. Tasarının TBMM komisyonlarında görüşülmesi sırasında SSUK üyeleri komisyonlara katılmak suretiyle tasarı metni üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını sağlamışlardır. Sonuçta tasarı kabul edilmiş ve 26 Kasım 1996 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde de SSUK, yasa hükümlerinin yaşama geçmesi amacı ile çeşitli etkinliklerde bulunmuştur. Yasanın kabul edilişinin birinci yıldönümü olan Kasım 1997 tarihinde Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi düzenlenmiş, 1999 yılında da aynı kongrenin ikincisi yapılmıştır. Her iki kongrede de yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sigara ile mücadelenin çeşitli yönleri tartışılmıştır.

  Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi üyeleri ülkedeki sigara mücadelesine katkıda bulunmak amacı ile konferans, seminer, radyo ve televizyon programları vb. çeşitli etkinliklerde yer almışlardır. Türk Tabipleri Birliği Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin kuruluşunda önderlik yapmış, sonraki yıllarda da SSUK’nin en aktif üyelerinden olmuştur.  Kaynak: sigaraylasavas.blogcu.com
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sigara Ve Alkolün Zararları
  * Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler.
  * Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir.
  * Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır. Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır. Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir.
  * Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür.
  * Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır.
  * Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır.
  * Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur. İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller
  * Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır.
  * Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

   

 4. Sigara Ve Alkolün Zararları
  * Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler
  * Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir
  * Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir
  * Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür
  * Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır
  * Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır
  * Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller
  * Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır
  * Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır
   

 5. Sigara ve Çevre
  Sigaranın pis kokulu artıkları çevremizi sürekli kirletmekte Keşke sigaranın çevre kirliliği bu görüntülerle kalsa idi Sorumsuzca atılan sigara izmaritleri çok daha büyük çevre sorunlarına neden olmaktadır İşte en büyük çevre felaketi:

  Ülkemizde çıkan orman yangınlarının; % 50 sine sigara izmaritleri neden olmaktadır Sigara insan katili olduğu kadar ormanların da en büyük düşmanıdır Sigara ormanların yarısını yaktığı kadar Kentlerdeki yangınların da % 45’ine yine sigara neden olmaktadır

  Sigaranın ormana ve ağaca verdiği zarar bununla da kalmamaktadır Bilindiği gibi, kağıt üretmek için ağaca ihtiyaç vardır Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için, çok sayıda ağaç yok olmaktadır İşte ağaç katliamı:
  Her 3000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır Her yıl Ülkemizde İçilen Sigaralar Nedeniyle 2 Milyon Ağaç Yok Oluyor

  Sigaranın pis kokulu atıkları çevremizi sürekli olarak kirletmektedir
  Ayrıca; ülkemizde çıkan orman yangınlarının % 50 sinde neden sigara izmaritidir

  Kentlerde çıkan yangınların % 45 ine de yine sigara neden olmaktadır
  Sigara nın ormana ve ağaca verdiği zarar bununla da kalmamaktadır Bilindiği gibi kağıt üretmek için çok sayıda ağaç yok olmaktadır

  Sigaranın yanan kağıdı ve paketi için bu ağaçlar dan elde edilen kağıtlar kullanılmaktadır Örn : 3,000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır Her yıl ülkemizde içilen sigaralar nedeniyle 2 milyon ağaç yok olmaktadır

  16 ve 17 Yüzyıllarda tütün alışkanlığı Avrupa’da hızla yayılmıştır Keyif verici olması dışında, yer yer tedavi amaçlı bile kullanıldığı olmuştur 18 Yüzyılın sonlarına doğru ise sigara şeklinde üretim başlamıştır Tütüne bağlı yan endüstri şeklinde tabakalar, pipo ve ağızlıklar pazarı oluşmuştur Tütün alışkanlığı daha çok denizciler tarafından ülkeden ülkeye taşınmıştır Her ne kadar tütün kullanımına karşı bazı itirazlar olmuşsa da bunlar sağlıkla ilgili endişelerle değil, dinsel ve bilhassa yangınlara sebep olması dolayısıyla idarî tepkilerle ortaya çıkmıştır

