Sesli Okuma - Okuduğunu Anlamak

'Rehberlik' forumunda SeLeN tarafından 26 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sesli Okuma - Okuduğunu Anlamak konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  sesli okuma kuralları - okuduğunuzu anlamanın yolları - sesli okumanın özellikleri


  1. Sesli Okuma
  Tanımı: Gözlerin görüp, zihnin kavradığı sözcükleri konuşma örgenlerinin
  seslendirmesi olayına sesli okuma denir.
  “Sesli okuma, gözle algılanıp, zihinle kavranan sözcük ya da sözcük kümelerinin
  konuşma organlarının yardımı ile söylenmesidir. Sesli okumada başlıca amaç,
  yazının doğru ve konuşma dilinin özelliklerini yansıtacak biçimde
  seslendirilmesidir.” (Demirel 1999: 64), (Keskinkılıç 2005: 123), (Kavcar 1995 :
  43).
  “Okuma, bir yazıyı görüp anlamını kavrama becerisidir. Okuma, çocuğun
  okulda kazanacağı temel becerilerin başında gelmektedir.” (Tekışık 1994:13).
  “Sesli okuma: Yüksek sesle ağız ve dil hareketleriyle okuma,” (Dökmen
  1994: 27).
  Sesli okumada göz, seslendirilen sözcüklerden daha çok sözcük görür.
  Buna göz-ses uzaklığı denmektedir. Bu göz – ses uzaklığı 30 cm‘den fazla
  olmalıdır.
  Göz-ses uzaklığı uzun olan kimse satırın daha ilerideki sözcüklerini görüp
  kavrayacağından ötürü sesine daha iyi ton verebilir. Hatta her sözcüğün üzerinden
  sıçrayarak yapılan okuma yerine, satırın alt – orta yerinde, göz – ses uzaklığını
  sabitleştirerek yapılan okuma esnasında gözün görme oranı daha fazla olur.
  Çünkü gözün sol ve sağ fark etme alanları sözcükleri görme oranını çoğaltır.
  Öğrencilerin okumayı öğrenmelerinde, okuma düzeylerinin öğretmen
  tarafından tanınmasında, dinleme alışkanlığı kazanılmasında sesli okuma önemli
  bir tutar.
  Sesli okumanın ilk koşulu, sözcükleri kusursuz bir biçimde söylemek,
  doğru, doğal ve Türkçenin estetiği içinde ağzımıza uygun bir biçimde konuşur gibi
  okumaktır.
  Okunanı kavrayıp ifade edebilmek, konuşur gibi okumaya dayanır.
  “Sesli okuma, dinleyenleri etkiler ve onlara zevk verir. Gerçekten, iyi bir
  okumayı dinleyerek birtakım karmaşık düşünce ve duyguları kolaylıkla
  anlayabiliriz. Okunan parçanın dilindeki coşku ve akıcılık da bize zevk verir. Sesli
  okuma öğrencilerin iyi dinleme alışkanlıkları kazanmalarında da etkili
  olur.”(Kavcar 1995: 43).
  Sesli okuma gözlerin algılaması, zihnin görselliği anlamlandırması ve
  hançerenin sözeli meydana getirmesi etkinlikleridir.
  Sesli okuma öğrencilerin okumayı öğrenmesine, (baştan itibaren
  öğretmenin okuma biçimini taklit ederek) okuma düzeylerinin öğretmen tarafından
  tanınmasına, dinleme alışkanlığı kazanılmasına yardım eder. Bu nedenle sesli
  okuma öğretimde duyusal ve görsel olduğu için, önemli bir yer tutar. Sesli okuma
  çocukların düşünce, duygu ve görüşlerine uygun düzeyde olmalıdır.
  Öğretmen; bir sonraki gün ya da haftada işleyeceği metni, içinde
  bulunulan dersin bitimine yakın bir sürede; örneğin son on dakikada örnek sesli
  okuma yapmalıdır. Öğretmen tarafından yapılacak olan bu örnek okuma biçimi
  özgün okuma olmalıdır. Konuşur gibi okumanın bütün inceliklerini içermelidir.
  Çünkü sesli okuma “öğretimi” amaçlar.
  Öğrenci, bir sonraki gün ya da hafta için hazırlayacağı bu metni,
  öğretmenini taklit ederek okumaya çalışacaktır. Öğretmen, okumadan gelen
  öğrencilerini de sınıfta, incitmeden, akranları arasında küçük düşürmeden,
  benliklerine saygılı bir biçimde davranarak kendiliğinden taklit ettirmeye
  başvuracak biçimde hazırlamalıdır.
  Önce sınıf içinde öğrenciyi metne alıştırmak için sessiz okuma
  yaptırmalıdır. Sonra gene kendi, örnek okuma yaparak, öğrencilerini güzel
  okumaya yöneltmelidir. Öğretmen, öğrencilerinin sesli okuma düzeylerini ölçmek
  ve bilmek zorundadır. Çünkü öğrencisini tanımalıdır. 40 dakikalık dersin salt
  okuma dersi yapılamayacağını bilmek konumundadır.

  Çünkü TÜRKÇE dersleri iç içe girişik (sessiz okuma, örnek okuma
  öğretmen tarafından yapılmalıdır. Sesli okuma, öğretmene yakın okuyabilen bir
  öğrenciye okutma ve birkaç öğrenciye daha incelenecek metin okutulmalıdır.
  Daha sonra bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını bulma – bu sözcükleri, varsa asli
  manada, mecazî manada, deyim manada, terim manada, argo manada ifade
  bulacak şekilde değişik tümcelerde kullanma, sözcükleri alt alta yazıp
  ezberletmeden bu anlamları ifade edecek biçimde tümcelerde kullanıp sözcük
  dağarcıklarına katma – metnin işlenişindeki soruları yanıtlama, ana fikir ve
  yardımcı unsurları buldurma) ve bir bütünlük içinde işlenir. Okumayı
  öğrenmelerine, okuma düzeylerinin öğretmen tarafından tanınmasına, dinleme
  alışkanlığı kazanılmasına yardım eder.

  Sesli Okumada Dikkat Edilecek Özellikler
  1. Okuma – yazma düzeneği kavratıldıktan sonra, yaptırılan sesli
  okumalarda öğrencinin gereksiz el, kol, baş ve vücut hareketleri yapmamasına
  dikkat edilir.
  2. Yöre ağız özelliklerine sesli okumada kesinlikle yer verilmemelidir.
  Öğretmen sınıfında okul diliyle ağız birliği yaratmalıdır. Altı yaşındaki bir
  çocuğun iki dil özelliği vardır. Bunlar; ana – baba ve yakın aile bireylerinden
  duyup, taklit ederek öğrendiği ana dili ile çevrenin kendisine sunduğu çevre
  dilidir. Çocuk bu dil özellikleriyle okula gelir. Öğretmen bu iki dil özelliklerini
  çıkış noktası olarak alır. Sınıftaki bütün ağız özelliklerini İstanbul ağzında
  birleştirmeye ve Okul dili yaratmaya çalışır. Bunun için Türkçenin en güzel
  örneğini, Türkçenin estetik yönünü benimsetmelidir. Sözcükleri en düzgün
  biçimde canlandırıp kullanmalı ve kullandırmalıdır. Unutulmamalıdır ki, taklit
  edilen birinci unsur öğretmendir. Bunun için öğretmen diksiyonuna dikkat
  etmelidir.
  3. Öğretmen, tümce ve sözcük vurgusuna, vurguların ve tonlamaların yerli
  yerinde yapılmasına dikkat etmeli Türkçeyi bilinçli bir biçimde kullanmalıdır.
  4. Metnin ya da şiirin içindeki duygu ve düşünceleri yaşanır biçimde
  öğrencilere sevdirerek kavratmalıdır.
  5. Bir dizenin, bir metnin okunması esnasında gereksiz yere tekrarlar
  yaptırılmamalıdır.
  6. Birinci sınıfın, okuma –yazma düzeneği kavratıldıktan sonra, yani
  eğitim ve öğretimin ikinci yarıyılının ortalarından itibaren ve ikinci sınıfın ilk
  aylarında, öğretmenin örnek okuması esnasında metindeki virgül ve noktanın
  bulundukları yerlerdeki duraklamaları öğrencilere konuşur gibi okuyarak ve

  dikkatlerini çekerek öğretilmelidir. Bu bakımından sesli okunanı, öğrencilerin
  takip etmeleri yararlı olabilir. Yalnız bu takip ettirme sürekli olmamalıdır. Bu
  takip ettirme esnasında öğrenciler de koro halinde yüksek sesle okumalıdırlar.
  7. Sınıf içinde sesli okunanı, öğrencilerin sessiz okumayla takip etmeleri
  gibi bir yanlışlığa düşülmemeli, okunanı arkalarına yaslanarak dinlemeleri
  sağlanmalıdır.
  3.4.5.6.7.8. sınıflarda öğretmenin yapacağı örnek okumayı öğrencilerin
  dikkatle dinleyerek anlamaları ve güzel, düzgün okumanın tadına varmaları
  sağlanmalıdır.
  8. Öğrenci eline aldığı bir metni, şiiri veya herhangi bir yazıyı (öykü,
  roman, gazete, dergi v.b.) kusursuz okuyamaz. İçeriğini anlayıp sezmesi için,
  özellikle yazınsal yazıları yüksek sesle okutmadan önce öğrenciyi okumaya
  hazırlamak gerekir. Bunun için önce sessiz okuma yaptırılmalıdır.
  9. Öğretmen sınıfın bütün öğrencilerine aynı derste sesli okuma yaptırıp,
  tüm 40 dakikayı sesli okumaya ayırmamalıdır. Çünkü Türkçe dersi beceriler
  bütünüdür.
  10. Sesli okuma yaptırılırken, okuyan öğrenciyi, diğer öğrencilerin
  arkalarına yaslanıp, okunanı dinlemeleri sağlanmalıdır. Öğretmen dinlemenin
  Türkçe öğretimi içinde bir beceri olduğunu bildiği için, öğrencilerin dinleyerek
  anlamalarını sağlamalıdır. Dinlemenin bir görgü kuralı olduğunu unutmamalıdır.
  11. Sesli okunan yazılar öğrencileri etkiler, onlara okuma zevki kazandırır.
  Okumaktan zevk almalarını sağlar.
  12. Sesli okumada okunan tümce – sözcük gereksiz tekrarlarla
  okunmamalıdır. Bu tür alışkanlıklar öğrencileri ezbere yöneltir. Tüm yaşamlarında
  okumak değil, okumamak için çaba harcamaya yönelirler.
  Bu nedenle öğretmen, ses temelli tümce yöntemi ile okuma – yazmayı tam
  ve kusursuz olarak kavratmalıdır.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sesli Okuma Okuduğunu Forum Tarih
Namazda duaları sesli okumak Dinimizin Direği Namaz 21 Mart 2011
CoolSpeaking - Sesli Metin Okuma C-D 2 Aralık 2009
Mehmet Sesli İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Uşak Uşak Tanıtımı 20 Temmuz 2011
Hazim Sesli Kimdir - Hazim Sesli Biyografisi Biyografi & Otobiyografi 22 Mayıs 2011
Eş Sesli Kelimeler Listesi Konu Dışı Başlıklar 13 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş