Sert sessiz harfler,ünlü harfler,ünsüz harfler

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda Mavi_Sema tarafından 30 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Sert sessiz harfler,ünlü harfler,ünsüz harfler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sert sessiz harfler,
  Sesli Harfler,
  Sessiz harfler,
  Türkçemizde kullanılan harflerin Kullanılımı.


  Türkçemizde kullanılan harfler 29 tanedir

  8 tanesi sesli ( Ünlü )

  21 tanesi sessiz ( Ünsüz )


  Ünlü harfler Geniş Dar Geniş Dar


  -------------------------------------------------------------

  Kalın A I O U

  İnce E İ Ö Ü

  Büyük sesli uyumu :

  Bir kelimenin ilk hecesindeki sesli kalınsa , sonraki hecelerin seslileri de

  kalın olur.....

  Eğer ince olursa , sonraki hecelerin seslileri de ince olur .......

  İşte buna Büyük sesli uyumu denir ......  örnek :


  **** a + ğaç ; bo + ya ; ge + mi ; kö + pek

  kalın kalın kalın kalın ince ince ince ince  Kelimelere eklenen eklerde genellikle bu kurala uyarlar ___________

  örnek :

  Bö - cek + ler ( ince + ince + ince )

  A - kıl + lı ( kalın + kalın + kalın )

  Ci - ğer + ci ( ince + ince + ince )  Kural 1 :

  Birleşik kelimelerde Büyük sesli uyumu aranmaz ........

  örnek :

  Boğaziçi ____ B o ğ a z + i ç i ( k + k + i + i )
  Atatürk ____ A t a + t ü r k ( k + k + i )
  --------------------------------------------------------------


  Kural 2 :

  ( yor ) , ( ken ) , ( ki ) , ( leyin ) ekleri Büyük sesli / ünlü uyumu

  kuralına uymaz ....

  örnek :

  Getiriyor ____ Ge + ti + ri + yor ( ek ) ( i + i + i + k )  sabahki ____ Sa + bah + ki ( k + k + i )  Akşamleyin ___ Ak + şam + le + yin ( k + k + i + i )
  ---------------------------------------------------------------------


  Kural 3 :

  Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimelerde Büyük sesli uyumu

  aranmaz...


  örnek :


  K a l e m ; K i t a p ; O t o b ü s ; T e l e v i z y o n

  Kalem : ( k + i )

  Otobüs : ( k + k + i )

  Televizyon : ( i + i + i + k )

  --------------------------------------------------------------------  Küçük sesli uyumu :


  Kelimelerde Düz ünlülerden ( a , e , ı , i ) sonra düz ünlüler , veya

  yuvarlak ünlülerden ( o , ö , u , ü ) sonra ya dar -yuvarlaklar ( u , ü )

  yada düz - genişler ( a , e ) gelirse bu uyuma küçük sesli uyumu denir ...


  örnek :

  Bakırcı ____ Ba + kır + cı ( hepsi düz ünlü )

  Yumruklamak ____ Y u m + r u k + l a + m a k ( y.ü + y + d.ü + d.ü )
  y.ü : yuvarlak ünlü

  y : yuvarlak

  d : düz ünlü


  SESSİZ ( ÜNSÜZ) HARFLER ve bu harflerle ilgili kurallar :


  A- Sürekli sessiz : f,s,ş,h, ğ, j, l,m,n,r,v,y,z.

  a-Sert sessiz : f,s,ş,h

  b-Yumuşak sessiz : ğ,j,l,m,n,r,v,y,z.


  B- Süreksiz sessiz : p,ç,t,k,b,c,g,d.

  a-sert sessiz : p,ç,t,k

  b- Yumuşak sessiz : b,c,g,d


  Kural 1 :

  Türkçe kelimelerin kökünde 2 sessiz / ünsüz bulunmaz �..

  Örnek :

  Z ü p p e . ( p p / iki sessiz ) olmaz �.

  M i l l e t ( l l olmaz )

  Hü r r i y e t ( r r ) olmaz .

  ** Bunlar Türkçe kelime değildir . Yabancı dillerden gelmiştir �.
  Kural 2 :

  Türkçe kelimelerin sonunda yumuşak sessizler ( b,c,d,g) bulunmaz.

  Türkçe kelimeler , sert sessizler ( p, ç, t, k ) ile biter �.


  Örnek :

  Ç o r a b ( yanlış ) ___ Çorap ( doğru )

  Ağac ( yanlış ) ___ Ağaç ( doğru )

  Kanad ( yanlış ) ___ Kanat ( doğru )

  **** Bazı yabancı kelimelerde Yumuşak sessiz bulunur ..

  Örnek :

  Sac : demirden yapılmış levha

  Ad : isim gibi �..  Kural 3 :

  Türkçe kelimelerin sonunda ( p,ç,t,k ) gibi sert sessiz harf varsa

  Bu kelimeye ünlü / sesli harfle başlayan bir ek ( a,e,ı,i,u,ü,o,ö )

  gelirse , kelimenin sonundaki sert sessiz ( p,ç,t,k ) harfleri yumuşar .

  Buna sert sessizlerin yumuşaması denilir ��.


  Örnek1 :

  Çorap ___ Çorapı olmaz . ___ Çorabı olur ��

  Kanat ___ Kanatı olmaz ___ Kanadı olur .

  Bayrak___ Bayrakı olmaz ___ Bayrağı olur �..


  Örnek 2:

  Ayşe , öğretmene çiçek verdi .

  Öğretmen çiçeği ( k _ ğ olur ) kokladı ��
  Kural 4 :


  Sonu sert sessiz harflerle ( p,ç,t,k,s,ş,h,f ) biten Türkçe kelimelerin sonuna ( b,c,d,g )

  yumuşak sessizlerin biriyle başlayan bir ek getirilirse , ekin başındaki harf sertleşir �

  Buna SERT SESSİZLERİN BENZEŞMESİ denilir ��.


  Örnek :

  Ağaç ___ Ağaçda olmaz ___ Ağaçta olur �..

  ÖNEMLİ NOT :

  Son harfleri ( p,ç,t,k ) olan özel isimler ünlü harfle başlayan bir ek alsada değişmez �..

  Bu ek KESME İŞARETİ ( � ) ile ayrılır ve yazılır �..


  Konu başlığımız C Ü M L E :
  ________ Bir duyguyu , bir düşünceyi , bir isteği , bir yargıyı ve bir olayı anlatmak için

  kurulan söz dizisine CÜMLE denilir ��


  örnek :

  Çocuklarımı çok seviyorum . ( Duygu )

  Kitaplar , solmayan çiçeklerdir. ( Düşünce )

  Sağlık için , erken yatıp erken kalkmalı . ( Yargı )

  Babacığım ! bizi parka götürürmüsün ? ( İstek )

  Dünkü yağmurda evleri su bastı . ( Olay ) anlatıyor ��
  ________ Kelime veya kelime gruplarının cümledeki görevlerine CÜMLENİN

  ÖGELERİ denilir �.


  Cümlede 3 türlü ÖGE vardır ..


  1- Yüklem ( temel öge )


  2- Özne ( temel öge )


  3- Tümleç ( yardımcı öge ) dir ��.  1- Yüklem :

  ___ Fiillerin cümledeki görev adına yüklem denir ���


  � çekimli fiiller

  � Fiilimsiler

  � Ek fiil almış isim soylu kelimeler

  � Tamlamalar

  Cümlede yüklem görevini alabilirler ���


  Örnek :


  Geldik . ( çekimli fiil )

  Yaşamak için ( fiilimsi )

  Bilim+dir ( ek fiil almış isim soylu kelime )


  ***** Yüklem , cümlede öznenin yaptığı iştir / eylemdir ��


  ***** Cümleye :

  NE YAPMAK ? / NE YAPTI ?

  NE OLMAK ? / NE OLDU ?

  NEDİR ?

  Sorularak bulunur ��.


  Örnek :

  Begüm ders çalışıyor . __ Ne yapıyor ? ___ Çalışıyor .. ( yüklem )

  Burçin çalışkandır . __ Nedir ? ___ Çalışkandır . ( yüklem )

  Camlar bir bir kırılıyor . __ Ne oluyor ? ___ Kırılıyor . ( yüklem )


  Not :

  Yüklem tek başına cümle olur .


  Örnek :

  Çalışıyor .

  Gidiyorum .

  Okuyorsun . gibi ��


  Ama yüklemsiz cümle olmaz .

  Çünkü yüklemsiz cümlenin bir amacı olmaz �..
  2- Özne :

  ___ Cümlede yüklemin bildirdiği işi / eylemi yapan ve oluştan etkilenen varlığa ÖZNE

  denir. �..


  ( Fiilin kişisi durumunda olan kelime veya kelime gruplarına özne denir .)  ***** Cümlenin yüklemine KİM ? sorusu sorularak bulunur �.


  Örnek :

  Can , bu konuyu iyi çalışmış .

  Kim çalışmış ?

  Can . ( öznedir )  ____ Cümlede özne :


  İsim olabilir : İdris bu gün bize geldi .____ Kim geldi ? ___ İdris .

  İsim tamlaması olabilir : Ali�nin kalemi kayboldu .__ Ali�nin kalemi = isim tamlaması

  İsimleşmiş sıfatlar olabilir : Küçükler buraya gelsin .__ küçükler = isimleşmiş sıfat

  Sıfat tamlaması olabilir :Bozuk gıda insanın midesini bozar . __ bozuk gıda �..

  Zamir olabilir : Yarın öğretmene sen söyle . __ sen = zamir .

  Harf olabilir : B sessiz harftir .___ b = harf


  _____ Cümlenin öznesi açıkça belli değilse , yüklemin kişisi cümlenin öznesidir ���

  Böyle yüklemim kişisi , özne olursa bu tip öznelere gizli özne denir .


  Örnek1 :

  Bu konuyu iki saattir anlatıyorsun .

  Kim anlatıyor ?

  Sen . ( gizli öznedir .) ( yüklemin kişisidir .)


  Örnek 2 :

  Annemi bu sene kaplıcaya götüreceğiz .

  Kim götürecek ?

  Biz . ( gizli öznedir .) ( yüklemin kişisidir .)
  __________ Cümlenin öznesi bazen hem açık hemde gizli bir şekilde olmayabilir .

  Bu durumda cümlenin nesnesi / tümleci , özne kabul edilir.

  Bu tür öznelere sözde özne denir .


  Örnek :


  Kapı durup dururken açıldı .

  Kim açtı ?

  Belli değil �..

  Ne açıldı ?

  Kapı .

  İşte sözde özne , kapı �. ( nesne )
  3- Tümleç :


  _______ Cümlede özne ve yüklemin dışındaki kelime veya kelime grupları , o cümlenin

  TÜMLECİ olurlar ��..


  _______ Tümleçler yüklemin anlamını :

  Zaman
  Yer
  Sebep
  Durum

  gibi çeşitli yönlerden tamamlayan ve pekiştiren kelime veya kelime gruplarıdır ��.


  Örnek :

  Ben baktım .____ Ben ( özne ) , baktım ( yüklem )

  Bu cümle ile ilgili aklımıza şu sorular gelir .

  � Nezaman baktım ?
  � Nereden baktım ?
  � Nereye baktım ?

  Bu soruların cevapları ayrı ayrı tümleçlerdir ��

  Ve bu cevaplar cümlenin anlamını tamamlarlar .

  Soruların cevaplarını cümleye katarsak , cümlemiz ;

  �� Ben bu gün gözlerimi açtığımda pencereden dışarı baktım �..�� olur ��

  Ben : özne

  Bu gün gözlerimi açtığımda pencereden dışarı : tümleç

  Baktım : yüklem dir �.
  TÜMLEÇLER :

  1- Düz tümleç / nesne
  2- Dolaylı tümleç
  3- Zarf tümleçleri
  4- Edat tümleçleri

  diye dört bölümde incelenir ��.  1- Düz tümleç / nesne :

  Yüklemin yaptığı işten doğrudan etkilenen varlığa DÜZ TÜMLEÇ /NESNE denir .

  � Tümleçlerin en önemlisi NESNE dir �..  NESNELER :

  A-Belirtili nesne

  B-Belirtisiz nesne

  Diye iki grupta incelenir �.


  A- Belirtili nesne :

  � İsmin (i) halindeki nesnelerdir

  � Yükleme NEYİ , KİMİ soruları sorularak bulunur

  Örnek 1:

  Selma defterini düşürdü .

  Neyi düşürdü ?

  Defterini . ( belirtili nesnedir )


  Örnek 2:

  Nail , Serpil�i itti .

  Kimi itti ?

  Serpil�i . ( belirtili nesnedir )  B- Belirtisiz nesne :

  İsmin ( yalın ) halindeki nesnelerdir �..

  � Yükleme NE sorusu sorularak bulunur �..

  Örnek:

  Begüm kırtasiyeden kalem aldı .

  Ne aldı ?

  Kalem .( belirtisiz nesnedir )
  2- Dolaylı Tümleç :

  Yüklemin bildirdiği işlerin ;

  Nereye yöneldiğini

  Nerede bulunduğunu

  Nereden ayrıldığını

  bildiren tümleçlerdir �..


  ______ Cümlede ismin ( e , de , den ) hallerinde bulunurlar ��


  ______ Dolaylı tümleç ;

  Nerede ?

  Nereden ?

  Nereye ?

  Kime ?

  Kimde ?

  Kimden ?

  Soruları ile bulunur �..


  Örnek 1 :

  Begüm ağaca çıkmış �

  Nereye çıkmış ?

  Ağaca . ( Dolaylı tümleçtir .)  Örnek 2 :

  Kalemim Burçin�de kaldı .

  Kimde kaldı ?

  Burçin�de . ( Dolaylı tümleçtir .)

  Örnek 3 :

  Şimdi köprüden geçeceğiz.

  Nereden geçeceğiz ?

  Köprüden . ( Dolaylı tümleçtir .)

  3- Zarf Tümleci :


  Yüklemin anlamını yer , zaman , durum , azlık , çokluk bakımından tamamlayan

  tümleçlerdir �.


  Ne zaman ?

  Nasıl ?

  Ne kadar ?

  Nereye ?

  Soruları ile bulunurlar �..


  Örnek 1 :

  Maça yorgun çıkacağız .

  Nasıl çıkacağız ?

  Yorgun . ( zarf tümlecidir )  Örnek 2 :


  Seni sabahleyin bekliyorduk .

  Ne zaman bekliyorduk ?

  Sabahleyin . ( Zarf tümlecidir .)

  Örnek 3 :


  Oyunda çok yorulduk .

  Ne kadar yorulduk ?

  Çok . ( Zarf tümlecidir �..
  4- Edat tümleci :


  Yüklemin anlamını araç ve sebep bakımından tamamlar �..


  Ne ile ?

  Niçin ?

  Kim ile ?

  Soruları ile bulunur ��.


  Örnek1 :


  İlhancan okula servis arabasıyla gider .

  Ne ile gider ?

  Servis arabasıyla . ( Edat tümlecidir .)


  Örnek 2 :


  Ali hasta olduğundan okula gidemedi .

  Niçin gidemedi ?

  Hasta olduğundan . ( Edat tümlecidir )


  Örnek 3 :

  Tiyatroya sema ile gittiler .

  Kim ile gittiler ?

  Sema ile . ( Edat tümleci. )  **** Cümlede ögelerin dizilişi :


  1- Genellikle cümlede diziliş sırası :

  ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM dir ��.


  Örnek :

  Annem ( özne ) + kardeşimi ( tümleç ) + yıkadı ( yüklem ) .  2- Bir cümlede birdeb fazla tümleç olabilir ��


  Örnek :


  Burçin ( özne ) dün köprüde Ali�yi ( 3üde tümleç ) görmüş ( yüklem .).
  3- Bazı hallerde özne ile tümleç yer değiştirirler .


  Örnek :


  O gün seni bana ( tümleç ) küçük bir kız çocuğu ( özne ) sordu ( yüklem .)

  Olabilir �...

  Alıntıdır...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sert sessiz harfler Forum Tarih
Sert Sessizlerin Yumuşaması Kuralı Diğer Diller 23 Ocak 2012
Sessizlik Makinesi - Can Sertaç Saatçıoğlu Kitap, Resim ve Dergi 26 Şubat 2010
Maddelerin esnek sert ve yumuşak olması günlük yaşamda nerelerde kullanılır? Sorular ve Cevaplar 30 Kasım 2016
Mermerin sert ve kırılgan olmasının sebebi nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 7 Şubat 2015
Kemiğin sertliği neye bağlıdır nasıl sağlanır kısaca Genel Sağlık 2 Ekim 2014

Bu Sayfayı Paylaş