Seyyid Nizamoğlu Kimdir - Seyyid Nizamoğlu Biyografisi, Hayatı

'Biyografi & Otobiyografi' forumunda Mavi_Sema tarafından 8 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Seyyid Nizamoğlu Kimdir - Seyyid Nizamoğlu Biyografisi, Hayatı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Seyyid Nizamoğlu biyografi, Seyyid Nizamoğlu kimdir, Seyyid Nizamoğlu hayatı, Seyyid Nizamoğlu hakkında bilgi

  Yaşamı ve kişiliği hakkında doyurucu bilgi bulunmayan ancak, çağının tanınmış ve büyük saygı görmüş ozanlarından biri olan Seyyid Seyfullah Kasım Efendi (Nizam Oğlu) XVI. yüzyılın başında İstanbul'da doğdu.

  Babası, İmam Zeynel Abidin soyundan ve büyük şeyhlerden Seyyid Nizamüddin hazretleridir ki İstanbul'da Silivrikapısı dışında bulunan ve kendi adıyla anılan camiin içinde gömülüdür. Şiirlerinde Seyyid Seyfullah, Seyyid Seyfi, Seyyid Nizamoğlu, Seyfi adlarını tapşırmıştır.

  Seyyid Seyfullah, Osmanlı hükümdarlarından III. Murad Han devrinde (1574-1595) ününü duyurmaya başladı. Bu dönem içinde Osmanlı Devleti'nin her yönden düzeni bozulmaya başlar. Devamlı savaşlar yüzünden ekonomik durumun bozulduğu, rüşvet karşılığı memuriyetlerin satılmaya başlandığı, reaya'nın fazla vergiler yüzünden köylerini bıraktığı, bunun kötü sonuçlar doğurduğu, bilgisizlik ve taassub'un arttığı, Nizam Oğlu'nun şu beyitlerinden de anlaşılmaktadır:

  Zulm ile doldu dünya yokdur huzura imkan
  Ma'mur olan yerleri zalimler etti viran
  Alem harab'a vardı yıkıldı Mülk-i Osman
  Kan ağlasun reaya çak edüben giriban

  Nizam Oğlu iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş, çağının gereği olan şeriat ve tarikat ilimlerini öğrenmiş, aydın bir zümre içinde yaşamış ve yazdığı didaktik şiirlerinde bütün mutasavvıflar gibi o da; nefsini bilmeyenlere, dünya malına tapanlara, riyakarlara, sofulara çatan ifadeleriyle, bir çok tekke şairlerini geçmiştir. İlahi'leri bestelenerek tekkelerde, ayin-i cem'lerde sonraki yüzyıllarda okunmuştur.

  Bu aşk bir bahr-i umman'dır buna hadd ü kenar olmaz
  Delilim sırr-ı Kur'an'dır bunu bilende ar olmaz

  diye başlayan ünlü ilahisi de bazı şairler tarafından şerh edilmiştir. İnsan yapısına, özüne sezgi ipleri uzatarak inciler toplamaya çalışır.

  Onaltıncı yüzyıl tekke şiiri'nin en büyük temsilcilerinden biri olan şairin divan'ı şekil olarak divan ve saz şiirleri üslubunda yazılmış lirik-didaktik ilahilerle bezenmiştir. Divan şiiri türündeki manzumelerinde özellikle Nesimi edası görülür:

  Saçm Ve'lleyli yüzün Ve'dduha'dır
  Cemalin pertev-i nur-i Huda'dır

  Yüzünde ayet-i Kur'an yazılmış
  Anı kim okumaz Hak'dan cüda'dır
  Senin Seyyid Nizam Oğlu yolunda
  Nesimi gibi can verse revadır

  Nazm'ı genellikle dile canlı, içten ve akıcı olan şairin en önemli ve değerli şiirleri arasında yer alır. Önemli şiirleri, saz şiiri tarzında yazdıklarıdır. Aruz vezninde başarılı görülmese de, hece'de yeni bir dil ve duygu getirdiği açıktır:

  Hey yol erkan kardaşları sizin olsun bu yol erkan
  Ben bir aceb derde düşdüm bulunmaya gibi derman
  Hicab oldu benlik bana gidemedim dostdan yana
  Ben benliğimden geçmeğe şeyh elin tutmaya geldim

  Hece ile yazdığı şiirlerinde genellikle Yunus Emre eda'sı açıkça görülür:

  Çünki ben yar ile yar'im Mansur oldum dikin dar'ım
  Nesimi'yem yüzün derim assı ziyan olmaz bana
  Görün Seyyid Seyfullah'ı kendinde bulmuş Allah'ı
  Ben dost'u buldum billahi şekk ü güman olmaz bana

  Çağında tartışma konularından biri olan sema'ın helalliğine de değiniyor:

  Ya Rabbi aşkın ver bana hü diyeyim döne döne
  Aşık olayım ben sana hü diyeyim döne döne
  Şiirlerinde, örneğin aşağıdaki beyitte olduğu gibi:
  Bende-i Al-i Aba'yım Ehi-i Beyt'in kemteri
  Sevmezem Al- i Yezid'i Ca'feri'yem Ca'feri

  diyerek, İmam Ca'fer-i Sadık (a.s.) mezhebinden olduğunu söyler.

  Şiirlerinde Nizam Oğlu mahlasını kullanan şair, Halveti Tarikatı'nın Sinaniyye Şubesini kuran ünlü mutasavvıf İbrahim Ümmi Sinan hazretlerinin baş halifesi'dir. Alim bir zat olan Ümmi Sinan (öl. 1551), gördüğü bir rüya üzerine Ümmi lakabını almıştır. Aslen Bursa'lı olduğu rivayet edilir. İstanbul'da Eyyüb Sultan (r.a.) Camii yöresinde Oluklu Bayır denilen yerde, halifelerinden Nasuh Efendi tarafından yaptırılan Dergah'ında gömülüdür.

  Ümmi Sinan'dan sonra yaşamış olan, yine Halvetiyye'den -Niyazi -i Mısri'nin mürşidi Elmalı'lı Şeyh Muhammed Sinan da (öl. 1664), Sinan Ümmi lakabıyla bilinir.

  Nizam Oğlu'nun edebi kişiliğinin oluşmasında, hemen her şairimizde olduğu gibi, tasavvuf düşünce ve inançlarının büyük etkisi vardır.

  Eşrefoğlu Rumi'den sonra Yunus'u en iyi temsil eden Nizam Oğlu'dur. Hayatı hakkında geniş bilgimiz olmasa da, düşüncesini ve şiir gücünü kendisinden, kendi manzumelerinden öğrenebiliyoruz. Mensur eserlerinden Tac-Name ve Miftah-ı Vahdet-i Vücüd da eski harflerle yayınlanmıştır. İstanbul'da H. 1010 (M. 1601) yılında vefat eden Seyyid Seyfullah (Nizam Oğlu) hazretlerinin kabri, Silivrikapı yöresinde, Emirler Mahallesindendir.

  Divan'ı ile manzum eserleri H. 1326 (M. 1908) yılında bir arada yayınlanan şairin külliyatı, bu defa yeni harflerimizle aynen yayınlanarak, Ehl-i Beyt'i seven canlara ve edebiyatçılarımızla bütün okuyuculara sunulmuştur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Seyyid Nizamoğlu Kimdir Forum Tarih
Allahümme salli ala seyyidina muhammed fazileti İman ve İslam Forumu 4 Ocak 2012
Hz.Peygamber’in Ehl-i Beyt’i Kimlerdir - Günümüzde Seyyid ve Şerif Seyyid Ne Demektir Dini Sorular ve Cevaplar 27 Mart 2011
Seyyid Mevlana Muhammed Halid-i Zilan-Seyyid Mevlana Muhammed Halid-i Zilan Hakkında Sahabeler ve Alimler 16 Ekim 2010
Yoldaki İşaretler - Seyyid Kutup Kitap, Resim ve Dergi 26 Mart 2010
Rûh-u Seyyidi'l-Enâm'a Risale-i Nur Külliyatı 23 Ocak 2010

Bu Sayfayı Paylaş