  Bugün bile yangınlara bağlı can ve mal kaybının çok önemli bir kısmı sigaradan kaynaklanmaktadır Nitekim 1981 yılında ABD’de sigaraya bağlı yangınlarda 500 milyon dolar ekonomik kayıp; 2300 ölüm ve 5 000 yaralanma olduğu bildirilmiştir Bu ülkede yangından ölümlerin %25’i sigaraya atfedilmektedir 1950’li yıllardan sonra tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varılmış ve kamuoyunun baskıları sonucu devlet desteğiyle sigara aleyhtarı kampanyalar ileri ülkelerde başlatılmıştır Bu kampanyalar gerçekten başarılı olmuş ve milyonlarca kişi sigarayı bırakmış; sigara kullanım alışkanlığı ABD’de 20 yıl içinde %41 düzeyinden %29 düzeyine düşmüş; kişi başına yılda tüketilen sigara sayısı %25 oranında gerilemiştir Bu gerilemeye karşın halen dünya tütün pazarının devi olan ABD’de sigara üreten şirketler üretim ve kazançlarını artırmaya devam etmişlerdir

  Bu, tütün pazarlamasının dış ülkelere,bahusus gelişmekte olan ve üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmasının bir sonucudur Gerçekten, aynı zaman diliminde ülkemizde kişi başına tüketilen sigara sayısı, nüfus artışına rağmen %13,4 oranında artmıştır


  Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) 1995 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün SİGARASIZ BİR DÜNYA İÇİN ELELE (United for a Tobacco-Free World) sloganı paralelinde “gönüllü birliktelik” esasına dayalı olarak kurulmuştur Türk Tabipleri Birliği, Toraks Derneği, Halk Sağlığı Kurumu Derneği (HASAK), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği, Tüketici Hakları Derneği gibi kuruluşların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar da SSUK’nın kuruluşunda önemli rol oynamışlardır

  SSUK şemsiyesi altında yer alan üye kuruluş sayısı 60’ı geçmiştir Kurulduğu yıllarda Ulusal Komite’nin en temel hedefi, o zamanda TBMM başkanlığına sunulmuş bulunan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair yasa tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesini sağlamak olmuştur Bu amaçla TBMM başkanı, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve ulaşılabilen milletvekilleri ile görüşmeler yapılmış, Cumhurbaşkanı ziyaret edilmiştir Tasarının TBMM komisyonlarında görüşülmesi sırasında SSUK üyeleri komisyonlara katılmak suretiyle tasarı metni üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını sağlamışlardır Sonuçta tasarı kabul edilmiş ve 26 Kasım 1996 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

  Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde de SSUK, yasa hükümlerinin yaşama geçmesi amacı ile çeşitli etkinliklerde bulunmuştur Yasanın kabul edilişinin birinci yıldönümü olan Kasım 1997 tarihinde Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi düzenlenmiş, 1999 yılında da aynı kongrenin ikincisi yapılmıştır Her iki kongrede de yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sigara ile mücadelenin çeşitli yönleri tartışılmıştır

  Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi üyeleri ülkedeki sigara mücadelesine katkıda bulunmak amacı ile konferans, seminer, radyo ve televizyon programları vb çeşitli etkinliklerde yer almışlardır Türk Tabipleri Birliği Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin kuruluşunda önderlik yapmış, sonraki yıllarda da SSUK’nin en aktif üyelerinden olmuştur
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sigara alkolün çevre Forum Tarih
Sigara ve alkolün hamileliğe zararları nelerdir? Gebelik ve Annelik 27 Aralık 2015
Sigara Ve Alkolün Zararları Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 25 Kasım 2013
Sigaranın Ve Alkolün Zararları Nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 2 Ocak 2012
Sigara Ve Alkolün Zararlarıyla İlgili Şiirler Şiirler 28 Aralık 2011
Sigara Ve Alkolün Zararlarıyla İlgili Sloganlar Genel Sağlık 28 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş